Institut de Formació Contínua

Postgrau en Atenció al Pacient Crònic

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
2.470 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
08 novembre 2018
Final curs:
22 novembre 2019
Hores bonificables:
330 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Únic programa on-line a nivell nacional que ofereix una visió integral del pacient crònic en els diferents nivells assistencials d'intervenció: Atenció Primària, hospitalari, sociosanitari i residencial.
 • Dóna resposta a la demanda creixent d'especialistes en atenció al pacient crònic degut a l'augment d'aquestes malalties en la població espanyola i per les directrius marcades pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad envers l'abordatge de la cronicitat.
 • Especialització que assegura l'èxit del procés assistencial al pacient crònic, portant a l'aula les funcions i tasques del lloc de feina real. Inclou un mòdul de tallers de casos reals.
Presentació

Les malalties cròniques arriben a motivar el 80% de les consultes d'Atenció Primària i el 60% dels ingressos hospitalaris a Espanya, segons dades de la Societat Espanyola de Medicina Interna.

La cronicitat ha de ser l’eix central de l’atenció sanitària, ja sigui en joves, adults o persones grans. Resulta fonamental identificar en el pacient crònic els criteris de fragilitat per així poder elaborar intervencions més adequades dirigides a prevenir i/o abordar de forma més efectiva tot el procés assistencial, no només tenint en compte el pacient de forma aïllada sinó en el seu entorn familiar i social.

Aquet programa s'ha gestat d'acord amb l'evolució actual del sistema de salut i ha estat dissenyat per satisfer la creixent demanda de professionals d’infermeria en el maneig de les malalties cròniques.

El Postgrau en Atenció al Pacient Crònic de l'Institut de Formació Continua  - Universitat de Barcelona  integra aquestes necessitats i planteja una especialització basada en el coneixement i en l'experiència, que capaciti els professionals d'infermeria per cuidar, amb la màxima qualitat i eficiència, el pacient crònic. Amb aquest propòsit, el programa inclou temes com polítiques de salut, abordatge interdisciplinari, valoració i intervenció social, cures d'infermeria en patologies cròniques en fases agudes i subagudes, atenció integral i pal·liativa, atenció psicològica i emocional, aspectes bioètics i legals, habilitats psicoemocionals dels professionals davant de situacions d'estrès, comunicació terapèutica i metodologies d'investigació. A més, compta amb la realització de tallers de casos simulats i l'elaboració d'un projecte d’investigació.


Si ets infermer/a i t'interessa l'àmbit de l'atenció al pacient crònic, aquest és el teu programa.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Atenció al Pacient Crònic per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.
Objectius

En finalitzar el postgrau el/la infermer/a haurà de ser capaç de:

 • Aprendre a treballar de manera proactiva per poder gestionar millor la salut dels pacients crònics.
 • Abordar el pacient crònic davant d’una situació complexa (aguda-subaguda) en qualsevol nivell assistencial d'intervenció: hospitalari, atenció primària, sociosanitari o residencial.
 • Conèixer les eines que faciliten la interconnexió de tots els dispositius assistencials per aconseguir accions efectives i eficients.
 • Saber estendre l'aplicació de les cures del pacient al seu entorn afectiu i cuidadors.
Destinataris

Diplomats/des i/o graduats/des en Infermeria.

Programa

1. Polítiques de salut i concepte de cronicitat
1.1. Introducció a la cronicitat: definició i discussió
1.2. Característiques dels sistemes sanitaris en cronicitat

2. Abordatge interdisciplinari. Valoració i intervenció
2.1. Equips interdisciplinaris: competències i objectius d'intervenció
2.2. Abordatge de la cronicitat en els diferents nivells assistencials i equips de recolzament
2.3. Abordatge social en la cronicitat
2.4. Aspectes emocionals en el pacient crònic
2.5. Valoració geriàtrica integral: detecció de problemes i escales de valoració
2.6. Rehabilitació integral: objectius rehabilitadors
2.7. Rehabilitació en el pacient amb amputació
2.8. Nutrició i dietètica en el pacient crònic

3. Maneig de la comorbiditat en el pacient crònic. Cures d'infermeria
3.1. Atenció al pacient crònic amb problemes respiratoris
3.2. Atenció al pacient crònic amb problemes cardiològics
3.3. Atenció al pacient crònic amb afectació neurològica
3.4. Atenció al pacient crònic amb diabetis
3.5. Atenció al pacient crònic amb insuficiència renal

4. Atenció pal·liativa al pacient crònic al final de la vida
4.1. Atenció pal·liativa oncològica i no oncològica. Atenció integral i control de símptomes
4.2. Atenció psicològica i emocional al final de la vida

5. Aspectes bioètics i legals en el marc de la cronicitat
5.1. Aspectes i habilitats psicoemocionals dels professionals davant de situacions d’estrès
5.2. Habilitats relacionals i comunicatives. Comunicació terapèutica
5.3. Aspectes bioètics i legals en el marc de la cronicitat

6. Seguretat del pacient crònic
6.1. Importància de la seguretat del pacient en cronicitat
6.2. Mapa de la seguretat del pacient en España: Hospital, atenció primària, atenció sociosanitària
6.3. Incidents relacionats amb la seguretat del pacient i esdeveniments adversos més freqüents en el pacient crònic
6.4. Estratègies de millora en la seguretat del pacient crònic
6.5. Abordatge pràctic en la detecció precoç d’incidents relacionats amb la seguretat del pacient

7. Tallers de casos simulats
7.1. Taller de lesions per pressió
7.2. Taller de farmacologia i cronicitat
7.3. Taller d’obtenció de mostres
7.4. Taller d’electrocardiografia

8. Projecte d'investigació

Direcció
Sra. Antonia Martínez Villegas
Infermera. Gestora de casos de la Corporació Sanitària Parc Tauli. Màster en lideratge i gestió en els serveis d'infermeria de la Universitat de Barcelona.
Coordinació

Sra. Mercè Prat Martínez
Infermera. Professora Titular de l'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Salut i Benestar Comunitari per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quadre docent
Tutors d'impartició

Sra. Silvia Bleda Garcia
Diplomada en infermeria. Professora Titular de l'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Salut i Benestar Comunitari per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sr. Albert Monterde Martínez.
Infermer. Màster en Gestió i Serveis d'Infermeria, Universitat de Barcelona. Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives de Badalona Serveis Assistencials.

Sra. Anna Pujol Garcia
Diplomada en infermeria. Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (UFISS) de l'Hospital de Sabadell (Corporació Sanitària Parc Taulí).

Sra. Mercè Prat Martínez
Diplomada en infermeria i especialista en geriatría. Professora Titular de la *Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Salut i Benestar Comunitari per la Universitat Autònoma de Barcelona. Directora acadèmica Postgrau Atenció Integral d'infermeria al Pacient Fràgil de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sra. Mireia Gallés Muntada
Infermera d'atenció primària. EAP de Vic. Centre d'Atenció Primària El Remei.
Postgrau de Infermeria en Atenció Primària (CADI). Màster en Salut Comunitària.

Sra. Sra. M Carme Partera Luque
Infermera. Unitat Funcional de Seguretat del Pacient. Coorporació Sanitària Parc Taulí.

Sr. Juan José Zamora Sánchez
Diplomat en Infermeria. Atenció Primària. Institut Català de la Salut de Barcelona
Màster en Lideratge i Gestió en els serveis d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Olga Monistrol Ruano
Infermera de recerca. Hospital Universitari MútuaTerrassa

Sra. Alicia Gutiérrez Benito
Diplomada en infermeria. Títol infermera especialista en Geriatria. Màster Administració i Gestió de recursos d'infermeria. Escola de infermeria de Santa Madrona. Servei de Geriatria i Cures Paliatives de Badalona Serveis AssistencialsAutors

Sra. Silvia Bleda García
Diplomada en infermeria. Professora Titular de l'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Salut i Benestar Comunitari per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sra. Valérie Buscemi
Psicòloga. Màster en Psicogerontologia i Neurociències Aplicades per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dra. Irene Carracedo Gil
Doctora en Psicologia. Professora Titular a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sra. Maria Colomer Giner
Infermera. Unitat de Cures Pal·liatives. Corporació Sanitària Parc Taulí.

Sra. Nuria Collell Doménech
Infermera. Gestora de casos de l'Equip Avaluador Integral Ambulatori del Pacient Fràgil amb Insuficiència Cardíaca de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

Sr. Ricard Comet Monte
Metge i Cirurgià. Especialista en Medicina Interna. Hospital de Sabadell (Corporació Sanitària Parc Taulí).

Sra. Patrícia Duran Alert
Diplomada en Dietètica i Nutrició.

Sra. Vanessa González Sequero
Infermera. EAIA-Trastorn Cognitiu a Corporació Sanitària Parc Taulí.

Sr. Isidre Grimau Malet
Metge i Cirurgià. Unitat de Cures Pal·liatives. Corporació Sanitària Parc Taulí.

Sra. Montse López Postigo
Infermeria. PADES pal·liació. Corporació Sanitària Parc Taulí.

Sra. Antonia Martínez Villegas
Diplomada en infermeria. Gestora de casos de la Corporació Sanitària Parc Tauli
Màster en lideratge i gestió en els serveis d'infermeria de la Universitat de Barcelona.
Directora acadèmica Postgrau Atenció Integral d'infermeria al Pacient Fràgil de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sra. Patrícia Meixide Vázquez
Fisioterapeuta. Corporació Sanitària Parc Taulí.

Sr. Albert Monterde Martínez.
Infermer. Màster en Gestió i Serveis d'Infermeria, Universitat de Barcelona. Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives de Badalona Serveis Assistencials.

Sr. Joaquim Obiols Arderius
Infermer. Laboratori-UDIAT Centre Diagnòstic. Corporació Sanitària Parc Taulí.

Sra. Mª Cristina Ortega Matas
Infermera. Membre del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Sra. Claustre Pont Sunyer
Metge i Cirurgià. Especialista en Neurologia. Hospital Clínic de Barcelona.

Sra. Mercè Prat Martínez
Infermera especialista en geriatria. Màster en Salut i Benestar Comunitari i Professora Titular de l'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sra. Anna Pujol Garcia
Infermera. Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (UFISS) de Geriatria de l'Hospital de Sabadell (Corporació Sanitària Parc Taulí).

Sr. Antonio Rodríguez Romero
Infermera. Laboratori-UDIAT Centre Diagnòstic. Corporació Sanitària Parc Taulí.

Sra. Ana Sánchez Rojas
Infermera. Servei Nefrologia de l'Hospital de Bellvitge.

Dr. Sebastià J. Santaeugenia González.
Metge Especialista. Màster en Gerontologia Clínica, Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Direcció d'institucions sanitàries, Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives de Badalona Serveis Assistencials.

Sra. Teresa Valverde Torreguitart
Infermera. Educadora diabetològica. Hospital Mútua de Terrassa.

Sra. Laura Vidaña Moya
Terapeuta ocupacional. Professora titular de la Universitat de Vic.

Sra. Cocó Vilarasau Farré
Diplomada en Dietètica i Nutrició.

Sra. Lidia Obama López
Treballadora social. Badalona Serveis Assistencials.

Sra. Irene Vázquez Trabado
Treballadora social. Badalona Serveis Assistencials.

Dr. Santiago Tomás Vecina
Doctor en Medicina. Metge especialista en Medicina interna. Màster en Metodologia i Gestió de la Qualitat Assistencial. Responsable de la Unitat Funcional de Seguretat del Pacient-Badalona Serveis Assistencials. Director de la Fundació per a la Investigació Docència i Innovació en Seguretat del Pacient (FIDISP).
Sortides professionals

Aquest postgrau capacita l'alumne tant en coneixements i habilitats, com en actituts, per a realitzar atenció sanitària tècnica i professional envers les necessitats de salut de les persones amb patologia crònica, en tots els nivells assistencials que ofereixen cures a aquest tipus de pacients:

 • Àmbit residencial.
 • Entorn sociosanitari.
 • Àmbit hospitalari.
 • Atenció primària.
 • Atenció domiciliària.
 • Centres de salut, en general.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA