Postgrau en Psicoteràpia amb Nens i Adolescen...

Afegir a favorits
Salut i social

Postgrau en Psicoteràpia amb Nens i Adolescents en els Àmbits Clínic i Educatiu

Presencial
37 setmanes
master psicoterapia infanto juvenil

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Acreditacions

Postgrau

Idioma

Català i Castellà

Dates

5/10/2021 - 22/6/2022

Modalitat

Presencial

Horari

Dimarts i dijous de 19.30h a 21.30h
Seminaris un dissabte al mes de 10h a 14h
Grups de supervisió de casos clínics quinzenals (dimarts o dijous de 18.30h a 19.20h)

Lloc

ECPNA. Rda. General Mitre, 203, 1º 2ª. 08023 Barcelona

Preu

3.250

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.Presentació

TDAH, bullying, addiccions (a substàncies, pantalles...) Com podem entendre'ls i ajudar-los?

Investigacions en diversos camps proven que és al llarg de la infància i l'adolescència quan es creen les bases de la personalitat. És un procés en el qual entren en joc múltiples variables amb grans impactes en l'estructuració del psiquisme, en la formació del sentit d'identitat i en les relacions que establim amb el món que ens envolta.

En línia amb els nous plans de salut mental i els últims projectes legislatius europeus, el Postgrau en Psicoteràpia amb Nens i Adolescents als Àmbits Clínics i Educatiu aborda les necessitats de la infància des d'una perspectiva holística i integradora, contemplant els diversos entorns i sistemes en què té lloc el desenvolupament: la família, l'escola, la societat, la cultura, l'economia, etc.

La formació gira al voltant de tres eixos fonamentals:

  • Ofereix a l'alumne un recorregut teòric per les diferents etapes del desenvolupament humà.
  • Capacita per al domini de les diverses tècniques i eines d'intervenció.
  • Apropa l'alumne a la realitat assistencial i als diversos dispositius d'atenció i protecció del menor que actualment operen al territori.

Tres raons per escollir-lo

  • Fes pràctiques a centres d’atenció a la infància i l’adolescència (CDIAPs, CSMIJS, Hospitals de Dia, Escoles d’Educació Especial, etc.)
  • Capacita’t per l'atenció psicoterapèutica i psicopedagògica a nens, adolescents i les seves famílies, des d'un coneixement profund del desenvolupament psíquic i un domini de la psicopatologia que afecta a la infància i l’adolescència.
  • Participa a grups reduïts de supervisió de la pràctica clínica amb els metges, psiquiatres, psicòlegs i psicoterapeutes d’àmplia trajectòria i a seminaris d’apropament al Treball en Xarxa i la Salut Mental Comunitària. 

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Psicoteràpia amb Nens i Adolescents als Àmbits Clínics i Educatiu per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Programa

1. Fonaments de l'estructuració psíquica: repercussions en la intervenció amb infants i adolescents
1.1. Narcisisme i Èdip: els eixos de l'estructuració psíquica
1.2. Les primeres relacions: funció materna i funció paterna
1.3. La transferència de les primeres relacions a la situació terapèutica
1.4. Treballar la transferència
1.5. L'aliança terapèutica com a model de relació pel canvi
1.6. Tècniques d'intervenció

2. Psicopatologia amb infants i adolescents
2.1. Conceptes fonamentals de psicopatologia: neurosi
2.2. El concepte de neurosi des de Freud
2.3. Símptoma
2.4. Conflicte
2.5. Repressió
2.6. defensa
2.7. Trauma-FANTASMA
2.8. Fòbia
2.9. les pulsions
2.10. les defenses
2.11. Les relacions d'objecte
2.12. Histèria
2.13. les pulsions
2.14. les defenses
2.15. Les relacions d'objecte
2.16. Neurosi Obsessiva
2.17. les pulsions
2.18. les defenses
2.19. Les relacions d'objecte
2.20. Patologies del Narcisisme:
El narcisisme com a fase, estat i estructura. La cèl·lula narcisista mare-nadó. El lloc del infant al fantasma parental
Integració del Jo i unitat psicosomàtica. El holding. Trauma infantil precoç. La apertura del espai transicional i el desenvolupament simbòlic.
Falles en les interaccions precoces. Patologies severes en la primera infància. Trastorns del lactant. Depressió anaclítica i hospitalització
Exclusió i atrapament en la díada narcisista. Psicosi en la infància: autisme infantil i psicosi confusional. Psicosis desorganitzades i deficitàries.
Trastorns narcisistes no psicòtics en la infància i l'adolescència. La patologia límit. Hiperactivitat

3. Psicopatologia de la criança: interaccions, vincle i discurs parental
3.1. Presentació clínic teòrica de la integració dels nous coneixements sobre el sistema interactiu i el sistema de vincle (que permeten que el nadó rebi els estímuls humans que el permetran desenvolupar-se) en la psicopatologia de la criança.
3.2. Integració als coneixements aportats per la psicopatologia psicodinàmica i als coneixements aportats per la psicoanàlisi al desenvolupament i funcionament del aparell psíquic.
3.3. La parentalitat com a procés psicològic de canvi que pot quedar pertorbat per problemes psicopatològics o de caràcter del adult i pertorbar el sistema cuidador en la seva funció d’estructurador del psiquisme de l’infant.
3.4. Introducció a nocions de pediatria
3.5. Introducció a les neurociències: el desenvolupament neural i les primeres relacions

4. El nen i l'escola: processos, fenòmens i recursos educatius
4.1. Bases psíquiques per l’experiència emocional d’aprendre dins i fora de l’escola.
4.2. La importància del desig pel futur alumne. La desmotivació en l'alumnat.
4.3. La creació i el desenvolupament de la capacitat simbòlica.
4.4. El principi de realitat i el procés secundari necessaris per poder aprendre.
4.5. El narcisisme constitutiu: excessos i dèficits. Repercussions en els aprenentatges
4.6. Els processos adaptatius. L'angoixa de separació. La soledat. L’autoafirmació.
4.7. El vincle fill-pares i les relacions alumne-mestres.
4.8. L’escola: escenaris i actors. Fenòmens escolars contemporanis.
4.9. Què tenir en compte de cada espai escolar?
4.10. Tipologia d’alumnes i de mestres. Quins aspectes hem de tenir presents?
4.11. Les famílies i la institució escolar.
4.12. Models d’aprenentatge i d‘ensenyança.
4.13. Etapes escolars.
4.14. El nen a l’escola de 0-3 anys.
4.15. El nen a l’escola de 3-6 anys.
4.16. El nen a l’escola de 7-12 anys.
4.17. L’alumne adolescent a l’ESO.
4.18. Aportacions de Freud i Piaget en el món de l’educació.
4.19. Prerequisits per l’aprenentatge de la lecto-escriptura.
4.20. Dificultats d’aprenentatge o dificultats emocionals? Símptomes, avaluació i abordatge. Com prevenir-les?
4.21. La intel·ligència. Altes i baixes capacitats. La interpretació qualitativa del WISC-V.
4.22. La dislèxia.
4.23. Tractaments psicopedagògics des de la psicoanàlisi versos a les reeducacions i reforços escolars.
4.24. El psicòleg escolar.
4.25. Casos pràctics.

5. Psicodiagnòstic i psicoteràpia amb infants i adolescents
5.1. L'especificitat del procés diagnòstic en nens i adolescents.
5.2. Característiques de la derivació i de la demanda. La comunicació amb l'escola.
5.3. El joc i les tècniques projectives en l'etapa diagnòstica.
5.4. La importància del dibuix i la seva interpretació (HTP, Família, Nen sota la pluja, etc.)
5.5. Les entrevistes amb els pares. El lloc del nen en el discurs parental
5.6. La infància en l'era de la hiperconnexió
5.7. La devolució i l'orientació terapèutica al pacient i als seus pares.
5.8. La societat líquida: vincles fràgils i inestables.
5.9. Els ideals actuals de la cultura: eterna joventut i poc compromís.
5.10. La predominança de la imatge davant de la paraula. Les marques en el cos.
5.11. L'estructura adolescent: l'enfrontament a la sexualitat i la mort.
5.12. La difícil tasca dels adolescents per consolidar identificacions i ideals que els possibilitin la seva marxa en la vida.
5.13. L'impacte de l'adolescència en els pares: el pas del temps i la reactualització de la seva pròpia adolescència.
5.14. L'augment de certes patologies: el buit, trastorns en l'alimentació, addiccions: drogues, pantalles, videojocs.
5.15. Tractament dels adolescents: característiques i dificultats.

6. Organització i desenvolupament del psiquisme: l'estructuració psíquica
6.1. Del cos erogen a les identitats sexuals:
6.2. Coordenades de l'enfoc psicoanalític.
6.3. La noció de cos. Erogeneïtat.
6.4. Una Odissea particular: de Narcís a Èdip. Introducció al Narcisisme.
6.5. La rotonda del Complex d'Èdip.
6.6. Models pulsionals. A) Pulsions sexuals versus pulsions del jo o d’autoconservació.
6.7. Models pulsionals. B) Pulsió de vida versus Pulsió de mort.
6.8. Els processos identificadors.
6.9. El cicle vital. Crisis vitals.
6.10. L'estructuració del psiquisme:
6.11. L'Inici del psiquisme.
6.12. Passatge de la immaduresa a les primeres formacions psíquiques.
6.13. La importància de la trobada.
6.14. El jo ideal.
6.15. Primera tòpica.
6.16. El funcionament mental i la mentalització.
6.17. L'ideal del jo
6.18. Segona Tòpica.
6.19. Capacitat simbòlica.
6.20. El Superjo

7. Pràctica Professional I

8. Treball final de Postgrau

Destinataris

  • Llicenciats/Graduats en Psicologia, Medicina, Psicopedagogia, Magisteri, Infermeria i altres titulacions del camp de la salut i l'educació.
  • Professionals Sanitaris
  • Professionals del camp de l'educació i la pedagogia

Professorat

Direcció

Sr. Joseph Knobel
Psicòleg clínic i psicoterapeuta. 

Coordinació

Sr. Carlos Blinder
Metge psiquiatra i psicoterapeuta. 

Quadre docent

Sra. Margarita Ibáñez
Psicòloga i psicoterapeuta.

Sr. Xavier Ametller
Psicòleg clínic i psicoterapeuta.

Sr. Joan Romeu
Psicòleg i psicoterapeuta.

Sra. Margarita Solé
Metge i psicoterapeuta.

Sra. Mª Elena Sammartino
Psicòloga i psicoterapeuta.

Sra. Aurora Angulo
Psicòloga i psicoterapeuta.

Sr. Joseph Knobel
Psicòleg clínic i psicoterapeuta.

Sr. Carlos Blinder
Metge psiquiatra i psicoterapeuta.

Sra. Marta Serra
Psicòloga clínica i psicoterapeuta.

Sr. Enric Berenguer
Psicòleg clínic i psicoanalista. 

CONTACTE

Escola de Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents

Adreça:

Rda. General Mitre, 203, 1º 2ª
08023. Barcelona

E-mail: secretaria@ecpna.com
Web: www.ecpna.com