Institut de Formació Contínua

Màster en Gestió en Serveis d'Infermeria

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
90 ECTS
 
Preu:
4.975 *
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
21 octubre 2019
Final curs:
12 juny 2021
Horari:

Dimarts i dimecres de 9:30h a 18:00h. (una vegada al mes)

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Salut i gestió
1.1. Teories de l’administració
1.2. Polítiques i models sanitaris
1.3. Sistemes de salut
1.4. Macro i micro economia de la salut
1.5. Finançament dels serveis sanitaris
1.6. Planificació i avaluació econòmica
1.7. Assignació de recursos al sector salut

2. Marc conceptual de la gestió infermera

2.1. Models teòrics
2.2. Anàlisis dels models d’infermeria
2.3. Estratègies per a l’adopció d’un model
2.4. Operativització del model
2.5. Implantació de plans de cures
2.6. Polítiques de recerca i mètodes estadístics. Dissenys qualitatius
2.7. Protocols de recerca

3. Planificació i desenvolupament de processos
3.1. Gestió per processos
3.2. Procés de planificació estratègica
3.3. Anàlisi i diagnòstic de l'entorn
3.4. Diagnòstic intern de l'organització
3.5. Formulació de plans estratègics i operatius

4. Gestió del lideratge
4.1. Dissenys organitzacionals.
4.2. Característiques de la direcció
4.3. Procés de presa de decisions
4.4. Direcció per programes
4.5. Direcció per objectius
4.6. Direcció per valors
4.7. Teories de la motivació
4.8. Factors que incideixen en la motivació
4.9. Teories i estils de lideratge
4.10. Característiques del líder efectiu
4.11. Rol del gestor de cures
4.12. Concepte i tipus de poder
4.13. Utilització positiva del poder

5. Projecte de gestió I
5.1. Selecció del tema a treballar
5.2. Realització de l’esquema de treball
5.3. Revisió bibliogràfica relacionada amb el tema
5.4. Iniciació tutorial

6. Gestió de recursos humans
6.1. Polítiques de personal
6.2. Definició de llocs de treball
6.3. Selecció de personal
6.4. Avaluació de personal
6.5. Aspectes de legislació laboral relacionats amb la gestió de personal
6.6. Processos de comunicació
6.7. Procés de resolució de problemes
6.8. Evolució de les càrregues de treball d'infermeria
6.9. Sistemes MEDICUS,GRASP I APACHE
6.10. Evolució i característiques del sistema PRN
6.11. Diferents mètodes i sistemes de treball
6.12. Criteris d'elecció i procés d'implantació
6.13. Anàlisi de les propostes existents sobre carrera professional
6.14. Estratègies de desenvolupament professional

7. Qualitat assistencial
7.1. Problemes ètics en la presa de decisions
7.2. Problemes ètics en la distribució de recursos
7.3. Diferents models en la presa de decisions ètiques
7.4. Polítiques de qualitat
7.5. Metodologia de qualitat
7.6. Desenvolupament de programes de garantia de qualitat

8. Instruments de gestió
8.1. Tipologia d'hospitals i centres de salut
8.2. Plans funcionals
8.3. Participació en el procés de planificació
8.4. Sistemes de gestió d'inventaris
8.5. Sistemes de selecció i distribució de material
8.6. Gestió de stocks
8.7. Polítiques d'imatge i comunicació. Plans de comunicació
8.8. Definició i tècniques de màrqueting
8.9. Plans de màrqueting en salut
8.10. Comptabilitat. Definició i tipus
8.11. Pressupost. Definició i tipus
8.12. Gestió dels pressupostos
8.13. Tècniques per aprofitar el temps
8.14. Planificació i organització de reunions
8.15. Obstacles per a l'administració efectiva del temps

9. Ètica i mediació
9.1. Concepte, característiques i evolució de la professionalització
9.2. Estratègies de desenvolupament professional
9.3. Relació i conflictes en el treball
9.4. Mediació en les organitzacions de salut

10. Pràcticum

11. Projecte de gestió II
11.1. Revisió bibliogràfica
11.2. Realització del pla estratègic d'una institució
11.3. Realització d'un pla de qualitat
11.4. Realització d'un pla funcional
11.5. Anàlisi de la política de personal d'un servei

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA