Formació de Postgrau en Salut Digital

Afegir a favorits
Interdisciplinari

Formació de Postgrau en Salut Digital

Semipresencial
29 setmanes
Postgrado Salud digital

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Tipus de curs

Formació de Postgrau

Idioma

Castellà

Dates

3/11/2023 - 22/5/2024

Modalitat

Semipresencial

Horari

Sessions presencials: divendres de 16:30h a 20h (63 hores presencials) i sessions online: dimecres de 17h a 21h (96 hores online síncron)

Aquest és un programa de caràcter semipresencial però incorpora la possibilitat que alguns estudiants assisteixin a les sessions presencials de forma remota.

Preu

4.000

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Hores bonificades

396 h. on-line + 63 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

En els darrers anys, el sector de la salut ha experimentat canvis importants respecte de la seva digitalització. La Covid-19 va arribar per accelerar aquests canvis i per fer notòria la necessitat, no només de disposar de recursos capaços de proporcionar cures i atenció sanitària en escenaris canviants, sinó també de disposar d’informació precisa, completa i fiable, de manera immediata, per adoptar decisions d’una enorme transcendència sobre la vida de les persones i el funcionament de la societat en el seu conjunt. Això ha fet que cada vegada més, el sector de la salut requereixi un nou rol professional amb competències digitals, habilitats professionals, adaptabilitat a entorns canviants, entre d’altres. 

Amb la voluntat de capacitar als professionals de l’àmbit sanitari per adequar i incrementar el seu desenvolupament professional en el context digital que ens envolta i fer front a nous reptes, sorgeix el Diploma d'Especialització en Salut Digital de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Objectius

 • Dominar el funcionament de l'ecosistema sanitari per tal d'afavorir estratègies TIC eficients i millores que reverteixin en el benestar de les persones.
 • Conèixer models d'atenció a la cronicitat i a l'atenció integrada en Salut i Social posant-hi el focus en les experiències d'integració digitals implementades a escala nacional i internacional.
 • Tenir un ampli coneixement dels diversos sistemes d'informació i les diverses tecnologies disruptives que es despleguen a Salut i Social.
 • Conèixer i saber detectar noves solucions tecnològiques aplicades als processos assistencials en remot.
 • Saber gestionar i analitzar dades per tal de generar nous processos.
 • Apropar eines i metodologies que permetin implantar models d'innovació́ tant per afrontar les noves complexitats de l'entorn social i sanitari com per impulsar noves possibilitats.
 • Conèixer les noves tendències, els seus usos i aplicacions.
 • Conèixer el marc legal i les normatives associades als nous sistemes assistencials.
 • Conèixer els aspectes bàsics de lideratge, emprenedoria i gestió de projectes.

Tres raons per escollir-lo

 • Obtindràs tots els coneixements i eines per aplicar nous models de treball aplicant solucions digitals centrades al pacient o nous processos de treball a la consulta i a la teva organització.
 • Dissenyat i impartit per professionals en actiu amb una experiència destacada en l’àmbit de la Salut Digital.
 • Formació 100% professionalitzadora amb un enfocament pràctic orientat a la integració de la digitalització al sector sanitari.

PRESENTACIÓ

VÍDEOS RELACIONATS

de

COL·LABORADORS

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització en Salut Digital per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Programa

1. Els sistemes de Salut i Social
1.1. L'ecosistema de Salut i la seva cadena de valor
1.2. Bases conceptuals dels models de salut i avenços TIC
1.3. Bases conceptuals dels models d'atenció social i avenços TIC
1.4. Models d'atenció integrada per a pacients amb necessitats complexes
1.5. Estratègies de Salut Pública
1.6. Grans reptes socials
1.7. Salut pública digital i economia de la Salut

2. Sistemes i tecnologies de la informació de la Salut
2.1. Conceptes fonamentals i sistemes principals utilitzats a Salut.
2.2. Marc conceptual en documentació clínica
2.3. Estàndards i interoperabilitat (LOINC, HL7, FHIR, SMART ON fhir, SNOMED CT)
2.4. La transformació digital del sector de la Salut
2.5. Models d'adopció i de maduresa de Salut Digital
2.6. Tecnologies de la transformació digital

3. Atenció sanitària basada en dades
3.1. Dades: aprofitament, ús secundari, tècniques i eines d'anàlisi.
3.2. Governança de les dades
3.3. Intel·ligència de negoci
3.4. Tècniques de IA (predictive modelling, NLP, etc)
3.5. Eines d'ajuda i suport a la presa de decisions

4. Innovació en Salut Digital
4.1. Innovació en Salut Digital
4.2. De la ideació a la validació
4.3. Organitzacions innovadores
4.4. Principis ètics a la innovació
4.5. Innovació: evidència i publicació de resultats
4.6. Marcs avaluatius (MAST, MAFEIP, etc.)

5. La implementació de l'atenció no presencial
5.1. Conceptes bàsics de la Telemedicina
5.2. Models estratègics d'atenció no presencial
5.3. Experiències d'èxit en els àmbits de la salut i lo social en l'ús de:

•les televisites.
•la telediagnòsi.
•la telemonitorització.

5.4. Fonaments de la Ciència de la Implementació

6. Lideratge i gestió de projectes de Salut Digital
6.1. Lideratge digital i cultura
6.2. Gestió de projectes
6.3. Planificació de projectes, execució i monitoratge
6.4. Metodologies àgils
6.5. Marcs legals (GDPR, HIPAA, ACDIS, etc.)

Destinataris

Per poder cursar el programa, la titulació exigida és la següent:

 • Titulació en Ciències de la Salut: Biologia, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Infermeria, Farmàcia, Fisioteràpia, Biomedicina, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, Odontologia, Podologia, Psicologia, Veterinària i altres titulacions universitàries incloses en aquest grup.
 • Titulació en Economia, Ciències Empresarials, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Informàtica, Telecomunicacions.

Sortides professionals

El programa està dissenyat per introduir al participant en alguns rols professionals o complementar la formació d’aquests si ja hi exerceixen. Alguns d’aquests rols són: 

 • Direcció o gestió de centres o organitzacions de l’àmbit sanitari.
 • Direcció o coordinació de projectes de Salut i sociosanitaris.
 • Direcció o coordinació de departaments de Salut Digital.
 • Desenvolupament de projectes de Salut Digital.
 • Direcció o coordinació d’empreses farmacèutiques.
 • Professionals assistencials o de l’àmbit social que vulguin millorar els processos d’atenció i seguiment als seus pacients aplicant models de transformació digital.

Professorat

Direcció

Sr. Oscar Solans Fernández

Responsable Funcional eSalut en Departament de Salut. Llicenciat en Medicina i Cirurgia, i metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Màster en Administració d'Organitzacions de Salut (UAB), Postgrau en Gestió de la Qualitat i Salut en Atenció Primària i especialista en eHealth. Membre del comitè d'avaluació de la Web Mèdica Acreditada en el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB).

Coordinació

Dr. Jordi Piera Jiménez

Director de l’Oficina de l’Estratègia de Salut Digital del Departament de Sistemes d’Informació (Servei Català de la Salut). Enginyer Informàtic (UAB); Grau en Administració i Direcció d'Empreses (UOC); Màster en Telemedicina i eHealth (UOC); doctor en la Societat de la Informació i el Coneixement (UOC).

Quadre docent

Sr. Oscar Solans

Responsable Funcional eSalut en Departament de Salut. Llicenciat en Medicina i Cirurgia; metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Màster en Administració d'Organitzacions de Salut (UAB), Postgrau en Gestió de la Qualitat i Salut en Atenció Primària i Especialista en eHealth. Membre del comitè d'avaluació de la Web Mèdica Acreditada en el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB).

Dr. Jordi Piera Jiménez
Director de l’Oficina de l’Estratègia de Salut Digital del Departament de Sistemes d’Informació (Servei Català de la Salut). Enginyer Informàtic (UAB); Grau en Administració i Direcció d'Empreses (UOC); Màster en Telemedicina i eHealth (UOC); doctor en la Societat de la Informació i el Coneixement (UOC).

Sr. David Elvira
Expert en economia de la salut amb una àmplia experiència en la creació de polítiques sanitàries i en consultoria internacional relacionada amb les polítiques del sistema sanitari, el negoci farmacèutic, els sistemes de reemborsament sanitari i mètodes d'avaluació econòmica. S'ha encarregat d'assessorar a escala subnacional (Catalunya), nacional (Espanya) i internacional (Organització Mundial de la Salut) per a la planificació i finançament de polítiques sanitàries.

Sra. Ester Sarquella
Experta en polítiques socials i atenció integrada que ha ocupat càrrecs en l’àmbit de la transformació dels serveis públics tant per a l’administració com en companyies de l’àmbit tecnològic. Addicionalment a la seva ocupació principal en relacions institucionals, desenvolupa tasques docents en diversos programes d’educació superior, és membre de consells assessors en projectes europeus i, des del 2021, és patrona de la fundació Grup Sant Pere Claver. A més, és educadora social, psicopedagoga i Màster en Funció Directiva en l'Administració Pública.

Sr. Joan Carles Contel
Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i Pla d'Atenció Integrada Social i Sanitari, del Departament de Salut. Graduat en Infermeria (UB). Màster en Direcció Pública (ESADE). Postgrau en Direcció d'Organitzacions Sanitàries (ESADE). Professor associat a la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Dr. Gerard Carot-Sans
Investigador sènior i coordinador del grup de recerca DS3 al Servei Català de la Salut. Llicenciat en Bioquímica (UB). Llicenciat en Farmàcia (UB). Doctor en Farmàcia (UB). Expert en disseny d'estudis clínics i redactor mèdic format en els programes "foundation" i "advanced" de la European Medical Writers Association (EMWA).

Sr. Tino Martí
EHealth Project Manager a la European Health Telematics Association (EHTEL). Participa en diversos projectes europeus: InteropEHRate, DigitalHealthEurope, European mHealth Hub, Scirocco Exchange i Open DEI. Llicenciat en Ciències Econòmiques (UB). Màster en Economia de la Salut (UPF).

Sr. Joan Carles Fajardo
Responsable tecnològic de l'Oficina eSalut a la Direcció de Sistemes d'informació de CatSalut. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (UB).

Sr. Lluis Vilardell
Llicenciat en Medicina i Cirurgia, UAB. Especialista en Medicina Preventiva i de Salut Pública. Diplomat en Gestió Hospitalària, ESADE. Docent i responsable de mòdul en el Màster de Documentació Sanitària (UAB) i en el grau superior de Tècnics en Documentació Sanitària. Responsable del Diccionari Clínic i de l'Àrea de Catàlegs de l'Oficina eSalut a la Direcció de Sistemes d'Informació de CatSalut. Coordinació Centre de competències Funcional de l'Àrea de Sistemes d'Informació de l'Institut Català de la Salut.

Sr. Jordi Martínez
Director d'Innovació i Transformació Digital del Parc Salut Mar - Hospital del Mar. President de la Societat Catalana de Salut Digital. Llicenciat en Medicina (UAB) i especialista en Medicina Familiar i Comunitària, Màster en Direcció d'Institucions Sanitàries (UAB), Màster en Direcció d'Organitzacions Sanitàries (ESADE) i ha cursat el Programa de Direcció General (IESE).

Sr. Jesús Berdún
Coordinador d’Operacions de la Unitat d'Impuls Digital a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Llicenciat en Enginyeria de Telecomunicacions i Màster en Tecnologies pel Desenvolupament Humà i la Cooperació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC–BarcelonaTECH), amb més de 10 anys d'experiència en consultoria i gestió de projectes de transformació digital en el sector de la salut i l’atenció social. Treballa actualment donant suport a la implantació de projectes i la validació clínica de tecnologies digitals en l’atenció sanitària i àmbit hospitalari. Experiència prèvia a Amèrica Llatina i Àfrica, treballant en col·laboració amb universitats, ONG, empreses d'IT i organitzacions internacionals. Combina l’activitat professional amb tasques docents en diferents universitats de Catalunya.

Dr. Isaac Cano
CEO de la startup Health Circuit. Enginyer informàtic i Màster en Visió per Computador i Intel·ligència Artificial. Doctor per la Universitat de Barcelona, facultat de Medicina. Aplica anàlisi predictiu i eines de suport digital en el context de la Medicina de Sistemes i la Atenció Integrada en IDIBAPS-Hospital Clínic de Barcelona. Ha participat en projectes de recerca i innovació nacionals i internacionals amb el suport de la comissió europea, el EIT Health, el ISCIII i ACCIÓ.

Dr. Josep Roca
Doctor en Medicina i catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona, consultor sènior de l'Hospital Clínic de Barcelona i investigador sènior de l'IDIBAPS, així com professor adjunt de la University of Southern Denmark (Odense). Els seus dos principals camps d'interès són el maneig de pacients crònics (atenció integral i medicina de sistemes) i l'intercanvi de gasos i exercici en malalties respiratòries.

Dra. Caridad Pontes
Doctora en Medicina, especialista en Farmacologia Clínica amb àmplia experiència en desenvolupament de fàrmacs i regulació en diferents àmbits, de la indústria farmacèutica a l'àmbit acadèmic i de l'administració. Experta Europea designada per l'Agència Espanyola de Medicaments i gerent del Medicament en el Servei Català de la Salut. Professora associada al Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona des del 2011.

Sra. Arantxa Casanovas
Llicenciada en Dret (UB) i Màster en Assessoria Jurídica d'Empreses (IE Business School). Experta en privacitat i protecció de dades personals. Responsable de l'àrea d'estudis legals i recerca i innovació de l'Oficina del Delegat de Protecció de dades a la Fundació Tic Salut. Assessora en les entitats del sistema públic de salut en el desenvolupament d'eines de transformació digital, big data i intel·ligència artificial. Disposa d'una dilatada experiència professional com assessora jurídica i advocada en l'àmbit privat.

Dr. Josep Comin Colet
Director del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Director del Programa Integrat d’Insuficiència Cardíaca de Barcelona Sud Metropolitana, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Impulsor de diversos projectes de transformació digital i eHealth en l'entorn de l'atenció a la insuficiència cardíaca amb la contribució a l'elaboració i posada en marxa de 3 plataformes d'atenció remota per a aquesta patologia. Director del Grup de Recerca en Malalties Cardiovasculars BIO-HEART, IDIBELL (Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge), l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Professor Agregat de Medicina, Departament de Ciències Clíniques, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona. Director d'investigació i president del Comitè de Recerca de l'Hospital Universitari de Bellvitge. 

Dr. Josep Munuera
Doctor en Medicina. Especialista en Radiodiagnòstic. Cap de Servei del Departament de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Sant Joan de Déu, responsable de l'àrea d'Innovació i Recerca en Imatge Mèdica així com coordinador del Centre d'Imatge Computacional Pediàtrica SJD. Responsable de qualitat del departament 3D de l'hospital i co-director del postgrau Expert3D. Impulsor de diferents projectes de recerca i d'innovació en la imatge mèdica pediàtrica enfocats a la quantificació, la medicina de precisió i la intel·ligència artificial, entre ells, destaca la creació d'un biobanc d'imatge pediàtrica cloud així com eines d'ajuda a la decisió mèdica centrades en les malalties vasculars cerebrals.

Sr. Jordi Arrufí
Director dels Programes de Talent Digital i de Projectes Europeus del Mobile World Capital Barcelona. Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra. Va complementar els seus estudis amb un Màster en Comerç Internacional i Mercats Emergents a la Universitat de Barcelona i un MBA a la BSM-UPF.

Dra. Rosa Maria Vivanco Hidalgo
Metge especialista en neurologia, doctora en medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra. Directora d'avaluació de tecnologies sanitàries i coordinadora de l'àrea d'avaluació a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.


Sr. Damià Valero
Arquitecte de dades i científic de dades en el Servei Català de la Salut. Investigador en el grup de recerca DS3 al Servei Català de la Salut. Grau en Enginyeria de l’Energia (UPC). Màster en Innovació i Recerca en Informàtica, especialitat en Ciència de Dades (UPC). Estudiant de Doctorat en Medicina i Recerca Translacional (UB).

Sra. Aline Noizet
Fundadora de Digital Health Connector, consultora especialitzada en salut digital, innovació i salut amb un fòrum en startups; responsable de xarxes socials en Nina capital,  inversor en salut digital, assessora de diferents strartups de salut digital i programes d’acceleració internacionals. Màster en Anglès i Negoci (Universitat de Lyon, França) i Màster en Administració d’Empreses (ESADE).

Sr. Carlos Gallego Pérez
Informàtic, amb més de 25 anys d’experiència en el sector de les TIC i salut, actualment és director del programa Salut/IA del Departament de Salut, dirigeix el sistema d’imatge mèdica digital, Anatomia patològica i Oncologia de Precisió de Catalunya del CatSalut. És responsable de serveis de HL7, membre de la junta directiva de HL7 Spain, membre ISO-AENOR CTN 139 i membre de la junta directiva de SEIS (Societat Espanyola d’Informàtica de la Salut).

Sr. David Reyero Trapiello
Sènior HR Business Partner Sanofi Iberia. Llicenciat en Econòmiques (Univ. León) i MBA (Institut d'Empresa). Compta amb 25 anys d'experiència directiva a RH en consultoria (Buck), banca per internet (Uno-e, BBVA), telecomunicacions (Broadnet) i salut (Sanofi) i és expert en gestió de talent, transformació digital i e-health.

Sr. Manolo Palao García-Suelto
Soci director d'una petita empresa de consultoria, centrada en la planificació estratègica i el govern de sistemes d'informació. És professor consultor a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Ha estat professor de Projectes a la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; i a University of Maryland. Ha dirigit diversos projectes de Pla de Sistemes d'Informació (PSI) i la seva implantació, alguns de més de 4 anys de durada.

Sr. Joan Calzada Hernández
Responsable del Centre de Competències Funcionals de Sistemes d'Informació Assistencials, Hospital Sant Joan de Déu.
Llicenciat en Medicina i metge especialista en Pediatria. És Màster en Reumatologia Pediàtrica (UB) i metge adjunt de la Secció de Reumatologia Pediàtrica, Servei de Pediatria; Hospital Sant Joan de Déu.

Sr. Alfonso de Arteaga
Director de Clients Regional a Sanitas. Enginyer Superior de Telecomunicacions (UPC), Executive MBA (IESE), Màster en Màrqueting Online i eCommerce (OBS), Màster en eHealth: tecnologies de la informació i gestió sanitària (BES La Salle). DataScience Bootcamp (IE).

Sr. Rafael Ruiz Riera
Director estratègic d'atenció primària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UAB. Especialista MIR en Medicina Familiar i Comunitària. També és Màster en Gestió d'Institucions Sanitàries. Ha desenvolupat diversos càrrecs de gestió a l'atenció primària com el de gerent territorial de l'atenció primària de Barcelona ciutat de l'Institut Català de la Salut (ICS) entre 2015 i 2019, gerent del Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) de 2013 a 2015 i el de Director del Servei d'Atenció Primària (SAP) Esquerra, Dreta i Litoral de l'ICS de Barcelona del 2008 al 2013.

Sra. Raimon Dalmau
Director de Sistemes d'Informació i TIC del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques). Enginyer Superior en Informàtica (FIB, UPC), Màster en eBusiness (FPC-UPC i Carnegie Mellon) i Certified for Governance Enterprise IT (CGEIT) (ISACA).

Dra. Gloria González
Consultora clínica especialitzada en terminologies mèdiques. Project Manager en projectes de normalització semàntica i data annotation. Certificada per SNOMED International com a editora de conceptes clínics en SNOMED CT i membre del grup d' experts en genòmica i medicina de precisió. Doctora en Biologia. Bioquímica especialista en anàlisis clíniques.

Competències

 • Domini de l’ecosistema sanitari.
 • Domini de les tecnologies aplicades a la Salut i a l’assistència sanitària.
 • Capacitat d’anàlisi de les tecnologies i les oportunitats que presenten per satisfer necessitats de l’entorn sanitari.
 • Capacitat d’anàlisi de dades, tenint en compte tant les seves possibilitats com les limitacions ètiques.
 • Capacitat d’aplicar coneixements tecnològics per la millora i la innovació en el sistema sanitari.
 • Desenvolupar capacitats necessàries per gestionar i liderar projectes.
 • Conèixer les limitacions legals que afecten l’ús de la tecnologia en l’ecosistema sanitari i els seus agents.
 • Anàlisis financeres, legals i socials de l’ús de la tecnología.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Col·legiats/es del Col·legi de Químics de Catalunya. 10% de descompte.
 • Socis/es de Barcelona Health Hub. 10% de descompte.
 • Socis/es de la Unió Catalana d’Hospitals. 10% de descompte.
 • Treballadors/es de l’Institut Català de la Salut. 10% de descompte.
 • Socis/es del CSC. 10% de descompte.
 • Socis/es de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES). 10% de descompte.
 • Socis/es de la Federació d’Associacions Professionals d’Infermeria de Catalunya (FAPIC). 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h

Format presencial i remot