Institut de Formació Contínua

Màster en Project Management

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
5.770 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
09 novembre 2017
Final curs:
18 gener 2019

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Bases de la gestió integrada de projectes
1.1. Introducció a la gestió de projectes
1.2. L'entorn del projecte
1.3. Els models de referència
1.4. El cicle de vida d'un projecte: fases

2. Les àrees bàsiques de la gestió de projectes
2.1. L'abast del projecte: què cal fer?
2.2. Els terminis: quant es trigarà a fer-ho?
2.3. El cost: quant costarà fer-ho?
2.4. El mètode anàlisi del valor guanyat (EVA)

3. Àrees complementàries de la gestió de projectes
3.1. La qualitat del projecte i en el projecte
3.2. Els riscos: veritable eix de gestió dels projectes
3.3. Adquisicions i contractes

4. Les persones i la gestió de projectes
4.1. Habilitats directives del Project Manager
4.2. Gestionar les parts interessades en el projecte
4.3. Les comunicacions del projecte

5. Gestió economicofinancera del projecte
5.1. Introducció a les finances: conceptes i llenguatge
5.2. Gestió financera: abans, durant i després del projecte
5.3. La gestió econòmica del projecte
5.4. Introducció a programa informàtic de comptabilitat bàsica per a projectes

6. Tècniques i eines transversals en la gestió de projectes
6.1. Creativitat i diagramació: MindMup, Piktochart, Freepik i DIA
6.2. Cronogrames i pressupostos: MS-Project i GanttProject
6.3. Mètodes àgils: Trello, Asana i Jira
6.4. Entorn de treball web: Google Drive i eGroupware
6.5. Maquetació i publicació professional: Scribus i Texmaker (Latex)

7. Integració del projecte com a sistema
7.1. Integració de totes les àrees/matèries de la gestió de projectes: el projecte com a sistema
7.2. El control integrat de canvis: element essencial per a la bona gestió del projecte
7.3. Les interrelacions entre els cinc grups de processos i el cicle de gestió del projecte
7.4. La gestió de la documentació interna del projecte. Registre i arxiu de la documentació rellevant del projecte
7.5. Gestió del coneixement generat al llarg del projecte: registre dels problemes (issues log), de les bones pràctiques i de les lliçons apreses
7.6. El projecte com a sistema: visió holística de la gestió de projectes

8. Altres metodologies de gestió de projectes
8.1. Mètodes «àgils»: SCRUM, Kanban i Lean Project Management
8.2. PRINCE2
8.3. ITIL v3
8.4. Cadena crítica
8.5. Projectes Six Sigma
8.6. Marc Lògic

9. Exercici professional del Project Manager
9.1. Les certificacions i homologacions professionals
9.2. Gestió de projectes en àmbits concrets (obra pública, programari, investigació, emprenedoria, tercer sector —les ONG i ONL, Comissió Europea— Horitzó 2020, etc.)
9.3. Gestió de projectes complexos
9.4. Gestió d'organitzacions per projectes
9.5. Present i futur de la professió a Espanya, Europa, Llatinoamèrica i la resta del món

10. Projecte final de màster (PFM)

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa