Institut de Formació Contínua

Postgrau en Addiccions Comportamentals i Manipulació Psicològica

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
3.070 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
09 novembre 2017
Final curs:
12 juliol 2018
Lloc:
Institut de Formació Continua - IL3

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Addiccions comportamentals i altres formes de dependència
1.1. Definició i conceptes bàsics: addicció conductual, ús-abús-dependència, ús excessiu-problemàtic-patològic, tolerància, abstinència, impulsivitat, obsessivitat, compulsivitat...
1.2. Criteris diagnòstics adaptats d’altres trastorns, segons la CIE-10, el DSM-IV, el DSM-V i altres criteris)
1.3. Classificació de les addiccions conductuals
1.4. Epidemiologia i aspectes diferencials segons l'edat i el sexe
1.5. Similituds i diferències respecte a les drogoaddiccions
1.6. Factors de risc de la persona, de l’entorn i de la conducta addictiva
1.7. Models etiològics: processos psicològics. Mecanismes neurobiològics (hipòtesi de la desinhibició conductual i hipòtesis de dèficit en el sistema de recompensa). Genètica de les addiccions
1.8. Comorbiditat i característiques clíniques
1.9. Intervencions preventives i terapèutiques. Característiques generals
1.10. Aspectes socioètics i legals

2. Detecció i prevenció de les conductes addictives en la infància i adolescència
2.1. Aspectes diferencials de les conductes addictives en la infància i l’adolescència: el desenvolupament del cervell, el paper de la supervisió paterna, tipologies més freqüents, la manca de consciència, la hostilitat vers els pares, comorbiditats subjacents, el paper del fracàs acadèmic, la baixa autoestima i el rebuig social com a factors de risc
2.2. Prevalença i gravetat del problema
2.3. Estratègies i instruments per a la detecció precoç, el diagnòstic i l’avaluació dels factors de risc associats i la comorbiditat: entrevistes, qüestionaris i autoregistres per al nen o adolescent i per a la família
2.4. La prevenció i l’atenció precoç a l’escola i altres espais educatius
2.5. Altres formes de manipulació psicològica i de dependència social: bullyng i bandes juvenils.

3. Addiccions relacionades amb les noves tecnologies en joves i adults
3.1. Què són les noves tecnologies o les TIC?
3.2. Addiccions a les TIC vs. addiccions a través de les TIC?
3.3. Característiques de les TIC que afavoreixen comportaments addictius: disponibilitat elevada, comunicació ràpida i fàcil, dissociació, distorsió temporal, gratificació immediata, reforçaments múltiples, novetat contínua, anonimat...
3.4. Prevalença i gravetat del problema
3.5. Per què els nens i els adolescents s’enganxen més fàcilment a les TIC?
3.6. L’addicció a Internet i les seves aplicacions
3.7. L’addicció als videojocs i als jocs on-line
3.8. L’addicció al telèfon, al mòbil i les seves aplicacions (xats, missatgeria)
3.9. L’addicció a la TV: dibuixos animats, sèries juvenils, concursos, publicitat, reality-shows, “tele-basura”…
3.10. L’addicció als xats i a les xarxes socials
3.11. Són útils els recursos preventius i terapèutics on-line?
3.12. El treball amb les famílies

4. Avaluació i tractament en joves i adults
4.1. El tractament de joves
4.2. Addiccions comportamentals en adults. Aspectes generals
4.3. Característiques d’aquestes conductes
4.4. Tipus d’addiccions comportamentals
4.5. Addicció a les compres (oniomania), cleptomania, consumisme, acumulació...
4.6. Addicció al sexe
4.7. Addicció al menjar
4.8. Addicció al treball (laborodependència, workaholic...)
4.9. Addicció a l’esport o a l’activitat física
4.10. Ortorèxia
4.11. Vigorèxia
4.12. Addicció al mòbil i les seves apps
4.13. Aspectes ètics i legals

5. Joc patològic
5.1. Bases conceptuals i nomenclatura
5.2. Epidemiologia
5.3. Característiques clíniques i comorbiditat
5.4. Etiologia i factors de risc
5.5. Instruments d’avaluació
5.6. Tractaments indicats
5.7. Predictors de resposta al tractament
5.8. Prevenció: estratègies per al disseny, implementació i avaluació d’un programa de joc responsable

6. Grups de manipulació psicològica i altres dependències socials
6.1. Grups de manipulació psicològica
6.2. Dependència emocional

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa