Postgrau en Cultura de la Pau i Transformació...

Afegir a favorits
Dret i societat

Postgrau en Cultura de la Pau i Transformació Social: Aplicacions Pràctiques

Online
50 setmanes
Postgrado cultura de la paz

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Tipus de curs

Formació de Postgrau

Idioma

Castellà

Dates

7/11/2022 - 23/10/2023

Modalitat

Online

Preu

1.950

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

Un dels problemes vigents en les societats complexes és la falta de cohesió social i de pau entre les comunitats, els pobles i cultures. El segle XX ha estat el segle més bèl·lic de la història; com a resposta a aquest fenomen en les últimes dècades s'ha desenvolupat el concepte de Cultura de la Pau i variades aplicacions pràctiques que busquen transformar les violències i aportar noves oportunitats d'enteniment i harmonia. Els Estats, les institucions i tota la societat civil han reconegut el seu valor amb la intenció d'edificar un món on prevalguin una sèrie de valors, actituds i comportaments que superin la violència i busquin gestionar els conflictes mitjançant el diàleg i la negociació entre les persones, els grups i les nacions.

Objectius

 • Dotar als participants d'una base teòrica en matèria de cultura de pau, interculturalitat i convivència social.
 • Oferir als participants un ampli ventall d'aplicacions pràctiques per a solucionar problemes de pau i convivència a nivell social.
 • Dotar als participants de les capacitats necessàries per a implementar en la societat les aplicacions pràctiques estudiades.

Tres raons per escollir-lo

 • En un entorn amb creixents contactes interculturals, aporta eines pràctiques per a la construcció de la convivència social
 • S'estudia la Cultura de la Pau des d'un enfocament integrador que comprèn una anàlisi des de diferents realitats i disciplines
 • Orientat als reptes de les societats actuals, el Postgrau compta amb exalumnes de més de 20 nacionalitats

PRESENTACIÓ DEL POSTGRAU

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Cultura de la Pau i Transformació Social: Aplicacions Pràctiques per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Programa

1. Justícia transicional, transformació pacífica de conflictes i violències
1.1. Obstacles a la convivència social.
1.2. Els ressentiments: obstacle invisible.
1.3. La construcció de la convivència social: mediació i resolució pacífica de conflictes
1.4. La memòria històrica i la convivència social.

2. Identitat, convivència i mediació intercultural
2.1. Identitats inclusives i/o excloents.
2.2. Convivència intercultural i mediació intercultural i comunitària
2.3. La llibertat social coresponsable.
2.4. La responsabilitat històrica.

3. Construcció de diàlegs, cohesió social i pràctiques democràtiques
3.1. La responsabilitat dels agents socials.
3.2. Límits i possibilitats de la democràcia.
3.3. Els drets de les generacions futures - Facilitació de diàlegs i diàlegs apreciatius

4. Treball final

Destinataris

Aquest postgrau interdisciplinar està pensat per a:

 • Agents socials que s'enfronten cada dia als conflictes originats per la convivència social en tots els seus nivells: educadors, mestres, professors, psicòlegs, personal sanitari, treballadors socials, mediadors en conflictes, juristes, responsables d'entitats no lucratives i ONGs.
 • Professionals que pel seu treball a l'administració, ja sigui en ajuntaments, diputacions, la Generalitat o en altres administracions, han de donar resposta a situacions de violència i falta de cohesió social.
 • Graduats o llicenciats en Humanitats, Filosofia, Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Geografia, Història i totes aquelles persones interessades en especialitzar-se en temes referents a la construcció d'una cultura de la pau en els diferents àmbits de la societat.

Sortides professionals

La societat actual necessita professionals amb capacitats de comunicació i gestió de conflictes diferents a les preparades fins ara. Més enllà dels aspectes econòmic, jurídic i psicològic, el Postgrau et permetrà assumir reptes professionals que requereixin comprendre la complexitat del nostre context des d’una visió interdisciplinària.
Entre altres, podràs aplicar els aprenentatges del Postgrau en àmbits com ara:

 • Mediació social intercultural, prevenció i resolució pacífica de conflictes
 • Educació intercultural i educació per a la pau
 • Disseny, assessoria, gestió i avaluació de projectes interculturals i de cohesió social
 • Promoció i defensa de la cultura de la pau, cohesió social i diàleg intercultural
 • Cooperació al desenvolupament
 • Comunicació, campanyes de sensibilització
 • Gestió de relacions interculturals en zones de gran flux migratori
 • Centres de memòria històrica
 • Recerca i docència

Professorat

Direcció

Dra. Begoña Román Maestre
Doctora en Filosofia i Professora d'Ètica de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Presidenta del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.

Quadre docent

Sr. Jordi Palou Loverdos
Advocat especialitzat en Drets Humans i Justícia Transicional. Mediador i consultor nacional i internacional en resolució de conflictes. Màster en Mediació i Resolució de Conflictes.

Sr. Francesc Torralba Roselló
Doctor en Filosofia i catedràtic de la Universitat Ramon Llull. Director del Ramon Llull Journal of Applied Ethics i escriptor de múltiples llibres.

Sr. Jordi Cussó Porredón
Economista. President de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU.

Sra. Gemma Manau
Llicenciada en Química. Vicedirectora de l'Institut de la Pau JTC de Portugal.

Sr. David Martínez García
Economista. Soci fundador i director general d'AddVANTE: economistes i advocats. Expert en resolució de conflictes en l'àmbit laboral.

Sr. Alfredo Fernández
Periodista. Docent i investigador universitari. Conductor de programes de ràdio.

Dra. Assumpta Sendra Mestre
Periodista. Professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Ramon Llull. Directora de la Revista RE de pensament i opinió.

Sra. Maria Viñas Pich
Treballadora social. Patrona delegada de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU. Vicepresidenta de la Fundació Maria Raventós.

CONTACTE

Fundació Carta de la Pau dirigida a la ONU

Marta Miquel

Telèfon: 682 37 64 12
E-mail: formacion@cartadelapaz.org

Adreça:
Av. Vallvidrera, 20
08017 - Barcelona

682 37 64 12

9:00h a 14:00h