Postgrau en Medicina Maternofetal

Afegir a favorits
Medicina

Postgrau en Medicina Maternofetal

Semipresencial
52 setmanes
Postgrado-medicina-maternofetal

Dades bàsiques

Crèdits

37 ECTS

Acreditacions

Postgrau

Idioma

Castellà

Dates

15/1/2020 - 15/1/2021

Modalitat

Semipresencial

Horari

Programa essencialment online amb dues estades presencials d'una setmana cada una, com a observador a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Hospital Sant Joan de Déu.

Lloc

Casa Maternitat del Hospital Clínic y Hospital Sant Joan de Deu. Sabino de Arana 1 - 08028 Barcelona

Preu

9.000

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

El Postgrau en Medicina Maternofetal respon a la necessitat dels obstetres de formació avançada en l'atenció maternofetal. La formació consta d'una primera part teoricopràctica i una segona pràctica-presencial. La part teoricopràctica inclou la realització d'una formació en línia mitjançant mòduls d'adquisició de coneixements bàsics i avançats en medicina maternofetal. Aquesta part està recolzada per una plataforma interactiva que consta de fòrums de discussió i masterclasses impartides per experts en la matèria.

La realització del curs inclou una estada presencial de 2 setmanes a BCNatal (Centre de Medicina Maternofetal i Neonatal de Barcelona. Hospital Clínic i Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de Barcelona) durant la qual es realitzarà una rotació de medicina maternofetal en les diferents unitats per conèixer des de dins el seu funcionament i organització. Així mateix, durant aquesta estada es realitzarà un curs intensiu pràctic al Centre de Simulació avançada Darwin de l'Hospital Sant Joan de Déu. En aquest mòdul es desenvoluparan diferents escenaris de patologia maternofetal basats en els coneixements apresos prèviament.

Objectius

 • Realitzar una actualització teòrico-pràctica d'alt nivell en medicina maternofetal en un centre de referència internacional.
 • Adquirir coneixements teòrics i pràctics en els diferents camps de la medicina maternofetal:
  • Ecografia obstètrica bàsica i avançada
  • Diagnòstic prenatal
  • Patologia materna i obstétrica
  • Patologia fetal
  • Patologia placentària
 • Crear un espai on compartir experiències i coneixements amb els experts especialistes.
 • Promoure el debat i el pensament crític sobre els nous avenços en medicina maternofetal.
 • Aplicar a la pràctica els coneixements teòrics en un centre de simulació avançada d'alta fidelitat.
 • Participar presencialment en el dia a dia d'un centre de medicina maternofetal de prestigi internacional

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Medicina Maternofetal per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Programa

1. Diagnòstic morfològic i genètic

1.1. Ecografia morfològica

 • Avaluació anatòmica en primer trimestre
 • Patologia malformativa detectable en el primer trimestre
 • Ecografia morfològica: sistemàtica
 • Talls bàsics i avançats. Doppler cardíac i mode M
 • Ecografia del SNC: anomalies més freqüents
 • Ecografia de la cara: defectes facials més comuns
 • Screening de les cardiopaties congènites: cardiopaties més freqüents
 • Ecocardiografia fetal precoç
 • Ecografia de tòrax: masses i anomalies pulmonars
 • Ecografia abdominal: alteracions gastrointestinals i de la p. abdominal
 • Ecografia del sistema nefrourològic
 • Anomalies d'extremitats i displàsies esquelètiques més freqüents
 • Marcadors ecogràfics d'aneuploïdia en el segon trimestre
 • Ecografia genètica del primer trimestre

1.2. Cribratge d'anomalies cromosòmiques i gèniques

 • Cribratge d'aneuploïdies: el test combinat
 • Cribatge i diagnòstic prenatal en gestacions múltiples
 • Biòpsia de còrion i amniocentesi
 • El cariotip: fiabilitat i limitacions
 • DNA fetal lliure
 • Microarray genòmic
   

2. Doppler i patologia placentària. Malaltia placentària, CIR, preeclàmpsia

2.1. Fetoplacentària doppler

 • Bases per al correcte ús del doppler
 • Vasos bàsics: artèria umbilical i artèries intrauterines
 • La circulació cerebral: artèria cerebral mitjana i istme aòrtic
 • Vasos venosos: ductus venós i vena umbilical

2.2. La malaltia d'inici precoç

 • Cribatge precoç de preeclàmpsia
 • Predicció i prevenció
 • Maneig del retard de creixement d'aparició precoç
 • Maneig de la preeclàmpsia d'aparició precoç
 • Maneig integrat del CIR: protocol actual

2.3. La malaltia d'inici tardà

 • Predicció i el repte del diagnòstic
 • Maneig del retard del creixement d'aparició tardana
 • Maneig de la preeclàmpsia d'aparició tardana
 • Retard del creixement del 2on trimestre

3. Neurosonografia fetal

3.1. Neuro fetal avançada

 • Anatomia i desenvolupament del SNC
 • Neurosonografia. Sistemàtica
 • RMN. Indicacions. Interpretació

3.2. Anomalies estructurals del SNC

 • Anomalies detectades en el primer trimestre
 • Ventriculomegalia
 • Anomalies de la línia mitjana
 • Anomalies del cervell i fossa posterior
 • Malformacions vasculars
 • Anomalies quístiques intracraneals
 • Anomalies del desenvolupament cortical
 • Mieolomeningocele

3.3. Anomalies adquirides

 • Lesions hipòxic-isquèmiques
 • Hemorràgia cerebral
 • Infeccions
 • El repte del dany cerebral subtil

3.4. Aspectes generals

 • Avaluació neurològica neonatal

4. Patologia materna

4.1. Infeccions en medicina maternofetal

4.2. Infeccions virals cròniques

 • Hepatitis B i C
 • VIH
 • Procediments invasius en infecció viral crònica

4.3. Infeccions emergents en el nostre medi

 • Sífilis i embaràs
 • Altres infeccions importades: Chagas, malària,Dengue i Chikunguya
 • Listèria i embaràs
 • Virus Zika,maneig i implicacions en la gestació

4.4. Infeccions TORCH

 • Toxoplasmosi
 • Varicel·la i herpes simple
 • Infecció CMV
 • PVB19

4.5. Prevenció d'infeccions i contactes

 • Actuació davant contacte amb malaties infeccioses a l’embaràs
 • Vacunes durant l’embaràs i període perigestacional

4.6. Patologia maternofetal

 • Detecció precoç de la prematuritat
 • Risc de prematuritat
 • Ruptura prematura de membranes
 • Amenaça de part prematur
 • Preeclàmpsia.Complicacions maternes
 • Actuació en diabetes gestacional
 • Profilaxis tromboembòlica
 • Lupus eritematòs sistèmic i syndrome antifosfolipídic
 • Embaràs i cardiopaties

5. Ecocardiografia fetal

5.1. Introducció

 • Importància i epidemiologia de les cardiopaties
 • Ecocardiografia fetal
 • Estudi de la funció cardíaca fetal: indicacions i consideracions
 • Tècniques per a la medicació de funció cardíaca

5.2. Cardiopaties septals

 • Comunicació interventricular
 • Canal atrioventricular
 • Ventricle únic doble entrada

5.3. Cardiopaties esquerres

 • Cor esquerre hipoplàsic, atrèsia mitral
 • Estenosi-atrèsia aorta
 • Coartació aorta
 • Interrupció de l'arc aòrtic
 • Altres anomalies de l’arc aòrtic:a) aòrtic dret b) artèria subclavia dreta aberrant

5.4. Cardiopaties dretes

 • Atrèsia tricúspide
 • Anomalies Ebstein, displàsia tricúspide
 • Estenosi / atrèsia pulmonar

5.5. Cardiopaties conotruncals

 • Tetralogia Fallot
 • Transposició grans artèries
 • Transposició corregida grans artèries
 • Ventricle dret de doble sortida
 • Truncus arteriosus

5.6. Altres alteracions

 • Anomalíes del retorn venós pulmonar i sistèmic
 • Altres cardiopaties
 • Signes d'alerta
 • Arítmies cardíaques
 • Teràpia fetal. Intervencionsime cardíac
 • Resum final i conclusions

6. Patologia fetal avançada. Diagnòstic i maneig perinatal

6.1. Anomalies de maneig quirúrgic postnatal

 • Anomalies pulmonars. MAQ
 • Anomalies de la paret abdominal. Extròfia vesical. Anomalies de la cloaca
 • Anomalies gastrointestinals
 • Anomalies nefrourològiques. Dilatacions del tracte superior
 • Tumoracions fetals amb implicació perinatal. EXIT

6.2. Anomalies tributàries de teràpia fetal

 • Anomalies toràciques. H. diafragmàtica. Hidrotòrax. Atrèsia laríngia (CHAOS)
 • Obstrucció/dilatació tracte urinàri baix
 • Transfusió intrauterina. Anèmia. Trombocitopènia al·loimmune
 • Polihidramni. Amniodrenatge.

6.3. Patologia de la gestió múltiple

 • Exploració precoç en els bessons i terminació selectiva
 • Bessons bicorial
 • Complicacions de la gestació monocorial. STFF, CIR selectiu, TRAP, TAPS

6.4. Altres patologies

 • Anomalies genètiques patologia fetal.
 • Avenços en diagnòstic genètic
 • CIR del segon trimestre

 

Destinataris

Graduats o llicenciats en Medicina.

Professorat

Direcció

Dr. Francesc Figueras
Doctor en Medicina i Cirurgia. Professor de la Universitat de Barcelona.

Dra. Lola Gómez-Roig
Doctora en Medicina i Cirurgia. Professora de la Universitat de Barcelona.

Dr. Eduard Gratacòs
Doctor en Medicina i Cirurgia. Professor de la Universitat de Barcelona.

Dr. Josep Maria Martínez
Doctor en Medicina i Cirurgia. Professor de la Universitat de Barcelona.

Dra. Montse Palacio
Doctora en Medicina i Cirurgia. Professora de la Universitat de Barcelona.

Dr. Bienvenido Puerto
Doctor en Medicina i Cirurgia. Professor de la Universitat de Barcelona.

Coordinació

Sra. Laura Guirado

Quadre docent

Tutors d'impartició


Dr. Francesc Figueras
Doctor en Medicina i Cirurgia.

Dra. Lola Gómez-Roig
Doctora en Medicina i Cirurgia.

Dr. Bienvenido Puerto
Doctor en Medicina i Cirurgia.

Dr. Josep Maria Martínez
Doctor en Medicina i Cirurgia.

Dra. Montse Palacio
Doctora en Medicina i Cirurgia.

Dr. Jaume Miñano Masip
Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Postgrau en Medicina tropical.