Institut de Formació Contínua

Màster en Infermeria Oncològica

destacat_curs_ultimas_plazas_ca

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
4.640 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
02 octubre 2018
Fi docència:
03 abril 2020
Fi projecte:
30 abril 2020
Horari:

Semipresencial. Classes presencials dilluns i dimarts 9:00h a 17:00h

Lloc:
Institut Català d'Oncologia (ICO). Av. Gran Vía, 199-203. 08907 Hospitalet de Llobregat
Hores bonificables:
654 h. on-line + 192 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Context general del càncer

1.1. Epidemiologia del càncer.

 • Introducció a l’epidemiologia del càncer.
 • Interpretació d’estudis epidemiològics.

1.2. Prevenció i detecció precoç del càncer.

 • Introducció i conceptes bàsics de la prevenció en càncer
 • Prevenció primària i factors de risc.
 • Prevenció secundària. Programes de cribratge en càncer.

1.3. Predisposició hereditària en càncer.

 • Assessorament genètic en càncer hereditari.

2. Modalitats diagnòstiques i de tractament en càncer

2.1. Fisiopatologia del càncer

2.2. Modalitats diagnòstiques i de tractament

 • Diagnòstic del càncer
 • El tractament oncològic: cirurgia, tractaments quimioteràpics i tractaments radioteràpics.

2.3. Urgències oncològiques i atenció continuada

3. Abordatge i Cures infermeres en Tumors Sòlids

3.1. Generalitats dels tumors sòlids: Diagnòstic, estratificació i planificació del tractament.

 • Tumors sòlids de baixa incidència
 • Tumors sòlids d’alta incidència

3.2. Principals complicacions associades als tumors sòlids

3.3. Intervencions infermeres en el maneig de pacients amb tumors sòlids

3.4. Noves teràpies: Assajos clínics i immunoteràpia

4. Habilitats i eines de suport pel professional

4.1. Habilitats i eines de suport des de la comunicació

 • Gestió de les emocions

4.2. Habilitats i eines de suport des del Counselling

4.3. Habilitats i eines de suport des de la bioètica.

 • Principis de la bioètica
 • Ètica del tenir cura.

5. Abordatge i Cures infermeres en hematopaties malignes

5.1. Generalitats de les malalties onco-hematològiques

 • Fonaments del sistema hematopoyètic

5.2. Principis i bases del tractament de les malalties onco-hematològiques

 • Neoplàsies hematològiques

5.3. Cures infermeres a pacients diagnosticats d’hematopaties malignes.

 • Cures als pacients que reben tractament amb trasplantament de progenitors hematopoyètics (TPH)

6. Abordatge integral de l’atenció oncològica
6.1. Psico-oncologia
6.2. Nutrició
6.3. Fisioteràpia
6.4. Treball Social

7. Processos d’atenció especialitzada (a escollir-ne un)

Càncer Infantil
Principis generals de l’atenció en càncer infantil.

 • Atenció centrada en nen i entorn familiar.
 • Cures i seguiment infermer

Característiques de l’onco-hematologia pediàtrica

 • Particularitats dels tumors més freqüents en càncer infantil.

Oncogeriatria
Principis generals de l'atenció en el pacient en edat avançada amb càncer.
Característiques específiques i tractaments del pacient en edat avançada amb càncer.
Maneig del pacient en edat avançada amb càncer.

 • Criteris d'avaluació en el pacient en edat avançada amb càncer.

Gestió i qualitat assistencial
Gestió en els àmbits polítics-sanitaris. Gestió dels recursos.

 • Models de gestió de la qualitat, adequació i desenvolupament

Qualitat en infermeria. Models de qualitat.

 • Introducció a la Qualitat.
 • Millora de la qualitat en organitzacions sanitàries
 • Rols en la Gestió de la Qualitat en organitzacions sanitàries

Programes de millora de la qualitat

 • L'estandardització de la Qualitat.
 • Acreditació sanitària.

8. Cures Pal·liatives

8.1. Cures pal·liatives en pacient oncològic en situació de malaltia avançada i fi de vida

 • Principis bàsics de les cures pal•liatives
 • Característiques de la situació de malaltia avançada, cronicitat i fi de vida

8.2. Atenció a la cronicitat i fi de vida

 • Atenció pal·liativa i Cures integrals.

9. Metodologia de la recerca

9.1. Metodologia de la recerca aplicada.

 • Lectura crítica i evidència científica
 • Cerca bibliogràfica. Bases de dades

9.2. Preparació de projectes de recerca.

10. Projecte treball de fi de màster
10.1. Desenvolupament de la metodologia
10.2. Redacció i planificació d’un projecte de recerca.
10.3. Lectura crítica i evidència científica
10.4. Anàlisi i mesurament.
10.5. Difusió i presentació del projecte de recerca

11. Pràcticum

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA