Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (...

Afegir a favorits
Infermeria

Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (SNS)

Online
49 setmanes
postgrado enfermeria SNS

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Acreditacions

Postgrau

Idioma

Castellà

Dates

25/3/2020 - 5/3/2021

Modalitat

Online

Preu

1.925

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Hores bonificades

400 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

L’Atenció Primària (AP) és la principal porta d’entrada al sistema sanitari i el context amb una demanada major entre la població. Concretament, el 96% de la totalitat de consultes realitzades a Espanya a l’any les resolen els/les propis/pròpies profesionales de l’AP, sense que sigui necessària la interconsulta a un altre nivell assistencial. El rol cada vegada més autònom i rellevant de l’infermer/a en els equips d’AP i la seva atenció diària a infinitat de casos, amb gran diversitat de patologies i/o consultes sobre salut, fan que hagi d’estar en constant actualització per garantir una atenció tècnica i assistencial correcta al pacient.

El Postgrau en Infermeria a l’Atenció Primària (SNS), que forma part d’un recorregut de màster en modalitat on-line, que està adaptat al Sistema Nacional de Salut i inclou peculiaritats de les diferents CA, aborda els aspectes més comuns de salut i malaltia que afecten els pacients, les seves famílies i la comunitat. El programa neix per oferir a l’infermer/a els recursos necessaris per resoldre de manera efectiva els casos i les situacions clíniques més rellevants als quals ha de fer front en el desenvolupament quotidià de la seva activitat a l’AP.

Està pensat exclusivament per l’infermer d’AP i per a l’infermer/a d’AP i proposa una especialització que posa èmfasi en les seves àrees assistencials més comunes: infància, adolescència i tercera edat, salut mental, pacient oncològic i/o amb necessitat de cures pal·liatives, atenció domiciliària, pacient crònic, amb diabetis, així com l’ús de fàrmacs en infermeria.

Si ets diplomat/da o graduat/da en Infermeria i estàs interessat en actualitzar i millorar els teus coneixements teòrics i les teves habilitats pràctiques en el camp assistencial de l’atenció primària, aquest és el teu programa. 

Objectius

  • Actualitzar i millorar les competències dels infermers i infermeres.
  • Facilitar una formació continuada als professionals d'infermeria que, els permeti posar en pràctica les cures des d'una perspectiva teoricopràctica.
  • Capacitar l'alumne per posar en pràctica cures infermeres en diverses àrees assistencials: infància i adolescència, malalt al final de la vida, diabetis, hipertensió (HTA), EPOC i salut mental d'adults.

Tres raons per escollir-lo

  • Respon a la necessitat d’especialització en l’àmbit de la infermeria d’Atenció Primària per a que progressis en la teva carrera professional infermera.
  • Programa basat en casos clínics reals, amb un enfocament pràctic i totalment orientat a la tasca diària de l’infermer/a en Atenció Primària.
  • Pensat, dissenyat i tutoritzat per infermers/es i per a infermers/es de reconegut prestigi i àmplia experiència en l’àmbit assistencial de l’AP.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (SNS) per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Programa

1. Infància i adolescència
1.1. Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut en l’edat pediàtrica
1.2. Avantatges de la lactància materna i consells d’alimentació en la infància i adolescència
1.3. Desenvolupament psicomotor del nen i les seves alteracions
1.4. Administració de les vacunes sistemàtiques i no sistemàtiques i les seves contraindicacions
1.5. Desenvolupament físic i valoració de l’adolescent a la consulta d’Atenció Primària
1.6. Característiques de les principals malalties infeccioses durant la infància

2. Ús de fàrmacs. Investigació i evidencia científica en infermeria
2.1. L’anamnesi farmacològica i el registre de fàrmacs
2.2. Els mecanismes d’acció, els efectes farmacològics i l’avaluació de l’efectivitat dels fàrmacs
2.3. La detecció de reaccions adverses i les interaccions dels fàrmacs
2.4. Característiques de les diferents vies d’administració i peculiaritats en l’administració dels fàrmacs
2.5. Com iniciar un projecte d'investigació en ciències de la salut
2.6. Com desenvolupar un projecte d'investigació
2.7. Què és una pràctica infermera basada en l'evidència científica
2.8. Com aplicar l'evidència científica a la pràctica profesional

3. Diabetis Mellitus
3.1. Diabetis Mellitus (part 1)
3.2. Diabetis Mellitus (part 2)

4. Gent gran i salut mental
4.1. Marc de referència sobre la cura i la promoció de l'envelliment saludable: envelliment actiu, model de promoció de la salut
4.2. El procés de cures en l'atenció a les persones que envelleixen
4.3. Valoració de la història de la vida i els patrons funcionals de salut de Marjory Gordon. Diagnòstics infermers, resultats esperats (NOC) i intervencions infermeres (NIC)
4.4. L'ansietat com a senyal d'alarma en l’ésser humà
4.5. El procés de dol i les transicions psicosocials com a moments de més vulnerabilitat en l’ésser humà i la contenció assistencial des de l’atenció primària
4.6. L’entrevista clínica i l’aplicació de tècniques psicodinàmiques i cognitivoconductuals com a elements terapèutics i de contenció emocional
4.7. Recomanacions per a l’entrevista del pacient deprimit i abordatges terapèutics adients

5. Atenció domiciliària. Malalt crònic. Malalt amb càncer avançat i terminal
5.1. La metodologia per realitzar un pla de cures infermeres en l’atenció domiciliària
5.2. La implicació de la família o persona cuidadora en les cures de la persona atesa a domicili
5.3. Valoració i tractament del malalt crònic amb hipertensió i/o malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC)
5.4. Continguts bàsics d’educació per a la salut als malalts hipertensos i/o amb EPOC
5.5. Característiques de la situació de malaltia avançada i terminal, agonia i mort
5.6. Els símptomes digestius i respiratoris més freqüents en el malalt terminal
5.7. La comunicació amb el malalt terminal i la seva família
5.8. El dolor oncològic, la seva classificació, valoració i el seu tractament

6. Examen

Destinataris

Diplomats o graduats en Infermeria.

Professorat

Direcció

Sra. Anna M. Pulpón Segura
Infermera per la Universitat de Barcelona. Diplomada en Sanitat. Màster d’Infermeria de Salut Pública i Comunitària per la UB. Màster oficial d’Investigació en Cures d’Infermeria per la UCM. Llicenciada en Humanitats per la UOC. Professora titular a l’Escola d’Infermeria de la UB.

Dra. Montserrat Solà Pola
Infermera per la Universitat de Barcelona. Diplomada en Sanitat. Màster d’Infermeria de Salut Pública i Comunitària per la UB. Màster oficial de Lideratge i Gestió d’Infermeria. Doctora en Ciències Infermeres. Professora a l’Escola d’Infermeria de la UB.

 

Revisió i adaptació àmbit estatal
 

Sra. Angélica Miguélez Chamorro
Infermera. Institut Balear de la Salut.

Sra. Clara Vidal Thomàs
Infermera. Màster en Epidemiologia. Gabinet tècnic de la Gerència d’Atenció Primària. Membre del grup Investén-isciii.

 

Quadre docent

Sra. Elena Ballarín i Alins
Infermera. Fundació Institut Català de Farmacologia. Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Sra. Montserrat Boqué i Cavallé
Infermera. Postgrau d'Infermeria de Salut Pública per la UB. Màster en Ciències d'Infermeria i doctora en Ciències d'Infermeria per la URV. Professora associada del Departament d'Infermeria de la URV. Coordinadora d'Infermeria del CAP Marià Fortuny. Reus-5 Grup Sagessa.

Sra. Roser Borrell i Busquets
Infermera. Màster en Bioètica i Legislació i Màster en Cures Pal·liatives per la Universitat de Barcelona. Professora col·laboradora de la UdG. UFISS de Cures Pal·liatives de l'ICO.

Sra. Juana Calleja i Martín
Infermera, psicòloga i psicoterapeuta. CSMIJ/ICS. SAP Litoral-INAD, Parc de Salut Mar (Barcelona).

Sra. M. Assumpta Espluga i Capdevila
Infermera. Àrea Bàsica de Salut La Gavarra (Cornellà de Llobregat, Barcelona).

Sra. M. Teresa Icart i Isern
Infermera. Màster en Salut Pública per la Universitat de Brussel·les. Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Catedràtica d'Infermeria de Salut Pública i Comunitària de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Francisca Jurado i Luque
Infermera i psicòloga. Àrea Bàsica de Salut Casc Antic (Barcelona).

Sra. Rosa M. López i Pisa
Infermera. Professora associada de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Àrea Bàsica de Salut La Gavarra (Cornellà de Llobregat, Barcelona).

Sra. Victòria Morín i Fraile
Infermera i pedagoga. Postgrau en Infermeria Gerontològica. Professora d'Infermeria Comunitaria. Escola d'Infermeria Universitat de Barcelona.

Sra. Eulàlia Pérez i Esquirol
Infermera. Fundació Institut Català de Farmacologia. Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Sra. Anna Salvadó i Torregrossa
Infermera. Coordinadora del grup d'infermeria de la Societat Catalana d'Hipertensió Arterial. CAP La Sagrera.

Sra. Lourdes Vendrell i Bosch
Infermera. Fundació Institut Català de Farmacologia. Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. 

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus.  Contacta amb el nostre equip d'admissions per a obtenir més informació.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com online) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició.
Vull rebre informació respecte de l’activitat formativa de l’IL3-Universitat de Barcelona.

CONTACTE

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h