Institut de Formació Contínua

Master International in Fetal-Maternal Medicine

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
12.000 *
Idioma:
Anglès
Inici curs:
01 setembre 2017
Fi docència:
30 desembre 2018
Fi projecte:
01 març 2019
Lloc:
Casa Maternitat del Hospital Clínic y Hospital Sant Joan de Deu. Sabino de Arana 1 - 08028 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Diagnòstic morfològic i genètic fetal
1.1. Ecografia morfològica
1.1.1. Avaluació anatòmica primer trimestre
1.1.2. Ecografia morfològica: sistemàtica
1.1.3. Talls bàsics i avançats.Doppler cardíac i mode M
1.1.4. Ecografia del SNC: Anomalies més freqüents
1.1.5. Ecografia de la cara: Defectes facials més comuns
1.1.6. Screening de les cardiopaties congènites: cardiopaties més freqüents
1.1.7. Ecocardiografia fetal primerenca
1.1.8. Ecografia de tòrax: masses i anomalies pulmonars
1.1.9. Ecografia abdominal: alteracions gastrointestinals i de la porció abdominal
1.1.10. Ecografia del sistema nefrourològic
1.1.11. Anomalies d'extremitats i displàsies esquelètiques més freqüents
1.1.12. Marcadors ecogràfics d’aneuploïdia en el segon trimestre
1.1.13. Ecografia genètica
1.2. Cribratge d'anomalies cromosòmiques i gèniques
1.2.1. Cribratge d'aneuploïdies: el test combinat
1.2.2. Biòpsia de còrion i amniocentesi
1.2.3. El cariotip: fiabilitat i limitacions
1.2.4. Integració dels últims avenços en diagnòstic genètic en patologia fetal

2. Doppler i patologia placentària. Malaltia placentària, CIR, preeclàmpsia

2.1. Fotoplacentària doppler
2.1.1. Bases per al correcte ús del Doppler
2.1.2. Vasos bàsics: Artèria umbilical i artèries intrauterines
2.1.3. La circulació cerebral: artèria cerebral mitjana i istme aòrtic
2.1.4. Vasos venosos: ductus venós i vena umbilical
2.2. La malaltia d'inici precoç
2.2.1. Predicció i prevenció
2.2.2. Maneig del retard de creixement d'aparició precoç
2.2.3. Maneig de la preeclàmpsia d'aparició precoç
2.2.4. Maneig integrat del CIR: protocol actual
2.3. La malaltia d'inici tardà
2.3.1. Predicció i el repte del diagnòstic
2.3.2. Maneig del retard del creixement d'aparició tardana
2.3.3. Maneig de la preeclàmpsia d'aparició tardana
2.3.4. Preeclàmpsia: complicacions maternes

3. Neurosonografia fetal

3.1. Neurofetal avançada
3.1.1. Anatomia i desenvolupament del SNC
3.1.2. Neurosonografia: sistemàtica
3.1.3. RMN: indicacions i interpretació
3.2. Anomalies estructurals de l'SNC
3.2.1. Anomalies detectades en el primer trimestre
3.2.2. Ventriculomegalia
3.2.3. Anomalies de la línia mitja
3.2.4. Anomalies del cervell i fossa posterior
3.2.5. Malformacions vasculars
3.2.6. Anomalies del desenvolupament cortical
3.2.7. Espina bífida
3.3. Anomalies adquirides
3.3.1. Lesions hipòxic-isquèmiques
3.3.2. Hemorràgia cerebral
3.3.3. Infeccions
3.3.4. Resta del dany cerebral subtil
3.4. Aspectes generals
3.4.1. Avaluació neurològica neonatal

4. Patologia materna

4.1. Infeccions en medicina maternofetal
4.2. Infeccions virals cròniques
4.2.1. Hepatitis B i C
4.2.2. VIH
4.2.3. Procediments invasius en infecció viral crònica
4.3. Infeccions emergents al nostre medi
4.3.1. Sífilis i embaràs
4.3.2. Malaltia de Chagas i gestació
4.3.3. Listeria i embaràs
4.4. Infeccions torch
4.4.1. Toxoplasmosi
4.4.2. Varicel·la i herpres simple
4.4.3. Infecció CMV
4.4.4. PVB19
4.5. Vacunació durant l'embaràs
4.5.1. Vacunació durant l'embaràs
4.6. Patologia maternofetal
4.6.1. Detecció primerenca de la prematuritat
4.6.2. Risc de prematuritat
4.6.3. Ruptura prematura de membranes
4.6.4. Amenaça de part prematur
4.6.5. Diabetis i gestació

5. Ecocardiografia fetal

5.1. Introducció
5.1.1. Importància i epidemiologia de les cardiopaties
5.1.2. Ecocardiografia fetal
5.1.3. Estudi de la funció cardíaca fetal: indicacions i consideracions
5.1.4. Tècniques per la medicació de funció cardíaca
5.2. Cardiopaties septals
5.2.1. Comunicació interventricular
5.2.2. Canal atrioventricular
5.2.3. Ventricle únic doble entrada
5.3. Cardiopaties esquerres
5.3.1. Cor esquerre hipoplàsic, atrèsia mitral
5.3.2. Estenosi-atrèsia aorta
5.3.3. Coartació aorta
5.3.4. Interrupció de l'arc aòrtic
5.4. Cardiopaties dretes
5.4.1. Atrèsia tricúspide
5.4.2. Anomalies Ebstein, displàsia tricúspide
5.4.3. Estenosi / atrèsia pulmonar
5.5. Cardiopaties conotruncals
5.5.1. Tetralogia Fallot
5.5.2. Transposició grans artèries
5.5.3. Transposició corregida grans artèries
5.5.4. Ventricle dret de doble sortida
5.5.5. Truncus arteriosus
5.6. Altres alteracions
5.6.1. Altres cardiopaties
5.6.2. Signes d'alerta
5.6.3. Arrítmies cardíaques
5.6.4. Resum final i conclusions

6. Patologia fetal avançada. Diagnòstic i maneig perinatal

6.1. Anomalies de maneig quirúrgic postnatal
6.1.1. Anomalies pulmonars. MAQ
6.1.2. Anomalies de la paret abdominal. Extròfia vesica. Anomalies de la cloaca
6.1.3. Anomalies gastrointestinals
6.1.4. Patologia renal obstructiva. Hidronefrosi. Doble sistema
6.1.5. Tumoracions fetals amb implicació perinatal. T. facials i cervicals. EXIT
6.2. Anomalies tributàries de teràpia fetal
6.2.1. Anomalies toràciques. H. diafragmàtica. Hidrotorax. Atrèsia laríngia (CHAOS)
6.2.2. Obstrucció urinària baixa
6.2.3. Transfusió intrauterina. Anèmia. trombocitopenia alloinmune
6.2.4. Cor esquerre hipoplásico.Valvulopatia.
6.2.5. Polhidramnis. Amniodrenatge.
6.3. Patologia de la gestió múltiple
6.3.1. Exploració primerenca en els bessons i terminació selectiva
6.3.2. Bessons bicorial
6.3.3. Complicacions de la gestació monocorial. STFF, CIR selectiu, TRAP, TAPS

7. Revisió sistemàtica o estudi de recerca final

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA