Institut de Formació Contínua

Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar: Infància, Parella i Gent Gran

Modalitat Semipresencial

Experiència de l'alumnat

"M'ha permès aprofundir tant en aspectes teòrics com en eines de realització de projectes, i especialment, en aprendre les noves metodologies de tractament"

María José Gimenez,
Coordinadora del Centre Terapèutic i Jurídic de la Fundació Vicki Bernadet.

Veure el vídeo

Vídeo de presentació

Sr. José Manuel Alonso,
Psicòleg. Consultor en salut i serveis socials.
Director del Màster.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
4.740 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
09 novembre 2017
Final curs:
10 novembre 2019
Horari:

On-Line i pràctiques obligatòries presencials (2n any).

Lloc:
On-Line. Pràctiques presencials en el lloc de residència de l'alumne.

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa
Primer curs

1. Mòdul introductori
1.1. La violència familiar
1.2. Manifestacions de la violència familiar
1.3. Treball en equip i en xarxa d'equips

2. Violència contra les persones grans (I)
2.1. Aspectes soci-culturals. Definició de cada tipus de maltractament. Dimensió del problema
2.2. Dinàmiques relacionals. Característiques de les víctimes i els agressors. Els factors de risc
2.3. Aspectes legals
2.4. Aspectes psicosocials i sanitaris. Indicadors i conseqüències
2.5. Protocols, xarxes, circuits i tècniques de detecció i derivació. Factors pronòstic (de risc)
2.6. Tècniques i instruments psicosocials i sanitaris
2.7. Recursos de suport i atenció generals i especialitzades (social, sanitària, jurídica, etc.)
2.8. Plans, programes i projectes de prevenció en l'àmbit familiar, residencial i comunitari

3. Violència contra la infància i adolescència (I)
3.1. Definicions i característiques dels maltractaments infantils
3.2. Dinàmiques familiars de cada tipus de maltractament infantil
3.3. Sistema de protecció a la infància. Protocols, xarxes, circuits i tècniques de detecció, derivació i intervenció
3.4. Aspectes legals
3.5. Indicadors psicosocials, educatius i sanitaris. Efectes dels maltractaments
3.6. Tècniques i instruments psicosocials i pedagògics. Diagnòstic mèdic (ambulatori i hospitalari)
3.7. Recursos de suport i atenció a víctimes i agressors. programes d'intervenció familiar.
3.8. Àmbits de la prevenció: comunitari, sanitari, social i educatiu

4. Violència en la parella (I)
4.1. Anàlisi de la violència en la parella.
4.2. Mites i estereotips. El cicle de la violència
4.3. Detecció de situacions de violència en la parella. Efectes i repercussions
4.4. Aspectes legals
4.5. Aspectes psicosocials i sanitaris. Efectes a curt i llarg termini dels maltractaments en la parella
4.6. Protocols d'actuació i treball en xarxa. Tècniques i instruments psicosocials i sanitaris
4.7. Recursos de suport i atenció a víctimes i agressors. Programes d'intervenció familiar
4.8. La prevenció des dels àmbits: comunitari, sanitari, social i educatiu

5. Projecte
5.1. Realització del disseny d'un projecte aplicat amb tutoria especialitzada.

Segon curs

6. Mòdul transversal
6.1. Planificació, gestió i avaluació de les intervencions en violència familiar
6.2. Intervenció grupal amb víctimes (dones, fills i filles i grans) de la violència familiar des de l'atenció social primària (ASP)
6.3. Intervenció individual i familiar en violència familiar des de l'ASP

7. Violència contra la infància i adolescència (II)
7.1. Trastorns de la vinculació i maltractaments infantils.
7.2. Intervencions terapèutiques amb nens/as i adolescents
7.3. Maltractaments infantils associats a les discapacitats: prevenció i tractament familiar
7.4. Tractament psico-soci-educatiu de les famílies negligents
7.5. Actualització del tractament jurídic del maltractament infantil: casos pràctics

8. Violència en la parella (II)
8.1. Atenció especialitzada (individual i grupal) a la violència familiar
8.2. Avaluació i tractament a agressors en la parella
8.3. Tractament de la violència familiar associada a discapacitats, trastorns mentals i drogodependències
8.4. Tractament de la violència familiar associada a Immigració
8.5. Actualització del tractament jurídic de la violència familiar: casos pràctics

9. Violència contra les persones grans (II)

9.1. Aspectes psicològics associats al maltractament contra les persones grans
9.2. Discapacitat i violència contra les persones grans
9.3. Violència associada a altres problemàtiques
9.4. Casos d'integració de coneixements

10. Pràctiques en centres

200 hores mínimes de pràctiques presencials i 500 màximes.
Defensa de la memòria de pràctiques davant tribunal.

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa