Institut de Formació Contínua

Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar: Infància, Parella i Gent Gran

Modalitat Semipresencial

Testimonial

Dos ex-alumnes del Màster ens expliquen la seva experiència i trajecte professional:
“Realitzar el màster m'ha donat permís per poder exercir públicament en una especialitat que sento molt propera”

Veure el vídeo

Vídeo de presentació

Coneix el Màster en Violència Familiar a través del Director Sr. José Manuel Alonso Varea.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
4.850 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
04 novembre 2019
Final curs:
05 novembre 2021
Horari:

On-Line i pràctiques obligatòries presencials (2n any).

Lloc:
On-Line. Pràctiques presencials en el lloc de residència de l'alumne.
Hores bonificables:
670 h. on-line + h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Formació on-line especialitzada en una àrea de progressiva rellevància social.
 • Visió global del fenomen de la violència familiar (infància, parella i gent gran) per a una detecció i intervenció eficaç en cada cas.
 • Pràctiques obligatòries presencials durant el segon curs, en centres de reconegut prestigi i dins del lloc de residència de l'alumne.
Presentació

En els últims anys la violència en l’entorn familiar ha revestit una especial rellevància a causa de, especialment, una major visibilitat social. Es tracta de diverses formes de violència que delaten un entorn problemàtic, i que porten a una sensibilització social més gran i a una atenció professional més especialitzada.
L’increment de casos denunciats o detectats contribueix a millorar l’estudi sobre la incidència de la violència familiar, a garantir el benestar dels col·lectius més vulnerables i a exigir una major qualitat de les intervencions professionals.

Aquest màster es basa en la convicció que per fer front a aquest fenomen cal comptar amb professionals amb una formació adequada i una visió multidisciplinària de la violència familiar. La capacitat d’anàlisi i de detecció ha d’anar seguida d’una capacitat d’actuació, de manera que es garanteixin unes intervencions comunes i específiques sobre la prevenció, la detecció i el tractament de la violència cap a la infància, la parella i les persones grans.

El màster ofereix els elements conceptuals i pràctics necessaris per a l’anàlisi i abordatge de la violència familiar des de diversos àmbits –social, psicològic, sanitari, educatiu, de seguretat i jurídic– per poder contribuir a la disminució del nombre de casos, a una millor prevenció i detecció, i poder assegurar una ajuda eficaç en els casos en què el problema ja s’ha produït.

Si ets un professional de l’assistència o educació social i vols aprofundir en un tema d’actualitat i d’especial gravetat, o bé en l’exercici de la teva professió has d’atendre persones amb risc d’exclusió social o sospitoses de ser víctimes de violència familiar, el Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar t’ajudarà a entendre aquest greu problema, detectar-lo i oferir pautes de prevenció i abordatge.

Acreditació acadèmica
Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar: Infància, Parella i Gent Gran per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

violencia
Aquesta activitat formativa està pendent del reconeixement de formació d'interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Objectius

L'objectiu d'aquest màster és capacitar l'alumne per poder detectar, avaluar i tractar les diverses modalitats de la violència familiar, així com prevenir-la. Per fer-ho, en els dos cursos que integren el màster es persegueixen els objectius següents:

 • Proporcionar les bases conceptuals, actitudinals i procedimentals necessàries per a la comprensió, prevenció, detecció, avaluació i tractament de violència familiar.
 • Donar a conèixer les tècniques i les metodologies a través dels recursos i programes existents. 
 • Crear un espai per a la reflexió i la discussió en grup, des d'una perspectiva interdisciplinària per al disseny de projectes d'investigació-intervenció.
Destinataris

Llicenciats i diplomats dels àmbits psicosocials, sanitaris, educatius, de seguretat i jurídics que busquen millorar la seva preparació en unes temàtiques que requereixen cada vegada més d'un coneixement especialitzat però una mirada més holística.

Programa
Primer curs

1. Mòdul introductori
1.1. La violència familiar
1.2. Manifestacions de la violència familiar
1.3. Treball en equip i en xarxa d'equips

2. Violència contra les persones grans (I)
2.1. Introducció a l’envelliment
2.2. Definició i tipus de maltractaments a les persones grans
2.3. Detecció dels maltractaments a persones grans. Perfil de la víctima i del agressor
2.4. Valoració: indicadors, factors de risc. Abordatge integral.
2.5. Intervenció: Protocols, xarxes, circuits i tècniques de detecció i derivació
2.6. Intervenció: Recursos de suport i atenció generals i especialitzats d'intervenció familiar i alternatives a la permanència en el nucli familiar.
2.7. Prevenció: Plans, programes i projectes de prevenció en l'àmbit familiar, residencial i comunitari
2.8. Aspectes legals

3. Violència contra la infància i adolescència (I)
3.1. Definicions i característiques dels maltractaments infantils
3.2. Dinàmiques familiars de cada tipus de maltractament infantil
3.3. Sistema de protecció a la infància. Protocols, xarxes, circuits i tècniques de detecció, derivació i intervenció
3.4. Aspectes legals
3.5. Indicadors psicosocials, educatius i sanitaris. Efectes dels maltractaments
3.6. Tècniques i instruments psicosocials i pedagògics. Diagnòstic mèdic (ambulatori i hospitalari)
3.7. Recursos de suport i atenció a víctimes i agressors. programes d'intervenció familiar.
3.8. Àmbits de la prevenció: comunitari, sanitari, social i educatiu

4. Violència de gènere en la parella (I)
4.1. Marc d'interpretació i anàlisi de les violències de gènere
4.2. La construcció de la masculinitat i feminitat. Rols i estereotips de gènere.
4.3. Detecció de violència de gènere. La violència de gènere en les relacions de parella
4.4. Aspectes legals
4.5. Els efectes a curt i llarg termini de la violència de gènere
4.6. Recursos de suport i atenció a víctimes i agressors
4.7. La prevenció de la violència de gènere
4.8. Intervenció comunitària en violència de gènere

5. Projecte
5.1. Realització del disseny d'un projecte aplicat amb tutoria especialitzada.

Segon curs

6. Mòdul transversal
6.1. Planificació, gestió i avaluació de les intervencions en violència familiar
6.2. Intervenció grupal amb víctimes (dones, fills i filles i grans) de la violència familiar des de l'atenció social primària (ASP)
6.3. Intervenció individual i familiar en violència familiar des de l'ASP

7. Violència contra la infància i adolescència (II)
7.1. Trastorns de la vinculació i maltractaments infantils.
7.2. Intervencions terapèutiques amb nens/as i adolescents
7.3. Maltractaments infantils associats a les discapacitats: prevenció i tractament familiar
7.4. Tractament psico-soci-educatiu de les famílies negligents
7.5. Actualització del tractament jurídic del maltractament infantil: casos pràctics

8. Violència de gènere en la parella (II)
8.1. Atenció especialitzada (individual i grupal) a la violència familiar
8.2. Avaluació i tractament a agressors en la parella
8.3. Tractament de la violència familiar associada a discapacitats, trastorns mentals i drogodependències
8.4. Tractament de la violència familiar associada a Immigració
8.5. Actualització del tractament jurídic de la violència familiar: casos pràctics

9. Violència contra les persones grans (II)

9.1. Aspectes psicològics associats als maltractaments contra les persones grans
9.2. Aspectes socials associats als maltractaments contra les persones grans
9.3. Maltractament institucional i vulneració dels drets de les persones grans.
9.4. Dependència, discapacitat, cura informal i maltractaments contra la gent gran.
9.5. Serveis d'atenció formal a persones en situació de dependència i maltractaments contra la gent gran.

10. Pràctiques en centres

200 hores mínimes de pràctiques presencials i 500 màximes.
Defensa de la memòria de pràctiques davant tribunal.

Direcció

Sr. José Manuel Alonso Varea
Psicòleg. Consultor en benestar, salut i organitzacions. Màster en Administració Pública per ESADE. Membre del patronat de Save the Children.

Quadre docent
Sr. José Manuel Alonso
Psicòleg, Consultor en benestar, salut i organitzacions. Membre del patronat de Save the Children. Màster en Administració Pública (ESADE)

Sra. Gemma Altell
Psicòloga Social. Directora Tècnica a la Fundació SURT. Vicepresidenta del Consell Municipal de Dones de Barcelona. Junta Directiva de la Xarxa de Dones Directives per l'Acció Social. Més de 20 anys desenvolupant Diverses especialitats: Violències masclistes, gènere, drogues, joves, etc.

Sra. Marta Alvarez
Psicòloga, especialitzada en Violències masclistes. Màster en Teràpies de Tercera Generació (VIU). Directora àrea addiciones, gènere i famílies Fundació Salut i Comunitat.

Sr. Àlex Araujo
Psicòleg i psicoterapeuta especialitzat en violència familiar i de gènere. Format en Teràpia Gestalt. Supervisor i formador d'equips en l'àmbit de la intervenció social.

Sra. Yolanda Ballesteros
Treballadora social a serveis socials, coordinadora centre residencial per a gent gran i presidenta i sòcia de l'Associació Esfera.

Dra. Montserrat Celdrán
Doctora en psicologia. Professora Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació (Universitat de Barcelona). Membre del Grup de Recerca en Gerontologia (GIG).

Sr. Josep Fabà
Doctor en psicologia. Màster Interuniversitari en Psicogerontologia (Universitat de Barcelona). Professor del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació (UB) i membre del Grup d'Investigació en Gerontologia (GIG).

Sra. Marisa Garreta
infermera especialista en geriatria. Coordinadora d'infermeria en Parc de Salut Mar. Membre de EIMA, associació per a la investigació al maltractament de la gent gran.

Sra. Merche Nuñez
Psicòloga i Pedagoga. Postgrau d'Especialista en Assessorament i Orientació Psicopedagògica. Psicòloga Tècnica en Protecció Infantil (EAIA) de l'Ajuntament de Barcelona.

Sra. Laia Piqué
Directora de CreaEspai (Acompanyament Familiar i Teràpia Gestalt). Treballadora social, terapeuta gestalt i mediadora familiar. Supervisora i formadora de l’àmbit socioeducatiu.

Sra. Carmen Simon
Psicòloga especialitzada en violència familiar i de gènere. Direcció tècnica i gestió de serveis i equips especialitzats en violència.

Sra. Neus Tormo
Pedagoga i consultora en Teràpia Familiar en contextos no Clínics. Tècnica comunitària i de promoció econòmica per l'Ajuntament de Barcelona. Postgraduada en Cultura de la Pau, Cohesió social i Diàleg Intercultural per Fundació Carta de la Pau -ONU / IL3.
Sortides professionals

Els alumnes que realitzin el Màster podran desenvolupar les seves funcions com a tècnics o professionals en prevenció i tractament de la violència en diferents centres, serveis o programes tant públics i / o privats, com per exemple:

 • Consultes privades de psiquiatria.
 • Consultes en gabinets privats de psicologia.
 • Centres d'informació i atenció a les dones
 • Centres ambulatoris especialitzats en violència de gènere
 • Centres residencials d'acolliment i recuperació
 • Centres residencials d'urgències
 • Centres d'atenció a la víctima del delicte
 • Serveis tècnics de punts de trobada
 • Serveis Jurídics
 • Serveis de Política Comunitària i Institucional
 • Programes de tractament per a agressors (Mesures Penals Alternatives)
 • Programes educatius de prevenció de la violència masclista
 • Programes de tractament per a la infància maltractada

Llistat d'institucions i centres col·laboradors que, com a participant, tens a la teva disposició per a realitzar les pràctiques tutoritzades:

37 Convenis, amb més de 90 centres i programes

Catalunya

1. DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia)
2. Diputació de Barcelona. Àrea Benestar social
3. Consell comarcal del Maresme
4. Consell comarcal d’Osona
5. Consell Comarcal de l'Anoia
6. Consell Comarcal del Vallès Oriental
7. Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBcn)
8. Consorci Acció Social La Garrotxa
9. Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
10. Consorci Acció Social de Catalunya (SUMAR)
11. Ajuntament de Cornellà de Llobregat
12. Ajuntament de Manresa
13. Ajuntament de Reus
14. Ajuntament de Tarragona
15. Ajuntament de Molins de Rei
16. Universitat de Girona (UdG-IRQV)
17. Fundación Salud y Comunidad (FSyC)
18. Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)
19. INTRESS
20. Institut de Reinserció Social (IREs)
21. Assistència i Gestió Integral (AGi)
22. Fundació Vicky Bernadet (Barcelona)
23. SIE Terres de l’Ebre (Fundació Privada Montsià)
24. Connexus
25. EXIL
26. Associació de Dones Juristes (Advocades Assessores)
27. El Safareig (SIE Catalunya Central)
28. Fundació Concepció Juvanteny
29. EDUVIC
30. Identitats (Girona)

Resta Espanya
31. Ayuntamiento de Algeciras (Delegación de Igualdad y Bienestar Social)
32. Fundación Federico Ozanam (Zaragoza)
33. Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel (Mallorca)
34. EULEN

Fora d’Espanya
35. Ministerio de Salud y Bienestar (Andorra)
36. Centro de Atención Psicológica Fortaleza (México D.F.)
37. S.H.E. – Shelter for Help in Emergency (Virginia, U.S.A.)

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

També tens la possibilitat d'accedir a les beques que ofereix Assistència Sanitària pels Màsters i Postgraus de l'àrea de salut, fent clic aquí

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA