Institut de Formació Contínua

Màster en Intervencions Infermeres al Malalt Crític

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
2.470 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
16 setembre 2019
Final curs:
19 juny 2020
Lloc:
Escola d'Infermeria. Campus Bellvitge, Feixa Llarga s/n. 08907 Hospitalet de LLobregat

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Metodologia formativa que fomenta el treball autònom de l’alumne.
 • Programa modular dissenyat per cobrir totes les necessitats del professional d’infermeria que vol formar-se en el maneig integral del malalt crític.
 • Equip docent amb una àmplia experiència docent i assistencial en el maneig del malalt crític.
Presentació

L’important avenç de la tecnologia aplicada al camp de la salut i les feines cada vegada més especialitzades que realitzen els professionals en unitats assistencials especials, fan necessària una formació específica i continuada per desenvolupar unes cures de qualitat en l’abordatge al malalt crític i la seva família.

Aquest màster sorgeix per cobrir totes les necessitats formatives del personal d’infermeria que treballa i vol treballar en l’atenció al malalt crític, i es basa en coneixements científics i la gran experiència assistencial i formativa de tot l’equip docent que hi participa. 

Acreditació acadèmica

Màster en Intervencions Infermeres al Malalt Crític per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Objectius
 • Formar infermeres i infermers capacitats per prestar un servei de qualitat en l'àrea de cures crítiques, amb un alt nivell de coneixements, habilitats i actituds.
 • Ampliar i aprofundir en els coneixements i les habilitats necessàries per a les cures del malalt amb una greu alteració vital o amb un risc important per a la seva vida.
 • Propiciar l'adquisició de les competències necessàries per a un desenvolupament òptim de l'activitat professional infermera en les Unitats de Cures Intensives, amb criteris d'eficàcia i eficiència.
Destinataris

Diplomats i graduats en infermeria. 

Programa

1. Gestió i organització de les unitats de cures intensives. Entorn humà.
1.1. Història de las UCI
1.2. L’entorn clínic d’una UCI. Com s’organitza i es relaciona amb altres serveis?
1.3. Gestió de recursos humans i materials.
1.4. Tipologia de pacient. Criteris d’ingrés.
1.5. La política de visites de familiars a una UCI.
1.6. Noves tipologies (TICS) i UCI.

2. Maneig del malalt crític. Conceptes generals
2.1. Seguretat clínica en el pacient crític.
2.2. Valoració inicial i monitorització del pacient crític.
2.3. Cures generals del pacient crític.
2.4. Fàrmacs més utilitzats en l’atenció del pacient crític.
2.5. Accessos vasculars.

3. Interpretació de proves complementàries. Hematologia en el pacient critico
3.1. Proves complementàries més comuns en el pacient crític.
3.2. Interpretació bàsica de les proves radiològiques.
3.3. Interpretació de les proves de laboratori.
3.4. Anèmia del pacient crític.
3.5. Transfusions
3.6. Alteracions de la sèrie blanca i trastorns de la coagulació.

4. Atenció d’infermeria al pacient crític amb alteracions mèdiques I
4.1. Atenció d’infermeria en alteracions cardiovasculars crítiques i shock.
4.2. Atenció d’infermeria en alteracions respiratòries crítiques.
4.3. Suport Vital en el pacient crític.

5. Atenció d’infermeria al pacient crític amb alteracions mèdiques II
5.1. Atenció d’infermeria en alteracions crítiques renals, digestives, neurològiques i endocrines.
5.2. Atenció d’infermeria al pacient intoxicat.

6. Atenció d’infermeria al pacient crític quirúrgic
6.1. Actualització en tipus de drenatges.
6.2. Atenció d’infermeria al pacient crític sotmès a cirurgia cardiovascular, cranial, pulmonar, de l’aparell digestiu i renal.
6.3. Atenció d’infermeria al pacient ostotmitzat.

7. Atenció d’infermeria en alteracions traumàtiques i ambientals crítiques
7.1. Valoració i presa de decisions del pacient traumàtic crític.
7.2. Traumatisme cranioencefàlic (TCE)
7.3. Lesió Medul·lar Aguda
7.4. Traumatisme toràcic i abdominal
7.5. Alteracions ambientals crítiques (cremat crític)

8. Atenció d’infermeria en pediatria i obstetrícia crítica
8.1. Valoració de la pacient obstètrica.
8.2. Alteracions obstètriques més prevalents a la UCI.
8.3. Farmacologia específica.
8.4. Valoració del pacient crític pediàtric. Aspectes diferencials.
8.5. Alteracions pediàtriques crítiques.

9. Atenció d’infermeria al pacient terminal i donant d’òrgans. Bioètica i deontologia
9.1. Cures pal·liatives a la UCI.
9.2. Suport psicològic cap a les famílies d’un pacient terminal.
9.3. La donació dels òrgans, Coordinació.
9.4. Diagnòstic de mort encefàlica.
9.5. Manteniment del donant.
9.6. Entrevista familiar. Tècniques per donar males notícies.
9.7. Bioètica i deontologia.

10. Metodologia de la investigació. Treball Final de Màster
10.1. Introducció a la recerca en bases de dades.
10.2. Passos per realitzar un projecte d’investigació.
10.3. Introducció a la bioestadística.
10.4. Introducció a la metodologia d’investigació qualitativa i quantitativa
10.5. Lectura crítica i evidència científica.
10.6. Comunicació i difusió de resultats.

11. Pràcticum
Es realitzaran estades clíniques en Unitats de Cures Crítiques amb les quals la Universitat de Barcelona té conveni.

Direcció

Dr. Miguel Ángel Hidalgo Blanco
Professor col·laborador de l’Escola d'Infermeria de la UB.

Coordinació

Dra. Mª Carmen Moreno Arroyo
Professora Col·laboradora de l’Escola d'Infermeria de la UB.

Sr. Albert González Pujol

Professor associat de l’Escola d'Infermeria de la UB.

Quadre docent
Dr. Sergio Alonso
Infermer. Hospital Germans Trias i Pujol

Dr. LLuis Cabré
Metge. Hospital de Barcelona

Sra. María Cuenca
Infermera. Hospital Universitario 12 de Octubre

Dra. Pilar Delgado
Infermera. Universitat de Barcelona

Dr. Jordi Galimany
Infermer. Universitat de Barcelona

Sr. Rafael Garrido
Infermer. Centro de Estudios Sanitarios (CES)

Sr. Víctor Gómez
Infermer. Corporació Sanitària Parc Taulí

Sr. Albert Gónzalez
Infermer. Hospital Universitario Bellvitge

Dra. Eva Guix
Infermera. Universitat de Barcelona

Sr. Christian Heering
Infermer. Corporació Sanitària Clínic

Dra. Mª Ángeles Saz
Infermera. Universitat de Barcelona

Dra. Rosa Jam
Infermera. Corporació Sanitària Parc Taulí

Dra. Maria Cruz Martín
Metgessa. Hospital Universitario de Torrejón

Dr. Eduard Martínez
Metge. Servicio de Emergencias Médicas (SEM)

Sr. Carlos Moreno
Infermer. Hospital Universitario Vall d’Hebrón

Sr. Jordi Morillas
Metge. Hospital de Barcelona

Sr. Fisher Paz
Infermer. Servicio de Emergencias Médicas (SEM)

Dra. Montserrat Puig
Infermera. Universitat de Barcelona

Sra. Herminia Torrado
Metgessa. Hospital de Bellvitge

Sr. Jaume Uya
Infermer. Hospital Universitario Bellvitge

Sra. Gemma Via
Infermera. Hospital Universitario Bellvitge

Dr. Alberto Villamor
Infermer. Corporació Sanitària Clínic
Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres clients l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 3 terminis de pagament.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 També tens la possibilitat d'accedir a les beques que ofereix Assistència Sanitària pels Màsters i Postgraus de l'àrea de salut, fent clic aquí 

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.
On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA