Institut de Formació Contínua

Màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
75 ECTS
 
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
16 octubre 2017
Final curs:
17 juliol 2019
Horari:

Dilluns 16h a 21h i alguns dissabtes al mes de 9.30h a 14h.

Lloc:
Universitat de Barcelona - Facultat de Psicologia. Passeig de la Vall Hebron, 171. (08035-Barcelona)
 
Presentació
Creat l'any 1988, el programa del present màster ha posat l’èmfasi, des dels seus inicis, en la importància decisiva del comportament humà i social com a factor fonamental per a l'abordatge de la qüestió ambiental, tant en el medi natural com en l'urbà, en la gestió pública o en l'empresa privada. 
 
La qüestió ambiental no pot tractar-se al marge d'una gestió integral dels seus vessants ecològics, físics, tecnològics i socials. Per aquest motiu, i sense oblidar els aspectes tècnics, allò que caracteritza el màster és l'atenció als aspectes humans, socials i organitzacionals associats a la problemàtica ambiental i al desenvolupament sostenible.
 
El programa és interdisciplinari quant als continguts, la docència i l’alumnat, i ha estat concebut i dissenyat atenent les aportacions i la definició de necessitats de professionals que hi han col·laborat en diferents moments i etapes durant dues dècades. El programa ofereix recursos metodològics per a la investigació, la intervenció i la gestió ambiental.
 
El màster es composa de dos postgraus de duració anual que poden cursar-se independentment i superats els continguts dels respectius programes, donen dret als corresponents diplomes de postgrau:
 
Postgrau en Anàlisi i Intervenció Social i Ambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat
Postgrau en Gestió Ambiental a l'Empresa i a l'Administració Pública: Recursos. Comunicació i Canvi
 
Un cop assolits els dos postgraus, per accedir al títol de Màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat s'ha de cursar el mòdul de P+R Practicum i Recerca i presentar i defensar el projecte de fi de màster.
 
Aquesta organització modular possibilita atendre la demanda de diferents sectors d'alumnes oferint una doble opció:
a) El títol de Màster a qui vulgui tenir una formació integral en temes d'Intervenció i gestió ambiental (1 bienni).
b) Un dels dos diplomes de Postgrau a qui requereixi una formació específica i de menor durada (1 curs).
Acreditació acadèmica
Màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat per la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 75 crèdits ECTS.
Objectius
 • Aportar coneixements, tècniques i instruments per a l'avaluació, la intervenció i la gestió ambiental, tant en l'àmbit de l'hàbitat com en el de l'empresa i les organitzacions.
 • Facilitar una base comuna de conceptes, llenguatge i pràctica, desenvolupant les competències bàsiques i el conjunt d'habilitats necessàries per poder dur a terme, des dels respectius perfils professionals, els futurs treballs aplicats que requereixin una col·laboració inter/transdisciplinària.
Destinataris

Professionals o interessats en temes de medi ambient, sostenibilitat i ordenació territorial, amb titulació universitària, dels àmbits de les ciències socials, les ciències ambientals, la salut i l'educació, la planificació urbana i territorial, així com tècnics superiors de la indústria i l'administració implicats en intervencions ambientals.

A títol orientatiu (sense excloure cap titulació): científics socials (psicòlegs, sociòlegs, antropòlegs, geògrafs...), pedagogs, educadors socials i ambientals, filòsofs, advocats, economistes, biòlegs, ambientòlegs, químics, geòlegs, arquitectes o enginyers.

Programa
Postgrau en Gestió Ambiental a l'Empresa i l'Administració Pública: Recursos, Comunicació i Canvi

1. Gestió Ambiental i Sostenibilitat
1.1 Gestió ambiental com a gestió de comportaments.                                                       
1.2 Legislació i economia ambiental.                                                            
1.3 Ecologia: sistemes naturals, recursos i territori.             
 
2. Conceptes i Experiències de Gestió Ambiental 
2.1 Avaluació i gestió ambiental a l’empresa i l’administració pública.
2.2 Mediació, formació ambiental i gestió del canvi a les organitzacions.   
 
3. Tecnometodològic per a la Gestió Ambiental
3.1 Metodologies, recursos i instruments per a la gestió ambiental.
3.2 Preparació i seguiment del treball de postgrau.

Postgrau en Anàlisi i Intervenció Social i Ambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat 

1. Conceptes Bàsics per a la Intervenció Socio-Ambiental i la Sostenibilitat
1.1 Psicologia ambiental: comportament social, entorn construït i sostenibilitat.
1.2 Urbanisme i dinàmiques urbanes.     
1.3 Agenda ecològica, demogràfica i econòmica.
                                    
2. Contextos Urbans, Participació i Educació per a la Sostenibilitat
2.1 Sistemes urbans i comportament.     
2.2 Participació i sostenibilitat.
2.3 Màrqueting, comunicació i educació ambiental.       
 
3. Tecnometodològic per a l'Anàlisi i la Intervenció Socioambiental
3.1 Metodologies, recursos i instruments per a l’anàlisi i la intervenció.            
3.2 Preparació i seguiment del treball de postgrau.                                       

Pràcticum i Recerca
Direcció
Dr. Enric Pol
Codirector del Màster. Doctor en Psicologia. Catedràtic de Psicologia Social i Ambiental de la Universitat de Barcelona. Excoordinador del Projecte d'Ambientalització del Campus Mundet. Autor, entre d'altres publicacions, del capítol "Environmental Management: A Handbook of Environmental Psychology" (Bechtel & Chuchman.2002). Director de Psico-PSAO, el Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional de la Universitat de Barcelona.

Dr. Lupicinio Íñiguez
Codirector del Màster. Doctor en Psicologia. Catedràtic de Psicologia Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. Expert en anàlisi del discurs i mètodes qualitatius. Impulsor del Centre d'Estudis Ambientals (CEA) de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Experts

Sra. Maria Rosa Bonet
Subdirectora i coordinadora acadèmica del Màster. Llicenciada en Filosofia i Magisteri, i Màster en Intervenció Ambiental (primera promoció). Consultora socioambiental especialitzada en qüestions urbanes.

Coordinació

Dra. Emília Moreno
Coordinadora del Postgrau en Gestió Ambiental a l'Empresa i a l'Administració Pública. Doctora en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental de la Universitat de Barcelona (primera promoció). Màster en Prevenció de Riscos Laborals (especialitat en seguretat).per la ETSEIB-UPC. Consultora ambiental (AUMA). Membre de Psico-PSAO. Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional, UB.

Quadre docent
Professors coordinadors dels postgraus

Dra. Emília Moreno
Doctora en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental (primera promoció). Consultora Ambiental (AUMA). Experta en Gestió Ambiental a l'Empresa, AIA, ISO 14.000, EMAS, etc. Coordinadora del Postgrau de Gestió Ambiental a l'Empresa i a l'Administració.

Dr. Sergi Valera
Doctor en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental (primera promoció). Professor titular del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona. Coordinador del Postgrau en Anàlisi i Intervenció Socioambiental.

Tutors

Dra. Angela Castrechini
Doctora en Psicologia. Professora lectora del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona. Membre de Psico-PSAO, el Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional de la Universitat de Barcelona.

Dr. Andres Di Masso
Doctor en Psicologia. Professor ajudant del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona. Membre de Psico-PSAO, el Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional de la Universitat de Barcelona.

Dr. Tomeu Vidal
Doctor en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental. Coordinador dels tutors. Professor titular del Departament de Psicologia Social. Professor del Programa de Doctorat Espai públic i Recuperació urbana de la Universitat de Barcelona. Membre del grup de recerca consolidat Art, Ciutat, Societat.

Dr. Pep Vivas
Doctor en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental. Professor propi dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya; professor del Programa de Doctorat en Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del Grup de recerca URBSIC (Ciutats en la societat de la informació i el coneixement).
Professors responsables d'àrees temàtiques

Dr. Miquel Domingo
Doctor en Arquitectura. Ha estat professor titular i director del Departament d'Urbanisme de l'ETSAB de la Universitat Politècnica de Catalunya. Excap del Servei de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Autor de diverses publicacions sobre l'evolució urbana de Barcelona.

Dr. Joan Guardia
Doctor en Psicologia. Professor titular d'Estadística del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament. Ex vicerector de la Universitat de Barcelona. Expert i assessor tècnic en nombrosos estudis ambientals.

Dra. M. Carmen Martínez
Doctora en Psicologia. Professora titular del Departament de Psicologia de la Salut i Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona). Experta en psicologia de les organitzacions.

Sra. Carme de la Madrid
Psicòloga. Màster en Intervenció Ambiental. Postgrau en Participació i Desenvolupament sostenible (Universitat Autònoma de Barcelona). Consultora ambiental, experta en temes de participació ciutadana.

Sra. Montserrat Morales
Psicòloga i educadora. Fundadora del Màster. Àmplia experiència en recerca ambiental centrada en entorns escolars, els drets dels infants i el món de l'art. Membre de diversos organismes i associacions internacionals.

Dr. Pere Riera
Doctor en Economia. Professor titular del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Expert en economia ambiental.

Dra. Marina Romeo
Doctora en Psicologia. Professora titular del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona. Experta en comunicació i màrqueting.

Sr. Félix Vázquez
Psicòleg. Professor titular de Psicologia Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. Expert en mètodes qualitatius de recerca. Autor de nombroses recerques i publicacions en psicologia ambiental.

Sra. Anna Vitores
Psicòloga. Professora del Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora de la Universitat Oberta de Catalunya.

Professorat del programa

Dra. Teresa Anguera
Doctora en Psicologia. Catedràtica de Metodologia al Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de Barcelona. Experta en mètodes observacionals aplicats als estudis ambientals.

Sr. Francesc Aragall.
Pedagog i ergonomista. Exresponsable de la Secció de Transports, Barreres Urbanes i Arquitectòniques de l'Institut Municipal de Disminuïts. Expert en plans de mobilitat. Impulsor a escala internacional del «Disseny per a tothom». Director general de ProAsolutions. President de la Fundació Design for All.

Dr. Martí Boada
Geògraf i Doctor en Ciències Ambientals. Professor titular del Departament de Geografia i del Centre d' Estudis Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Premi Global 500 de l'ONU 1995.

Sra. Anna Bolaños
Llicenciada en Història Contemporània (Universitat de Barcelona) i en Ciències de la Informació (Universitat Autònoma de Barcelona). Exdirectora de Sostenibilitat d'AGBAR.

Sr. Joaquim Brugué
Exdirector General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Rosa M. Canals
Arquitecta. Tècnica del Servei de Medi Ambient de la Diputació, responsable dels programes d'Agenda 21 a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Dr. Xavier Carceller
Doctor en Arquitectura. Professor associat de la Universitat Politècnica de Catalunya. Cap de l'Àrea de Plans i Programes de la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental (Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya).

Sr. Atanasi Céspedes
Psicòleg. Exresponsable del Pla Comunitari de Trinitat Nova. Expert en participació ciutadana.

Sr. Antoni Choy
Advocat. Exsubdirector General del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Expert en dret ambiental. Autor de diverses compilacions sobre aquest tema.

Dr. José Antonio Corraliza
Doctor en Psicologia. Catedràtic de Psicologia Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid. Expert en avaluació del paisatge i autor de diversos textos de psicologia ambiental.

Dr. Robert Cruañas
Doctor en Química. Professor titular del Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia. Exerceix la docència en l'àmbit de la gestió ambiental als ensenyaments de Farmàcia i de Ciència i Tecnologia dels Aliments. Especialitzat en la recerca sobre sòls contaminats.

Sra. Judit Ester
Llicenciada en Dret. Assessora jurídica especialitzada en dret ambiental.

Sra. Ester Fanlo
Biòloga i coordinadora del procés d'Agenda 21 Local de l'Ajuntament de Lleida. Experta en educació ambiental i en la incorporació de criteris ambientals i de sostenibilitat en el planejament urbanístic.

Sra. Margarida Feliu
Pedagoga del Centre d'Educació Ambiental Santa Marta de Viladrau. Expresidenta de la Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA).

Sr. Rubén Fernández
Sociòleg. Professor associat del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona. Soci fundador de la Cooperativa ECTS.

Sr. Juan Eugenio Fernández Gajate
Enginyer Agrònom en Indústries Alimentàries. Auditor cap de Sistemas de Gestión Ambiental y de Calidad TÜV Internacional Catalunya.

Dr. Salvador Garcia
Doctor en Medicina. Professor titular de Psicologia Social a la Universitat de Barcelona. Diplomat en Formació i Desenvolupament de Directius per la Universitat de Harvard, EEUU. Director acadèmic del Curs de Direcció Estratègica i Gestió del Canvi del programa Empretec de Nacions Unides.

Sr. Jaume Gual
Enginyer. Llicenciat en Humanitats. Tècnic en Disseny Industrial. Professor de la Universitat Jaume I. Expert en disseny de productes i pautes d'accessibilitat per a elements de mobiliari urbà.

Sr. Oscar Guayabero
Paradissenyador, curador i editor. Coordinador del Màster en Nous Formats Expositius de l'escola Elisava. Ha estat vicepresident del FAD.

Dr. Gonzalo Herranz
Doctor en Enginyeria de Mines. Postgrau en Enginyeria de Projectes. Responsable de projectes d'AUMA.

Sra. Maria Josep Lázaro
Arquitecta-urbanista. Sòcia fundadora de la cooperativa Sostre Cívic i de GestCívic, SCLL. Experta en temes d'habitatge social i de participació i arquitectura.

Sr. Josep Llacuna
Lingüista i comunicòleg. Professor del Departament de Psicologia Social. Conseller tècnic de l'Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Dr. Joel Martí
Doctor en Sociologia. Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia. Cocoordinador del Postgrau en Participació i Desenvolupament Sostenible (Universitat Autònoma de Barcelona).

Sr. Carles Mendieta
Psicòleg. Director de Nova Consulting Organization. Exdirector de la Fundació Fòrum Ambiental.

Sra. Maria Munné.
Llicenciada en Pedagogia. Experta en mediació. Responsable del Llibre Blanc de la Mediació.

Sra. Meritxell Munné
Historiadora. Cap de Comunicació d'Empresa Municipal de Viladecans. Presidenta del Centre d'Estudis i Documentació de Nou Barris.

Dr. Josep Muntañola
Doctor en Arquitectura. Catedràtic de Projectes de l'ETS d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la qual n'ha estat director. Llarga trajectòria de recerca i publicacions sobre la noció de ciutat en l'infant.

Dr. Juan Muñoz
Doctor en Psicologia. Professor titular del Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dr. Jose Navarro
Doctor en Psicologia. Docent i investigador del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona. Coordinador del Doctorat en Psicologia dels Recursos Humans i professor del Master Erasmus-Mundus on Work, Organization and Personnel Psychology.

Sr. Oriol Nel·lo
Exsecretari General per a la Planificació Territorial. Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Dr. Enric Net
Doctor en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental. Professor associat del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona

Sr. Xavier Nicolau
Llicenciat en Farmàcia. Cap de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada(OGAU) de Barcelona, al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Albert de Pablo
Arquitecte. Màster en Intervenció Ambiental. Soci fundador de l'equip interprofessional Interlands®, dedicat a tasques d'ordenació urbana, intervenció ambiental i paisatge.

Sra. Núria Parpal
Llicenciada en Biologia, Tècnica del Servei de Medi Ambient de la Diputació. Directora del programa Sistema Municipal d'Indicadors de Sostenibilitat.

Sr. Josep Planas
Biòleg. Cap del Servei d'Educació Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Félix Pérez
Llicenciat en Psicologia. Expert en la integració de metodologies observacionals i quantitatives per a l'anàlisi i avaluació dels espais públics.

Dr. Oscar Rebollo
Doctor en Sociologia. Professor titular de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sr. Antoni Remesar
Psicòleg i Doctor en Belles Arts. Professor titular de Belles Arts a la Universitat de Barcelona. Expert en mitjans de comunicació, comunicació i màrqueting. Director del programa de doctorat Espai Públic i Regeneració Urbana: Art i Societat. Director del Postgrau Barcelona-Lisboa. Director del CER Polis.

Sr. Jordi Renom
Enginyer industrial. Director de la Gestió de Residus de l'Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya. Exdirector Gerent de l'Agència Metropolitana de Residus de l'Entitat del Medi Ambient.

Dra. Teresa Romaña
Doctora en Pedagogia. Diplomada en Intervenció Ambiental. Professora titular de Pedagogia Ambiental. Departament de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat de Barcelona.

Dr. Joan Rieradevall
Doctor en Ciències Químiques (Universitat Autònoma de Barcelona), MBA (EADA), professor titular del Departament d'Enginyeria Química i de Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i codirector del Postgrau Interuniversitari en Ecodisseny d'Elisava.

Sra. Marta Roca
Economista. Diplomada en Intervenció Ambiental i en Economia de Gestió Ambiental. Consultora ambiental. Extècnica del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Experta en Auditories Ambientals. Col·laboradora en diversos cursos de F.C.Heures.

Sr. Salvador Rueda
Biòleg i psicòleg. Director de l'Agència Local d'Ecologia Urbana de Barcelona. Extècnic del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Dra. Maria José Sarrias
Doctora en Ciències Biològiques. Cap de la secció de Sistemes de Qualificació de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Vicenç Sureda
Biòleg. Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Excap del Servei de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

Sra. Josefina Tapias
Professora del Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia de la Facultat de Farmàcia a la Universitat de Barcelona. Secretaria de l'Institut de Recerca de l'Aigua de la Universitat de Barcelona. Coordinadora del Màster de l'Aigua. Representant per la Facultat de Farmàcia al POP Institucional Ciència i Tecnologia del Medi Ambient

Dr. Ole Thorson
Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. President d'INTRA, Ingeniería de Tráfico, SL i de MEDIAM. Vicepresident de l'Associació per a la Prevenció dels Accidents de Trànsit, (PAT), i de la Federació Europea d'Associacions de Vianants (FEPA).

Dr. Ricard Torres
Doctor en Química. Professor del Departament d'Enginyeria Química de la Facultat de Química a la Universitat de Barcelona

Dr. Albert Torras
Doctor en Biologia. Entitat Metropolitana del Medi Ambient. President de la Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA)

Sra. Marta Vila
Ambientòloga. Màster en Intervenció Ambiental. Coordinadora del Centre Ciutadà per a la Minimització i el Reciclatge de Residus.

Sra. Olga Villacampa
Psicòloga. Sòcia directora de Noema Consulting. Experta en comunicació ambiental.

Sr. Frederic Ximeno
Biòleg. Exdirector General de Planificació Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Excoordinador de l'Àrea d'Estratègies Territorials de GFM, Associats.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí 
A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:
 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.
 • Personal del Grup UB (10% de descompte).
 • Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (10% de descompte).

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • Catalunya Caixa