Institut de Formació Contínua

Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l'Entorn Laboral

Modalitat Presencial

Intel·ligència emocional

Rafael Bisquerra, Director del Postgrau i Master d'Intel·ligència Emocional i Coaching, ens parla sobre Intel·ligència emocional: beneficis personals i professionals, i reptes per a les organitzacions.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
65 ECTS
 
Idioma:
Castellà
Inici curs:
26 octubre 2018
Final curs:
27 setembre 2020
Horari:

Divendres de 17.00h a 21.00h. Dissabtes de 9.30h a 13.30h.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona
 
Tres raons per escollir-lo
 • Acompanyament personalitzat durant tot el programa
 • Inclou procés de coaching
 • Oportunitat d'obtenir l'acreditació de Coaching Executiu per AECOP
Presentació

Cada vegada són més les organitzacions que creuen que el seu principal actiu són les persones que les conformen, l’equip humà. Aquesta és la base, la raó i la força motriu d’una empresa.

Comptar amb un equip conformat per persones emocionalment intel·ligents, que cooperin entre elles i que mantinguin una actitud proactiva davant dels reptes de l’organització és la clau de l’èxit. Els gerents i directius ho saben, i per això centren cada vegada més els esforços en desenvolupar les seves habilitats de comunicació i empatia, i en fer de la gestió del personal un dels puntals de la seva organització.

Per atendre aquesta realitat, l'Institut de Formació Continua - IL3 de la Universitat de Barcelona  ha creat el Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l’Entorn Laboral, que neix de la suma de dos postgraus: el Postgrau en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions, que transfereix les habilitats i competències necessàries per a realitzar una gestió dels recursos humans en base a la intel·ligència emocional; i el Postgrau en Coaching a l’Entorn Laboral, que prepara als directius i responsables de recursos humans per ajudar als equips de treball a afrontar els problemes i assumir reptes.

Durant el Postgrau en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions, l’alumnat desenvoluparà competències clau per a liderar equips amb èxit. Al Postgrau de Coaching a l’Entorn Laboral l’alumnat participarà en un procés individualitzat de coaching amb l’objectiu de treballar les competències emocionals personals bàsiques per a exercir de coach laboral.

Pensat per millorar les competències com a líder i/o gestor d’equips a l’entorn laboral, els perfils d’alumne que millor encaixen amb el màster corresponen a professionals que exerceixen com a motivadors, mentors, tutors, entrenadors, psicòlegs, psicopedagogs i mediadors.

esp

 

MÀSTER EN INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL  I COACHING A L’ENTORN LABORAL (65 ECTS)= POSTGRAU EN INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL A LES ORGANITZACIONS (30 ECTS) + POSTGRAU EN COACHING A L’ENTORN LABORAL (30 ECTS) + PROJECTE FINAL (5 ECTS)

 

Itinerari 1:
Si ja has realitzat el Màster o el Postgrau en Intel·ligència Emocional en las Organitzacions i vols obtenir el títol del Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l’Entorn Laboral, hauràs de realitzar el Postgrau en Coaching a l’Entorn Laboral i el Projecte Final del Màster. Per la matrícula, fes clic aquí

Itinerari 2:
Si ja has realitzat el Postgrau en Coaching a l’Entorn Laboral i vols obtenir el títol del Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l’Entorn Laboral, hauràs de realitzar el Postgrau en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions i el Projecte Final del Màster. Per la matrícula, fes clic aquí

Acreditació acadèmica
Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l'Entorn Laboral per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 65 crèdits ECTS.

Curs de Coaching a l'Entorn Laboral amb el reconeixement de l'AECOP (Asociación Española de Coaching Ejecutivo, Organizativo y Mentoring).
Objectius

En finalitzar el Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l'Entorn Laboral, l'alumne haurà de ser capaç de:

 • Entendre i integrar a la seva pràctica diària els fonaments sobre intel·ligència emocional.
 • Ser emocionalment competent per enfrontar-se de manera efectiva als reptes personals i professionals que es plantegen a l'entorn laboral.
 • Desenvolupar les competències socials i de regulació emocional necessàries per a canalitzar les emocions en les relacions amb d'altres persones, especialment en situacions crítiques i de conflicte.
 • Disposar de les estratègies, tècniques, habilitats i de la metodologia necessàries per a potenciar el desenvolupament d'aquestes competències en altres persones.
 • Implementar la intel·ligència emocional en àmbits professionals concrets.
 • Desenvolupar l'activitat de coach de manera professional i resolutiva.
Destinataris
 • Persones interessades a millorar les seves competències com a líder i/o gestor d’equips en un entorno laboral (consultors i personal de recursos humans, directors, executius, gerents, caps de departament, nous emprenedors, professionals de la política amb un equipo al seu càrrec…).
 • Psicòlegs, psicopedagogs i mediadors que vulguin introduir a la seva activitat diària aspectes no psicoterapèutics per tal d’aconseguir resultats més personalitzats i amb el valor afegit de la participació activa del client.
 • Formadors en habilitats i competències que realitzin la seva activitat outsorcing o in home i que vulguin utilitzar la metodologia coach com una eina d’aprenentatge a les organitzacions.
 • Professionals vinculats a l’ajuda a d’altres persones (medicina, infermeria, dret, treballador social, etc.).
 • Entrenadors esportius professionals o aficionats, directius i executius de clubs esportius, monitors i totes aquelles persones que vulguin aprendre una nova forma efectiva de motivar i entrenar els seus equips treballant cos i ment.
Programa
Primer curs

1. Emocions i Educació Emocional
1.1. Marc conceptual de les emocions.
1.2. Fonaments de l’educació emocional.
1.3. L’avaluació de l’educació emocional. Instruments d’avaluació.

2. Competències Emocionals i Intel·ligència Emocional
2.1. Introducció al model de capacitat d’intel·ligència emocional.
2.2. Competències emocionals.

 • Consciència emocional
 • Regulació emocional
 • Autonomia emocional
 • Competència social
 • Habilitats de vida i benestar

2.3. Gestió de l’estrès.
2.4. La relaxació com a eina per a l’equilibri emocional.
2.5. Gestió de conflictes.
2.6. Resiliència i tolerància a la frustració.
2.7. Outdoor Trainning.

3. Intel·ligència Emocional (IE) a les Organitzacions
3.1. Models d’ intel·ligència emocional.
3.2. Situació actual de la intel·ligència emocional.
3.3. Mesura de la intel·ligència emocional.
3.4. Prevenció de riscos laborals a les organitzacions: els riscos psicosocials.
3.5. El marc de les competències organitzacionals i personals.
3.6. Determinació del perfil competencial excel·lent, factors crítics d'èxit i indicadors d'una OEI.
3.7. Implementació i desenvolupament de la IE en una organització.

4. Aplicacions Pràctiques de la IE
4.1. Comunicació efectiva i afectiva; comunicació interpersonal i en grup.
4.2. Neuroeconomia i neuromanagement .
4.3. Ecologia emocional.
4.4. Compromís i energia organitzacional.
4.5. Retribució emocional i engagement.
4.6. Coaching i intel·ligència emocional.

 • El coaching i la seva metodologia
 • Estil comunicatiu del coach
 • Etapes en una sessió de coaching
 • La pràctica del coaching
 • Coaching personal i executiu
 • Coaching grupal i d'equips
 • El directiu coach

4.7. Lideratge emocional i gestió d'equips.

 • Autolideratge i automotivació
 • Clima laboral
 • Creació d'equips d'alt rendiment
 • IE en equips
 • Lideratge emocional
 • El model dels 7 hàbits de Covey
 • Dinamització grupal
 • El líder ressonant
 • Neurociència aplicada al lideratge

5. Pràcticum
El Pràcticum es planteja com una oportunitat d’aprenentatge a partir de la pràctica (“learning by doing”), que ha de permetre la integració de coneixements significatius i el desenvolupament de competències.
Les pràctiques es plantegen com una oportunitat de desenvolupament personal i professional.
S’estableixen dues possibilitats:

 • Realitzar un treball d’investigació sobre educació emocional o intel·ligència emocional.
 • Aplicació pràctica d’educació emocional o intel·ligència emocional en alguna organització.

6. Projecte Final
L’objectiu bàsic del treball final de postgrau és afavorir una reflexió a fons i una projecció pràctica dels coneixements propis del curs. Això requereix una implicació personal de l’alumne. Aquest treball ha de servir com a factor important d’autoaprenentatge i enriquiment personal en relació a l’educació emocional.
El treball serà individual i cada estudiant tindrà assignat un tutor o tutora que l’acompanyarà durant el procés i l’ajudarà a resoldre els dubtes que li puguin sorgir. L’assignació del tutor es realitzarà en funció de la temàtica del treball.

Segon curs

1. Marc Conceptual del Coaching
1.1. Fonaments històrics i teòrics. Coaching i disciplines similars.
1.2. Concepte de coaching.
1.3. Habilitats comunicatives del coach.
1.4. Les 5 fases de la conversa de coaching.
1.5. Avaluació del ROI: impacte dels resultats del procés de coaching.
1.6. Metodologia del procés de coaching: anàlisi de necessitats i contracte.
1.7. Metodologia del procés de coaching: formulació dels objectius.
1.8. Metodologia del procés de coaching: planificació de l’acció.
1.9. Metodologia del procés de coaching: seguiment i avaluació.
1.10. Coaching empresarial. AECOP i codi ètic del coach

2. Eines Útils de Coaching per al Desenvolupament de Competències
2.1. Coaching per a la generació d’autoestima en el lloc de treball.
2.2. Lideratge efectiu: claus del comportament del líder del s. XXI.
2.3. Coaching per a la negociació i la creativitat.
2.4. Coaching per a la resolució de conflictes.
2.5. Coaching organitzatiu
2.6. Coaching d’equips i coaching grupal. Test de Belbin.
2.7. Coaching relacional per a la gestió del canvi i la presa de decisions
2.8. Models de desenvolupament: Bridge, models de preferències, Sikkhona i imatges en coaching
2.9. Test d’avaluació: Feedback 360.

3. Aplicació i Pràctica del Coaching a les Organitzacions
3.1. Àmbits d’aplicació del coaching.

 • Implementació de processos de coaching a les organitzacions
 • Coaching educatiu
 • Coaching sistèmic en organitzacions i equips
 • Coaching esportiu

3.2. Coaching a la pràctica.

 • Avaluació del ROI: impacte dels resultats del procés de coaching
 • Process comunication
 • Coaching de equips i coaching grupal a les organitzacions
 • Coaching i programació neurolingüística
 • Sessió vivencial de coaching amb cavalls

3.3. Presentació i avaluació de casos.
3.4. Tres sessions de coaching individual per a cada alumne per al desenvolupament de les pròpies competències com a coach o per a l'assoliment de les seves metes professionals.

4. Projecte Final: Pràctiques de Coaching amb Dos Clients
Cada alumne haurà de fer dos processos de coaching amb dos clients, d'unes 20 sessions d’hora i mitja, i presentar un dels dos processos com a memòria de pràctiques.
L’objectiu bàsic és afavorir una reflexió a fons i una projecció pràctica dels coneixements propis del curs. Això requereix una implicació personal de l’alumne. Aquest treball ha de servir com a factor important d’autoaprenentatge i enriquiment personal.
Durant el programa es faran sessions de supervisió dels dos processos a classe per poder compartir l’experiència amb tutors i companys.
La memòria consistirà en elaborar un informe del Pràcticum en què, a partir de la pràctica viscuda, l’estudiant elabora una memòria final que recull l’experiència i l’analitza amb vista a potenciar l’aprenentatge.

Projecte Final: Màster

 

Direcció
Sra. Esther Garcia Navarro
Coordinadora i docent del Màster en Educació Emocional i Benestar i del Màster en Intel·ligència Emocional en les Organitzacions (Universitat de Barcelona). Formadora en Educació i Intel·ligència Emocional.

Dra. Meritxell Obiols Soler
Directora de CoachingBCN, coach i formadora. Directora del postgrau en Coaching a l'Entorn Laboral per la UB. Especialista en coaching, intel·ligència emocional i lideratge en l'àmbit professional i de les organitzacions. Coach professional sènior certificada per AECOP, ICF i ASESCO. Doctora per la UB.
Experts

Dr. Rafael Bisquerra Alzina
Catedràtic d'Orientació Psicopedagògica a la Universitat de Barcelona i coordinador del GROP. Director del Màster en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions i del Màster en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona.

Quadre docent
Postgrau en Coaching a l'Entorn Laboral

Dra. Meritxell Obiols Soler
Directora de Coaching BCN, coach, supervisora de coaches a la seva practica professional i formadora. Especialista en coaching, intel·ligència emocional i lideratge a l'àmbit professional i de les organitzacions. Doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona.

Dr. Rafael Bisquerra Alzina
Catedràtic d'Orientació Psicopedagògica a la Universitat de Barcelona i coordinador del GROP. Director del Màster en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions y del Màster en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona.

Sr. César Fernández Llano
Director associat a Norman Broadbent. Llicenciat en Psicologia; Màster en Business Administration per ESADE. Coach certificat (PCC) per la International Coach Federation. Especialista en Executive Coaching, coaching grupal i d'equips directius.

Sr. Joan Quintana Forns
Psicòleg expert en comportament i canvi organitzacional, i especialista acreditat a coaching relacional. Professional amb experiència de gestió a l'alta direcció.

Sr. Juan Carlos Cubeiro
Expert en "Talent, lideratge i coaching". President d'honor de AECOP. Ponent internacional i autor de 30 llibres, entre ells: "La sensació de fluïdesa", "Coaching realment", "Por què necessites un coach" i "Lideratge Guardiola".

Dr. Antoni Giner Tarrida
Doctor en Pedagogia i psicòleg. Director i coordinador del Màster en Tutoria i Lideratge. Professor de la Universitat de Barcelona i membre del GROP. Responsable del projecte Coaching Educatiu, ICE UB.

Sr. Francisco Solano Romero
Fundador i director de DRIVE Coaching & Mentoring. Llicenciat en Psicologia. Màster en Direcció de Recursos Humans. Coach professional sènior certificat CS80/AECOP-EMCC. Membre de ICF. Soci Màster de AECODE. Especialitzat en organitzacions, esport i educació.

Sra. Judit Murlans Ferrando
Psicòloga clínica e industrial. Coach certificada per Coachville Spain. Direcció de Recursos Humans de diferents empreses a Espanya, Cuba i Alemanya. Consultora de Recursos Humans, coach i formadora.

Sr. Baldi Figueras Alcañiz
Formador en desenvolupament personal, organitzacional i coaching. Especialista en processos de canvi transformacional, gestió de conflictes, lideratge i treball en equip.

Sr. Edgar Guerrero de la Rotta
Vint anys d'experiència com a consultor extern de multinacionals. Actualment, gerent de Caballs i Excel·lència, empresa dedicada a la formació i desenvolupament d'habilitats personals i directives.

Dr. Víctor Renobell Santaren
Doctor en Sociologia per la Universitat de Barcelona. Expert i director de projectes TIC i entorn professional. Assessor d'empreses en temes de comunicació, Social Media i marketing online.

Sr. David Alonso García.
Coach per a Emprenedors Vitals. Llicenciat en ADE i Màster en Direcció Comercial.Fundador de Desperta't (www.despertat.com), Màster Trainer en Coaching per Valors (www.coachingxvalores.com) i soci de Simon Dolan per a la difusió de la metodologia.

Sr. Juan Carlos Jiménez
Llicenciat en Psicologia Organitzacional. Coach professional sènior certificat per AECOP. Psicòleg Coach a l'àmbit del Coaching executiu i de direcció. Membre del Comitè Executiu de AECOP CATALUNYA i, en el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, President de la CG Junta Directiva de la Secció de Psicologia Coaching i fundador de Coaching y Psicologia a les Organitzacions.

Sr. Gustavo Piera
President d'AECOP- Catalunya i coach. Enginyer, Diplomat en ADE. Empresari, President del Grup CMR que engloba: ADQA, TACK España y TMI España. Consultor i assessor de diverses empreses. Ponent a cursos, seminaris i conferencies a nivell nacional e internacional.

Sra. Charo Povedano
Formadora i Coach a l'entorno laboral. Socia fundadora de Hazlo Dyferente i Creadora de la Metodologia Sysla Thinking. Experta en desenvolupament d'habilitats del Programa Yuzz del Centro Internacional de Santander Emprendimiento (CISE) i la Fundación Universitaria de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF). Membre de la Junta Directiva AECOP Catalunya.

Sr. Toni Cátedra. LLicenciat en Psicologia de les Organitzacions. Master en RRHH i Postgraduat en Coaching aplicat al entorn Laboral. Practitioner de PNL acreditat per Richard Bandler.

Postgrau en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions

Sr. Josep Arregui Dalmases
Llicenciat en Psicologia i Diplomat en Ciències Empresarials. Master en Intel•ligència Emocional en les Organitzacions. President del Club d'Intel•ligència Emocional de la Universitat de Barcelona. Formador especialitzat a acompanyar centres educatius cap a una trasformación educativa basada en la neurociencia i les metodologies actives.

Dr. Rafel Bisquerra Alzina
Catedràtic de la Universitat de Barcelona, director del Màster en Educació Emocional i Benestar des del 2002, vicepresident de la FEM (Fundació per l'Educació Emocional) i autor de llibres com Educación emocional y bienestar, Psicopedagogía de las emociones o Emoción y conflicto.

Sr. Marc Carcolé Ortega
Formador i consultor a MCOLIDERES , empresa pròpia dedicada a la formació en habilitats i desenvolupament de caràcter emocional, financer i laboral.


Dr. Robert Emmerling
Professor convidat al Departament de Gestió i Organització de Persones d’ ESADE - Escuela de Negocios de la Universidad Ramón Llull. Barcelona.
Investigació aplicada al Centre d’ Investigació pel Desenvolupament del Lideratge (GLEAD)
d’ ESADE. Membre del Consorci d’ Investigació sobre Intel.ligència Emocional en le Organiztacions i consultor senior de Competency International.


Dra. Anna Forés Miravalles
Professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació i Llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. Es dedica a tot el que tingui a veure amb la humanització, a seguir creient en el gènere humà, o en fer més humana la nostra vida. Presidenta de l'associació AIRE d'investigació sobre resiliència.


Dr. Salvador García
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, Diplomat en Formació i Desenvolupament de Directius per la Universitat de Harvard i professor titular de Treball i Organitzacions a la Universitat de Barcelona. És autor, juntament amb el professor d'ESADE Simón Dolan, de l'èxit de vendes Direcció per Valors: la gestió de canvi més enllà de la DPO. És senior advisor d'Augere & Asociados, col•labora amb ESADE i altres escoles de negoci i és impulsor de Consultors sense Fronteres.

Sra. Esther Garcia Navarro
Membre del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) de la UB. Des del 2006 treballa amb el Dr. Rafel Bisquerra en la difusió, formació i recerca en educació emocional. Codirectoria del Màster en Intel•ligència Emocional a les Organitzacions (Universitat de Barcelona). DES-SED (www.des-sed.com). Directora. Desenvolupament Emocional i Social.

Sr. Oriol Güell Custodio
Psicòleg, formador i terapeuta. Estudiós del món de les emocions, títol de nivell 1 en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) i de nivell 2 en teràpia sensoriomotriu. Postgrau en Counseling en Dol i Pèrdues de l'Institut de Psicoteràpia Integrativa-relacional dirigit per Alba Payàs. Formador en gestió de les emocions des de l'any 1996.

Sr. Jaume Gurt Davi
Director d'organització i desenvolupament de persones a Schibsted Spain. Portaveu d'InfoJobs i responsable de cultura i valors de la companyia, employer branding de l'empresa, selecció i formació, adquisició de talent i desenvolupament de les persones; processos, organització i millora contínua, i política salarial.

Sr. Ramón Hermosín Valiente
Terapeuta sonrisoenergético i sonoterapeuta. Formador expert en tècniques de relaxació, meditació, gestió emocional i clima laboral positiu. Creador del Club del Riure de Catalunya i soci fundador exdirector de Humaniza, consultoria per al desenvolupament humà en les organitzacions. Soci col•laborador de AMYS associació de metges, sanadors i terapeutes. Formador professional especialitzat en gestió emocional i tècniques antiestrès per a la UCF patronal hospitalària, així com per al sindicat CCOO del Departament d'Educació i Professional Sanitari. Formador freelance per consultories, serveis socials, petita, mitjana empresa, i organitzacions multinacionals.

Sr. Jordi Lopez Daltell
Consultor, formador i coach a HANDMADE CONSULTING SL.

Dr. Luis López González
Doctor en Psicologia. Universitat de Barcelona. Director del Màster en Relaxació, Meditació i Mindfulness. ICE-UB i del Programa TREVA.

Sra. Laura Mari i Barrajón
Professora al Màster en Educació Emocional i Benestar. Membre del patronat de la FEM (Fundació per l'Educació Emocional). Directora de la firma de consultoria IEI (Inteligencia Emocional Interpersonal). Consultora, formadora i coach.


Sr. Andrés Martín Martos
Llicenciat en Dret. Consultor director a Seed Contulting. President de la Fundació par a
l’Educació Emocional.

Sra. Isabel Martínez-Consentino Ramos
Direcció d’expansió a Consentino SA. Cross Cultural Management España.

Sra. Maribel Martínez De Murguía Embarba
Pedagoga i Màster en Psicologia i Esport. Socia-fundadora d’Entrenadors de Talent, empresa que es dedica a “alliberar i entrenar el talent emocional i relacional amb persones, equips i organitzacions”. Conferenciant, formadora i coach. Campiona Olímpica en hockey herba a Barcelona ’92. Més de 20 anys d’experiència en l’esport d’alt rendimient com esportista primer i com a entrenadora després.
Autora del llibre “Història d’un compromís” Plataforma Editorial, 2017 y co-autora de “Relatos del deporte” Editorial Conocimiento, 2001.

Dra. Meritxell Obiols Soler
Directora de CoachingBCN, coach, supervisora de coaches a la seva pràctica professional y formadora. Especialista en coaching, intel•ligència emocional i lideratge a l’àmbit professional i de les organitzacions. Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona.

Dra. María Palacín Lois
Professora titular del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona, directora del Màster en Anàlisi i Conducció de Grups, col•laboradora i assessora com a consultora d'equips, i en la gestió de diferents grups a Makeateam-Indae. Especialista en desenvolupament d'equips i formadora en conductors de grup. Psicòloga Grupal en TV-OT.

Dra. Núria Pérez Escoda
Professora titular del departament de Mètodes d’Investigació i Diagnosi en Educació de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Directora del GROP (Grup d’Investigació en Orientació Psicopedagògica). Autora de diverses publicacions com Resultados de la aplicación de un programa de educación emocional en Educación Primaria, Educación emocional: Estrategias para su puesta en práctica, La inteligencia y la seguridad emocional: el caso de la adaptación de los preadolescentes en la escuela, Construcción del cuestionario de desarrollo emocional de adultos (QDE-A), etc.

Sr. Guillermo Rademakers
HR Manager – Strategic HR Initiatives Compensation & Benefits – CESE en Amadeus IT Group. Gestiona els recursos humans de 23 mercats del Centre, Est i Sud d’Europa, lidera les àrees de Compensació i Beneficis, Compromís, Selecció i projectes estratègics.
MDRHO, Màster executiu en Direcció de RRHH per ESIC - 2013. MBA executiu. GIO – Universidad Politécnica Madrid - 2004.
Ingenyer Industrial (esp. Organización plan del 64). Universitat Politécnica de Cataluña - ETSEIT


Sra. Marta Romo
Llicenciada en Pedagogia, Màster en Direcció de Recursos Humanos, Sòcia-directora de la consultora InnoPersonas, coach executiva certificada per AECOP, professora a la Universidad Complutense de Madrid, Deusto, CEU, EUDE, etc. i autora de llibres com Traza tu rumbo, La mujer líder, etc.


Sr. Antonio Rubio
Director I+D+I. Overlap. Creació de nous productes i serveis. Gestió del portafolis de solucions.
Dra. Alaíde Sipahi Dantas
Especialista en Desenvolupament del Talent. Departament de Persones a MANGO. Professora del Màster en Intel.ligència Emocional en les Organitzacions i Directora del curso d’Especialització en Lideratge Emocional. Universitat de Barcelona. Professora i Coach del Programa LEAD i del CEMS Master's in International Management en ESADE. Coach Executiva i Coach d’Equips.

Sr. Josep Zugasti Ramon
Tècnic superior en prevenció de riscos laborals. Servei Mancomunat del Departament de Salut. Especialista en ergonomia i psicosociologia aplicada. Formador de tallers vivencials de promoció d’hàbits saludables.

 
Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA