Institut de Formació Contínua

Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Cooperació Internacional

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
2.550 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
24 octubre 2019
Final curs:
06 abril 2020

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Tècniques constructives sostenibles
1.1. Tècniques constructives amb fang: tova, tàpia, adob, revestiments
1.2. Tècniques constructives amb palla
1.3. Tècniques constructives amb pedra: pedra seca, formigons amb calç, fonamentacions romanes, etc.
1.4. Tècniques constructives amb fusta: encaixos, entramats vegetals

2. Recursos hídrics en l'edificació
2.1. Captació i distribució d'aigua urbana
2.2. Disseny i càlcul de xarxes amb el software EPANET
2.3. Vessament, drenatge, erosió i sedimentació
2.4. Reg i paisatgisme. Software WaterSense Water Budget Tool
2.5. Captació i utilització d'aigua pluvial
2.6. Consum eficient en l'edificació. Certificats
2.7. Reutilització d'aigües grises
2.8. Depuració natural i artificial

3. Confort i climatització natural
3.1. Què és el bioclimatisme?
3.2. El clima i el medi ambient
3.3. Confort
3.4. Disseny bioclimàtic
3.5. Sistemes i eines bioclimàtiques
3.6. Il·luminació natural
3.7. Eines per a les estratègies bioclimàtiques

4. Energies renovables en l’edificació
4.1. Sistemes actius d'energies renovables
4.2. Energia solar tèrmica
4.3. Energia solar fotovoltaica
4.4. Energia minieòlica
4.5. Energia biomassa. Tèrmica
4.6. Microgeneració
4.7. Autoconsum

5. Arquitectura humanitària
5.1. Situació econòmica mundial. Acció humanitària
5.2. Nacions Unides
5.3. Funcionament d'una ONG
5.4. Plantejament i desenvolupament de projectes de cooperació internacional
5.5. Vectors principals a tenir en compte en una actuació en un projecte de desenvolupament. Contrapart
5.6. Avaluar i proposar solucions en les situacions d’emergència. Actuacions específiques

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA