Institut de Formació Contínua

Màster en Infermeria Oncològica

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
4.570 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
02 octubre 2017
Final curs:
15 gener 2019
Horari:

Semipresencial. Classes presencials durant un dilluns i dimarts al mes de 9:30 h a 18:30 h, en 9 dels 14 mesos que dura el màster.

Lloc:
Institut Català d'Oncologia (ICO). Av. Gran Vía, 199-203. 08907 Hospitalet de Llobregat

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Context general del càncer i pràctica infermera

1.1. Pràctica infermera en cáncer

 • Impacte del cáncer
 • Cures basades en l'evidència
 • Principis de la bioètica. Valors i principis ètics professionals

1.2. Prevenció i detecció precoç

 • Prevenció del càncer. Prevenció primària
 • Prevenció secundària en càncer. Cribratge
 • Càncer hereditari i consell genètic del càncer

2. Modalitats diagnòstiques i de tractament oncològic

2.1. Fisiopatologia del cáncer

 • Fisiopatologia del càncer

2.2. Modalitats diagnòstiques i de tractament

 • Diagnòstic i cirurgia oncológica
 • Tractament: quimioterapia
 • Radioteràpia: teleteràpia i braquiteràpia

2.3. Cures pal·liatives

 • Cures pal·liatives

3. Abordatge i cures dels problemes de salut en càncer (I)

3.1. Cures infermeres en el pacient adult amb càncer

 • Tumors sòlids d'alta incidència. Càncer de mama
 • Tumors sòlids d'alta incidència. Càncer de pulmó
 • Tumors sòlids d'alta incidència. Càncer colorectal
 • Tumors sòlids d'alta incidència. Càncer de pròstata

3.2. Cures infermeres en hematopaties malignes (I)

 • Generalitats de les malalties oncohematològiques
 • Principis i bases de l'abordatge terapèutic de les malalties oncohematològiques

3.3. Cures infermeres en el càncer infantil

 • Principis generals de l'atenció en càncer infantil. Característiques de l'oncologia i hematologia pediátrica
 • Patologies més freqüents

4. Habilitats i eines de suport en comunicació

4.1. Entorns col·laboratius: equips multidisciplinaris

 • Entorns col·laboratius: equips multidisciplinaris

4.2. El pacient i la família en la relació d'ajuda

 • El pacient i la família en la relació d'ajuda

4.3. Gestió de les emocions

 • 4.3.1. Gestió de les emocions

4.4. Counselling en infermeria

 • Counselling en infermeria

5. Atenció de suport integral (I)

5.1. Nutrició

 • Nutrició

5.2. Fisioteràpia

 • Fisioteràpia

5.3. Atenció social i familiar

 • Atenció social i familiar

6. Atenció de suport integral (II)

6.1. Atenció psicooncològica

 • Atenció psicooncològica

6.2. Urgències oncològiques

 • Urgències oncològiques

6.3. Cures pal·liatives avançades

 • Cures pal·liatives avançades

7. Abordatge i cures dels problemes de salut en càncer (II)

7.1. Cures infermeres en el pacient adult amb cáncer

 • Càncer ginecològic
 • Càncer esòfag gàstric i hepatobiliar pancreàtic
 • Càncer hepatobiliar pancreàtic
 • Càncer cap i coll
 • Càncer germinal
 • Sarcomes
 • Càncer del SNC
 • Càncer genitourinari 

7.2. Cures infermeres en hematopaties malignes (II)

 • Síndromes mieloproliferatives
 • Síndromes mielodispàstiques
 • Síndromes linfoproliferatives
 • Gammapaties monoclonals
 • Transplantament de progenitors hematopoètics (TPH)
 • Noves estratègies terapèutiques

7.3. Cures infermeres al pacient infantil amb càncer

 • Característiques específiques del pacient infantil amb càncer: complicacions més prevalents
 • Dolor i altres símptomes més prevalents en l’infant amb càncer
 • Consideracions específiques en l’infant amb càncer: efectes tardans. Cures y seguiment infermer
 • Particularitats del TPH en l’infant amb càncer: tractaments de suport

7.4. Cures infermeres al pacient d’edat avançada amb càncer

 • Principis generals de l’atenció del pacient d’edat avançada amb càncer
 • Característiques específiques del pacient d’edat avançada amb càncer
 • Tractament del pacient d’edat avançada amb càncer

8. Pràcticum

9. Projecte final

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • Catalunya Caixa