Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (...

Afegir a favorits
Infermeria

Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1)

Online
47 setmanes

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Acreditacions

Postgrau

Idioma

Català

Dates

Convocatoria octubre (23/10/2020 - 18/9/2021)

Modalitat

Online

Preu

2.100

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

L’exercici de la professió infermera requereix una constant actualització dels coneixements per garantir una correcta atenció tècnica i assistencial a les persones.

És el mateix col·lectiu qui reclama una formació constant en la qual destaquin els coneixements pràctics i que estigui basada en situacions reals. Amb l’objectiu de satisfer aquestes necessitats s’ha dissenyat aquest programa de formació on-line dirigit a infermeres i infermers que desitgin actualitzar els seus coneixements, primordialment en temes propis de l’Atenció Primària (AP).

Aquest programa presenta, a partir de casos clínics, les diverses situacions assistencials amb les quals es troben els professionals infermers durant el desenvolupament quotidià de la seva activitat.

El Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1) es presenta en modalitat on-line per respondre a les necessitats formatives dels professionals que, per diferents motius, no poden seguir cursos en modalitat presencial.

Si ets Diplomat/da o Graduat/da en Infermeria i vols actualitzar els teus coneixements teòrics i millorar les teves habilitats pràctiques en l’àmbit assistencial de l'Atenció Primària, aquest és el teu programa.

Objectius

  • Facilitar una formació continuada a les infermeres o infermers des d'una perspectiva teòrica i amb casos pràctics.
  • Actualitzar i millorar les competències dels professionals de la infermeria.
  • Capacitar l'alumnat per aplicar les cures infermeres en els diversos àmbits assistencials.
  • Posar èmfasi en les àrees assistencials següents: infància i adolescència, malalt terminal, diabetis, hipertensió (HTA), MPOC i salut mental d'adults.

Tres raons per escollir-lo

  • Atorga 2 punts per a la carrera professional d’infermera i per a l’accés a la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut (ICS).
  • Programa basat en casos clínics reals, amb un enfocament pràctic i molt orientat a la tasca diària del professional infermer en atenció primària.
  • Dissenyat, desenvolupat i tutoritzat per infermers/es de reconegut prestigi en l’àmbit assistencial, i pensat per als professionals d’infermeria de l’atenció primària.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1) per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Programa

1. Infància i adolescència
1.1. Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut en l’edat pediàtrica.
1.2. Avantatges de la lactància materna i consells d’alimentació en la infància i adolescència.
1.3. Desenvolupament psicomotor del nen i les seves alteracions.
1.4. Administració de les vacunes sistemàtiques i no sistemàtiques i les seves contraindicacions.
1.5. Desenvolupament físic i valoració de l’adolescent a la consulta d’Atenció Primària.
1.6. Característiques de les principals malalties infeccioses durant la infància.

2. Ús de fàrmacs. Investigació i evidencia científica en infermeria
2.1. L’anamnesi farmacològica i el registre de fàrmacs.
2.2. Els mecanismes d’acció, els efectes farmacològics i l’avaluació de l’efectivitat dels fàrmacs.
2.3. La detecció de reaccions adverses i les interaccions dels fàrmacs.
2.4. Característiques de les diferents vies d’administració i peculiaritats en l’administració dels fàrmacs.
2.5. Com iniciar un projecte d'investigació en ciències de la salut.
2.6. Com desenvolupar un projecte d'investigació.
2.7. Què és una pràctica infermera basada en l'evidència científica.
2.8. Com aplicar l'evidència científica a la pràctica profesional.

3. Diabetis
3.1. Diagnòstic i tractament de les persones amb diabetis mellitus.
3.2. Objectius i continguts de la visita de seguiment d’infermeria a un pacient diabètic.
3.3. Característiques bàsiques de l’alimentació de les persones diabètiques.
3.4. El procés d’insulinització i l’aprenentatge de l’autoanàlisi de les persones amb diabetis.
3.5. L’exercici físic en les persones diabètiques: els seus efectes, riscos i les seves contraindicacions.
3.6. La classificació de les complicacions de la diabetis.

4. Gent gran i salut mental
4.1. Marc de referència sobre la cura i la promoció de l'envelliment saludable: envelliment actiu, model de promoció de la salut.
4.2. El procés de cures en l'atenció a les persones que envelleixen.
4.3. Valoració de la història de la vida i els patrons funcionals de salut de Marjory Gordon. Diagnòstics infermers, resultats esperats (NOC) i intervencions infermeres (NIC).
4.4. L'ansietat com a senyal d'alarma en l’ésser humà.
4.5. El procés de dol i les transicions psicosocials com a moments de més vulnerabilitat en l’ésser humà i la contenció assistencial des de l’atenció primària.
4.6. L’entrevista clínica i l’aplicació de tècniques psicodinàmiques i cognitivoconductuals com a elements terapèutics i de contenció emocional.
4.7. Les recomanacions per a l’entrevista del pacient deprimit i abordatges terapèutics adients.

5. Atenció domiciliària. Malalt crònic. Malalt amb càncer avançat i terminal
5.1. La metodologia per realitzar un pla de cures infermeres en l’atenció domiciliària.
5.2. La implicació de la família o persona cuidadora en les cures de la persona atesa a domicili.
5.3. Valoració i tractament del malalt crònic amb hipertensió i/o malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC).
5.4. Continguts bàsics d’educació per a la salut als malalts hipertensos i/o amb EPOC.
5.5. Característiques de la situació de malaltia avançada i terminal, agonia i mort.
5.6. Els símptomes digestius i respiratoris més freqüents en el malalt terminal.
5.7. La comunicació amb el malalt terminal i la seva família.
5.8. El dolor oncològic, la seva classificació, valoració i el seu tractament.

6. Examen

Destinataris

Diplomats/es i/o graduats/es en infermeria.

Professorat

Direcció

Sra. Anna M. Pulpón Segura
Diplomada en Infermeria. Universitat de Barcelona. Diplomada en Sanitat. Màster d'Infermeria de Salut Pública i Comunitària. Universitat de Barcelona. Màster Oficial d'Investigació en Cures d'Infermeria. Universidad Complutense de Madrid. Llicenciada en Humanitats. Universitat Oberta de Catalunya. Professora titular. Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Montserrat Solà Pola
Diplomada en Infermeria. Universitat de Barcelona. Diplomada en Sanitat. Màster d'Infermeria de Salut Pública i Comunitària. Universitat de Barcelona. Màster Oficial de Lideratge i Gestió d'Infermeria. Professora col·laboradora. Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Quadre docent

Tutors d'impartició


JOSE PABLO AGUDO
Infermer. Llicenciat en administració i direcció d'empreses

ELENA BALLARÍN I ALINS
Infermera. Fundació Institut Català de Farmacologia. Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

MONTSERRAT BLEDA PEREZ
Infermera. Diplomada en oncologia. Institut Català d'Oncologia

MONTSERRAT BOQUÉ I CAVALLÉ
Infermera. Coordinadora d'Infermeria del CAP Marià Fortuny. Reus-5 Grup Sagessa. Professora associada del Departament d'Infermeria de la URV. Postgrau d'Infermeria de Salut Pública per la UB. Màster en Ciències d'Infermeria i doctoranda en Ciències d'Infermeria per la URV.

ROSER BORRELL I BUSQUETS
Infermera. Infermera de la UFISS de Cures Pal.liatives de l'ICO. Professora colaboradora de la UdG. Màster en Bioètica i Legislació i Màster en Cures Paliatives per la Universitat de Barcelona.

JUANA CALLEJA I MARTÍN
Infermera, psicòloga i psicoterapeuta. CSMIJ/ICS. SAP Litoral-INAD, Parc de Salut Mar (Barcelona).

MIGUEL ÁNGEL CARREIRO ALONSO
Infermer en Centre d'Atenció Primària Amadeu Torner. SAP DELTA. Institut Català de la Salut. Màster em GEriatria i Gerontologia. Universidade de Santiago de Compostela. Doctor en Gerontologia. Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària. Professor associat en el Grau d'Infermeria. Universitat de Barcelona.

MARIA JESÚS GALEOTE ARRIERO
Infermera pediàtrica en cap. Adjunta a la direcció de la línia pediàtrica de Maragall fins 2015

IMMACULADA GARRELL CORBERA
Infermera

M. TERESA ICART I ISERN
Infermera. Catedràtica d'Infermeria de Salut Pública i Comunitària de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Màster en Salut Pública per la Universitat de Brussel.les. Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona.

FRANCISCA JURADO I LUQUE
Infermera i psicòloga. Àrea Bàsica de Salut Casc Antic (Barcelona).

ROSA M. LÓPEZ I PISA
Infermera. Àrea Bàsica de Salut La Gavarra (Cornellà de Llobregat, Barcelona). Professora associada de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

RUTH LOZANO VIDAL
Infermera. Generalitat Valenciana de Salut

VICTÒRIA MORÍN I FRAILE
Infermera i pedagoga. Postgrau en Infermeria Gerontogeriàtrica. Professora d'infermeria Gerontològica, Infermeria de Salut Pública i Infermeria Comunitària a l'Escola d'Infermeria del Mar.

EULÀLIA PÉREZ I ESQUIROL
Infermera. Fundació Institut Català de Farmacologia. Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

MARTA TAFALLA
Infermera del CAP La Mina (Sant Adrià del Besòs). Postgraus en Infermeria Comunitària i en Infermeria Gerontològica i Geriàtrica.

ANNA SALVADÓ I TORREGROSSA
Infermera. CAP La Sagrera. Coordinadora del grup d'infermeria de la Societat Catalana d'Hipertensió Arterial.

ESPERANÇA VALLEJO GARIA
Infermera gestora de casos. Atenció primària Grup Sagessa

LOURDES VENDRELL I BOSCH
Infermera. Fundació Institut Català de Farmacologia. Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. 

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició.
Vull rebre informació respecte de l’activitat formativa de l’IL3-Universitat de Barcelona.

CONTACTE

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 19h