Institut de Formació Contínua

Postgrau en Desenvolupament del Talent a les Organitzacions

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
4.075 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
18 octubre 2019
Final curs:
23 maig 2020
Horari:

Caps de setmana quinzenals. Divendres de 16:00h a 20:00h. Dissabte de 9:00h a 13:00h.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona
Hores bonificables:
380 h. on-line + 120 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. El marc del desenvolupament i la planificació estratègica de persones
1.1. Paper i funcions del desenvolupament de persones a les organitzacions: nous entorns, nous paradigmes, noves organitzacions, nous perfils d’empleats
1.2. Diferents enfocaments en funció de: l’estratègia i cultura de l’empresa, les prioritats, les polítiques, i les característiques, perfils i qualificacions dels empleats
1.3. Els actors del desenvolupament: la persona com a principal responsable (motivació, compromís, competències), els equips, els mànagers, els professionals del desenvolupament
1.4. Detectar necessitats organitzacionals: anàlisi i descripció de rols i de llocs de treball
1.5. Elaboració de perfils de llocs
1.6. Polítiques de promoció i carrera
1.7. Procés d’incorporació: reclutament, selecció i acollida
1.8. Gestió de la compensació i beneficis
1.9. La tecnologia al servei del desenvolupament: sistemes de gestió d’informació (ERP’s, SIRH). Internet, intranets, portals de l’empleat

2. Avaluació i desenvolupament del talent dels professionals

2.1. Nivells de talent: coneixements i habilitats, competències, aptituds
2.2. Detectar expectatives i necessitats de les persones, quines son les seves motivacions
2.3. Potenciar l’autodesenvolupament
2.4. Anàlisi del talent: anàlisi de potencial i anàlisi de les fortaleses per a una millor adequació. Com tenir dades de talent per ajudar a la pressa de decisions de la organització
2.5. Sistema de gestió per competències

  • Fonaments, beneficis i principis
  • Enfocament estratègic: de les competències corporatives a les dels grups o rols, lligant estratègia i persones
  • Fases per al disseny i implementació d’un sistema de competències

2.6. Tècniques per a la identificació i avaluació de competències i potencial: panell d’experts, entrevistes focalitzades, avaluació 360º, Assessment Center
2.7. El directiu com a responsable del desenvolupament: les seves principals competències, habilitats i eines
2.8. El directiu coach

3. Metodologies i eines per treballar el desenvolupament del talent: de la formació a l’aprenentatge
3.1. Gestió de processos d’aprenentatge: de l’anàlisi de necessitats a l’avaluació
3.2. De l’anàlisi dels gaps competencials al plantejament d’objectius d’aprenentatge
3.3. Establir itineraris de desenvolupament de competències
3.4. Saber decidir la metodologia més apropiada en funció dels objectius: presencial o virtual, dins o fora de l’aula, expositiva, treballs en grup...
3.5. Itineraris per al desenvolupament directiu: Development Center
3.6. El tractament individual: mentoring i coaching
3.7. La gestió del coneixement: metodologies
3.8. Nous camins per a l’aprenentatge i la formació: formació informal, ecosistemes d’aprenentatge, continguts com a resultat (co-creació)…
3.9. Com pot facilitar la tecnologia 2.0 l’aprenentatge: entorns virtuals, e-learning, MOOC’s, xarxes socials corporatives, dispositius mòbils...

4. Competències relacionals del professional del desenvolupament
4.1. Gestió emocional d’un mateix, gestió de les relacions
4.2. Comunicació interpersonal
4.3. Treball en equip
4.4. Anticipar i resoldre conflictes
4.5. Mentoring i coaching individual: al llarg del curs es realitzaran dues sessions individuals entre un mentor/coach i un participant

5. Projecte final
El projecte es planteja com una síntesi dels aprenentatges del postgrau. Es tracta d’un exercici, preferentment d’equip, en el qual es desenvolupa un tema d’aplicació pràctica a una o vàries organitzacions, sobre alguns dels continguts del curs.
Per desenvolupar el projecte, els alumnes tindran el suport d’un tutor/a.

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA