Postgrau en Desenvolupament del Talent a les ...

Afegir a favorits
Recursos humans

Postgrau en Desenvolupament del Talent a les Organitzacions

Semipresencial
34 setmanes
postgrado talento organizaciones

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Acreditacions

Postgrau

Idioma

Castellà

Dates

22/10/2021 - 18/6/2022

Modalitat

Semipresencial

Horari

Caps de setmana quinzenals. Divendres de 16:00h a 20:00h. Dissabte de 9:00h a 13:00h.

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

4.100

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

380 h. on-line + 120 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.Presentació

Un dels majors reptes que tenen avui dia les organitzacions és captar, desenvolupar i fidelitzar les persones amb talent. En els moments que vivim, la manera d'entendre el concepte de la feina està canviant i, per tant, evolucionant la relació entre les organitzacions i les persones que hi treballen. Tenint en compte que la learnability ens proposa una nova forma de mirar el desenvolupament del talent en el context organitzatiu, és moment d'explorar com estimular el necessari perquè les persones es mantinguin atractives en tot el seu cicle de vida professional, alhora que alineades a les necessitats, cultura i estratègia, i fidelitzar-les amb una bona experiència organitzacional.

El talent corporatiu és el factor diferencial d'èxit de les organitzacions. Així que desenvolupar-lo per a que arribi al seu màxim nivell possible ens proposa el repte de l'evolució constant de les àrees, departaments o unitats que s'ocupen dels equips i les persones. Cal teixir sòlides aliances internes i posicionar-se com a agent de canvi i partner estratègic, així com formar part de l'equip de direcció per impactar i influir en les decisions corporatives.

El Postgrau en Desenvolupament del Talent a les Organitzacions proposa en primer lloc, una aventura de comprensió del que significa el talent en l'actualitat i de captar-lo, desenvolupar-lo i fidelitzar-lo, i en segon lloc, un procés personal de presa de consciència de el propi rol i del valor que vols aportar en la gestió del talent en la teva organització.

Si t'interessa créixer en l'àmbit d'equips i persones i de el desenvolupament del talent i evolucionar per donar resposta als reptes presents i futurs, alhora que contribueixes a la construcció d'una cultura organitzativa amb valor afegit, aquest és el teu Postgrau.

Objectius

Objectius generals:

  • Conèixer el funcionament de mètodes, eines i tècniques útils per acompanyar el desenvolupament de persones i equips i aportar valor a el desenvolupament organitzatiu.
  • Identificar i potenciar les competències personals i professionals pròpies necessàries per exercir un bon lideratge en l'àmbit d'equips i persones i impulsar el talent organitzatiu.

  Objectius específics:


  Al finalitzar el curs els participants seran capaços de:

   • Dissenyar estratègies i tècniques innovadores de desenvolupament de persones en el marc de les organitzacions.
   • Posar en marxa un model de gestió per competències.
   • Decidir quina pot ser la millor aportació tecnològica en l'àmbit de desenvolupament del talent de la seva organització.
   • Dissenyar i aplicar tècniques d'avaluació de competències en els àmbits de desenvolupament de talent.
   • Conèixer quines són les aportacions d'altres aspectes del sistema de RRHH al desenvolupament i com ho poden complementar.
   • Dissenyar el seu propi camí de learnability basat en l'autolideratge i orientat a el desenvolupament personal per assumir reptes professionals presents i de futur de manera conscient i efectiva.

   Tres raons per escollir-lo

   • Es realitzarà un Pla de Desenvolupament personal i professional, i un pla de Desenvolupament en Equip, amb l’ajuda de un mentor-coach en sessions individualitzades.
   • Exposició d’un projecte aplicat real d’empresa presentat per professionals referents del sector, des de l’inici del postgrau. Utilització del Software Insights Discovery.
   • Quadre docent de prestigi tant del sector públic com del privat i amb un llarg recorregut professional com consultors o responsables de recursos humans.

   Acreditació acadèmica

   Diploma d'Especialització/de Postgrau en Desenvolupament del Talent a les Organitzacions per la Universitat de Barcelona.

   Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

   Programa

   1. El marc del desenvolupament i la planificació estratègica de persones
   1.1. Paper i funcions del desenvolupament de persones a les organitzacions: nous entorns, nous paradigmes, noves organitzacions, nous perfils d’empleats
   1.2. Diferents enfocaments en funció de: l’estratègia i cultura de l’empresa, les prioritats, les polítiques, i les característiques, perfils i qualificacions dels empleats
   1.3. Els actors del desenvolupament: la persona com a principal responsable (motivació, compromís, competències), els equips, els mànagers, els professionals del desenvolupament
   1.4. Detectar necessitats organitzacionals: anàlisi i descripció de rols i de llocs de treball
   1.5. Elaboració de perfils de llocs
   1.6. Polítiques de promoció i carrera
   1.7. Procés d’incorporació: reclutament, selecció i acollida
   1.8. Gestió de la compensació i beneficis
   1.9. La tecnologia al servei del desenvolupament: sistemes de gestió d’informació (ERP’s, SIRH). Internet, intranets, portals de l’empleat

   2. Avaluació i desenvolupament del talent dels professionals

   2.1. Nivells de talent: coneixements i habilitats, competències, aptituds
   2.2. Detectar expectatives i necessitats de les persones, quines son les seves motivacions
   2.3. Potenciar l’autodesenvolupament
   2.4. Anàlisi del talent: anàlisi de potencial i anàlisi de les fortaleses per a una millor adequació. Com tenir dades de talent per ajudar a la pressa de decisions de la organització
   2.5. Sistema de gestió per competències

   • Fonaments, beneficis i principis
   • Enfocament estratègic: de les competències corporatives a les dels grups o rols, lligant estratègia i persones
   • Fases per al disseny i implementació d’un sistema de competències

   2.6. Tècniques per a la identificació i avaluació de competències i potencial: panell d’experts, entrevistes focalitzades, avaluació 360º, Assessment Center
   2.7. El directiu com a responsable del desenvolupament: les seves principals competències, habilitats i eines
   2.8. El directiu coach

   3. Metodologies i eines per treballar el desenvolupament del talent: de la formació a l’aprenentatge
   3.1. Gestió de processos d’aprenentatge: de l’anàlisi de necessitats a l’avaluació
   3.2. De l’anàlisi dels gaps competencials al plantejament d’objectius d’aprenentatge
   3.3. Establir itineraris de desenvolupament de competències
   3.4. Saber decidir la metodologia més apropiada en funció dels objectius: presencial o virtual, dins o fora de l’aula, expositiva, treballs en grup...
   3.5. Itineraris per al desenvolupament directiu: Development Center
   3.6. El tractament individual: mentoring i coaching
   3.7. La gestió del coneixement: metodologies
   3.8. Nous camins per a l’aprenentatge i la formació: formació informal, ecosistemes d’aprenentatge, continguts com a resultat (co-creació)…
   3.9. Com pot facilitar la tecnologia 2.0 l’aprenentatge: entorns virtuals, e-learning, MOOC’s, xarxes socials corporatives, dispositius mòbils...

   4. Competències relacionals del professional del desenvolupament
   4.1. Gestió emocional d’un mateix, gestió de les relacions
   4.2. Comunicació interpersonal
   4.3. Treball en equip
   4.4. Anticipar i resoldre conflictes
   4.5. Mentoring i coaching individual: al llarg del curs es realitzaran dues sessions individuals entre un mentor/coach i un participant

   5. Projecte final
   El projecte es planteja com una síntesi dels aprenentatges del postgrau. Es tracta d’un exercici, preferentment d’equip, en el qual es desenvolupa un tema d’aplicació pràctica a una o vàries organitzacions, sobre alguns dels continguts del curs.
   Per desenvolupar el projecte, els alumnes tindran el suport d’un tutor/a.

   Destinataris

   Aquest postgrau s´adreça a:

   • Responsables dels departaments de desenvolupament de RR.HH., de formació o d’administració de personal que vulguin ampliar o reforçar les seves competències.
   • Consultors/es que vulguin aprofundir en temes de desenvolupament.
   • Altres persones que tinguin responsabilitat sobre RR.HH. a les organitzacions.

   Professorat

   Direcció

   Sra. Montserrat Bordas
   Facilitadora de processos de #learnability, #canvi i #transformació personal i organitzacional. Llicenciada en Psicologia. Màster en Gestió de l'Administració Local. Postgrau en Noves Persones per a nous reptes. Certificació Internacional en Systemic Management i Constel·lacions Organitzacionals. Certificació en el Programa Mayeutik Coaching®. 

   D’esperit #emprenedor, la seva experiència professional s’ha construït contribuint en diferents tipus d’empreses i institucions a través de la #consultoria i la #formació aplicada a l’àmbit del talent. Des de fa més de 25 anys col·labora amb reconegudes organitzacions en l’elaboració de plans estratègics, el disseny de cultures organitzatives, la construcció i entrenament d’equips d’alt rendiment i en el desenvolupament de competències de lideratge i de gestió. Li entusiasmen els entorns que permeten fondre de manera alquímica talents individuals i transformar-los en talent col·lectiu per provocar canvis que contribueixin en la millora de l’ecosistema en què aquestes organitzacions operen.

   Quadre docent

   Sra. Àngels Paredes Mariño
   Consultora per al desenvolupament de persones i organitzacions. Al llarg de 15 anys va ser responsable de desenvolupament de recursos humans a la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), en primer lloc, i després a l’Hospital Clínic de Barcelona.

   Sr. Alejandro Barange
   Director d’Operacions a Nexe. Coach. Professor de Recursos Humans de ESADE i de la Universitat Ramon Llull. Ex director de recursos humans de Boehringer Ingelheim Espanya.

   Sra. Silvia Aguirre
   Responsable de selecció i desenvolupament de RRHH de l’Hospital Clínic de Barcelona.

   Sra. Francesca Mata
   Coach.

   Sra. Montserrat Bordas
   Facilitadora de processos de #learnability, #canvi i #transformació personal i organitzacional. Llicenciada en Psicologia. Des de fa més de 25 anys col·labora amb reconegudes organitzacions en l’elaboració de plans estratègics, el disseny de cultures organitzatives, la construcció i entrenament d’equips d’alt rendiment i en el desenvolupament de competències de lideratge i de gestió.

   Sra. Maribel Alvarez
   HR Development Manager a Ricoh España.

   Sr. Santiago González
   Soci fundador de Entrenadores de Talento.

   Sr. Gerard Velez
   Consultor de RRHH de RocaSalvatella. Durant deu anys va desenvolupar diferents funcions a l’àmbit de Recursos Humanos i va ser responsable de Social Learning a "laCaixa".

   Sra. Montserrat Marsal
   Business Creativity & Innovation Facilitator. Partner a Connecting Brains. Experiència docent a màsters i postgraus de RRHH a ESADE, UPF, ICT i UPC.

   Sra. Ana Sedano
   Directora de formació corporativa de l’Institut Català d’Oncologia. Anteriorment va ser consultora de formació, recursos humans i gestió del coneixement en e-logos, Gec i Cap Gemini.

   Sra. Maribel Martinez de Murguia
   Sòcia fundadora de Entrenadores de Talento. Coach. Professora del Màster de Recursos Humans del Centre d’Estudis Garrigues de Madrid.

   Sr. José Manuel Santos
   Director de projectes de l’Àrea de Sistemes d’informació de la Universitat Oberta de Catalunya.

   Sra. Sandra Vilaseca
   RRHH Manager a Everis Catalunya.

   Sr. Enric Domènech Sedo
   Responsable de persones a Securitas Direct.

   Descomptes

   Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

   Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

   COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

   • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
   • Alumni UB amb quota màster.
   • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
   • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
   • Associats a la Fundació Factor Humà. 10% de descompte.
   • Associats del Clúster de la Energia Eficient de Catalunya (CEEC). 10% de descompte.

   A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

   Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

   La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

   Condicions:

   • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
   • Els descomptes no són acumulables.
   • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
   Sol·licita informació
   FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
   He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
   Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

   CONTACTE

   IL3-UB. Institut de Formació Contínua

   Adreça:

   C/ Ciutat de Granada, 131
   08018. Barcelona

   E-mail: admisiones@il3.ub.edu

   +34 93 309 36 54

   Dilluns a divendres de 9 a 16h