Institut de Formació Contínua

Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries

Modalitat Semipresencial

Presentació del Màster

Dr. Joan Maria Estrada Masllorens.
Infermer i Director del Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries.

Veure el vídeo

ACTIVITAT: Simulació d'Accidents de Múltiples Víctimes (AMV)
Gemma Ferrando Torres

Gemma Ferrando Torres
Infermera assistencial USVA del SEM(Gencat).
Coordinadora simulacres MEUH.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
3.870 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
06 setembre 2019
Final curs:
28 juny 2020
Horari:

On-Line. 1ª fase presencial: del 27 al 30 de gener de 2020, i 2ª fase presencial: del 25 al 28 de juny de 2020.

Mòdul de tallers amb estada obligatòria a les instal·lacions i cost de l'estada i dietes incloses a la matrícula del programa.

Hores bonificables:
830 h. on-line + 150 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo

 • Respon a les necessitats actuals de l'infermer en els serveis d'urgències i emergències, capacitant-lo per a la presa de decisions urgents amb criteris d'eficiència i qualitat.
 • Aval de 13 edicions d'experiència en formació en infermeria d'urgències i més de 2.400 professionals formats, la majoria dels quals forma part dels serveis d'urgències dels nostres hospitals i d'emergències extrahospitalàries.
 • Modalitat semipresencial, que permet l'accés d'infermers/es de qualsevol provincia o país i és compatible amb l'activitat assistencial. Inclou tallers d'habilitats clíniques i ofereix pràctiques curriculars en serveis d'urgències d'hospitals amb alta tecnologia.

 

Presentació

Programa reconegut d'interès per:
enfermeria-presentacion

 

 

La infermeria és un col·lectiu que està necessàriament immers en un procés continu de formació. Aquesta professió construeix el seu propi coneixement amb l'experiència assistencial i amb la investigació. En el camp de les urgències i emergències és imprescindible actualitzar de forma constant aquest coneixement per saber valorar, i poder actuar, en situacions que requereixin la màxima eficàcia en la presa de decisions, amb l'objectiu únic de salvar una vida o resoldre situacions de màxim risc vital.

En cada situació en què es requereix atenció sanitària immediata, el personal d'infermeria ha de complir un paper que va més enllà de l'àmbit assistencial, doncs les seves funcions també contemplen la planificació, organització i prevenció, a més d'intervenir en l'atenció i suport als familiars i acompanyants, que viuen amb els pacients moments molt intensos d'angoixa i incertesa.

Tenint en compte l'exposat, i conscients de què qualsevol millora de la capacitat assistencial de la infermeria repercuteix en el benefici als pacients, així com el reconeixement d'un major grau de responsabilitat, autonomia i competències, el Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries de l'Institut de Formació Continua - IL3 de la Universitat de Barcelona es fonamenta en l'atenció integral al pacient urgent i emergent i basa els aprenentatges en els coneixements científics i les experiències de l'equip docent que participa mitjançant aplicació de casos, tallers pràctics i treballs de grup.
Impartit en modalitat semipresencial, combina el desenvolupament teòric mitjançant autoaprenentatge i autoavaluació a través de casos clínics, fòrums de participació i simulacions virtuals, i el desenvolupament de les habilitats clíniques amb tallers pràctics i experimentals.

Si ets diplomat /ada, graduat /ada o doctor /a en infermeria i vols especialitzar-te en atenció urgent o emergent, o ja ets un professional de les urgències hospitalàries i vols ampliar els teus coneixements o obtenir una titulació superior especialitzada, aquest és el teu programa.

Acreditació acadèmica
Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Amb acreditació de Suport Vital Bàsic + DEA d'acord amb les recomenacions de la European Resucitation Council.
Objectius

Ampliar i aprofundir en els coneixements i les cures d'infermeria en el camp de les urgències per facilitar i permetre als professionals investigar, planificar, formar i organitzar dins d'aquest marc i en aquelles situacions que requereixen assistència sanitària. Com a objectius específics, destaquen:

 • Decidir i dominar les cures i accions adequades per a resoldre situacions de risc vital.
 • Conèixer el maneig adequat de l'ús de fàrmacs en situacions d'urgències i emergències.
 • Estar capacitat per a la presa de decisions urgents amb criteris d'eficiència i qualitat.
 • Conèixer el procés i la metodologia assistencial en el marc del servei d'urgències hospitalàries.
Destinataris

Diplomats/des, graduats/des o doctors/es en infermeria dedicats o interessats en l'atenció del pacient urgent i emergent en qualsevol camp assistencial dins de l'àmbit hospitalari.

Programa

1. Entorn humà i terapèutic
1.1. Inauguració del curs
1.2. Gestió de conflictes a urgències. Abordatge del dol i comunicació de males notícies
1.3. Utilització i disseny de protocols d'actuació: metodologia i qualitat assistencial

2. Organització, coordinació i marc legal en els serveis d'urgències

2.1. Organització dels serveis d’urgències
2.2. Coordinació infermera a urgències
2.3. Gestió de riscs laborals a urgències
2.4. Marc de legalitat i problemes derivats de l’atenció a urgències
2.5. El triatge estructurat als serveis d’urgències

3. Procés d'atenció als malalts afectats per un problema quirúrgic

3.1. Dolor abdominal
3.2. Maneig urgent del pacient amb alteracions vasculars
3.3. Còlic renouretral. Pielonefritis, síndrome prostàtic, hematúries
3.4. Ferides i cremades
3.5. Interpretació analítica a Urgències
3.6. Atenció al pacient ferit per armes blanques i/o de foc
3.7. Sutures i cura de ferides
3.8. Interpretació radiogràfica bàsica a urgències

4. Procés d'atenció i actitud davant el pacient politraumàtic
4.1. Atenció inicial en el pacient amb politraumatismes
4.2. Traumatismes toràcics
4.3. Immobilització extrahospitalària i "transfer" a urgències
4.4. Cures d’infermeria davant un pacient portador de drenatge toràcic
4.5. Traumatismes cranioencefàlics
4.6. Traumatismes abdominals i genitourinaris
4.7. Lesiones traumàtiques, fractures i luxacions d’extremitats superiors i inferiors
4.8. Embenats i immobilitzacions

5. Procés d'atenció als malalts afectats per un problema mèdic

5.1. Edema agut de pulmó cardiogènic. Tromboembolisme pulmonar
5.2. Conceptes bàsics d'electrofisiologia cardíaca. Arítmies cardíaques
5.3. Cardiopatia isquèmica
5.4. Maneig urgent del pacient amb limitació del flux aeri
5.5. Maneig urgent del pacient amb alteracions neurològiques
5.6. Maneig del pacient amb reacció anafilàctica i del pacient amb complicacions de la diabetis
5.7. Maneig del pacient amb intoxicació aguda
5.8. Crisis hipertensives
5.9. Lesió i fracàs renal agut a urgències
5.10. Maneig del pacient amb febre
5.11. Utilització de fàrmacs a urgències

6. Procés d'atenció i actitud davant el pacient crític
6.1. Actuació de l’equip multidisciplinari al box de crítics
6.2. Actituds i actuacions davant el pacient en xoc
6.3. Ressuscitació cardiopulmonar en l’adult
6.4. Donant d’òrgans a cor aturat
6.5. Ventilació mecànica no invasiva
6.6. Ventilació mecànica invasiva
6.7. Pacient crític respiratori
6.8. Atenció inicial d’infermeria al gran cremat

7. Procés d'atenció urgent als nens
7.1. Valoració inicial: triangle d’avaluació pediàtrica. Urgències respiratòries. Urgències digestives. El xoc a pediatria
7.2. Reanimació cardiopulmonar pediàtrica
7.3. Politraumàtic pediàtric i TCE
7.4. Tècniques d'infermeria pediàtrica, administració de medicació i oxigenoteràpia
7.5. Urgències endocrines, febre, sèpsies i accidents infantils
7.6. Atenció d’infermeria al pacient amb traumatisme cranioencefàlic

8. Procés d'atenció urgent a la dona
8.1. Actuació d'infermeria en agressions i violència de gènere
8.2. Infeccions de transmissió sexual
8.3. Hiperemesi gravídica. Trastorns hipertensos de l'embaràs (THE)
8.4. Alteracions menstruals. Avortament. Despreniment prematur de placenta. Placenta prèvia. Assistència a l’embaràs i gestacions múltiples
8.5. Amenaça de part prematur. Assistència al part. Complicacions puerperals. Atenció neonatal

9. Procés d'atenció als pacients psiquiàtrics
9.1. Urgències psiquiàtriques. Valoració psiquiàtrica
9.2. Trastorn psicòtic. Antipsicòtics
9.3. Trastorns afectius i pacient suïcida. Antidepressius i liti
9.4. Trastorns de la personalitat
9.5. Trastorns d’ansietat
9.6. Urgències psiquiàtriques infantils i juvenils
9.7. Alcohol i substàncies d'abús
9.8. Agitació i violència. Protocol de contenció

10. Procés d'atenció a malalts de diferents especialitats
10.1. Urgències davant un pacient oncològic
10.2. Urgències oftalmològiques
10.3. Urgències otorinolaringòlogues
10.4. Accessos vasculars i intraossis en urgències. Taller d’habilitats clíniques

11. Pràcticum Hospitalari

12. Treball Final de Màster: Metodologia i projecte de recerca

13. Tallers presencials d'habilitats clíniques i competències no tècniques

13.1. Auscultació cardiorespiratòria
13.2. Accessos vasculars en l'adult: via intraòssia, port-a-cath®, via central, catèter central perifèric, punció ecoguiada i punció arterial
13.3. “Trànsfer” del pacient traumàtic a urgències
13.4. Sutures
13.5. Embenats i immobilitzacions
13.6. Guix Zancolli. Fèrula braquiopulmonar de guix
13.7. Actuació inicial al pacient traumàtic al box de reanimació d'urgències
13.8. Suport vital bàsic + DEA en l'adult
13.9. Suport vital avançat en l'adult
13.10. Ventilació mecànica invasiva
13.11. Maneig del pacient crític en urgències
13.12. Exercici d'accident de múltiples víctimes
13.13. Casos d'interpretació electrocardiogràfica
13.14. Suport vital pediàtric
13.15. Tècniques d'infermeria pediàtrica i casos
13.16. Reanimació neonatal - tècniques d'exploració amb embarassades
13.17. Cateterisme de cordó umbilical
13.18. Casos a resoldre durant l'embaràs i/o part

Direcció
Sr. José Antonio Sarria Guerrero
Infermer. Professor de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Dr. Joan Maria Estrada Masllorens
Director del Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de l'Escola d'Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.
Quadre docent
Sra. Monica Alapont
Infermera. Hospital de Mataró.

Sra. Natalia Antunez
Infermera. Hospital Santa Creu i Sant Pau.

Sra. Sonia Barroso
Infermera. Hospital Clínic de Barcelona.

Sr. Urtzi Blancou
Diplomat en Infermeria. Centre de Salut Mental del Guinardó.

Sra. Cristina Bordanove
Infermera. Hospital Clínic de Barcelona.

Dra. Sandra Cabrera
Infermera. ICS/ICO. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Dra. Araceli Domingo
Metgessa. Hospital Universitari Infantil Sant Joan de Déu.

Dr. Joan Maria Estrada
Infermer. Professor de l'Escola Universitaria d'Infermeria.
Universitat de Barcelona.

Dr. Jordi Galimany
Infermer. Professor de l’Escola d’Infermeria.
Universitat de Barcelona.

Sr. Rafael Garrido
Infermer. Centre d'Estudis Sanitaris.

Dra. Eva Guix
Infermera. Escola Universitaria d'Infermeria.
Universitat de Barcelona.

Sra. Victoria Mañas
Infermera. Oncologia Mèdica. Hospital Quirón de Bilbao.

Sra. Gemma Martínez
Infermera. Hospital Universitari de Bellvitge.

Dr. Eduard Martínez
Metge. SEMSA 061 Catalunya.

Sr. Lluís Mundet
Infermer. Hospital de Mataró.

Sra. Mónica Murillo
Diplomada en Infermeria. Hospital Clínic de Barcelona.

Sr. David Olivart
Psicòleg. Director Assitencial a Televida.

Sra. Marta Olivé
Infermera. SEMSA 061 Catalunya.

Sr. Josep Maria Petit
Infermer. Unitat de Grans Cremats.
Hospital de la Vall d Hebron.

Sr. Antonio Ramal
SSM CSMA Horta Guinardó.

Sra. Esther Rebull
Infermera. Centre d'Atenció Primària (ICS).

Sra. Librada Rozas
Infermera. Hospital Universitari Infantil.
Sant Joan de Déu.

Sra. Cristina Sánchez
Infermera. Intitut Català d'Oncologia.

Sr. Jordi Sánchez
Infermer. Hospital de Mataró.

Dr. Joan Sánchez
Medicina Legal i pèrit metge en jutjats i tribunals.

Sr. Josep Sánchez
Tècnic d' emergències mèdiques. SEMSA 061 Catalunya

Sr. José Antonio Sarria
Infermer. Professor de l'Escola Universitaria d'Infermeria.
Universitat de Barcelona.

Sr. Rafael Jesús Sarria.
Infermer. Servicio de Urgencias Canario.
(SUC).

Sr. Toni Senent
Tècnic en Transport Sanitari. SEMSA 061 Catalunya.

Sra. Carlota Solanich
Infermera. Institut Català de la Retina.
(ICR).

Sr. Manel Tomás
Infermer. Hospital sant Joan de Déu d'Esplugues

Sra. Celia Vall
Infermera. Institut Català de la Salut.
(ICS).

Sra. Gemma Via
Infermera. Hospital Universitari de Bellvitge.

Dr. Alberto Villamor
Infermer. Hospital Clínic de Barcelona.
Sortides professionals

El Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries especialitza per a l'exercici de la infermeria en:

 • Serveis d'urgències hospitalàries.
 • Serveis d'urgències de l'Atenció Primària (CUAP’s).
 • Serveis d'emergències extrahospitalàries.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA