Institut de Formació Contínua

Postgrau en Atenció Infermera en Cures Pal·liatives

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
2.970 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
14 octubre 2019
Final curs:
16 juny 2020
Horari:

On-line, excepte un dilluns i dimarts mensuals de 15:30h a 20:00h. Els mesos de març i maig tindran un dilluns i dimarts addicional.

Lloc:
Institut Català d'Oncologia (ICO). Av. Gran Vía, 199-203. 08907 Hospitalet de Llobregat
Hores bonificables:
373 h. on-line + 99 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Únic programa a nivell nacional exclusiu per a infermers/es, amb 17 edicions impartides i més de 400 professionals formats, que t'ofereix coneixements, recursos i eines de suport per a la millora de la teva tasca assistencial.
 • Inclou pràctiques clíniques en equips específics de cures pal·liatives en l'àmbit assistencial que escullis i flexibles segons la teva disponibilitat.
 • Coorganitzat amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO), comptaràs amb l’expertise i el prestigi del seu equip multidisciplinari de professionals.
Presentació

Coorganitzat amb:

ico

 

 

En l’actualitat, a la nostra societat, un alt percentatge de pacients i les seves corresponents famílies precisen d'una atenció pal·liativa en el decurs d'una malaltia crònica, de llarga durada i/o de final de vida.

El Postgrau en Atenció Infermera en Cures Pal·liatives està adaptat a aquest requeriment actual de la població i respon a la necessitat d’especialistes que han de donar resposta a aquestes cures, des de qualsevol àmbit assistencial (AP, hospitalari, sociosanitari i residencial).

El programa, amb un clar enfocament professionalitzador, està dissenyat i impartit en col·laboració amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i compta amb un equip multidisciplinari de professionals de renom i àmplia experiència en el sector, els quals proporcionen a l’infermer/a una formació professional avançada, especialitzada i rigorosa perquè desenvolupi i millori la seva pràctica clínica en cures pal·liatives i ajudi al pacient i a la seva família a superar la situació de final de la vida de la millor manera possible.

Des d’un enfocament de treball en equip i seguint el procés assistencial, el programa s’organitza en tres grans blocs: els principis de la cura infermera i les cures pal•liatives, la pràctica infermera en els problemes de salut més prevalents en aquesta etapa vital i la relació d’ajuda com a instrument essencial de l’atenció en situacions en les quals el sofriment i la pèrdua estan molt presents.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Atenció Infermera en Cures Pal·liatives per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Objectius
 • Adquirir els coneixements i les habilitats infermeres i les actituds per oferir cures pal·liatives al pacient i la seva família.
 • Desenvolupar accions que fomenten la participació del pacient en la presa de decisions al final de la vida.
 • Construir plans de cures individualitzats adaptats a les necessitats del pacient i de la família en la situació de malaltia avançada i al final de la vida.
 • Dominar les diferents eines de comunicació per establir relacions terapèutiques amb les persones que es troben a l’etapa final de la vida i amb els seus familiars.
 • Autoconeixement i gestió de les pròpies emocions en la tasca assistencial en cures pal·liatives.
 • Identificar la influència de les pròpies pèrdues en la construcció de la cura al final de la vida.
 • Identificar les línies prioritàries i susceptibles de la investigació al final de vida per contribuir a la millora de la cura.
Destinataris

Diplomats/des o graduats/des en Infermeria.

Programa

1. Cures infermeres en l’atenció a la persona al final de vida. Història i entorn actual
1.1. Context actual de les cures pal·liatives. Història i transicions conceptuals i recursos assistencials.
1.2. La mort a la societat.
1.3. Característiques de la situació de malaltia avançada i progressiva.
1.4. Procés d’atenció.
1.5. La comunicació en la relació terapèutica. Procés de comunicació de males notícies en cures pal·liatives.
1.6. La família com a subjecte d’atenció.
1.7. Treball en equip.
1.8. Ètica de la cura. La presa de decisions en un equip: dilemes ètics.
1.9. Organitzacions de les cures pal·liatives.
1.10. Processos de pèrdua i dol. Implicacions emocionals i pràctica assistencial.

2. Pràctica infermera i problemes de salut més prevalents
2.1. Sistemes d’avaluació en cures pal·liatives.
2.2. Elaboració del pla terapèutic en cures pal·liatives.
2.3. Dolor com a experiència multidimensional.
2.4. Experiències de models conceptuals des de la disciplina infermera en l’atenció de pacients amb malaltia avançada.
2.5. Síndromes doloroses.
2.6. Dolor episòdic.
2.7. Dolor neuropàtic.
2.8. Símptomes digestius.
2.9. Símptomes respiratoris.
2.10. Símptomes neuropsicològics.
2.11. Símptomes sistèmics.
2.12. Símptomes d’últims dies.
2.13. Sedació pal·liativa.
2.14. Urgències en cures pal·liatives.

3. Instruments de suport al professional: gestió del coneixement i de les emocions
3.1. Metodologia de la investigació en cures i evidència científica.
3.2. Cerques bibliogràfiques aplicades.
3.3. Treball en equip.
3.4. Aprenentatge organitzacional.
3.5. Instruments i actituds que afavoreixen el treball en equip.
3.6. Implicacions personals i pràctica assistencial.
3.7. Comunicació i informació. Anàlisi de les pròpies emocions.
3.8. Artteràpia i musicoteràpia com a instruments de l’expressió de sentiments.

4. Estància formativa i treball final
4.1. Estància formativa o pràcticum
4.2. Projecte final
Estància formativa o pràcticum de 50 hores en un equip específic de cures pal·liatives en l’àmbit hospitalari, sociosanitari o en atenció domiciliaria (a escollir pel participant).
El treball final serà un projecte de millora en l’atenció al pacient i la família en l’àmbit de treball del participant

Direcció

Sra. Lourdes Guanter
Infermera. Màster en Cures Pal·liatives. Unitat de Formació i Docència. Institut Català d’Oncologia de l’Hospitalet de Llobregat. Professora associada. Facultat de Medicina i Ciències de la Salud. Universitat de Barcelona.

Sra. Cristina Lasmarias
Infermera. Màster en Cures Pal·liatives. Centre Col·laborador de la OMS de Programes Públics de Cures Pal·liatives/ Càtedra de Cures Pal·liatives Uvic-UCC. Institut Català d’Oncologia de l'Hospitalet.

Coordinació

Sra. Lourdes Guanter
Infermera. Màster en Cures Pal·liatives. Unitat de Formació i Docència. Institut Català d’Oncologia de l’Hospitalet de Llobregat. Professora associada. Facultat de Medicina i Ciències de la Salud. Universitat de Barcelona.

Quadre docent
Professionals de l'ICO i altres equips de referència en l'atenció al pacient amb malaltia crònica, avançada i/o al final de la vida.

Sra. Josa Adell
Infermera. Màster en Cures Pal·liatives. PADES de Sant Feliu de Llobregat.

Sra. Eulalia Alburquerque
Infermera. Màster en Cures Pal·liatives. Unitat de Formació i Docència de l'Institut Català d'Oncologia (L'Hospitalet de Llobregat).

Sra. Elisabeth Barbero
Treballadora social. Coordinadora de Treball Social de l'Institut Català d'Oncologia (L'Hospitalet de Llobregat).

Sra. Montse Bleda
Infermera. Màster en Cures Pal·liatives. Unitat de Suport Integral de l'Institut Català d'Oncologia (Badalona).

Sra. Rosé Borrell
Infermera. Màster en Cures Pal·liatives. UFISS de Cures Pal·liatives de l'Institut Català d'Oncologia (Girona).

Sra. Montserrat Busquets
Infermera. Professora d'Ètica i Legislació. Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de la Universitat de Barcelona.

Dra. Agnès Calsina
Metgessa adjunta del Servei de Cures Pal·liatives de l'Institut Català d'Oncologia (L'Hospitalet de Llobregat).

Sra. Núria Caros
Infermera. Consultoria clínica AFANOC i Fundació La Casa dels Xuklis. Membres de l'Equip de Suport Psicoemocional de les Unitats d'Oncologia i Hematologia Pediàtrica de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Terapeuta familiar. Màster Especialista en Sofrologia Caycediana.

Sra. Núria Codorniu
Infermera. Màster en Cures Pal·liatives. Unitat Funcional de Pulmó de l'Institut Català d'Oncologia. (L'Hospitalet de Llobregat).

Sra. Nadia Collette
Artterapèuta.

Sra. Àngela Duran
Infermera. Adjunta a la Direcció de Cures de l'Institut Català d'Oncologia (L'Hospitalet de Llobregat).

Sra. Paz Fernández Ortega
Infermera. Responsable d'Investigació Infermera de l'Institut Català d'Oncologia (L'Hospitalet de Llobregat).

Sra. Merche Galiano
Infermera. Consultes Externes del Servei de Cures Pal·liatives de l'Institut Català d'Oncologia (L'Hospitalet de Llobregat).

Sra. Adela Gejo
Infermera. PADES de L'Hospitalet de Llobregat.

Sr. Francisco Gil
Psicòleg. Cap del Servei de Psicooncologia de l'Institut Català d'Oncologia (L'Hospitalet de Llobregat).

Sra. Maripau González
Psicòloga clínica i de la salut.

Sra. Lourdes Guanter
Infermera. Màster en Cures Pal·liatives. Unitat de Formació i Docència de l'Institut Català d'Oncologia (L'Hospitalet de Llobregat).

Sra. Cristina Lasmarias
Infermera. Observatori Qualy d'atenció al final de la vida. Institut Català d'Oncologia (L'Hospitalet de Llobregat).

Dra. Rosana Lubelza
Psiquiatra i psicoanalista de l'equip clínic CIPA.

Dra. Dolores Martí
Metgessa. Màster en Cures Pal·liatives. PADES Les Corts. Mutuam.

Dr. Emilio Martínez
Metge adjunt. Màster en Cures Pal·liatives. Unitat de Suport Integral de l'Institut Català d'Oncologia (Badalona).

Sra. Montserrat Puig
Infermera. Màster en Cures Pal·liatives. PADES Les Corts. Mutuam.

Sra. Mercedes Riquelme
Treballadora social. Professora de la Universitat de Barcelona. Unitat de Suport Integral de l'Institut Català d'Oncologia (Badalona).

Dra. Gala Serrano
Metgessa. Màster en Cures Pal·liatives. Metgessa coordinadora del Servei de Cures Pal·liatives de l'Institut Català d'Oncologia (L'Hospitalet de Llobregat).

Dr. Christian Villavicencio
Metge adjunt del Servei de Cures Pal·liatives de l'Institut Català d'Oncologia (L'Hospitalet de Llobregat).
Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals del Postgrau en Atenció Infermera en Cures Pal·liatives són les següents:

 • Equips pal·liatius especialitzats en l’atenció al pacient i la família al final de la vida.
 • Equips pal·liatius en hospitals i clíniques.
 • Equips pal·liatius d’atenció domiciliària (atenció primària).
 • Equips pal·liatius en centres residencials.
 • Equips pal·liatius en centres sociosanitaris.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)
• Personal del Institut Català d’Oncologia (ICO) (25% de descompte).

També tens la possibilitat d'accedir a les beques que ofereix Assistència Sanitària pels Màsters i Postgraus de l'àrea de salut, fent clic aquí

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA