Institut de Formació Contínua

Postgrau en Atenció Integral a l'Esportista d'Alt Rendiment

Modalitat On-line

Testimonial ex-alumnes

Ex-alumnes ens expliquen la seva experiència en el Postgrau i la seva trajectòria professional.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
3.370 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
15 novembre 2018
Final curs:
15 juliol 2019

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Objectius

El Postgrau pretén que adquireixis competències per acompanyar l’esportista d’elit en el desenvolupament del seu talent perquè assoleixi els seus objectius tenint en compte la complexitat dels factors que intervenen en l’èxit. 

Més concretament, el curs persegueix objectius com ara:

 • Adquirir eines que permetin el diagnòstic dels factors físics i emocionals que poden limitar el rendiment de l’esportista.
 • Identificar les complexitats i dificultats de l’entorn de l’esportista d’elit per poder intervenir adequadament en el procés d’acompanyament.
 • Familiaritzar-se amb aspectes sanitaris de l’entorn de l’esport d’elit: equip sanitari, mesuradors de salut, etiologia de les lesions més comunes, factors de risc, etc.
 • Adquirir habilitats per detectar condicionants potencials de lesió de la persona i el seu entorn.
 • Conèixer les estratègies alimentàries i d’hidratació per augmentar el rendiment.
 • Adquirir tècniques i estratègies per optimitzar les habilitats psicològiques de l’esportista d’alt nivell i millorar-ne el rendiment.
 • Empatitzar amb la situació emocional de l’esportista per realitzar un bon acompanyament.
 • Acompanyar els esportistes per aprendre nous patrons de comportament, adoptant una disposició emocional adequada per assolir els seus objectius.
 • Desenvolupar la capacitat d’anticipar-se a les necessitats de l’esportista mitjançant mètodes per a l’organització de l’activitat i del procediment.
 • Adaptar-se a les circumstàncies canviants i dinàmiques de l’esportista i el seu entorn.
 • Aprendre a argumentar raonadament les decisions des d’una visió general de temes implicats en l’ètica esportiva i la seva influència en el desenvolupament de l’esportista.
 • Millorar la comunicació i la coordinació de tots els agents amb qui interacciona l’esportista per aconseguir la seva formació integral.
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA