Postgrau en Producció i Gestió d'Espectacles ...

Afegir a favorits
Educació i cultura

Postgrau en Producció i Gestió d'Espectacles i Festivals

Semipresencial
34 setmanes
postgrado produccion festivales

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Acreditacions

Postgrau

Idioma

Castellà

Dates

2/11/2020 - 30/6/2021

Modalitat

Semipresencial

Horari

la part presencial serà del 8 al 26 de febrer de 2021

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

3.850

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.Presentació

Amb més de 15 anys d’experiència, aquest postgrau ofereix una formació que incorpora tant la reflexió conceptual i els debats participatius, com l’anàlisi pràctica: producció tècnica d’un mini espectacle real, visites organitzades, casos pràctics o exercicis de simulació, entre altres.

El curs compta amb un equip docent format per professionals en actiu amb una gran experiència en la programació i producció d’espectacles en viu i festivals. Entre els docents acadèmics destaquen professors amb una àmplia trajectòria internacional de recerca i consultoria, que en posat en marxa projectes com Profestival.net. Addicionalment, es compta amb la complicitat de festivals i fires (entre d’altres, el Festival de Cinema de Sitges, Festival Cruïlla, FiraTàrrega, Primavera Sound, Offf Festival, Fira Manresa, Vida Festival, Grec Festival, Temporada Alta, Trapezi…), d’equipaments (Mercat de les Flors, El Gran Teatre del Liceu, Sala Hirsohima, Nau Ivanov, Fabra i Coats, Salamandra, Sala Clap, La Seca, La Sala Beckett, l’Antic Teatre, la Central del Circ…) i d’altres organitzacions del sector (Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, ESMUC, The Project, Club Tr3sc, Cases de la Música…).

La finalitat del programa és formar professionals amb una mirada àmplia, de 360 graus, capaços de contextualitzar l’estratègia de gestió en un entorn local i alhora col·laborar en xarxa a escala internacional; és a dir, ser capaç de definir, dimensionar i avaluar amb èxit el model més adequat per a cada projecte. Tot plegat permet als participants una experiència d’aprenentatge col·lectiva molt integrada en la realitat del sector.

Més informació sobre l’oferta formativa i d’altres activitats organitzades pel Programa de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona

Objectius

  • Formar-se professionalment en innovació en l'àmbit de la cooperació i gestió cultural internacional.
  • Dur a terme projectes sostenibles i viables a escala nacional i internacional.
  • Intercanviar experiències amb agents professionals i experts de l'àmbit de la cooperació i gestió cultural internacional.

Tres raons per escollir-lo

  • Prepara professionals en un sector creixent amb formació precisa i tècnica en l'àmbit de la gestió i producció tècnica d'espectacles.
  • Impartit per professionals en actiu amb experiència reconeguda en el sector.
  • Dissenyat i adaptat a les noves directrius de l'EEES. 

 

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Producció i Gestió d'Espectacles i Festivals per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Programa

1. Festivals i espectacle en viu
1.1. Estructura i dinàmica del sector
1.2. Anàlisi dels actors
1.3. Visites a organitzacions culturals
2. Estratègies de programació i anàlisi d'audiències

2.1. Estratègies de programació artística
2.1.1. Fonaments de programació artística: tendències estètiques i lògiques de programació
2.1.2. El procés de programació i la "caixa negra" dels programadors
2.1.3. Programació segons producte, formats i tipologia d'activitats
2.1.4. Anàlisi comparada d'estratègies de programació de festivals
2.1.5. Anàlisi comparada d'estratègies de programació d'equipaments territorials
2.1.6. Cooperació i xarxes de programació: polítiques, agents, paquets ...
2.1.7. Innovació en continguts
2.2. Audiències i desenvolupament territorial
2.2.1. Estratègies de desenvolupament i formació de públics
2.2.2. Anàlisi de dades i estratègies del desenvolupament de públics
2.2.3. Estratègies d'apoderament i desenvolupament territorial i comunitari
2.2.4. Residències artístiques: impuls a la creació i desenvolupament territorial
2.2.5. Presentació i debat d'anàlisi de casos i assaig

3. Producció executiva
3.1. Models i estratègies de producció executiva
3.1.1. Models de producció i coproducció i perfils de productor
3.1.2. Disseny i planificació d'una producció escènica
3.1.3. Disseny i planificació d'un festival
3.1.4. Disseny i planificació d'un esdeveniment únic
3.1.5. El procés d'explotació i gira d'una producció escènica
3.1.6. La producció internacional
3.1.7. Exercici de simulació: Simproducció
3.2. Producció tècnica
3.2.1. Característiques tècniques i adequació dels espais
3.2.2. Infraestructura escènica i gestió de recursos tècnics
3.2.3. Fitxa tècnica i programació
3.2.4. Seguretat i riscos
3.2.5. Manteniment i reposició d'infraestructures
3.2.6. Taller de disseny d'una producció

4. Bases de l'acció cultural
4.1. Política cultural
4.1.1. Paradigmes de les polítiques culturals contemporànies
4.1.2. Models internacionals comparats de política cultural
4.1.3. Estratègies de política cultural
4.1.4. Planificació i avaluació de polítiques culturals
4.2. Economia de la cultura
4.2.1. Estructures i dinàmiques dels mercats culturals
4.2.2. Participació, consum i demanda cultural
4.2.3. Estratègies de finançament
4.3. Empoderament i referents creatius
4.3.1. Accepcions i dimensions de cultura
4.3.2. Creativitat, indústria cultural i indústria creativa
4.3.3. Dinàmiques culturals contemporànies

5. Disseny estratègic
5.1. Introducció al disseny estratègic
5.1.1. Bases de disseny i planificació estratègica
5.1.2. Missió, visió i valors
5.1.3. Instruments de diagnòstic: DAFO i arbre de problemes
5.1.4. Objectius estratègics i operatius, i disseny de programes
5.1.5. Aproximacions, variables i indicadors d'avaluació
5.1.6. Plans estratègics territorials i sectorial
5.1.7. Grups d'interès (stakeholders): lògiques de cooperació, complementarietat i competència
5.2. Metodologia d'elaboració d'un projecte cultural
5.2.1. Àmbit i temàtica: motivació, rellevància i impacte
5.2.2. Planificació de l'elaboració del projecte
5.2.3. Recerca, anàlisi i aprenentatges de referents rellevants
5.2.4. Contextualització i institucionalització del projecte
5.2.5. Opcions estratègiques
5.2.6. Operativització dels recursos: cronograma, pressupost, etc.
5.2.7. Taller-seminari
5.3. Anàlisi de projectes i referents culturals
5.3.1. Observació de camp de projectes
5.3.2. Anàlisi crítica de casos i experiències
5.3.3. Propostes de millora
5.3.4. Anàlisi internacional comparada

6. Introducció a la gestió de recursos
6.1. Marc jurídic
6.1.1. Fonts del dret, marc normatiu i assessorament jurídic
6.1.2. Drets culturals: dimensions i marcs normatius (nacionals i internacionals)
6.1.3. Riscs i responsabilitats contractuals i extracontractuals
6.1.4. Règim jurídic i fiscal de les organitzacions i activitats culturals
6.1.5. Drets d'autor i propietat intel·lectual
6.1.6. Competències, organització i activitat administrativa
6.2. Disseny pressupostari
6.2.1. Introducció als instruments comptables i al cas d'anàlisi
6.2.2. Disseny del pressupost de despeses
6.2.3. Disseny del pressupost d'ingressos
6.2.4. Punt d'equilibri i viabilitat de projectes
6.2.5. La temporalitat pressupostària i comptable
6.3. Introducció a la comunicació i màrqueting
6.3.1. Bases del màrqueting aplicada a la cultura
6.3.2. Segmentació, target i posicionament
6.3.3. Disseny de l'estratègia de comunicació
6.3.4. Comunicació digital i convencional

7. Projecte final
7.1. Selecció del tema
7.2. Disseny i planificació del projecte
7.3. Selecció i anàlisi de referents
7.4. Desenvolupament d'estratègies
7.5. Proposta operativa
7.6. Redacció i presentació

Destinataris

Professionals del sector cultural amb vocació i voluntat d'especialitzar-se en la producció i gestió d'espectacles i festivals.

Requisits d'accés: grau universitari o titulació equivalent, o bé experiència professional (en aquest segon cas, s'obté un diploma d'extensió universitària). 

Professorat

Direcció

Sr. Lluís Bonet i Agustí
Director dels cursos de postgrau en Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona. 

Coordinació

Sr. Pep Salazar Garcia

Sr. Florentino Carreño Morales

Sr. Mike Ribalta Mcelherron 

Quadre docent

Sr. Lluís Bonet
Professor del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona.

Sr. Jordi Tresserras
Professor del Departament d'Història i Arqueologia i especialista en Turisme Cultural.

Sr. Tino Carreño
Professor del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona i especialista en la gestió i producció d'espectacles i festivals d'arts escèniques i música.

Sr. Juan Carlos Matamala
Especialista en Turisme Cultural. Responsable de projectes d'IBERTUR.

Sr. Jordi Baltà
Consultor i investigador especialista en la gestió i polítiques culturals.

Sr. Herman Bashiron
Especialista en Mobilitat Cultural, Art Contemporani i Cooperació Cultural Internacional.

Sra. Sandra Campos
Directora Diáspora.

Sra. Diane Dodd
Directora de l'Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme.

Sr. Javier Iturralde
Colombia University - New York. Especialista en el desenvolupament d'estratègies de marketing 3.0.

Sr. Ángel Mestres
Director Trànsit Projectes.

Sra. Diana Pinós
Consultora especialitzada en creativitat i innovació.

Sr. Mike Ribalta
Responsable de l'Àrea de Professionals de Fira Tàrrega.

Sr. Pep Salazar
Director executiu de OFFF Festival.

Sr. Fernando Vicario
Consultor cultural i expert en cooperació cultural internacional. 

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus.  Contacta amb el nostre equip d'admissions per a obtenir més informació.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com online) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició.
Vull rebre informació respecte de l’activitat formativa de l’IL3-Universitat de Barcelona.

CONTACTE

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h