Postgrau en Avaluació Toxicològica. Aplicació...

Afegir a favorits
Indústria farmacèutica

Postgrau en Avaluació Toxicològica. Aplicació a la Indústria Quimicofarmacèutica

Semipresencial
29 setmanes
curso seguridad productos cosmeticos

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Tipus de curs

Formació de Postgrau

Idioma

Castellà

Dates

7/11/2022 - 31/5/2023

Modalitat

Semipresencial

Horari

Assistència obligatòria al 80% de les sessions de 4 divendres de 16.30h a 21.30h i dos caps de setmana, divendres de 16.30h a 21.30h i dissabte de 9.00h a 14.00 h.

Aquest és un programa de caràcter semipresencial però incorpora la possibilitat que alguns estudiants assisteixin a les sessions presencials de forma remota.

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

4.100

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Hores bonificades

500 h. on-line + 35 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Pròximes sessions informatives

13/10/22 - 17:00 (Plataforma Zoom)

Presentació

L’avaluació toxicològica és un àmbit especialment crític en la indústria química-farmacèutica, en què les novetats normatives requereixen professionals adaptats a les exigències actuals.

El Postgrau en Avaluació Toxicològica. Aplicació a la Indústria Química-Farmacèutica de la UB, forma professionals en aquest camp davant els nous reptes regulatoris a l’àmbit d’organismes com EMA, FDA, NIOSH, etc. Amb una orientació pràctica i aplicada, el curs està dissenyat i impartit per experts professionals en l’àmbit toxicològic de la indústria.

En aquest programa, aprendràs a establir els criteris toxicològics aplicables pel que fa a la seguretat, qualitat, producció, R+D o registres a partir de les dades disponibles, i a desenvolupar la implementació pràctica de la normativa. Així mateix, adquiriràs eines per analitzar, interpretar i validar informes toxicològics.

Si has realitzat a l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona, l’Expert en Avaluació Toxicològica en la Indústria Química-Farmacèutica, i vols obtenir el títol de Postgrau, hauràs de cursar el Curs d'Adaptació al Postgrau en Avaluació Toxicològica. Aplicació a la Indústria Química-Farmacèutica. Per a la matrícula, fes clic aquí

Objectius

Els objectius del curs són:

 • Adquirir la base toxicològica necessària per valorar la interacció dels agents químics amb els organismes vius, mecanismes d'acció i efectes derivats d'aquesta interacció.
 • Adquirir la base toxicològica per entendre i conèixer la toxicologia relacionada amb els Principis Actius Farmacèutics i el seu desenvolupament pre-clínic i clínic.
 • Desenvolupar habilitats pràctiques per l'establiment de límits acceptables d'impureses en principis actius i productes farmacèutics, principalment per substàncies de perfil toxicològic significatiu. Impureses genotòxiques, càlcul de l'exposició diària acceptable (PDE, ADI) per la validació de neteja d'equips.
 • Proporcionar els coneixements i metodologies necessaris per a l'avaluació del risc que suposa l'exposició laboral a principis actius farmacèutics i substàncies químiques relacionades. Categorització i càlcul de límits d'exposició laboral acceptables (OEL). Notes tècniques de prevenció (INSHT).
 • Desenvolupar la implementació pràctica de la normativa relacionada amb la toxicologia, principalment en la indústria química-farmacèutica: guies ICH/EMA/FDA, etc., proporcionant una base toxicològica prou àmplia per poder valorar els estudis i dades toxicològiques de forma adequada.
 • Desenvolupar la capacitat de classificar els principis actius farmacèutics en sistemes de categorització per a la gestió del risc en l'entorn laboral, comprenent les metodologies per al control dels riscos associats a l'exposició a principis actius farmacèutics en l'entorn laboral.
 • Adquirir la base toxicològica per valorar la interacció dels agents químics amb el medi ambient i els seus efectes, coneixent les eines per a l'avaluació del risc medi ambient d'un principi actiu farmacèutic, veterinari o biocida.

Tres raons per escollir-lo

 • Respon als nous reptes regulatoris entorn de la toxicologia a la indústria química-farmacèutica i sectors afins
 • Programa innovador que tracta amb profunditat i amb una orientació pràctica i aplicable les novetats en l’àmbit de la toxicologia regulatòria a la indústria química-farmacèutica.

 • Dissenyat i impartit per experts professionals en actiu en l’àmbit toxicològic de la indústria 

Presentació del curs

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Avaluació Toxicològica. Aplicació a la Indústria Quimicofarmacèutica per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Programa

1. Toxicologia bàsica i mecanisme d'acció
1.1 Toxicologia. Conceptes bàsics
1.2 ADME
1.3 Mecanismes d'acció
1.4 Informació toxicològica. Interpretació de dades toxicològiques
1.5 Efecte/s crític/s i identificació de NOAEL / LOAEL

2. Aspectes toxicològics dels principis actius farmacèutics
2.1 Aspectes toxicològics dels API
2.2 Estudis toxicològics experimentals
2.3 Bases de dades de cerca d'informació i fitxes de dades de seguretat

3. Toxicologia reguladora dels principis actius farmacèutics (API)
3.1 Desenvolupaments toxicològics particulars
3.2 Estudis de toxicocinètica

4. Avaluació i anàlisi de PDE aplicats als principis actius farmacèutics
4.1 Risc d'instal·lacions multiproducte. Concepte general d'impuresa. Aspectes reguladors
4.2 Criteris toxicològics en el càlcul del PDE/ADE. Aspectes tècnics
4.3 Criteris toxicològics en el càlcul de PDE/ADE. Visió industrial quimicofarmacèutica. Casos pràctics
4.4 Alguns exemples pràctics

5. Impureses: aspectes toxicològics
5.1 Impureses: ICH, Q3A, Q3B, Q3C, Q3D. Aspectes toxicològics i reguladors
5.2 Impureses ADN-reactives: ICH M7. Aspectes toxicològics i reguladors

6. Toxicologia laboral aplicada als principis actius farmacèutics
6.1 Avaluació de riscos de l'API en l'entorn laboral
6.2 Metodologies de categorització dels API
6.3 Càlcul de límits d'exposició laboral dels API
6.4 Casos pràctics

7. Toxicologia ambiental. Aspectes reguladors en la indústria quimicofarmacèutica
7.1 Fonaments de l'ecotoxicologia
7.2 Avaluació de riscos mediambientals dels API. Aspectes reguladors
7.3 Casos pràctics

8. Toxicologia aplicada: casos pràctics
8.1 Casos pràctics

Destinataris

 • Professionals de departaments d’I+D, qualitat, regulatory affairs, registres, seguretat i salut en el camp químic i farmacèutic, així com d’altres camps tècnics (cosmètics, biocides, consultoria tècnica, etc.).
 • Altres professionals que vulguin desenvolupar la seva tasca laboral centrant-se en les noves necessitats toxicològiques i reguladores. Es requereix titulació universitària en àmbits científics i de ciències de la salut com, per exemple, Química o Farmàcia.

Professorat

Consell d'experts

Sra. Raquel Bou
Llicenciada en Ciències Químiques (Universitat de Girona, 1997-2001). Màster en Toxicologia (Universitat de Sevilla, 2008-2009). Toxicòloga registrada a EUROTOX. Catorze anys d'experiència en la indústria química-farmacèutica i responsable de toxicologia a MEDICHEM del 2006 al 2018. Membre de grups de treball d'experts de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) i AFAQUIM. Coautora de diverses notes tècniques de prevenció (NTP) de l’INSHT. Ponent en diverses jornades i participant com a formadora en sessions de formació de màster de la Universitat de Barcelona.

Sra. Begoña López Román
Llicenciada en Ciències Químiques (Universitat de Barcelona, 1993). Toxicòloga registrada a EUROTOX. Màster en Toxicologia i Màster en Prevenció de Riscos Laborals. Postgrau en Toxicologia Laboral i Postgrau en Seguretat en les Indústries Químiques i de Processos. Des del 2003 desenvolupa la seva tasca a ESTEVE, abans havia treballat a Grifols i a l'Hospital Clínic. Actualment, és EHS manager i responsable de risc químic i toxicològic ocupacional a ESTEVE. Forma part dels grups de treball a Farmaindustria i a l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT). És coautora de diverses notes tècniques de prevenció (NTP) i ha participat com a ponent en diverses jornades i formacions.

Quadre docent

Sra. Marta Barenys
Unitat de Toxicologia. Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona. 

Sra. Raquel Bou
Llicenciada en Ciències Químiques (Universitat de Girona, 1997-2001). Màster en Toxicologia (Universitat de Sevilla, 2008-2009). Toxicòloga registrada a EUROTOX. 

Sra. Àngela Catalan
Llicenciada en Química per la Universitat de Barcelona i Màster en Toxicologia. Màster en Criminalística amb especialitat de Consellera en Ciències Forenses. Des de l'any 2007 treballa en el sector farmacèutic a l'àrea de prevenció i medi ambient gestionant la informació relacionada amb el risc químic i la toxicologia dels API. 

Sr. Jesús Gómez Catalán
Unitat de Toxicologia. Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona. 

Sr. Antonio Guzmán
Llicenciat en Ciències Biològiques (1990) i Doctor en Genètica (2008) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Toxicòleg registrat a EUROTOX. Després de treballar durant un curt període en una CRO d'estudis preclínics, l’any 1991, va començar la seva carrera a ESTEVE al Departament Científic de Toxicologia, involucrant-se en tots els aspectes de l'avaluació de la seguretat preclínica dels nous candidats a medicaments, des de la selecció inicial del candidat fins als estudis de toxicologia reguladora. Des de l'any 2002, exerceix les seves funcions a ESTEVE com a Responsable del Departament de toxicologia. És membre de diverses societats científiques, professor convidat com a expert en toxicologia preclínica en diversos màsters universitaris i autor de diverses publicacions i revistes científiques de reconegut prestigi. 

Sra. Begoña López
Llicenciada en Ciències Químiques (Universitat de Barcelona, 1993). Toxicòloga registrada a EUROTOX. Màster en Toxicologia i Màster en Prevenció de Riscos Laborals. Postgrau en Toxicologia Laboral i Postgrau en Seguretat en les Indústries Químiques i de Processos. Des del 2003 desenvolupa la seva tasca a ESTEVE, abans havia treballat a Grifols i a l'Hospital Clínic. Actualment, és EHS manager i responsable de risc químic i toxicològic ocupacional a ESTEVE. Forma part dels grups de treball a Farmaindustria i a l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT). És coautora de diverses notes tècniques de prevenció (NTP) i ha participat com a ponent en diverses jornades i formacions. 

Sr. David López
Llicenciat en Ciències Biològiques amb especialitat de Bioquímica per la Universitat Autònoma Barcelona, Doctor Ciències Biològiques per la Universitat Politècnica Catalunya, Diplomat per l'American Board of Toxicology i european registered toxicologist. Des de l'any 2000 fins al 2009 treballa en el sector farmacèutic a l’àrea preclínica. El 2009 s'incorpora a INNOQUA donant suport a empreses en diverses àrees de la seguretat de fàrmacs.

Competències

 • Ser capaç de realitzar, analitzar o interpretar les dades dels estudis toxicològics d'un informe tipus de qualitat, registre, seguretat o medi ambient.  
 • Realitzar recerques amb un clar perfil tècnic en les principals bases de dades toxicològiques existents.  
 • Assessorar els departaments de Prevenció, Qualitat, R+D, Producció o Registres en l'elaboració d’informes vinculats a organismes oficials, clients i administracions (AEMPS, EMA, FDA, etc.).  
 • Avaluar nous requisits reguladors en l’Àmbit Químic-Farmacèutic.  
 • Comprendre els fonaments toxicològics relacionats amb la interacció d'un agent químic amb un organisme viu i els seus efectes.
 • Entendre la bioquímica bàsica dels agents químics en un organisme viu.  
 • Entendre i analitzar les propietats farmacològiques i toxicològiques dels principis actius farmacèutics.  
 • Entendre el comportament bàsic dels principis actius i la seva interacció amb els organismes vius entesos com a substàncies exògenes.  
 • Ser capaç d'utilitzar les bases de dades de recerca bibliogràfica disponibles i saber analitzar i extreure les dades toxicològiques rellevants.  
 • Identificar, interpretar i extreure les dades toxicològiques previstes en una fitxa de dades de seguretat.  
 • Conèixer i interpretar els estudis toxicològics d'avaluació dels principis actius farmacèutics i la seva aplicabilitat en els informes reguladors.  
 • Conèixer i interpretar els fonaments bàsics del concepte ADME dels principis actius (Absorció, Distribució, Metabolisme i Eliminació).  
 • Comprendre la metodologia per al càlcul de límits acceptables d'impureses en principis actius i productes farmacèutics segons criteris toxicològics.  
 • Conèixer quins aspectes són rellevants en un informe de PDE / ADE des del punt de vista pràctic en la Indústria Química-Farmacèutica. 
 • Conèixer els requeriments reguladors de limitació d'impureses en principis actius i productes farmacèutics, especialment aquells relacionats amb criteris toxicològics. Guies ICH Q3A i Q3B, Q3C i ICH M7.  
 • Conèixer i entendre els diferents sistemes i criteris de classificació dels principis actius farmacèutics des del punt de vista d´exposició laboral.  
 • Ser capaç de classificar un principi actiu en funció dels estudis i dades disponibles.  
 • Conèixer i entendre els estudis ecotoxicològics que es duen a terme amb principis actius i quins aspectes reguladors els apliquen.  
 • Ser capaç d'entendre els criteris ecotoxicològics que regulen els ERA (Enviromental Risk Assessment) i les dades que preveu un registre farmacèutic. 
 • Disposar de la iniciativa, la proactivitat i la constància necessàries per impulsar projectes innovadors o de canvi que aportin valor en l’àmbit personal, organitzatiu o social, amb responsabilitat i enfocats a l’acció i els resultats (emprenedor).

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Membres de l'Associació de Medicina de la Indústria Farmacèutica (AMIFE). 10% de descompte.
 • Membres de l'Associació Espanyola de Farmacèutics de la Indústria (AEFI). 10% de descompte
 • Col·legiats/des del Col·legi de Biòlegs de Catalunya (CBC). 10% descompte.
 • Col·legiats/des del Col·legi de Químics de Catalunya (CQC). 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.

Sessions informatives

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h