Institut de Formació Contínua

Màster en Psicologia Forense i Criminal

Modalitat Presencial

Vídeo de presentació

Sr. Antonio Andrés Pueyo,
Catedràtic de Psiccologia del Dept. de Personalitat.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
6.500 *
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
04 octubre 2019
Final curs:
30 setembre 2021
Horari:

Divendres de 16.30h a 20.30 h. i dissabte de 9.30h a 13.30h.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa
Primer curs

1. Psicologia i llei
1.1. Història i antecedents de la psicologia forense a Espanya.
1.2. Legislació vigent i regulació de l’activitat dels psicòlegs forenses.
1.3. Definició i àmbit de la Criminologia com a ciència: delicte, delinqüent, víctima i control social.
1.4. Anàlisi dels diferents models explicatius del fenomen de la criminalitat.
1.5. La prevenció del delicte i les seves conseqüències en la justícia.
1.6. La nova victimologia.

2. Dret i sistema judicial

2.1. Introducció al dret i a les ciències jurídiques.
2.2. Teoria jurídica del delicte i la pena.
2.3. Delicte i conseqüències jurídiques. Anàlisi d’eximents i atenuants relatius a la culpabilitat.
2.4. L’execució de penes i mesures de seguretat: el dret penitenciari.
2.5. Especificitat del dret penal de menors.
2.6. Teoria del procés penal. Introducció al procés penal. Les garanties constitucionals. Esquema general del procés penal. La investigació a la fase d’instrucció. La fase del judici oral.
2.7. El dret civil amb especial referència a la família, a la tutela, als menors i als incapacitats.
2.8. Aspectes processals.
2.9. El procés laboral. Accidents i malalties comunes. L’acomiadament.
2.10. Deficiències. Minusvalidesa. Discapacitat i barems de discapacitat. La llei de la Seguretat Social i legislacions complementàries. La prestació per incapacitat.
2.11. Prototips de centres penitenciaris.
2.12. Altres recursos per al compliment de penes privatives de llibertat.
2.13. Mesures penals alternatives.

3. Psicologia del comportament criminal
3.1. Introducció. Intel•ligència i criminalitat. Intel•ligència i imputabilitat. Delictes, víctimes i delinqüents.
3.2. Teories de la criminalitat. Personalitat i crim. Vulnerabilitat delictiva. Classificació. Trastorn antisocial de la personalitat. Psicopatia. Sociopatia. Diagnòstic diferencial.
3.3. Desenvolupament del comportament antisocial. Temperament i pràctiques educatives. Trastorns mentals lleus i delicte.
3.4. Introducció a la psicopatologia forense. Trastorns psicopatològics i responsabilitat penal. Retard mental. Trastorns de la personalitat. Trastorns mentals orgànics. Psicosis endògenes. Trastorns de l’estat d’ànim. Neurosis. Trastorns del control d’impulsos. Trastorns facticis. Estrès postraumàtic.
3.5. Personalitat prèvia.
3.6. Vulnerabilitat a l’addicció. Síndromes i símptomes de l’abús de substàncies. Aspectes legals de l’abús de substàncies. El peritatge del delinqüent toxicòman.
3.7. Parafílies: aspectes psicològics i sociològics. Aspectes clínics. Aspectes legals.
3.8. Introducció a la medicina legal.

4. Sociologia i delicte
4.1. Emigració i delicte. Conflictes culturals i integració.
4.2. TV i violència.
4.3. Classe social, marginalitat i delicte.
4.4. Interpretació de la transculturalitat i les lleis.

5. Avaluació i intervenció psicològica
5.1. Introducció. Avaluació i diagnòstic psicològic. Mètodes i tècniques d’avaluació psicològica.
5.2. Observació. Entrevistes i qüestionaris. Avaluació de la personalitat. Tècniques d’avaluació psicomètrica.
5.3. Diagnòstic de la psicopatia. Conducta antisocial i agressivitat.
5.4. Fonaments de l’avaluació de la credibilitat i de la detecció de la simulació i l’engany. Tècniques d’avaluació de la simulació.
5.5. Peritatge d’imputabilitat i semi-imputabilitat. Imputabilitat i malaltia mental. L’internament del malalt mental.
5.6. Problemes associats al peritatge de perillositat.
5.7. Elaboració i presentació de l’informe pericial.
5.8. L’especificitat de l’avaluació psicològica de menors.
5.9. Protocols d’avaluació. Avaluació, diagnòstic i classificació. Avaluació i diagnòstic psicològic en l’àmbit penitenciari.
5.10. Tractament d’agressors d’adults. Maltractament domèstic. Tractament d’agressors de gènere.
5.11. Tractament d’agressors de menors. Tractament de menors víctimes d’abusos, maltractament i agressió sexual.
5.12. Tractament d’adults víctimes d’agressió sexual.
5.13. Tractament de víctimes de la violència domèstica.
5.14. Intervenció i tractament de víctimes del terrorisme, segrest i catàstrofes.
5.15. Intervenció i tractament de víctimes de sectarismes.

6. Taller de judici oral

Segon curs

7. Delinqüència i justícia juvenil

8. Taller de peritatge


9. Violència domèstica
9.1. Legislació vigent familiar i de gènere.
9.2. Tipus i modalitats de famílies i les seves limitacions legals.
9.3. Violència intrafamiliar.
9.4. Violència paterno-filial i abusos a menors.
9.5. Violència de gènere i de parella.
9.6. Intervenció psicològica en el medi familiar.
9.7. Gestió del risc de la violència de parella.
9.8. Apoderament i resolució de problemes familiars.
9.9. La victimització i la seva solució.

10. Intervenció en execució penal

10.1. Psicologia penitenciària.
10.2. Tractaments psicològics en el medi penitenciari.
10.3. Mesures penals alternatives.
10.4. Tractament de les toxicomanies durant l'execució penal.
10.5. Treballs en benefici de la comunitat.
10.6. Intervenció penal en minories.
10.7. Les mesures de seguretat i les penes de presó.
10.8. Incapacitació i gestió de la delinqüència associada.

11. Psicologia jurídica

12. Criminalitat violenta


13. Àmbits professionals
13.1. Mediadors i solucions de conflictes.
13.2. Policies i forces i cossos de seguretat de l’Estat.
13.3. Treball social i els serveis assistencials.
13.4. Adopcions i protecció de menors.
13.5. Institucions benèfiques i ONG.

14. Treball d'investigació

15. Pràctiques professionals

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA