Institut de Formació Contínua

Postgrau en Didàctica de l'Espanyol com a Llengua Estrangera

matricula-tancada-programas-relacionados

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
32 ECTS
 
Preu:
3.370 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
05 novembre 2015
Final curs:
28 setembre 2016
Horari:

On-Line. La fase presencial, d'assistència obligatòria, dura una setmana i es realitza del 4 al 6 de juliol de 2016 de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 17:00h

Lloc:
Institut de Formació Continua - IL3. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Programa pioner en la seva disciplina, que ha format professors de l’Instituto Cervantes i d’universitats i centres d’arreu del món
 • Et proporciona eines didàctiques pràctiques i innovadores per tal que treguis partit de la situació privilegiada de l’espanyol a nivell internacional
 • Quadre docent de gran qualitat i experiència, que compta amb els autors de materials d’E/LE de més prestigi a Espanya
Presentació


Donat que la matrícula d'aquest curs està tancada, et recomenem que vegis aquest curs: Expert en Metodologia de l'Español com a Llengua Estrangera.

Avui en dia, l’espanyol és la segona llengua de comunicació internacional i la quarta més parlada al món. La seva expansió internacional, el seu valor com a recurs econòmic i la importància demogràfica dels castellanoparlants són factors clau per a la difusió de l’espanyol en l’actual societat del coneixement. No és estrany, doncs, que l’ensenyament de la llengua i la cultura espanyoles sigui font d’una creixent demanda internacional.

Aquest postgrau té els seus orígens el 1987, quan començaven a consolidar-se les necessitats formatives dels professionals en aquest camp. Únic en aquell moment, el programa era molt innovador pel seu enfocament i els seus continguts. El 1999, fidel al seu esperit innovador, es va convertir en el primer programa en modalitat on-line en aquest camp. Actualment, el programa segueix millorant la seva orientació professionalitzadora i la interactivitat dels materials on-line.

Si estàs interessat en la docència de l’espanyol com a llengua estrangera i tens una titulació universitària, tinguis o no experiència en l’ensenyament de l’espanyol a estrangers, aquest és el teu curs.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Didàctica de l'Espanyol com a Llengua Estrangera per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 32 crèdits ECTS.
Objectius

Quan acabi el Postgrau en Didàctica de l'Espanyol com a Llengua Estrangera podràs:

 • Desenvolupar estratègies i coneixements amplis i actualitzats en la didàctica de l'espanyol com a llengua estrangera (E/LE).
 • Dissenyar tasques d'organització de cursos i programes, en la didàctica de l'espanyol com a llengua estrangera.
 • Crear materials didàctics orientats a l'aprenentatge de l'espanyol.
 • Desenvolupar la comprensió i la reflexió de la pràctica docent, i assolir un bon coneixement de les línies actuals d'investigació aplicada a la didàctica de llengües.
 • Ampliar coneixements i estendre la formació al Màster en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera i L2.
Destinataris

Persones interessades en la docència d'ELE que vulguin adquirir una formació professionalitzadora i que hagin obtingut el grau de llicenciat, titulació superior (BA. Licence, etc.) o diplomat, amb o sense experiència prèvia en l'ensenyament d'ELE.

Programa

1. Conceptes bàsics i adquisició de segones llengües.
1.1. Inicis de la professió dels educadors en llengües estrangeres.
1.2. Visió diacrònica de la didàctica de llengües estrangeres.
1.3. Conceptes lingüístics subjacents per a una didàctica comunicativa de les llengües.
1.4. Aproximacions comunicatives a la didàctica de les L2: enfocaments nocionals funcionals i enfocaments processuals o discursius.
1.5. Concepte de llengua subjacent en la didàctica actual de llengües: aproximació semiòtica al model discursiu de llengua.
1.6. Introducció a la investigació sobre l'aprenentatge de llengües estrangeres i segones llengües.
1.7. L'adquisició del llenguatge: perspectives teòriques i d'investigació.
1.8. La producció del parlant no nadiu: la interllengua.
1.9. La configuració dels sistemes d’interllengua: factors interns i externs.
1.10. Revisió dels conceptes relacionats amb la didàctica de la L2, i especialment amb l'àrea d'adquisició de les L2.

2. Metodologia.
2.1. L'aula d'E/LE.
2.2. Els objectius i els continguts del programa i el seu tractament didàctic.
2.3. L'avaluació i els exàmens.
2.4. Les destreses lingüístiques.
2.5. La didàctica de les destreses receptives.
2.6. La didàctica de l'expressió i de la interacció.
2.7. El domini del sistema.

3. Integració d’habilitats i treball per tasques i projectes.

3.1. L'ensenyament d'E/LE: dels mètodes al currículum.
3.2. L'ensenyament centrat en l'alumne.
3.3. L'ensenyament de llengües mitjançant tasques.
3.4. Procediments.

4. Gramàtica pedagògica.

4.1. De la dita al fet... lingüístic.
4.2. El context.
4.3. Redundants? A propòsit del valor dels pronoms tònics en el discurs.
4.4. Hi havia una vegada...
4.5. Hi havia... altra vegada!
4.6. Per seguir.

5. Sintaxi de l’espanyol.
5.1. L'article definit i indefinit en espanyol. Condicionaments gramaticals i pragmàtics de la seva ocupació.
5.2. Expressions de temporalitat no oracionals en espanyol. Condicionaments semàntics i gramaticals de la seva ocupació.
5.3. Marcadors del discurs escrit.
5.4. El mode subjuntiu en espanyol.
5.5. Les perífrasis verbals.
5.6. L'expressió de la causalitat en espanyol. Les oracions causals. Característiques gramaticals i pragmàtiques.
5.7. Síntesi i bibliografia de l'assignatura.

6. Avaluació.
6.1. Introducció a l'avaluació.
6.2. L'objecte a avaluar .
6.3. L'avaluació certificativa: instruments.
6.4. L'avaluació a l'aula: instruments.
6.5. L'equiparació d'exàmens amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
6.6. Anàlisi i difusió de resultats.

7. Pràcticum.
7.1. Objectius.
7.2. Característiques contextuals diverses.
7.3. Estructura i organització del pràcticum.

8. Portafoli I.
8.1. Què és el portafoli?
8.2. Objectius de l'ús del portafoli en la formació de professors.
8.3. La selecció de mostres.
8.4. Estratègies per a la selecció de mostres.
8.5. Els diferents apartats del portafoli.
8.6. Procediment i criteris d'avaluació.

9. Portafoli II.
9.1. Pràctica reflexiva.
9.2. Formació del professorat.
9.3. Processos d’escriptura .
9.4. Construcció del coneixement.

Direcció
Dr. Miquel Llobera Cànoves
Catedràtic del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Barcelona.
Coordinació

Dra. M. Vicenta González Argüello
Professora del Departament de Filologia Hispànica de la Universitat de Barcelona.

Quadre docent
Sr. Raúl Alfonso Lozano
Llicenciat en Filologia Portuguesa.

Sra. Encarna Atienza
Llicenciada en Filologia Hispànica i Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona.

Dra. Cristina Ballesteros Gómez
Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona.

Dra. M. Paz Battaner
Professora de la Universitat Pompeu Fabra

Dr. Francisco Javier Cantero
Doctor en Filologia Romànica i professor del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Barcelona.

Dra. Lourdes Díaz Rodríguez
Doctora en Filologia Espanyola per la Universitat de Barcelona i Màster en Formació de Professors d'E/LE per la Universitat de Barcelona.

Dra. Mar Garachana Camarero
Doctora en Filologia Espanyola per la Universitat de Barcelona i professora titular del Departament de Filologia Hispànica de la Universitat de Barcelona.

Sra. M. Ángeles García Asensio
Llicenciada en Filologia Hispànica.

Dra. M. Vicenta González Argüello
Llicenciada en Filologia Hispànica i Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació.

Sr. Javier Lahuerta
Llicenciat en Filologia Hispànica (secció lingüística) i Màster d'E/LE.

Dr. Miquel Llobera i Cànoves
Catedràtic del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Barcelona.

Dr. Ernesto Martín Peris
Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació i Llicenciat en Filologia Hispànica i en Filologia Germànica.

Sra. Roser Martínez Sánchez
Professora de Gramàtica Normativa Castellana E/LE en el Departament de Traducció i Filologia de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Dr. Antonio Mendoza
Catedràtic del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Barcelona.

Sra. Begoña Montmany Molina
Llicenciada en Filologia Hispànica.

Sra. Cristina Palomeque
Professora de l'EOI La Pau. Llicenciada en Traducció e Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra.

Dr. Agustín Yagüe Barredo
Doctor en Didáctica de la Lengua por la Universidad de Barcelona. Profesor titular de ELE en la EOI Barcelona Drassanes.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí 
A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:
 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.
 • Personal del Grup UB (10% de descompte).
 • Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (10% de descompte).

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA