Institut de Formació Contínua

Postgrau en Anàlisi i Intervenció Socioambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
2.470 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
17 octubre 2016
Fi docència:
25 juny 2017
Fi projecte:
18 juliol 2017
Horari:

Dilluns 16h a 21h i alguns dissabtes al mes de 9.30h a 14h

Lloc:
Universitat de Barcelona - Facultat de Psicologia. Passeig de la Vall Hebron, 171. (08035-Barcelona)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Presentació

El Postgrau que forma part del Màster en Intervenció i Gestió Ambiental parteix de la idea bàsica que les persones, les comunitats i els entorns constitueixen una unitat global inseparable, amb estretes interrelacions entre les parts que passen a definir-se mútuament per configurar una estructura integrada. Des d'aquesta perspectiva tota intervenció ambiental ha de tenir en compte els aspectes psicològics i socials, ja que, en últim terme, les persones, els grups i les comunitats són els afectats i beneficiaris de les transformacions en l'entorn físic. De la mateixa manera, tota intervenció social ha de contemplar els aspectes ambientals implicats, ja que aquesta intervenció mai es fa en el "buit" sinó en un context sociofísic determinat. En aquest context, l'educació i la promoció ambiental esdevenen elements clau per harmonitzar la relació entre el desenvolupament i la transformació de l'entorn i el desenvolupament personal i social de les persones; en definitiva, allò que des d'una concepció àmplia podem anomenar desenvolupament psicosocioambiental sostenible.

El programa és interdisciplinari pel que fa als continguts, la docència i l’alumnat, i ha estat concebut i dissenyat atenent les aportacions i definicions de necessitats de professionals que hi han col·laborat en diferents moments i etapes durant dues dècades.

Abasta tant l'exposició i la reflexió teòrica, com la presentació i l’anàlisi de casos pràctics (experiències, problemes reals, visites, etc.) a fi d'integrar aquests continguts en els diferents àmbits d'aplicació professional, així com oferir recursos metodològics per a la investigació i la intervenció.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Anàlisi i Intervenció Socioambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat per la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.
Objectius
 • Aportar coneixements, tècniques i instruments per a la interpretació, l'avaluació, la participació i la intervenció socioambiental, en entorns urbans des de l'àmbit de l'hàbitat al de la comunitat.
 • Facilitar una base comuna de conceptes, llenguatge i pràctica desenvolupant les competències bàsiques i el conjunt d'habilitats necessàries per poder dur a terme, des dels respectius perfils professionals, per a futurs treballs aplicats que requereixin una col·laboració inter/transdisciplinària.
Destinataris

Professionals o interessats en temes de medi ambient, sostenibiliat i ordenació territorial, amb titulació universitària, dels àmbits de les ciències socials, les ciències ambientals, la salut i l'educació, la planificació urbana i territorial, així com tècnics superiors de la indústria i l'administració implicats en intervencions ambientals.

Científics socials (psicòlegs, sociòlegs, antropòlegs, geògrafs...), pedagogs, educadors socials i ambientals, filòsofs, advocats, economistes, biòlegs, ambientòlegs, químics, geòlegs, arquitectes o enginyers.

Eventualment s'acceptaran, amb l'autorització de la direcció del programa, aquells professionals sense titulació que, per la seva tasca relacionada amb el medi ambient, considerin d'interès la formació que s'imparteix. En aquest cas es lliurarà un certificat d'extensió universitària, en lloc del títol de postgrau.

Programa

1. Conceptes bàsics per a la intervenció socioambiental i la sostenibilitat
1.1. Psicologia ambiental: comportament social, entorn construït i sostenibilitat.
1.2. Ecologia i economia Urbana 
1.3. Urbanisme i dinàmiques urbanes.

2. Contextos urbans, participació i educació per a la sostenibilitat
2.1. Participació i sostenibilitat.
2.2. Sistemes urbans i comportament.
2.3. Comunicació i educació ambiental.

3. Tecnometodològic per a l'Anàlisi i la Intervenció Socioambiental
3.1. Metodologies, recursos i instruments per a l'anàlisi i la intervenció.
3.2. Preparació i seguiment d'un projecte d'Aisa

Direcció
Dr. Enric Pol
Codirector del Màster. Doctor en Psicologia. Catedràtic de Psicologia Social i Ambiental de la Universitat de Barcelona. Excoordinador del Projecte d'Ambientalització del Campus Mundet. Autor, entre d'altres publicacions, del capítol "Environmental Management: A Handbook of Environmental Psychology" (Bechtel & Chuchman.2002). Director de Psico-PSAO, el Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional de la Universitat de Barcelona.

Dr. Lupicinio Íñiguez
Codirector del Màster. Doctor en Psicologia. Catedràtic de Psicologia Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. Expert en anàlisi del discurs i mètodes qualitatius. Impulsor del Centre d'Estudis Ambientals (CEA) de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Experts

Sra. Maria Rosa Bonet
Subdirectora i coordinadora acadèmica del Màster. Llicenciada en Filosofia i Magisteri, i Màster en Intervenció Ambiental (primera promoció). Consultora socioambiental especialitzada en qüestions urbanes.

Quadre docent
Professors coordinadors del postgrau

Dra. Emília Moreno
Doctora en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental (primera promoció). Consultora Ambiental (AUMA). Experta en Gestió Ambiental a l'Empresa, AIA, ISO 14.000, EMAS, etc. Coordinadora del Postgrau de Gestió Ambiental a l'Empresa i a l'Administració.

Dr. Sergi Valera
Doctor en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental (primera promoció). Professor titular del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona. Coordinador del Postgrau en Anàlisi i Intervenció Socioambiental.

Tutors

Dra. Angela Castrechini
Doctora en Psicologia. Professora lectora del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona. Membre de Psico-PSAO, el Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional de la Universitat de Barcelona.

Dr. Andres Di Masso
Doctor en Psicologia. Professor ajudant del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona. Membre de Psico-PSAO, el Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional de la Universitat de Barcelona.

Dr. Tomeu Vidal
Doctor en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental. Coordinador dels tutors. Professor titular del Departament de Psicologia Social. Professor del Programa de Doctorat Espai públic i Recuperació urbana de la Universitat de Barcelona. Membre del grup de recerca consolidat Art, Ciutat, Societat.

Dr. Pep Vivas
Doctor en Psicologia. Màster en Intervenció Ambiental. Professor propi dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya; professor del Programa de Doctorat en Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del Grup de recerca URBSIC (Ciutats en la societat de la informació i el coneixement).

Professors responsables d'àrees temàtiques

Dr. Miquel Domingo
Doctor en Arquitectura. Ha estat professor titular i director del Departament d'Urbanisme de l'ETSAB de la Universitat Politècnica de Catalunya. Excap del Servei de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Autor de diverses publicacions sobre l'evolució urbana de Barcelona.

Dr. Joan Guardia
Doctor en Psicologia. Professor titular d'Estadística del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament. Ex vicerector de la Universitat de Barcelona. Expert i assessor tècnic en nombrosos estudis ambientals.

Sra. Carme de la Madrid
Psicòloga. Màster en Intervenció Ambiental. Postgrau en Participació i Desenvolupament sostenible (Universitat Autònoma de Barcelona). Consultora ambiental, experta en temes de participació ciutadana.

Sra. Montserrat Morales
Psicòloga i educadora. Fundadora del Màster. Àmplia experiència en recerca ambiental centrada en entorns escolars, els drets dels infants i el món de l'art. Membre de diversos organismes i associacions internacionals.

Dr. Pere Riera
Doctor en Economia. Professor titular del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Expert en economia ambiental.

Sra. Anna Vitores
Psicòloga. Professora del Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora de la Universitat Oberta de Catalunya.

Professorat del programa

Dra. Teresa Anguera
Doctora en Psicologia. Catedràtica de Metodologia al Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de Barcelona. Experta en mètodes observacionals aplicats als estudis ambientals.

Sr. Francesc Aragall
Pedagog i ergonomista. Exresponsable de la Secció de Transports, Barreres Urbanes i Arquitectòniques de l'Institut Municipal de Disminuïts. Expert en plans de mobilitat. Impulsor a escala internacional del «Disseny per a tothom». Director general de ProAsolutions. President de la Fundació Design for All.

Sr. Joaquim Brugué
Exdirector General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

Dr. José Antonio Corraliza
Doctor en Psicologia. Catedràtic de Psicologia Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid. Expert en avaluació del paisatge i autor de diversos textos de psicologia ambiental.

Sra. Margarida Feliu
Pedagoga del Centre d'Educació Ambiental Santa Marta de Viladrau. Expresidenta de la Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA).

Sr. Rubén Fernández
Sociòleg. Professor associat del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona. Soci fundador de la Cooperativa ECTS.

Dr. Joel Martí
Doctor en Sociologia. Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia. Cocoordinador del Postgrau en Participació i Desenvolupament Sostenible (Universitat Autònoma de Barcelona).

Sra. Meritxell Munné
Historiadora. Cap de Comunicació d'Empresa Municipal de Viladecans. Presidenta del Centre d'Estudis i Documentació de Nou Barris.

Dr. Juan Muñoz
Doctor en Psicologia. Professor titular del Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sr. Albert de Pablo
Arquitecte. Màster en Intervenció Ambiental. Soci fundador de l'equip interprofessional Interlands®, dedicat a tasques d'ordenació urbana, intervenció ambiental i paisatge.

Dr. Oscar Rebollo
Doctor en Sociologia. Professor titular de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dra. Teresa Romaña
Doctora en Pedagogia. Diplomada en Intervenció Ambiental. Professora titular de Pedagogia Ambiental. Departament de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat de Barcelona.

Sr. Salvador Rueda
Biòleg i psicòleg. Director de l'Agència Local d'Ecologia Urbana de Barcelona. Extècnic del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Dr. Ole Thorson
Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. President d'INTRA, Ingeniería de Tráfico, SL i de MEDIAM. Vicepresident de l'Associació per a la Prevenció dels Accidents de Trànsit, (PAT), i de la Federació Europea d'Associacions de Vianants (FEPA).

Sra. Olga Villacampa
Psicòloga. Sòcia directora de Noema Consulting. Experta en comunicació ambiental.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí 
A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:
 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.
 • Personal del Grup UB (10% de descompte).
 • Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (10% de descompte).

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • Catalunya Caixa