Postgrau en Producció i Gestió d'Espectacles ...

Afegir a favorits
Cultura

Postgrau en Producció i Gestió d'Espectacles i Festivals

Presencial
36 setmanes
postgrado produccion festivales

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Tipus de curs

Formació de Postgrau

Idioma

Català

Dates

19/10/2022 - 30/6/2023

Modalitat

Presencial

Horari

Sessions presencials en català: dilluns i dimecres, de 16:00h a 20:15h

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

3.950

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Hores bonificades

240 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

Amb més de 15 anys d’experiència, aquest postgrau ofereix una formació que incorpora tant la reflexió conceptual i els debats participatius, com l’anàlisi pràctica: producció tècnica d’un mini espectacle real, visites organitzades, casos pràctics o exercicis de simulació, entre altres.

El curs compta amb un equip docent format per professionals en actiu amb una gran experiència en la programació i producció d’espectacles en viu i festivals. Entre els docents acadèmics destaquen professors amb una àmplia trajectòria internacional de recerca i consultoria, que en posat en marxa projectes com Profestival.net. Addicionalment, es compta amb la complicitat de festivals i fires (entre d’altres, el Festival de Cinema de Sitges, Festival Cruïlla, FiraTàrrega, Primavera Sound, Offf Festival, Fira Manresa, Vida Festival, Grec Festival, Temporada Alta, Trapezi…), d’equipaments (Mercat de les Flors, El Gran Teatre del Liceu, Sala Hirsohima, Nau Ivanov, Fabra i Coats, Salamandra, Sala Clap, La Seca, La Sala Beckett, l’Antic Teatre, la Central del Circ…) i d’altres organitzacions del sector (Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, ESMUC, The Project, Club Tr3sc, Cases de la Música…).

La finalitat del programa és formar professionals amb una mirada àmplia, de 360 graus, capaços de contextualitzar l’estratègia de gestió en un entorn local i alhora col·laborar en xarxa a escala internacional; és a dir, ser capaç de definir, dimensionar i avaluar amb èxit el model més adequat per a cada projecte. Tot plegat permet als participants una experiència d’aprenentatge col·lectiva molt integrada en la realitat del sector.

Més informació sobre l’oferta formativa i d’altres activitats organitzades pel Programa de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona

Tres raons per escollir-lo

  • Prepara professionals en un sector creixent amb formació precisa i tècnica en l'àmbit de la gestió i producció tècnica d'espectacles.
  • Impartit per professionals en actiu amb experiència reconeguda en el sector.
  • Dissenyat i adaptat a les noves directrius de l'EEES.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Producció i Gestió d'Espectacles i Festivals per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Programa

1. Festivals i espectacle en viu
1.1. Estructura i dinàmica del sector
1.2. Anàlisi dels actors
1.3. Visites a organitzacions culturals
2. Estratègies de programació i anàlisi d'audiències

2.1. Estratègies de programació artística
2.1.1. Fonaments de programació artística: tendències estètiques i lògiques de programació
2.1.2. El procés de programació i la "caixa negra" dels programadors
2.1.3. Programació segons producte, formats i tipologia d'activitats
2.1.4. Anàlisi comparada d'estratègies de programació de festivals
2.1.5. Anàlisi comparada d'estratègies de programació d'equipaments territorials
2.1.6. Cooperació i xarxes de programació: polítiques, agents, paquets ...
2.1.7. Innovació en continguts
2.2. Audiències i desenvolupament territorial
2.2.1. Estratègies de desenvolupament i formació de públics
2.2.2. Anàlisi de dades i estratègies del desenvolupament de públics
2.2.3. Estratègies d'apoderament i desenvolupament territorial i comunitari
2.2.4. Residències artístiques: impuls a la creació i desenvolupament territorial
2.2.5. Presentació i debat d'anàlisi de casos i assaig

3. Producció executiva
3.1. Models i estratègies de producció executiva
3.1.1. Models de producció i coproducció i perfils de productor
3.1.2. Disseny i planificació d'una producció escènica
3.1.3. Disseny i planificació d'un festival
3.1.4. Disseny i planificació d'un esdeveniment únic
3.1.5. El procés d'explotació i gira d'una producció escènica
3.1.6. La producció internacional
3.1.7. Exercici de simulació: Simproducció
3.2. Producció tècnica
3.2.1. Característiques tècniques i adequació dels espais
3.2.2. Infraestructura escènica i gestió de recursos tècnics
3.2.3. Fitxa tècnica i programació
3.2.4. Seguretat i riscos
3.2.5. Manteniment i reposició d'infraestructures
3.2.6. Taller de disseny d'una producció

4. Bases de l'acció cultural
4.1. Política cultural
4.1.1. Paradigmes de les polítiques culturals contemporànies
4.1.2. Models internacionals comparats de política cultural
4.1.3. Estratègies de política cultural
4.1.4. Planificació i avaluació de polítiques culturals
4.2. Economia de la cultura
4.2.1. Estructures i dinàmiques dels mercats culturals
4.2.2. Participació, consum i demanda cultural
4.2.3. Estratègies de finançament
4.3. Empoderament i referents creatius
4.3.1. Accepcions i dimensions de cultura
4.3.2. Creativitat, indústria cultural i indústria creativa
4.3.3. Dinàmiques culturals contemporànies

5. Disseny estratègic
5.1. Introducció al disseny estratègic
5.1.1. Bases de disseny i planificació estratègica
5.1.2. Missió, visió i valors
5.1.3. Instruments de diagnòstic: DAFO i arbre de problemes
5.1.4. Objectius estratègics i operatius, i disseny de programes
5.1.5. Aproximacions, variables i indicadors d'avaluació
5.1.6. Plans estratègics territorials i sectorial
5.1.7. Grups d'interès (stakeholders): lògiques de cooperació, complementarietat i competència
5.2. Metodologia d'elaboració d'un projecte cultural
5.2.1. Àmbit i temàtica: motivació, rellevància i impacte
5.2.2. Planificació de l'elaboració del projecte
5.2.3. Recerca, anàlisi i aprenentatges de referents rellevants
5.2.4. Contextualització i institucionalització del projecte
5.2.5. Opcions estratègiques
5.2.6. Operativització dels recursos: cronograma, pressupost, etc.
5.2.7. Taller-seminari
5.3. Anàlisi de projectes i referents culturals
5.3.1. Observació de camp de projectes
5.3.2. Anàlisi crítica de casos i experiències
5.3.3. Propostes de millora
5.3.4. Anàlisi internacional comparada

6. Introducció a la gestió de recursos
6.1. Marc jurídic
6.1.1. Fonts del dret, marc normatiu i assessorament jurídic
6.1.2. Drets culturals: dimensions i marcs normatius (nacionals i internacionals)
6.1.3. Riscs i responsabilitats contractuals i extracontractuals
6.1.4. Règim jurídic i fiscal de les organitzacions i activitats culturals
6.1.5. Drets d'autor i propietat intel·lectual
6.1.6. Competències, organització i activitat administrativa
6.2. Disseny pressupostari
6.2.1. Introducció als instruments comptables i al cas d'anàlisi
6.2.2. Disseny del pressupost de despeses
6.2.3. Disseny del pressupost d'ingressos
6.2.4. Punt d'equilibri i viabilitat de projectes
6.2.5. La temporalitat pressupostària i comptable
6.3. Introducció a la comunicació i màrqueting
6.3.1. Bases del màrqueting aplicada a la cultura
6.3.2. Segmentació, target i posicionament
6.3.3. Disseny de l'estratègia de comunicació
6.3.4. Comunicació digital i convencional

7. Projecte final
7.1. Selecció del tema
7.2. Disseny i planificació del projecte
7.3. Selecció i anàlisi de referents
7.4. Desenvolupament d'estratègies
7.5. Proposta operativa
7.6. Redacció i presentació

Destinataris

Professionals del sector cultural amb vocació i voluntat d'especialitzar-se en la producció i gestió d'espectacles i festivals.

Requisits d'accés: grau universitari o titulació equivalent, o bé experiència professional (en aquest segon cas, s'obté un diploma d'extensió universitària).

Professorat

Direcció

Sr. Lluís Bonet i Agustí
Director dels cursos de postgrau en Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona.

Coordinació

Sr. Tino Carreño
Professor del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona i especialista en gestió i producció de festivals d'arts escèniques i música.

Sr. Gerard Fornés
Cap de Producció de Marketing Land Solutions SLU.

Quadre docent

Sr. Lluís Bonet
Professor del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona.

Sr. Pep Salazar
Director OFFF Festival.

Sr. Mike Ribalta
Responsable de l'Àrea de Professionals de Fira Tàrrega.

Sr. Francesc Benlliure
Responsable de projectes de transferència tecnològica a la Fundació Bosch i Gimpera.

Sr. Tino Carreño
Professor del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona i especialista en gestió i producció de festivals d'arts escèniques i música.

Sr. Jaume Colomer
Professor del Departament de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat de Barcelona i consultor cultural especialitzat en arts escèniques.

Sra. Sandra Costa
Directora La Costa Comunicació.

Sra. Beatriu Daniel
Gestora cultural especialista en gestió i producció d'espectacles d'arts escèniques.

Sr. Josep Domènech
Docent del Postgrau en Producció i Gestió d'Espectacles i Festivals.

Sra. Nadala Fernández
Directora Tempus Fugit Produccions.

Sr. Gerard Fornés
Cap de Producció de Marketing Land Solutions SLU.

Sra. Mònica Garcia Massegué
Sots Directora de la Foundation Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia.

Sr. Xema Gil
Consultor i formador especialista en estratègia, qualitat i millores de gestió.

Sr. Jordi Herreruela
Director del Festival Cruïlla.

Sr. Juli Macarulla
Gerent de la Sala Becket.

Sr. Oriol Martí
Director executiu de Fira Tàrrega.

Sr. Àngel Mestres
Director de Trànsit Projectes.

Sr. Jordi Planas
Director de l'Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle de l'Institut del Teatre.

Sr. Andreu Puig
Administrador Museu d'Història de Barcelona.

Sra. Mercè Puy
Gestora cultural especialista en gestió i producció d'espectacles d'arts escèniques.

Sr. Joan Rimbau
Responsable de producció en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Sr. Antoni Tarrida
Responsable de producció del Mercat de les Flors.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

  • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
  • Alumni UB amb quota màster.
  • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
  • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

  • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
  • Els descomptes no són acumulables.
  • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h