Institut de Formació Contínua

Màster en Infermeria d'Anestèsia, Reanimació i Tractament del Dolor

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
3.450 *
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
03 setembre 2018
Fi docència:
26 abril 2019
Fi projecte:
14 juny 2019
Horari:

Mòduls teòrics i tallers: Inici: 3 de setembre de 2018. Final: 26 d'abril de 2019.

Lloc:
Campus Bellvitge. Escola d'Infermeria. Campus Bellvitge, Feixa Llarga s/n. 08907 Hospitalet de LLobregat

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Fonaments de l’anestesiologia
1.1. Marc legal i situació actual de la infermeria d'anestèsia, models d'Europa i EUA
1.2. Valoració preoperatòria
1.3. Importància del paper de la infermera d'anestèsia en la visita preoperatòria
1.4. Gestió dels riscos laborals d'infermeria d'anestèsia
1.5. Preparació preanestèsica del pacient a la sala
1.6. Paper de la infermera d'anestèsia al quiròfan. “Check-list” del material
1.7. Seguretat a les àrees quirúrgiques
1.8. Errors en medicació
1.9. Història i evolució de l'anestèsia general
1.10. Fisiologia respiratòria, cardiovascular, neurològica, renal i endocrina i immunològica
1.11. Anafilaxia i monitorització general
1.12. Fonaments i farmacologia de l'anestèsia general. Fases de l'anestèsia
1.13. Introducció a l'anestèsia regional
1.14. Bloqueig del membre superior i inferior
1.15. Bloqueigs neuroaxials
1.16. Col·locació catèters peridurals. Taller
1.17. Posicions quirúrgiques
1.18. Posicions corporals segons via d'abordatge
1.19. Administració de fàrmacs amb bombes de TCI. Taller

2. Maneig de la Via Aèria i Pacient Crític
2.1. Via aèria
2.2. IOT. FBS / via aèria quirúrgica
2.3. Ventilació mecànica. Fisiologia i valoració de la ventilació. Assistència a la ventilació espontània
2.4. Interpretació gasometries. Monitorització de la ventilació. Casos clínics
2.5. Ventilació manual. Taller
2.6. VNI (CPAP / BIPAP). Circuits anestèsics (obert / tancat)
2.7. Valoració preoperatòria. Disseny del carro ideal de via aèria. Via aèria i inducció anestèsica
2.8. Via aèria i educció anestèsica
2.9. El pacient crític. Gravetat i criteris d'ingrés a diferents unitats
2.10. Protocol d'arribada. Acollida i col•locació
2.11. Sedació i analgèsia en el pacient crític
2.12. Ventilació mecànica. Protocol prevenció PAV
2.13. Síndromes confusionals. Despertar a la UCI
2.14. Monitorització avançada
2.15. Neurocirurgia. Politraumatisme i TCE
2.16. Monitorització cerebral
2.17. Interpretació electrocardiogràfica. Arítmies
2.18. Arítmies i marcapassos
2.19. Cirurgia toràcica, vascular i cardíaca
2.20. Xoc sèptic i fallada multiorgànica
2.21. Postoperatori de cirurgia hepatobiliopancreàtica
2.22. Tècniques de depuració extrarrenal
2.23. Manteniment del donant
2.24. Comunicar bé per cuidar millor

3. Treball Final de Màster: Recerca en Infermeria d’Anestèsia, de Reanimació i de Tractament del Dolor
3.1. Marc conceptual i teories. Paradigmes de la recerca
3.2. Determinació d'estudi. Dissenys d'estudi
3.3. Justificació d'estudi. Formulació d'hipòtesis i objectius
3.4. Desenvolupament metodològic. Recollida de dades i instruments
3.5. Ajudes disponibles i recursos en recerca
3.6. Sessió de recerca bibliogràfica

4. Reanimació Cardiopulmonar
4.1. Acreditació de la RCP bàsica + DEA
4.2. Aturada cardiorespiratòria perioperatòria. Arítmies
4.3. Acreditació de la RCP avançada

5. L’Infermer davant de l’Anestèsia de les Diverses Especialitats
5.1. Anestèsia en neurocirurgia, neuroangioradiologia
5.2. Anestèsia en cirurgia cardíaca
5.3. Anestèsia en cirurgia vascular
5.4. Anestèsia en cirurgia toràcica
5.5. Anestèsia en traumatologia
5.6. Anestèsia en cirurgia general
5.7. Anestèsia en cirurgia plàstica i reparadora
5.8. Anestèsia en ORL i grans cremats
5.9. Anestèsia en urgències
5.10. Transplantaments
5.11. Hemoteràpia
5.12. Situacions crítiques. Seminari
5.13. Activitats d'infermeria en cada tipus de procediment quirúrgic
5.14. Diferències anatòmiques i fisiològiques en pediatria
5.15. Anestèsia en diferents tipus d'intervencions quirúrgiques pediàtriques
5.16. Dolor postquirúrgic en el nen
5.17. Reanimació cardiorespiratòria en el nen i el nounat
5.18. Cures d'infermeria al nen sotmès a anestèsia. Documentació i registres
5.19. Transport neonatal
5.20. Programa d'atenció al nen hospitalitzat: “hospital amic”
5.21. Generalitats de l'anestèsia obstètrica. Fàrmacs
5.22. Cures d'infermeria a la dona sotmesa a anestèsia obstètrica. Monitorització
5.23. Clínica i instrumental durant el part
5.24. Generalitats de l'anestèsia en la dona. Fàrmacs. Procediments anestèsics en ginecologia
5.25. Dolor postpart
5.26. Patologies associades al part

6. Procés d’Atenció als Pacients de les URPA, Sedació i Dolor
6.1. La URPA: definició i finalitat
6.2. Tractament del dolor al postoperatori immediat. Fisiopatologia cardiorespiratòria del pacient al postoperatori immediat
6.3. Complicacions postoperatòries. El postoperatori d'especialitats. Resolució de casos
6.4. Criteris d'alta i escales de valoració. La URPA i el pacient ambulatori (CMA). Resolució de casos
6.5. Anestèsia fora de l'àrea quirúrgica (AFQ). Protecció radiològica
6.6. Infermeria d'anestèsia en radiologia i en endoscòpia digestiva
6.7. Equipament específic de les diferents àrees de treball en Radiologia relacionada amb anestèsia.
6.7.1. Casos clínics
6.8. Monitorització en els procediments habituals AFQ. Casos clínics
6.9. Complicacions: anafilaxi per contrast iodat, depressió respiratòria, síndrome d'hipertèrmia, postembolització, ruptura vascular. Casos clínics
6.10. Visita preanestèsica d'infermeria
6.11. Funcionament de les clíniques del dolor. Història clínica i escales de valoració. Consulta telefònica
6.12. Factors psicològics que modifiquen la resposta del dolor
6.13. Transmissió i modulació del dolor
6.14. Analgèsics opiacis, antitèrmic-analgèsics, antidepressius, anticonvulsionants, anestèsics locals
6.15. Dolor agut i recurrent, dolor agut postoperatori, dolor musculoesquelètic, dolor neuropàtic, SDRC, dolor visceral i dolor oncològic
6.16. Sistema de perfusió d'analgèsics
6.17. Tècniques de tractament del dolor. Bloqueig. Tractaments no farmacològics
6.18. Tractaments basats en l'estimulació elèctrica externa. Tècniques d'infiltracions

7. Pràcticum

 • 105 hores de pràctiques en blocs quirúrgics hospitalaris
 • 35 hores de pràctiques en Unitats de Reanimació Postanestèsica
 • 35 hores de pràctiques en unitats fora de l'Àrea Quirúrgica (en clíniques de dolor, fent visita preanestèsica i sedacions) 

Llistat de tallers: 
 • Bloquejos
 • Administració de fàrmacs amb bombes de TCI
 • Valoració de la via aèria i dificultat prevista
 • Dispositius supraglòtics i dificultat no prevista
 • Laringoscòpia i carro d’IOT difícil
 • Fibrobroncoscòpia
 • Ventilació manual
 • VNI: tipus de mascaretes
 • Màquines d'anestèsia
 • Anestèsia en cirurgia toràcica: drenatge pleural
 • Suport Vital Bàsic + DEA
 • Suport Vital Avançat
 • Monitorització hemodinàmica avançada
 • Monitorització cerebral
 • Suport Vital Bàsic en el nen i el nounat
   

Els tallers seran del 5 al 8 de febrer, matí i tarda, i del 24 al 26 d'abril, matí i tarda

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA