Institut de Formació Contínua

Màster en Project Management

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
5.900 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
04 novembre 2019
Final curs:
22 gener 2021
Hores bonificables:
790 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • El màster et prepara per obtenir la certificació impartida pel Project Management Institute (PMI) i la International Project Management Association (IPMA)
 • Tots els casos pràctics són extrets de la realitat del dia a dia en la qual es troba un project manager en el desenvolupament del seu treball.
 • Obtindràs tots els coneixements per donar resposta a la necessitat actual de les empreses i, així, tindràs les eines necessàries per gestionar projectes de tota mena.
Presentació

Què tenen en comú una expedició a l'Antàrtida, el disseny i llançament d'un nou producte, el desenvolupament i posada en marxa d'un programa informàtic, la recuperació de l'hàbitat d'una espècie protegida, el disseny i construcció d'un nou vehicle, la organització d'un esdeveniment multitudinari i la construcció i posada en marxa d'una planta industrial? La resposta és que tots són projectes.

Avui dia, la gestió de projectes (project management) és una de les especialitats més sol·licitades per les organitzacions. El dia a dia del project manager consisteix a conèixer l'estat i desenvolupament dels projectes sota el seu càrrec, així com la seva interrelació amb l'estructura funcional de l'organització i altres parts interessades per a la consecució dels objectius establerts. D'acord amb les exigències de la seva organització, ha de preparar-se per ser la figura clau en el disseny, planificació, execució, seguiment i control, i el tancament dels projectes sota la seva responsabilitat. Tot això motivant i gestionant un equip de persones, en definitiva, exercint el lideratge del projecte.

El Màster en Project Management – en línia de l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona utilitza com a bases conceptuals els models de gestió de projectes proporcionats per la Project Management Body of Knowledge Guide – PMBOK® Guide (Guia PMBOK®) publicada pel Project Management Institute (PMI®) i per la norma internacional UNE-ISO 21.500: 2013 - directrius per a la direcció i gestió de projectes, sense oblidar altres reputats enfocaments internacionals de gestió de projectes (PRINCE2®, ITIL v3, Agile/SCRUM, Marco Lógico, etc.), i ofereix una formació multidisciplinària impartida per professors provinents tant de l'àmbit universitari, com d'enginyeries, consultories, empreses industrials i serveis.

El programa respon, des d'una perspectiva eminentment pràctica, a la necessitat actual de les empreses d'incorporar professionals especialitzats en project management, preparats per estar al capdavant de projectes en diferents àmbits i de diferent nivell de complexitat. Així mateix, aquest màster ofereix les bases per superar amb èxit l'examen de certificació Project Manager Professional (PMP®) del PMI®.

Tots els alumnes inscrits tindran accés a la Norma UNE-ISO 21.500:2013 i seran membres del PMI durant un any amb accés als diferents materials digitals, inclosa la guia PMBOK, i a la comunitat.

Acreditació acadèmica

Màster en Project Management per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Objectius

L'objectiu principal del màster és formar, d'una forma pràctica, professionals preparats en aquesta disciplina i que siguin capaços de donar resposta a les necessitats de les organitzacions, cada vegada més interessades a incorporar la gestió de projectes en la seva operativa habitual. Per això, el màster ofereix els mitjans més adequats, tant en el temari com en el perfil del professorat.

En finalitzar el màster, l'alumne serà capaç de:

 • Proposar una metodologia per poder captar el problema o la idea que justifica un projecte i com materialitzar-la.
 • Buscar el plantejament adequat que porti a la resolució, coneixent i utilitzant les eines necessàries en cada ocasió per gestionar amb èxit l'execució.
 • Adaptar-se a qualsevol circumstància, de manera flexible i eficaç, buscant la màxima satisfacció de les parts interessades i respectant els objectius del projecte.
 • Treballar en equip i conèixer les claus del lideratge per assumir els reptes de la gestió de persones i les habilitats directives necessàries.
 • Dominar el cos de coneixements i bones pràctiques sobre Project Management proporcionat pels models de reconegut prestigi internacional, com són la coneguda Guia PMBOK® i la norma internacional UNE-ISO 21.500:2013.
 • Conèixer, d'una manera àmplia i rigorosa, altres metodologies actuals de gestió de projectes: PRINCE2, ITIL v3, Agile/SCRUM, Marc Lògic, etc.
Destinataris

Tècnics i professionals de qualsevol sector (industrial, serveis, sanitari, R+D, administració, ONG i ONL), amb una experiència laboral acreditada (mínim 3 anys) que hagin participat, o vulguin participar, en la gestió de projectes i estiguin convençuts que la professió de Project Manager els obre una finestra a noves oportunitats professionals.

Programa

1. Bases de la gestió de projectes
1.1. Introducció a la gestió de projectes
1.2. Els models de referència de la gestió de projectes
1.3. L'entorn del projecte
1.4. El cicle de vida d'un projecte: fases

2. Les àrees bàsiques de la gestió de projectes
2.1. L'abast del projecte: què cal fer?
2.2. Els terminis: quant es trigarà a fer-ho?
2.3. El cost: quant costarà fer-ho?
2.4. El mètode de gestió del valor guanyat (EVM)

3. Àrees complementàries de la gestió de projectes
3.1. La qualitat del projecte i en el projecte
3.2. Els riscos: veritable eix de gestió dels projectes
3.3. Adquisicions i contractes

4. Les persones i la gestió de projectes
4.1. Habilitats directives del Project Manager
4.2. Gestionar les parts interessades en el projecte
4.3. Les comunicacions del projecte

5. Gestió financera
5.1. Introducció a la gestió financera
5.2. Estats financers
5.3. Anàlisi financera
5.4. Finançament
5.5. Valoració de projectes o empreses
5.6. Conclusions: el rol del Project Manager a l'àrea financera

6. Tècniques i eines transversals en la gestió de projectes
6.1. Entorns de treball i gestió documental
6.2. Agilitat i gestió de tasques
6.3. Cronogrames i pressupostos
6.4. Creativitat i Diagramació
6.5. Presentacions professionals
6.6. Reunions i equips virtuals

7. Integració: el projecte com a sistema
7.1. Integració de les àrees o matèries de la gestió de projectes
7.2. El control integrat de canvis: element clau per a la gestió del projecte
7.3. Les interrelacions entre els cinc grups de processos i el cicle de gestió de l'execució del projecte
7.4. La gestió de la documentació del projecte
7.5. Gestió de coneixement generat al llarg del projecte
7.6. Concepció del projecte, com a sistema: gestió integral del projecte

8. Altres metodologies de gestió de projectes
8.1. Gestió del risc, cicle de la vida i la cadena crítica
8.2. Mètodes tradicionals i predictius: PRINCE2 i l'enfocament del Marc Lògic (Logical Framework Approach)
8.3. Mètodes "Àgils": SCRUM, Kanban i Lean Project Management
8.4. Projectes Lean 6 Sigma
8.5. Indagació Apreciativa: una metodologia per crear "canvis positius"

9. Exercici professional del Project Manager
9.1. Les certificacions i homologacions professionals
9.2. Gestió de projectes en àmbits concrets 
9.3. Gestió de projectes complexos
9.4. Gestió d'organitzacions per projectes
9.5. Present i futur de la professió

10. Projecte final de màster (PFM)

Experts

Sr. Jaume Ramonet
Enginyer industrial. Consultor en gestió d’organitzacions i formador.

Quadre docent
Tutors d'impartició

Sr. Yan Bello Mendez
Consultor internacional en estratègia internacional. Director general de SpaceMinds PMP.

Sr. Jaume Ramonet
Enginyer industrial Superior en exercici lliure. PMP. Consultor i formador en gestió de projectes i qualitat.

Sra. Patricia Rodríguez García
Llicenciada en Direcció i Administració d’Empreses. Màster en Business Administration.

Sr. Roberto Rodríguez García
Llicenciat en Telecomunicacions. Màster en Gestió de Projectes a La Salle.

Sr. Albert Rof
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB. Diplomat en Màrqueting per Barcelona Activa. MBA per la Universitat de Girona i Small Business Management Program per la University of California.

Sr. Antonio Luis Guerra Perera
Diplomat en Ciències Empresarials per la UB i llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses ADE per la UOC. Director general d'Be recerca Consulting.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA