Institut de Formació Contínua

Postgrau en Didàctica de l'Espanyol com a Llengua Estrangera

matricula-tancada-programas-relacionados

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
32 ECTS
 
Preu:
3.370 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
05 novembre 2015
Final curs:
28 setembre 2016
Horari:

On-Line. La fase presencial, d'assistència obligatòria, dura una setmana i es realitza del 4 al 6 de juliol de 2016 de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 17:00h

Lloc:
Institut de Formació Continua - IL3. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Conceptes bàsics i adquisició de segones llengües.
1.1. Inicis de la professió dels educadors en llengües estrangeres.
1.2. Visió diacrònica de la didàctica de llengües estrangeres.
1.3. Conceptes lingüístics subjacents per a una didàctica comunicativa de les llengües.
1.4. Aproximacions comunicatives a la didàctica de les L2: enfocaments nocionals funcionals i enfocaments processuals o discursius.
1.5. Concepte de llengua subjacent en la didàctica actual de llengües: aproximació semiòtica al model discursiu de llengua.
1.6. Introducció a la investigació sobre l'aprenentatge de llengües estrangeres i segones llengües.
1.7. L'adquisició del llenguatge: perspectives teòriques i d'investigació.
1.8. La producció del parlant no nadiu: la interllengua.
1.9. La configuració dels sistemes d’interllengua: factors interns i externs.
1.10. Revisió dels conceptes relacionats amb la didàctica de la L2, i especialment amb l'àrea d'adquisició de les L2.

2. Metodologia.
2.1. L'aula d'E/LE.
2.2. Els objectius i els continguts del programa i el seu tractament didàctic.
2.3. L'avaluació i els exàmens.
2.4. Les destreses lingüístiques.
2.5. La didàctica de les destreses receptives.
2.6. La didàctica de l'expressió i de la interacció.
2.7. El domini del sistema.

3. Integració d’habilitats i treball per tasques i projectes.

3.1. L'ensenyament d'E/LE: dels mètodes al currículum.
3.2. L'ensenyament centrat en l'alumne.
3.3. L'ensenyament de llengües mitjançant tasques.
3.4. Procediments.

4. Gramàtica pedagògica.

4.1. De la dita al fet... lingüístic.
4.2. El context.
4.3. Redundants? A propòsit del valor dels pronoms tònics en el discurs.
4.4. Hi havia una vegada...
4.5. Hi havia... altra vegada!
4.6. Per seguir.

5. Sintaxi de l’espanyol.
5.1. L'article definit i indefinit en espanyol. Condicionaments gramaticals i pragmàtics de la seva ocupació.
5.2. Expressions de temporalitat no oracionals en espanyol. Condicionaments semàntics i gramaticals de la seva ocupació.
5.3. Marcadors del discurs escrit.
5.4. El mode subjuntiu en espanyol.
5.5. Les perífrasis verbals.
5.6. L'expressió de la causalitat en espanyol. Les oracions causals. Característiques gramaticals i pragmàtiques.
5.7. Síntesi i bibliografia de l'assignatura.

6. Avaluació.
6.1. Introducció a l'avaluació.
6.2. L'objecte a avaluar .
6.3. L'avaluació certificativa: instruments.
6.4. L'avaluació a l'aula: instruments.
6.5. L'equiparació d'exàmens amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
6.6. Anàlisi i difusió de resultats.

7. Pràcticum.
7.1. Objectius.
7.2. Característiques contextuals diverses.
7.3. Estructura i organització del pràcticum.

8. Portafoli I.
8.1. Què és el portafoli?
8.2. Objectius de l'ús del portafoli en la formació de professors.
8.3. La selecció de mostres.
8.4. Estratègies per a la selecció de mostres.
8.5. Els diferents apartats del portafoli.
8.6. Procediment i criteris d'avaluació.

9. Portafoli II.
9.1. Pràctica reflexiva.
9.2. Formació del professorat.
9.3. Processos d’escriptura .
9.4. Construcció del coneixement.

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA