Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (...

Afegir a favorits
Infermeria

Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 2)

Online
47 setmanes
master enfermeria atencion primaria CADI

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Acreditacions

Postgrau

Idioma

Català

Dates

23/10/2020 - 18/9/2021

Modalitat

Online

Horari

On-line. Examen on-line

Preu

2.100

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Presentació

Aquest postgrau complementa la formació proporcionada al Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1) i ofereix als infermers/es una actualització dels seus coneixements i habilitats, per tal de garantir unes cures intermeres de qualitat a l'Atenció Primària.

El programa presenta, a partir de casos clínics, les diverses situacions assistencials amb les que es troben el professionals infermers durant el desenvolupament qüotidià de la seva activitat a l'AP.

El Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 2) capacita l'alumne per posar en pràctica les cures infermeres en les àrees assistencials de prevenció, comunicació, violència de gènere, demències, processos aguts, gestió de casos, tabaquisme, alimentació-nutrició i salut escolar.

Si ets diplomat/da o graduat/da en Infermeria i ja has cursat amb nosaltres el Cadi 1, pots complementar la teva formació amb aquest postgrau i obtenir el títol de màster, cursant a més un projecte.

Objectius

  • Facilitar una formació contínua a les infermeres i als infermers que els permeti millorar les seves habilitats en les cures infermeres en l'àmbit de la comunitat.
  • Actualitzar i millorar les competències dels professionals de la infermeria i específicament els que desenvolupen la seva activitat en l'atenció primària.
  • Capacitar a l'alumnat per posar en pràctica cures infermeres en les diverses àrees assistencials: prevenció, comunicació, violència de gènere, demències, processos aguts, gestió de casos, tabaquisme, alimentació-nutrició i salut escolar.

Tres raons per escollir-lo

  • Atorga 3 punts per a la carrera professional infermera i per a l’accés a la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut (ICS).
  • Programa basat en casos clínics reals, amb un enfocament pràctic i molt orientat a tasca diària del professional infermer en Atenció Primària (AP).
  • Dissenyat, desenvolupat i tutoritzat per infermers/es de reconegut prestigi en l’àmbit assistencial i pensats per als professionals d’infermeria de l’Atenció Primària (AP).

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 2) per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Programa

1. Activitats Preventives i La Violència de Gènere
1.1. El concepte de prevenció primària, secundària, terciària i quaternària.
1.2. Les activitats preventives recomanades segons edat i gènere: immunitzacions, cribratges, consells de salut,...
1.3. La detecció i abordatge de la violència de gènere.
1.4. Els problemes de salut més freqüents en les dones maltractades i en els seus fills i filles.
1.5. Els rols de gènere i la socialització.
1.6. El cicle de la violència.

2. Atenció a les persones amb demència i La comunicació en la relació assistencial
2.1. El deteriorament cognitiu i la demència i el seu procés diagnòstic a l'Atenció Primària (AP).
2.2. Valoració de les necessitats del malalt amb demència segons fase evolutiva.
2.3. Perfil de la persona cuidadora del malalt amb demència i els grups d'autoajuda.
2.4. L'acte relacional en el context assistencial: escoltar, reconèixer, oferir, demanar i acordar.
2.5. La comunicació interprofessional i el treball en equip a l'atenció sanitària.
2.6. La gestió alternativa de conflictes.

3. Gestió de Casos i Intervenció en el tabaquisme
3.1. Metodologia de la gestió de casos.
3.2. La infermera gestora de casos i la infermera d'enllaç.
3.3. La mediació cultural.
3.4. El Programa PREALT i els recursos comunitaris.
3.5. Epidèmia de tabaquisme i la seva morbiditat.
3.6. Estratègies per ajudar als pacients a deixar de fumar.
3.7. Intervenció i l'ús de medicació per pacients que volen deixar el tabac.
3.8. Seguiment als pacients que han deixat de fumar.

4. Alimentació-Nutrició i Atenció comunitària en l’àmbit educatiu
4.1. L'abordatge integrals dels conceptes d'alimentació i nutrició dels adults joves i la gent gran
4.2. Les bases de l'alimentació equilibrada.
4.3. Composició nutricional dels aliments i requeriments nutricionals de les persones.
4.4. Tòpics i conductes alimentàries errònies.
4.5. Els determinants de salut.
4.6. La participació comunitària, els models d’intervenció comunitària i les seves fases.
4.7. Els programes de salut i la seva avaluació.
4.8. El programa Salut i Escola.
4.9. La Consulta Oberta i l’entrevista amb l’adolescent.

5. Atenció als processos aguts de salut a l’Atenció Primària. Atenció a les ferides agudes i cròniques
5.1. Problemes respiratoris més freqüents en Atenció Primària.
5.2. Valoració i tractament dels problemes de salut de mal d'esquena, tracte urinari i diarrea aguda.
5.3. Úlceres per pressió: valoració i tractament.
5.4. Ferides d'origen venós i arterial.
5.5. Valoració, cura i tractament de les cremades.

6. Examen

Destinataris

Diplomats/des i Graduats/des en Infermeria.

Professorat

Direcció

Sra. Anna M. Pulpón Segura
Diplomada en Infermeria. Universitat de Barcelona. Diplomada en Sanitat. Màster d'Infermeria de Salut Pública i Comunitària. Universitat de Barcelona. Màster Oficial d'Investigació en Cures d'Infermeria. Universidad Complutense de Madrid. Llicenciada en Humanitats. Universitat Oberta de Catalunya. Professora titular. Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Montserrat Solà Pola
Diplomada en Infermeria. Universitat de Barcelona. Diplomada en Sanitat. Màster d'Infermeria de Salut Pública i Comunitària. Universitat de Barcelona. Màster Oficial de Lideratge i Gestió d'Infermeria. Professora col·laboradora. Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Quadre docent

Tutors d'impartició


Sra. GEMA CAPDEVILA FOGUÉS
Infermera. Gestora de Casos dels Equips Carles Ribas i La Marina (Barcelona). Tutora de pràctiques de l'alumnat de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Membre del grup referent de cures d'infermeria de l'àmbit de Barcelona.

Sr. FRANCISCO CEGRI LOMBARDO
Infermer assistencial. Institut Català de la Salut

Sr. XAVIER CLÈRIES COSTA
Psicòleg. Professor col·laborador de l'Institut Borja de Bioètica (URL). Director de la Col·lecció "Responsabilidad Social y Comunicación en el ámbito de la salud" (Editorial Viguera).

Sr. TOMAS ESCOLANO HERNANDEZ
Infermer. Especialista en Infermeria de Cures Medicoquirúrgiques. CAP Consell de Cent (Barcelona). Professor associat de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Membre del grup referent de cures d'infermeria de l'àmbit de Barcelona.

Sra. M. PILAR ESPELT ALUJA
Infermera. Gestora de casos. Responsable de la Unitat d'Atenció als Pacients Complexos a l'Àmbit d'AP Tarragona. Tècnica del Departament de Salut en el Programa PRODEP d'atenció a la dependència. Màster en Administració i Gestió en Cures d'Infermeria a l'Escola Universitària de Santa Madrona (UB).

Sra. NÚRIA FABRELLAS I PADRÉS
Infermera. Especialista en Infermeria Pediàtrica. Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica i llicenciada en Antropologia Cultural y Social. Màster en Administració i Gestió en Política Universitària per la UB. Doctora i professora titular de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. MONTSERRAT GARCIA MAS
Psicòloga. Psicoterapeuta especialitzada en salut i gènere. Màster en Teràpia Cognitiva/Social per la UB. Màster en Educació i TIC per la UOC. Col·laboradora de formació en violència de gènere de l'Institut d'Estudis de la Salut (IES).

Sra. SÍLVIA GRANOLLERS MERCADER
Infermera. EAP Sant Just Desvern (Barcelona). Professora associada a l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Filologia Castellana i Lingüística per la UB. Membre fundador dels grups de tabaquisme de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (GRAPAT) i de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (GAT). Membre de la comissió tècnica del Programa d'Atenció Primària Sense Fum.

Sra. M. ROSA HERAS FORTUNY
Infermera. ABS Berga Centre-Borredà. Màster en Conflictologia Internacional per la UOC. Màster en Consultoria i Mediació en Organitzacions Sanitàries per la UB. Consultoria i Coaching Relacional per al Canvi per ESADE.

Sra. ESTRELLA M. LALUEZA LAFUENTE
Infermera i veterinària. ABS Almacelles (Lleida). Màster en Medicina Humanitària per la Universitat d'Alacant. Coordinadora d'activitats comunitàries de l'Àmbit Lleida.

Sra. MAITE LOPEZ LUQUE
Infermera. EAP Montcada i Reixac (Barcelona). Professora col·laboradora a l'EUI Sant Joan de Déu (UB). Professora col·laboradora a l'Escuela de Especialización Profesional de Ciencias de la Salud (UCM). Coautora de Llibre Blanc, Consens sobre les activitats preventives a l'edat adulta dins l'atenció primària.

Sra. CARME MARQUILLES
Infermera. Institut Català de la Salut

Sra. MARIA JESÚS MEGIDO BADIA
Infermera i pedagoga. ABS Centre (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona). Professora associada a l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Membre del grup de demències de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC). Representant de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) en gent gran.

Sra. MARTA MIRET MONTANÉ
Infermera familiar i comunitària. Responsable durant 8 anys d'infermeria i cap de planificació sanitària Catsalut (Regió sanitària de Lleida)

Sra. ANNA MONT BONADA
Diplomada en Nutrició humana i dietètica.

Sra. M. AMÀLIA MORRO GRAU
Diplomada en Infermeria. Universitat de Barcelona. Màster d’Investigació en Ciències de la Infermeria. Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). Infermera Gestora de casos ICS Tarragona.

Sra. GUADALUPE ORTEGA CUELVA
Infemera. Coordinadora de programes de tabaquisme i promoció de la salut a l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCat)

Sr. CARMEN SANCHEZ LOPEZ
Infermera.

Sra. MARTA SERDÀ GIL
Infermera. Institut Català de la Salut.

Descomptes

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus.  Contacta amb el nostre equip d'admissions per a obtenir més informació.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com online) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició.
Vull rebre informació respecte de l’activitat formativa de l’IL3-Universitat de Barcelona.

CONTACTE

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h