Institut de Formació Contínua

Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Cooperació Internacional

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
2.550 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
01 abril 2019
Final curs:
15 octubre 2019

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Control de la normativa internacional sobre materials, coneixements sobre sistemes de construcció alternatius i sobre sistemes d’actuació en zones d’emergència i en zones en desenvolupament.
 • Domini dels softwares internacionals del sector que s'utilitzen per a realitzar una Anàlisi del Cicle de Vida, i dels softwares d’energies renovables, de sistemes hídrics i de taules de càlcul.
 • Els encarregats d'impartir les classes del postgrau són professionals i investigadors, i també hi participen empreses especialitzades.
Presentació

L’arquitectura bioclimàtica i sostenible és una realitat. No es pot dissenyar res sense tenir en compte l’entorn, el clima, els materials que s’empraran, els recursos hídrics de què es disposa, i les energies que s’utilitzaran en el projecte.

En aquest postgrau aprendràs els criteris generals i les bases que cal tenir en compte en un projecte i en un disseny bioclimàtics. També aprendràs a realitzar una ACV (Anàlisi del Cicle de Vida) dels materials complerts (els conceptes a tenir en compte i els softwares que es poden utilitzar), i obtindràs els coneixements necessaris per a saber els càlculs que s'han de fer per a controlar els sistemes hídrics, les bases dels sistemes energètics renovables que s'han d'aplicar, i els criteris i actuacions que són necessaris per tal d’afrontar amb èxit projectes de cooperació internacional i en zones d’emergència i d'exclusió social.

El sistema de formació és totalment online i permet flexibilitat d'horari i d’ubicació, l’alumne pot avançar segons la seva disponibilitat, etc. Els alumnes disposen d'una aula de discussió interna, d'un sistema de consultes online, de documentació digital, de vídeos de seguiment, de sortides de camp virtuals, d'explicacions teòriques, de videoconferències (classes online virtuals en directe) i d'entrevistes a professionals del sector.

Els encarregats d'impartir les classes del postgrau, que té una finalitat pràctica i professionalitzadora, són professionals específics del sector i investigadors amb un grau d'expertesa destacat, que tenen l’objectiu d’obrir noves línies professionals a l’alumnat mitjançant l'adquisició de noves capacitacions i la creació de nous contactes amb empreses del sector.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Cooperació Internacional per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Objectius
 • Conèixer els passos que cal seguir en les actuacions d'un projecte de cooperació i en situacions d'emergència.
 • Conèixer la normativa ACV (Anàlisi del Cicle de Vida) tant dels materials com d'un projecte complex.
 • Conèixer els sistemes actius existents i dominar la seva aplicació, la seva utilització en una obra i el seu manteniment.
 • Conèixer els sistemes de construcció habituals en projectes de cooperació.
 • Conèixer les característiques dels recursos hídrics que cal tenir en compte en un projecte per tal d'aconseguir un major estalvi i una major eficiència.
 • Conèixer les energies renovables i els sistemes de climatització que cal utilitzar en una edificació bioclimàtica.
 • Dominar els principis i bases del disseny bioclimàtic.
Destinataris

Arquitectes, enginyers de l'edificació i enginyers en general.

Qualsevol tècnic i professional interessat en la matèria.

Programa

1. Tècniques constructives: fusta, fang, palla, pedra
1.1. Tècniques constructives amb fang: tova, tàpia, adob, revestiments.
1.2. Tècniques constructives amb palla.
1.3. Tècniques constructives amb pedra: pedra seca, formigons amb calç, fonamentacions romanes....
1.4. Tècniques constructives amb fusta: encaixos, entramats vegetals.

2. Gestió dels recursos hídrics en la construcció
2.1. Captació i distribució d'aigua urbana.
2.2. Disseny i càlcul de xarxes amb el software EPANET.
2.3. Vessament, drenatge i erosió i sedimentació.
2.4. Reg i paisatgisme. Software WaterSense Water Budget Tool.
2.5. Captació i utilització d'aigua pluvial.
2.6. Consum eficient en l'edificació. Certificats.
2.7. Reutilització d'aigües grises.
2.8. Depuració natural i artificial.

3. Sistemes passius de climatització. Arquitectura Bioclimàtica
3.1. Què és el bioclimatisme.
3.2. El clima i el medi ambient.
3.3. Confort.
3.4. Disseny bioclimàtic.
3.5. Sistemes i eines bioclimàtiques.
3.6. Il·luminació natural.
3.7. Eines per a les estratègies bioclimàtiques.

4. Sistemes actius elèctrics i renovables en edificació
4.1. Sistemes actius d'energies renovables.
4.2. Energia solar tèrmica.
4.3. Energia solar fotovoltaica.
4.4. Energia minieòlica.
4.5. Energia tèrmica de la biomassa.
4.6. Microgeneració.
4.7. Autoconsum.

5. Materials sostenibles ecològics. Anàlisi del Cicle de Vida
5.1. Definició dels impactes ambientals dels productes.
5.2. Economia circular.
5.3. Impactes ambientals.
5.4. Normativa sobre impacte ambiental.
5.5. Eines de càlcul.

6. Acció humanitària. ONG. Arquitectura d'emergència
6.1. Situació econòmica mundial. Acció humanitària.
6.2. Nacions Unides.
6.3. Funcionament d'una ONG.
6.4. Plantejament i desenvolupament de projectes de cooperació internacional.
6.5. Vectors principals a tenir en compte en una actuació en un projecte de desenvolupament. Contrapart.
6.6. Avaluació i proposta de solucions en les situacions d’emergència. Actuacions específiques.

Direcció

Sra. Lila Herrera

Coordinació

Sr. Antoni Fonseca i Casas
DEA (Diploma d’Estudis Avançats) en Arquitectura i Enginyeria. Postgrau en Rehabilitació Energètica. Professional Acreditat LEED.

Quadre docent
Sr. Micheel Wassouf
Llicenciat en Arquitectura.

Sr. Oliver Style
Màster en Ciència, Arquitectura i Energia.

Sr. Emmanuel Adriaan Pauwels
Professional Acreditat LEED especialitzat en el disseny i la construcció d'edificis.

Sr. David Pérez
Associat Verd LEED (LEED Green Associate). Màster en Product Management (EADA).

Sr. Alfonso Godoy
Màster en Arquitectura Sostenible. Llicenciat en Arquitectura.

Sr. Ulrich Cotterlaz
Enginyer tèrmic llicenciat a l'INSA de Lyon. Especialista en construcció amb palla i adob.

Sr. Antoni Márquez
Màster en Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis. Professional Acreditat LEED. Enginyer industrial.

Sr. Albert Juan
Màster en Eficiència Energètica. Enginyer industrial. Enginyer tècnic industrial en Electrònica.
On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA