Institut de Formació Contínua

Màster en Intervencions Infermeres al Malalt Crític

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
2.470 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
16 setembre 2019
Final curs:
19 juny 2020
Lloc:
Escola d'Infermeria. Campus Bellvitge, Feixa Llarga s/n. 08907 Hospitalet de LLobregat

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Gestió i organització de les unitats de cures intensives. Entorn humà.
1.1. Història de las UCI
1.2. L’entorn clínic d’una UCI. Com s’organitza i es relaciona amb altres serveis?
1.3. Gestió de recursos humans i materials.
1.4. Tipologia de pacient. Criteris d’ingrés.
1.5. La política de visites de familiars a una UCI.
1.6. Noves tipologies (TICS) i UCI.

2. Maneig del malalt crític. Conceptes generals
2.1. Seguretat clínica en el pacient crític.
2.2. Valoració inicial i monitorització del pacient crític.
2.3. Cures generals del pacient crític.
2.4. Fàrmacs més utilitzats en l’atenció del pacient crític.
2.5. Accessos vasculars.

3. Interpretació de proves complementàries. Hematologia en el pacient critico
3.1. Proves complementàries més comuns en el pacient crític.
3.2. Interpretació bàsica de les proves radiològiques.
3.3. Interpretació de les proves de laboratori.
3.4. Anèmia del pacient crític.
3.5. Transfusions
3.6. Alteracions de la sèrie blanca i trastorns de la coagulació.

4. Atenció d’infermeria al pacient crític amb alteracions mèdiques I
4.1. Atenció d’infermeria en alteracions cardiovasculars crítiques i shock.
4.2. Atenció d’infermeria en alteracions respiratòries crítiques.
4.3. Suport Vital en el pacient crític.

5. Atenció d’infermeria al pacient crític amb alteracions mèdiques II
5.1. Atenció d’infermeria en alteracions crítiques renals, digestives, neurològiques i endocrines.
5.2. Atenció d’infermeria al pacient intoxicat.

6. Atenció d’infermeria al pacient crític quirúrgic
6.1. Actualització en tipus de drenatges.
6.2. Atenció d’infermeria al pacient crític sotmès a cirurgia cardiovascular, cranial, pulmonar, de l’aparell digestiu i renal.
6.3. Atenció d’infermeria al pacient ostotmitzat.

7. Atenció d’infermeria en alteracions traumàtiques i ambientals crítiques
7.1. Valoració i presa de decisions del pacient traumàtic crític.
7.2. Traumatisme cranioencefàlic (TCE)
7.3. Lesió Medul·lar Aguda
7.4. Traumatisme toràcic i abdominal
7.5. Alteracions ambientals crítiques (cremat crític)

8. Atenció d’infermeria en pediatria i obstetrícia crítica
8.1. Valoració de la pacient obstètrica.
8.2. Alteracions obstètriques més prevalents a la UCI.
8.3. Farmacologia específica.
8.4. Valoració del pacient crític pediàtric. Aspectes diferencials.
8.5. Alteracions pediàtriques crítiques.

9. Atenció d’infermeria al pacient terminal i donant d’òrgans. Bioètica i deontologia
9.1. Cures pal·liatives a la UCI.
9.2. Suport psicològic cap a les famílies d’un pacient terminal.
9.3. La donació dels òrgans, Coordinació.
9.4. Diagnòstic de mort encefàlica.
9.5. Manteniment del donant.
9.6. Entrevista familiar. Tècniques per donar males notícies.
9.7. Bioètica i deontologia.

10. Metodologia de la investigació. Treball Final de Màster
10.1. Introducció a la recerca en bases de dades.
10.2. Passos per realitzar un projecte d’investigació.
10.3. Introducció a la bioestadística.
10.4. Introducció a la metodologia d’investigació qualitativa i quantitativa
10.5. Lectura crítica i evidència científica.
10.6. Comunicació i difusió de resultats.

11. Pràcticum
Es realitzaran estades clíniques en Unitats de Cures Crítiques amb les quals la Universitat de Barcelona té conveni.

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA