Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Coope...

Afegir a favorits
Medi ambient i sostenibilitat

Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Cooperació Internacional

Online
26 setmanes
Postgrado de Arquitectura Bioclimatica

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Acreditacions

Postgrau

Idioma

Castellà

Dates

16/4/2020 - 14/10/2020

Modalitat

Online

Preu

2.550

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

Sabies que les edificacions són responsables d’un 40% del consum energètic i el seu impacte mediambiental és clau per a un futur sostenible?

El nostre Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Cooperació Internacional, t'ofereix les eines necessàries per afrontar amb èxit projectes actuals aconseguint el seu confort tèrmic i lumínic, aplicant criteris de bioarquitectura, utilitzant materials sostenibles, gestionant el recurs hídric, energies renovables, i sent capaç de projectar i avaluar un nZEB (Net Zero Energy Building).

El Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Cooperació Internacional és principalment pràctic, ja que es realitza mitjançant l'aprenentatge de les metodologies i dels programes informàtics professionals.

Objectius

  • Conèixer els passos que cal seguir en les actuacions d'un projecte de cooperació i en situacions d'emergència.
  • Conèixer la normativa ACV (Anàlisi del Cicle de Vida) tant dels materials com d'un projecte complex.
  • Conèixer els sistemes actius existents i dominar la seva aplicació, la seva utilització en una obra i el seu manteniment.
  • Conèixer els sistemes de construcció habituals en projectes de cooperació.
  • Conèixer les característiques dels recursos hídrics que cal tenir en compte en un projecte per tal d'aconseguir un major estalvi i una major eficiència.
  • Conèixer les energies renovables i els sistemes de climatització que cal utilitzar en una edificació bioclimàtica.
  • Dominar els principis i bases del disseny bioclimàtic.

Tres raons per escollir-lo

  • T’especialitzarà en tot el relacionat amb el disseny sobre arquitectura ecològica, bioclimàtica, eficiència energètica i les eines i metodologies utilitzades en projectes d'ajuda humanitària.
  • Utilitzaràs els software més emprats del sector com DesignBuilder, Metorm, Therm o Epanet, entre d'altres.
  • La nostra modalitat en línia et permetrà estudiar allà on siguis. Gràcies al nostre campus virtual tindràs videoconferències en directe que et garantiran l'aprenentatge adequat i et mantindran motivat.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Cooperació Internacional per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Programa

1. Tècniques constructives sostenibles
1.1. Tècniques constructives amb fang: tova, tàpia, adob, revestiments
1.2. Tècniques constructives amb palla
1.3. Tècniques constructives amb pedra: pedra seca, formigons amb calç, fonamentacions romanes, etc.
1.4. Tècniques constructives amb fusta: encaixos, entramats vegetals

2. Recursos hídrics en l'edificació
2.1. Captació i distribució d'aigua urbana
2.2. Disseny i càlcul de xarxes amb el software EPANET
2.3. Vessament, drenatge, erosió i sedimentació
2.4. Reg i paisatgisme. Software WaterSense Water Budget Tool
2.5. Captació i utilització d'aigua pluvial
2.6. Consum eficient en l'edificació. Certificats
2.7. Reutilització d'aigües grises
2.8. Depuració natural i artificial

3. Confort i climatització natural
3.1. Què és el bioclimatisme?
3.2. El clima i el medi ambient
3.3. Confort
3.4. Disseny bioclimàtic
3.5. Sistemes i eines bioclimàtiques
3.6. Il·luminació natural
3.7. Eines per a les estratègies bioclimàtiques

4. Energies renovables en l’edificació
4.1. Sistemes actius d'energies renovables
4.2. Energia solar tèrmica
4.3. Energia solar fotovoltaica
4.4. Energia minieòlica
4.5. Energia biomassa. Tèrmica
4.6. Microgeneració
4.7. Autoconsum

5. Arquitectura humanitària
5.1. Situació econòmica mundial. Acció humanitària
5.2. Nacions Unides
5.3. Funcionament d'una ONG
5.4. Plantejament i desenvolupament de projectes de cooperació internacional
5.5. Vectors principals a tenir en compte en una actuació en un projecte de desenvolupament. Contrapart
5.6. Avaluar i proposar solucions en les situacions d’emergència. Actuacions específiques

Destinataris

Arquitectes, enginyers de l'edificació i enginyers d'altres especialitzacions.

En general, qualsevol tècnic o professional interessat en la matèria.

Professorat

Direcció

Sra. Lila Herrera

Coordinació

Sr. Antoni Fonseca i Casas
DEA (Diploma d’Estudis Avançats) en Arquitectura i Enginyeria. Postgrau en Rehabilitació Energètica. Professional Acreditat LEED.

Quadre docent

Sra. Valentina Maini
Tècniques constructives sostenibles.

Sr. Antoni Fonseca
Sr. Rubén Bañuelos
Arquitectura humanitària.

Sra. Paola Del Chicca
Recursos hídrics a l'edificació.

Sr. Albert Juan Casademont
Energies renovables a l'edificació.

Sr. Alfonso Godoy
Confort i climatització natural.