Institut de Formació Contínua

Postgrau en Direcció en Manteniment i Seguretat Industrial

Modalitat On-line

Vídeo de presentació
David Aguado.

Sr. David Aguado,
Director del Postgrau.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
3.570 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
10 novembre 2016
Final curs:
20 juliol 2017

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • En les videoconferències i els fòrums de l’aula aprendràs amb experts de sectors clau: automobilístic (Nissan), químic i farmacèutic (Alcon- Novartis), infraestructures industrials (CESPA- Ferrovial), agroalimentari, empreses de serveis, etc.
 • Mitjançant activitats professionalitzadores, adquiriràs experiència en els reptes que tenen les empreses en aquesta àrea, millorant l’eficiència d’operacions i processos.
 • Més enllà de les funcions de manteniment, adquiriràs habilitats de direcció, gestió i lideratge per al progrés professional. 

Presentació

El manteniment és un element clau per millorar la productivitat, ja que la seva gestió òptima suposa una important millora de l’eficiència en la indústria i en la reducció de costos. Actualment, el manteniment va molt més enllà de la reacció davant els problemes, ja que inclou la seva predicció i prevenció. Alhora, la seguretat industrial és un element essencial entorn de les funcions de manteniment i la seva correcta implementació suposa importants millores en indústries productives. En aquest context, el sector industrial requereix professionals preparats per a la direcció, gestió i lideratge de l’àrea de manteniment que aportin millores en l’eficiència de les operacions i processos.

El Postgrau en Direcció de Manteniment i Seguretat Industrial de la Universitat de Barcelona respon a aquests reptes, partint del punt de vista de les necessitats de les empreses. Està dissenyat i impartit per professionals en actiu i amb trajectòries destacades en sectors en què el manteniment té més importància: automobilístic (Nissan), químic i farmacèutic (Alcon- Novartis), grans infraestructures industrials (CESPA- Ferrovial), a més de professionals amb experiència en el sectors de gran consum, agroalimentari o en empreses de serveis de manteniment, entre d’altres.

Durant el curs et posaràs en el rol de director de manteniment i hauràs de superar reptes complexos vinculats a les diferents funcions d’aquesta àrea, de manera que adquiriràs experiència que podràs explicar en els processos de selecció i et faran destacar com a professional

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Direcció en Manteniment i Seguretat Industrial per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Objectius

L’objectiu principal del curs és preparar els participants per desenvolupar-se professionalment en funcions de Direcció de Manteniment i Seguretat Industrial. Concretament, aquest Postgrau té els objectius següents:

 • Actuar de forma exitosa en les funcions de responsabilitat en l’àmbit del manteniment, analitzant i prioritzant la informació rellevant.
 • Aprendre a integrar el manteniment en l’entorn empresarial o organitzatiu.
 • Liderar equips de manteniment mitjançant la coordinació, comunicació, motivació i implicació d’aquests equips i optimitzar-ne el treball.
 • Elaborar, analitzar i prendre decisions relatives a les despeses i les inversions en el manteniment i els camps vinculats.
 • Integrar la Seguretat Industrial com a element clau de la gestió del manteniment.
 • Gestionar àrees vinculades a la Direcció de Manteniment, com la qualitat, la gestió de l’energia i l’aigua o els residus.
 • Diagnosticar la situació del servei de manteniment i dissenyar plans de millora, avaluant els recursos necessaris i adquirint eines per implantar-los. 
Destinataris

El Postgrau en Direcció de Manteniment i Seguretat Industrial s’adreça a enginyers o altres professionals amb titulacions cientificotècniques que vulguin desenvolupar-se professionalment en l’àmbit de la Direcció del Manteniment i la Seguretat Industrial.

Els interessats que tinguin altres perfils hauran d’acreditar experiència en funcions de responsabilitat en l’àmbit del manteniment: s’estudiarà cada cas per veure l’adequació del perfil amb el programa.

Programa

1. Bases del manteniment
1.1. La imatge ideal del manteniment
1.2. Informacions per al manteniment
1.3. Eines d’anàlisis d’incidències
1.4. Sistemes informàtics com a suport al manteniment
1.5. Recuperació del nivell de deteriorament dels equips. Manteniment correctiu
1.6. Anàlisi i prevenció de la recurrència d’avaries
1.7. El manteniment preventiu
1.8. El manteniment predictiu

2. Gestió de l'organització industrial i factor humà

2.1. El manteniment en les organitzacions empresarials: present i futur
2.2. Estructures organitzacionals del manteniment
2.3. Coordinació del manteniment amb producció i altres departaments de l’organització
2.4. Aptituds, capacitats i actituds del personal de manteniment
2.5. Las relacions humanes
2.6. Perfil del director de manteniment i el lideratge de les persones
2.7. L’ocupació del temps i la comunicació

3. Gestió del manteniment: despeses i inversions

3.1. Models de gestió del manteniment: Facilities Management
3.2. Confecció d’un pressupost de despeses de manteniment
3.3. Com fer seguiment i controlar un pressupost de manteniment
3.4. Costos fixos i variables
3.5. Gestió eficient de recanvis
3.6. Eines de reducció de costos de manteniment
3.7. Pla de reinversió/recapitalització

4. Manteniment normatiu i seguretat industrial

4.1. Introducció a la seguretat industrial
4.2. Gestió de la seguretat industrial en el manteniment
4.3. Obligacions reglamentàries i funcionals del manteniment industrial
4.4. Prevenció en el manteniment
4.5. Les auditories i inspeccions
4.6. Seguretat en els treballs de manteniment

5. Energia, medi ambient i qualitat en el manteniment industrial

5.1. L’energia: factor clau a la industria
5.2. Sistemes de gestió d’energia
5.3. Estratègies d’estalvi energètic
5.4. Indicadors de consum energètic
5.5. Casos pràctics d’implementació de projectes d’estalvi energètic
5.6. Gestió de residus: aspectes normatius
5.7. Tipus de residus i classificació
5.8. Tipus de tractaments de residus
5.9. Manteniment enfocat a la qualitat

6. Indicadors de manteniment

6.1. Nou enfocament en la base del manteniment
6.2. Sis grans pèrdues
6.3. Total Productive Maintenance (TPM)
6.4. Principals indicadors per al manteniment
6.5. Establiment d’objectius de fiabilitat de forma rendible
6.6. Gestió dels indicadors de manteniment
6.7. El diagnòstic global de la gestió en manteniment
6.8. Pla d’empresa de manteniment
6.9. Organització de manteniment en situacions critiques
6.10. La formació en manteniment

Experts

Sr. David Aguado
Cap de Servei de Manteniment a Catalunya de les Plantes de Tractament de Residus de Ferrovial Servicios. Llicenciat en Organització Industrial per la UPC i Diplomat en Telecomunicacions per la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). Experiència de 16 anys a l'Àrea de Manteniment en els Sectors d'Automoció (VALEO) , Farmacèutic (SSL Healthcare Manufacturing) i Tractament de Residus (CESPA – Ferrovial Serveis).

Sr. Oriol Jürgens
Responsable de Manteniment d'Instal·lacions a la Planta Farmacèutica de la multinacional ALCON (Grup Novartis) al Masnou. Enginyer Químic per l'Institut Químic de Sarrià (IQS). Doctorat a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona ICMAB-CSIC. Té 15 anys d'experiència en Enginyeria i Manteniment en l'entorn industrial Farmacèutic.

Sr. Joan Mitjavila
Membre del Consell Executiu i de la Junta Directiva de l’Associació Espanyola de Manteniment (AEM). Enginyer Tècnic Industrial Mecànic. Té 48 anys d’experiència en l’entorn del manteniment i l’explotació d’Instal·lacions i equips de tot tipus i tecnologia. Fundador i Directiu de 5 projectes empresarials destinats als serveis contractats, enfocats al manteniment d’entorns industrials i edificis i a la gestió de serveis tècnics (Facilities/Utilities/Project Management).

Sr. Carles Sala
Cap de Manteniment d’instal·lacions de les plantes de producció d’automòbils NISSAN a Barcelona i Montcada Reixac. Enginyer Elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica per l’Institut Català de Tecnologia (ICT). Té més de 25 anys d’experiència en el camp del manteniment industrial.

Quadre docent
Tutors d'impartició

Sr. David Aguado
Cap de Servei de Manteniment a Catalunya de les Plantes de Tractament de Residus de Ferrovial Servicios. Llicenciat en Organització Industrial per la UPC i Diplomat en Telecomunicacions per la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). Experiència de 16 anys a l'Àrea de Manteniment en els Sectors d'Automoció (VALEO) , Farmacèutic (SSL Healthcare Manufacturing) i Tractament de Residus (CESPA – Ferrovial Serveis).

Sr. José María Coloma
Responsable del Departament de Formació de Manteniment en les plantes de producció NISSAN de Barcelona. Està certificat com a "Sènior Expert" (Expert en Gestió) de manteniment per la matriu NISSAN del Japó, donant suport organitzatiu a les plantes de Sud-àfrica i Rússia. Té més de 30 anys d'experiència en el camp del manteniment industrial.

Sr. Oriol Jürgens
Responsable de Manteniment d'Instal·lacions a la Planta Farmacèutica de la multinacional ALCON (Grup Novartis) al Masnou. Enginyer Químic per l'Institut Químic de Sarrià (IQS). Doctorat a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona ICMAB-CSIC. Té 15 anys d'experiència en Enginyeria i Manteniment en l'entorn industrial Farmacèutic.

Sr. Joan Mitjavila
Membre del Consell Executiu i de la Junta Directiva de l’Associació Espanyola de Manteniment (AEM). Enginyer Tècnic Industrial Mecànic. Té 48 anys d’experiència en l’entorn del manteniment i l’explotació d’Instal·lacions i equips de tot tipus i tecnologia. Fundador i Directiu de 5 projectes empresarials destinats als serveis contractats, enfocats al manteniment d’entorns industrials i edificis i a la gestió de serveis tècnics (Facilities/Utilities/Project Management).

Sr. Carles Sala
Cap de Manteniment d’instal·lacions de les plantes de producció d’automòbils NISSAN a Barcelona i Montcada Reixac. Enginyer Elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica per l’Institut Català de Tecnologia (ICT). Té més de 25 anys d’experiència en el camp del manteniment industrial.

VIDEOCONFERÈNCIES AMB EXPERTS

Sr. José María Borda
Director general de SISTEPLANT. Director de Producte (Product Manager) de EAKM PRISMA® (Líder en Sistemes de Gestió del Manteniment). Membre de la Junta Directiva de l'Associació Espanyola de Manteniment (AEM). Membre de ACICAE, HEGAN i TEDAE.

Sr. Francisco Javier González
Enginyer Tècnic Electromecànic. Doctor Enginyer Industrial en mecànica. Va treballar durant 28 anys al Metro de Madrid amb responsabilitats directes sobre manteniment. Compta amb àmplia experiència en la direcció de control de fabricació, posada en servei, remodelació d'unitats, implantació i seguiment de l'explotació en l'àmbit ferroviari i gestió i organització de centres de manteniment de material rodant. Premi Europeu de Manteniment 2006. President de l'Associació Espanyola de Manteniment (AEM) i del Comitè Nacional de Manteniment del sector del Transport d'aquesta Associació.

Sr. Felix Tobalina Pons
Enginyer Industrial. Àmplia experiència en llocs executius de Manteniment (REPSOL, Indústries del Paper i la Celulosa, Flamagas, ...). Expert en implantació de RCM. Consultor-assessor en temes de Formació, Estratègia, Productivitat Industrial i Manteniment.

Sr. Miguel Ángel Rodríguez del Palau
Enginyer tècnic industrial. Director general GRUPHELCO INDUSTRIAL. Fundador de la societat E.HELCOSA. Expert en Gestió de Manteniment. President de l'Associació d'Empreses de Serveis de Tarragona. Vicepresident de l'Associació Espanyola de Manteniment (AEM).
Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí 
A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:
 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.
 • Personal del Grup UB (10% de descompte).
 • Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (10% de descompte).

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • Catalunya Caixa