Institut de Formació Contínua

Màster en Infermeria Radiològica

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
3.040 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
08 novembre 2018
Final curs:
31 març 2020
Hores bonificables:
800 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa
Primer curs

1. Rol de la infermeria radiològica TICs i sistemes d’informació
1.1. Història de la radiologia.
1.2. Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
1.3. Innovació i tendències en diagnòstic per la imatge.
1.4. Programa de garantia de qualitat en radiodiagnòstic (PGCRX).
1.5. Visió assistencial en el procés de diagnòstic per la imatge.
1.6. Cures infermeres
1.7. Disseny d'un estudi i la seva presentació.
1.8. Disseny d'una publicació escrita
1.9. Deontologia davant la investigació i la publicació de treballs

2. Fonaments biofísics de les radiacions
2.1. Protecció radiològica
2.2. Legislació i normativa bàsica en vigor, aplicable a les instal•lacions radioactives
2.3. Aspectes legals i administratius específics de la medicina nuclear
2.4. Aplicació de les fonts radioactives no encapsulades
2.5. Riscos radiològics associats a l’ús de fonts no encapsulades
2.6. Disseny de la instal·lació de medicina nuclear
2.7. Procediments operatius de la medicina nuclear
2.8. Aspectes legals i administratius específics de la radioteràpia
2.9. Aplicació de les radiacions ionitzants en un servei de radioteràpia
2.10. Riscos radiològics associats a l’aplicació de radiacions ionitzants amb firmes terapèutics
2.11. Disseny de la instal·lació de radioteràpia
2.12. Procediments operatius de la radioteràpia

3. Diagnòstic per la imatge I
3.1. Introducció al diagnòstic per la imatge.
3.2. Exploracions convencionals simples.
3.3. Mitjans de contrast per a RX.
3.4. Radiologia convencional contrastada.
3.5. Mamografia.
3.6. Ecografia.

4. Diagnòstic per la imatge II
4.1. Tomografia computada.
4.2. Ressonància magnètica.
4.3. Radiologia vascular intervencionista.
4.4. Hemodinàmica cardíaca o cardiologia intervencionista.

Segon curs

5. Medicina nuclear I
5.1. Introducció a la medicina nuclear.
5.2. La tomografia per emissió de positrons.
5.3. Exploracions en cardiologia nuclear.
5.4. Exploracions en endocrinologia.
5.5. Exploracions en neurologia i nefrologia.
5.6. Exploracions del sistema musculoesquelètic.
5.7. Exploració pulmonar.

6. Medicina nuclear II
6.1. Altres exploracions isotròpiques en MN i marcatge cel·lular.
6.2. Exploracions en oncologia. Aplicacions terapèutiques dels radioisòtops.
6.3. Medicina nuclear pediàtrica.
6.4. Protecció radiològica en medicina nuclear.

7. Radioteràpia oncològica
7.1. Introducció a l’oncologia radioteràpica.
7.2. Radiobiologia.
7.3. Radioteràpia externa.
7.4. Braquiteràpia.
7.5. Planificació i dosimetria d'un tractament.
7.6. Atenció d’infermeria: aspectes generals
7.7. Conceptes bàsics en el tractament de tumors.

8. Projecte final

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA