Institut de Formació Contínua

Màster en Medicina Avaluadora i Peritatge Mèdic

destacado-medicina-evaluadora-cat

Modalitat On-line

Experiència de l'alumnat

"Disposar de la titulació d'aquest màster està valorat pel nostre Col·legi de Metges per acreditar la competència dels seus col•legiats en l'àmbit de la medicina avaluadora"

Ricard Verdaguer,
Cap d'investigació mèdica d'incapacitat temporal a Egarsat Mútua

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
4.870 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
04 novembre 2019
Final curs:
17 desembre 2020
Hores bonificables:
600 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Organització i legislació
1.1. Organització dels serveis d’inspecció.
1.2. Organització sanitària.
1.3. Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social
1.4. Invalidesa i incapacitats laborals.
1.5. Sistema públic d’avaluació.
1.6. Responsabilitat sanitària.
1.7. Bioètica. L'ètica i l'avaluació.

2. Valoració del dany corporal
2.1. Conceptes bàsics de la valoració dels danys corporals.
2.2. Mètodes de valoració del dany corporal.
2.3. Avaluació de l’aptitud per a la conducció de vehicles de motor.
2.4. Valoració del dany corporal en dret penal, civil, laboral i contenciós administratiu.
2.5. Valoració de les discapacitats o minusvalideses.
2.6. Valoració de l’aptitud per a la pràctica de l’esport.
2.7. Valoració de la incapacitat a les pòlisses d’assegurança.
2.8. Sistemes de valoració dels danys personals originats per accidents de trànsit. (Llei 34/2003)
2.9. Avaluació de l’aptitud psicofísica a les Forces Armades.
2.10 Nou barem per a la valoració del dany corporal als accidents de circulació (Llei 35/2015)

3. Salut laboral i serveis de prevenció de riscos laborals
3.1. Gestió d’un servei de prevenció.
3.2. Medicina del treball i promoció de la salut des d’un servei de prevenció.
3.3. Higiene industrial.
3.4. Seguretat industrial.
3.5. Psicologia laboral.
3.6. Ergonomia.
3.7. Accidents laborals i malalties professionals.
3.8. Toxicologia general.
3.9. Epidemiologia laboral.
3.10. Estudi dels llocs de treball. Professiogrames.

4. Patologies mèdiques per especialitats i la seva avaluació
4.1. Cardiologia.
4.2. Valoració del pacient amb infecció VIH.
4.3. Transplantaments.
4.4. Valoració en oftalmologia.
4.5. Avaluació dels trastorns mentals.
4.6. Patologia respiratòria.
4.7. Neurologia.
4.8. Valoració de l’aparell locomotor.
4.9. Dermatologia.
4.10. Medicina Avaluadora en ORL.
4.11. Nefrologia.

5. Projecte final
5.1. Examen final presencial

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA