Postgrau en Ginecologia Estètica i Funcional ...

Afegir a favorits
Salut i social

Postgrau en Ginecologia Estètica i Funcional i Cirurgia Genital Cosmètica de la Dona

Presencial
25 setmanes
cursos confrontaciones

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Acreditacions

Postgrau

Idioma

Castellà

Dates

27/1/2022 - 24/7/2022

Modalitat

Presencial

Horari

Dijous, divendres i dissabtes de 09:00h a 21:00h i diumenges de 09:00h a 14:00h

Lloc

Academia Nacional de Medicina y Cirugía Cosmética. C/ Nicaragua, 70. 08029 Barcelona

Preu

6.070

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.


Presentació

Sis milions de persones a Espanya tenen incontinència urinària i les previsions apunten que, a causa de l’envelliment de la població, aquesta xifra augmentarà en els pròxims anys. El 90 % de les dones que han estat mares estan afectades, de manera més o menys greu, de laxitud vaginal associada al part.

Només són dues xifres que s’han publicat en els últims mesos i que donen una idea que la gran quantitat de pacients que poden beneficiar-se dels últims avanços en tecnologia no invasiva per al rejoveniment íntim. Juntament a aquestes dades, en tenim una altra de molt significativa, i és que el número de pacients que se sotmeten a un rejoveniment íntim s’ha duplicat en un any. Això vol dir que les pors i els tabús es comencen a superar i que aquests tractaments estan aportant resultats positius.

Per la seva banda, l’Organització Mundial de la Salut ha definit la salut sexual com “un estat de benestar físic, emocional, mental i social relacionat amb la sexualitat; cosa que no és només l’absència de malaltia, disfunció o incapacitat. Per tal que la salut sexual s’aconsegueixi i es mantingui, els drets sexuals de totes les persones s’han de respectar, protegir i exercir plenament. Es requereix un enfocament positiu i respectuós de la sexualitat i de les relacions sexuals, així com de la possibilitat de tenir experiències sexuals agradables i segures, lliures de tota coacció, discriminació i violència”.

Problemes antics, inquietuds noves, solucions terapèutiques modernes

La tendència a la recerca de l’estètica íntima suposa una vertadera revolució sexual, especialment per les dones, i podria comparar-se a la generalització de la píndola anticonceptiva als anys setanta.

Hi ha diversos factors confluents: per una banda, la vida sexual activa s’està allargant en moltes persones, a causa, en gran mesura, del començament de noves relacions sentimentals a diferents moments de la vida. A més, les dones comencen a superar tabús i a reivindicar i buscar per elles mateixes relacions sexuals satisfactòries. I, finalment, i no menys important, la cirurgia, però, sobretot, les tecnologies no invasives aporten tractaments cada vegada més eficaços per aquest tipus de problemes.

La ginecologia cosmètica és una necessitat per la dona d’avui, no perquè es tractin patologies o problemes que no existien, sinó perquè ara el metge es preocupa de preguntar i el pacient de parlar de les seves inquietuds. Les pacients demanen tractaments vàlids, seriosos, segurs i avalats científicament que els permetin viure una vida completa i feliç.

Objectius

  • Prendre consciència i tenir criteri segons les bases científiques que consoliden aquesta àrea d'exercici professional.
  • Desenvolupar la ginecologia estètica i funcional i la cirurgia genital cosmètica de la dona en els aspectes clínics i d'investigació.
  • Adquirir coneixements i habilitats per desenvolupar les capacitats i competències que permetin, com a professional titulat, establir protocols i actuacions concretes de tipus preventiu o detectar, avaluar, diagnosticar i tractar les alteracions genitals de les dones, tant estètiques com funcionals.

Tres raons per escollir-lo

  • Estem en un moment de plena efervescència a l’àrea de la ginecoestètica, i en són una bona prova les diverses opcions terapèutiques mèdiques i quirúrgiques i les novetats tecnològiques que se’ns ofereixen diàriament; les hem considerat a totes amb criteri científic i acadèmic, i les hem ubicat al programa d’aquest curs universitari, pioner a nivell nacional i internacional, amb docents de prestigi reconegut i àmplia experiència.
  • El curs el supervisa i patrocina/subvenciona la World Society of Cosmetic Gynecology, l’Associació Espanyola per l’Estudi de la Menopausa, la Fundació Espanyola per l’Estudi de la Menopausa, la Societat Espanyola de Medicina i Cirurgia Cosmètica i la International Academy of Cosmetic Gynecology.
  • El curs es planteja com una activitat de formació en l’àmbit de la ginecologia estètica i funcional, una activitat que actualment està en ple desenvolupament, per una demanada social específica i creixent, i que comprèn una sèrie de procediments diagnòstics, preventius i terapèutics totalment definits que, la majoria de vegades, són aliens a qualsevol de les especialitats oficials o comuns en diverses d’aquestes.

 

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en en Ginecologia Estètica i Funcional i Cirurgia Genital Cosmètica de la Dona per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Programa

1. Aspectes bàsics. Procediments terapèutics funcionals
1.1. Introducció a la ginecologia estètica i funcional
1.2. Introducció a la cirurgia genital femenina cosmètica
1.3. Andrologia estètica i funcional i cirurgia genital masculina cosmètica
1.4. Història i estat actual en l'àmbit mundial
1.5. Consideracions bioètiques: imatge, autoestima, relació metge-pacient, etc.
1.6. Sexualitat
1.7. Salut sexual segons l'OMS
1.8. Avaluació psicològica
1.9. Drets i deures
1.10. Responsabilitat professional
1.11. Entrevista personalitzada, exploració física i complementària
1.12. Protocol documental: història clínica, documents informatius, consentiment informat, etc.
1.13. Patologies estètiques: enumeració i classificació de patologies en l'àmbit de la ginecologia estètica i funcional
1.14. Alternatives profilàctiques i terapèutiques: enumeració i classificació de procediments
1.15. Indicacions i contraindicacions
1.16. Límits de la ginecologia estètica i funcional i de la cirurgia genital cosmètica
1.17. Principis bàsics de cirurgia estètica
1.18. Comunicació i màrqueting
1.19. Sexologia clínica
1.20. Punt G: realitat o ficció? Possibles estratègies terapèutiques
1.21. Tractament del dolor vulvoperineal: disparèunia, vaginisme, etc.
1.22. Síndrome d'atròfia genitourinària
1.23. Síndrome de relaxació vaginal
1.24. Síndrome de la disfunció sexual hipoactiva
1.25. Teràpia hormonal substitutiva
1.26. Teràpia hormonal bioidèntica

2. Procediments terapèutics mèdics. Procediments terapèutics basats en electromedicina
2.1. Regeneració vaginal: bioestimulació
2.2. Factors de creixement plaquetari
2.3. Fracció vascular estromal i cèl·lules mare mesenquimals
2.4. Transplantament o empelt de teixit adipós
2.5. Tractament del 'liquen esclerós atròfic' amb microempelts de teixit adipós
2.6. Mesoteràpia
2.7. Carboxiteràpia
2.8. Implants per farciment tissular
2.9. Toxina botulínica
2.10. Discromies i peelings químics
2.11. Dermocosmètica
2.12. Nutricosmètica
2.13. Làser i altres fonts de llum
2.14. Radiofreqüència
2.15. Teràpia fotodinàmica
2.16. Biodermogènesi
2.17. Altres procediments assistits

3. Procediments terapèutics quirúrgics
3.1. Punts en comú amb la Cirurgia Ginecològica convencional
3.2. Instal·lacions, mobiliari, instrumentació, equipament i productes sanitaris específics
3.3. Consideracions pre, intra i postoperatòries en Cirurgia Genital Cosmètica
3.4. Anestèsia, analgèsia i sedació analgèsica
3.5. Anestèsia local i loco-regional
3.6. Llaviplàstia de llavis menors
3.7. Reducció del caputxó clitoridià
3.8. Frenuloplàstia
3.9. Llaviplàstia de llavis majors
3.10. Vaginoplàstia
3.11. Perineoplàstia
3.12. Liposucció de la regió pubiana (Muntanya de Venus)
3.13. Trasplantament de pèl púbic

4. Pràctiques
4.1. Pràctiques de procediments terapèutics mèdics
4.2. Pràctiques de procediments terapèutics basats en electromedicina
4.3. Pràctiques de procediments terapèutics quirúrgics
4.4. Pràctiques en cadàvers humans i/o animals destinats a sacrifici
4.5. Pràctiques hands-on tutoritzades

5. Treball final

Destinataris

Llicenciats o graduats en Medicina. Altres ciències de la salut.

Professorat

Direcció

Dr. J. Víctor García Giménez
Llicenciat en Medicina i Cirurgia - Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. President de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética. Codirector de la Càtedra UAB-SEMCC de Gestió del Coneixement en Medicina de l'Envelliment Fisiològic. Director de l'Academia Nacional de Medicina y Cirugía Cosmética.

Dr. Rafael Sánchez Borrego
Patró Fundador de la Fundación Española para el Estudio de la
Menopausia (FEEM).

Coordinació

Dr. Gustavo Leibaschoff
Especialista en Ginecologia.

Dr. Jaume Alijotas Reig
Doctor en Medicina. Professor del Departament de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona. Director de la Càtedra UAB-SEMCC de Gestió del Coneixement en Medicina de l'Envelliment Fisiològic.

Quadre docent

Dr. Jaume Alijotas Reig
Doctor en Medicina. Professor del Departament de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona. Director de la Càtedra UAB-SEMCC de Gestió del Coneixement en Medicina de l'Envelliment Fisiològic.

Dr. J. Víctor García Giménez
Llicenciat en Medicina i Cirurgia - Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. President de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética. Codirector de la Càtedra UAB-SEMCC de Gestió del Coneixement en Medicina de l'Envelliment Fisiològic. Director de l'Academia Nacional de Medicina y Cirugía Cosmética.

Dr. Gustavo Leibaschoff
Especialista en Ginecologia.

Dr. Maurizio Ceccarelli
Doctor en Medicina.

Sr. Ezequiel López Peralta
Psicòleg especialista en Sexualitat Humana i Sexologia clínica.

Sr. Briant Herzog
Expert en Medicina Estètica i de l'Envelliment. Especialitzat en el maneig de la teràpia amb hormones bioidèntiques.

Dr. Massimiliano Brambilla
Especialista en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Professor de la Universitat de Milán.

Dr. Stefano Salvatore
Especialista en Ginecologia i Obstetrícia. VicePresident de la European Association of Urogynecology.

Dr. Pablo González Izasa
Expert en Uroginecologia Mínimament Invasiva i Ginecologia Cosmètica amb Làser.

Dr. Antonio Miguel Todone
Expert en Cirurgia Estètica, Reparadora i redisseny vulvovaginal.

Contacte

Confrontaciones Terapéuticas, S.L.

Adreça:

Nicaragua, 70
08029. Barcelona

E-mail: formacion@conftera.com
Web: www.conftera.com