Institut de Formació Contínua

Postgrau en Farmacovigilància

Modalitat Semipresencial

¿Per què es important la Farmacovigilància?
Teresa Cuchí

La Dra. Teresa Cuchí, directora del Postgrau ens explica els punts forts i els beneficis d’aquesta formació.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
3.970 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
18 octubre 2019
Final curs:
11 juliol 2020
Horari:

Sessions presencials: dos dissabtes al mes de 9:00h a 18:00h. La majoria de les sessions presencials es podran seguir per videoconferència.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona
Hores bonificables:
326 h. on-line + 124 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • És el programa que tracta amb més profunditat i orientació pràctica les novetats europees en Farmacovigilància
 • Et permetrà potenciar el teu desenvolupament professional a nivell espanyol i europeu
 • Aprendràs amb professionals de reconeguda experiència en l’àmbit regulador i la indústria de la Unió Europea
Presentació

La farmacovigilància és una àrea professional en auge que té com a objectiu la identificació, quantificació, avaluació i prevenció dels riscos existents en l'ús dels fàrmacs. Els professionals d'aquesta disciplina han de conèixer i aplicar amb rigor les noves normatives europees que estableixen les obligacions i responsabilitats en aquest àmbit, com són el Reglament 1235/2010 i la Directiva 2010/84.

El Postgrau en Farmacovigilància de la Universitat de Barcelona és el programa que tracta amb major profunditat i orientació pràctica totes les novetats europees en farmacovigilància. Et prepara per aplicar eines com els informes periòdics de seguretat (Periodic Safety Update Reports), estudis de postautorització (Post-authorization Safety Studies), mètodes per a la gestió de senyals (Signal Management), sistemes de gestió del risc, sistemes de qualitat de farmacovigilància (Master File), inspeccions, auditories així com eines de comunicació i gestió de crisi.

De la mà d’experts referents de la indústria i d’àmbits regulatoris, el programa tracta de forma exhaustiva tots els aspectes relacionats amb aquesta àrea no només en la teoria, sinó també aportant exemples i casos pràctics per constituir-se com un curs de referència en l'especialització d'aquesta temàtica.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Farmacovigilància per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS. 
Objectius

Aquest postgrau té l'objectiu principal de promoure tècnics i responsables qualificats en farmacovigilància que es puguin desenvolupar professionalment amb els requisits més recents. Per tant, els objectius del programa inclouen:

 • Analitzar des d'un punt de vista pràctic els reptes i les solucions que comporten el dia a dia del responsable de farmacovigilància.
 • Proporcionar les bases teòriques i pràctiques de la farmacovigilància en el marc estatal i europeu.
 • Oferir una visió completa de la legislació europea en farmacovigilància i el seu impacte per als professionals d'aquesta àrea.
 • Aplicar les exigències més recents de la Unió Europea en aquest àmbit a partir de documentació i normativa estatal i europea (en espanyol i anglès).
 • Proporcionar les bases per a la implantació d'estudis farmacoepidemiològics i estudis de seguretat.
 • Conèixer els sistemes i eines de comunicació i gestió de crisi en farmacovigilància i de gestió i minimització del risc.
 • Proporcionar els elements que integren els informes periòdics de seguretat i aprendre a aplicar-los.
 • Identificar i gestionar les reaccions adverses associades a l’ús de medicaments a partir de les bases científiques.
 • Conèixer i aplicar sistemes i eines de manteniment i verificació de la qualitat.
 • Determinar els processos de vigilància de productes sanitaris.
Destinataris

El programa es dirigeix a:

 • Professionals de diferents departaments de la indústria farmacèutica (control i garantia de qualitat, I+D, assajos clínics, registres, mèdica, etc.), que vulguin adquirir coneixements i habilitats per en Farmacovigilància o en àmbits relacionats.
 • Professionals de l’àrea de Farmacovigilància (tant en la indústria com del sistema de salut) interessats en actualitzar i consolidar les competències en aquest camp.
 • Altres professionals amb titulació universitària (llicenciatura, diplomatura, grau o equivalent) en Farmàcia, Medicina, Biologia, Química o altres camps vinculats a les Ciències de la Salut.
Programa

1. Introducció i bases regulatòries
1.1 Introducció
1.2 Legislació espanyola
1.3 EMA (Agència Europea del Medicament)
1.4 Legislació global

2. Reaccions adverses
2.1 Reaccions adverses
2.2 Management or reporting of adverse reactions to medical products
2.3 E2B

3. Informes d’autorització i estudis postautorització de seguretat
3.1 Periodic Safety Update Reports
3.2 Post-authorisation Safety Studies
3.3 Signal Management

4. Sistema de Qualitat I: Sistema de Farmacovigilància
4.1 Pharmacovigilance Systems and their Quality Systems
4.2 Pharmacovigilance System Master File

5. Sistema de Qualitat II: monitorització del Sistema de Farmacovigilància
5.1 Pharmacovigilance Inspections
5.2 Audits

6. Gestió del risc
6.1 Risk Management Systems
6.2 Additional Monitoring
6.3 Tools, Educat. Mats & Effectiveness Measurements for Risk Minimisation

7. Comunicació i gestió de crisi
7.1 Public Participation in Pharmacovigilance
7.2 Continuous Pharmacovigilance, Ongoing Benefit-Risk Evaluation, Regulatory Action and Planning of Public Communication
7.3 Incident Management
7.4 Referral Procedures for Safety Reasons
7.5 Safety Communication

8. Vigilància de productes sanitaris
8.1 Vigilància de Productes Sanitaris
8.2 Vigilància de Productes Cosmètics

Direcció

Dra. Teresa Cuchi
Doctora en Medicina. Màster en Salut Pública. Directora de PharmaLex Spain/ Actiomed.

Quadre docent
Dr. Alejandro Arana
Director, Epidemiology Research Triangle Institute Health Solutions
Barcelona

Dr. Alfonso Carvajal García Pando
Catedràtic en Farmacologia. Director del Institut de Farmacoepidemiologia del Centre de Farmacovigilància de Castella i Lleó.

Sra. Marina Collado Álvarez
Llicenciada en Farmàcia, Màster en Farmacovigilancia. Pharmacovigilance Quality Assurance Manager, Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Dra. Teresa Cuchi
Doctora en Medicina. Màster en Salut Pública. Directora de Actiomed.

Dra. Irene Rebollo
EU-QPPV (Qualified Person for Pharmacovigilance). Head of Medical Safety Barcelona. Laboratorios Alcon

Dr. Mariano Madurga Sanz
Cap d'Àrea de Farmacoepidemiología i Farmacovigilància. Divisió de Farmacoepidemiología y Farmacovigilància. Departament de Medicaments d'Us Humà. Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitàris.

Sra. Ana Belén Vela
Llicenciada en Ciències Químiques i en Farmàcia. Gestor Europeu de Sistemes de Qualitat. Responsable de Garantia de Qualitat, Actiomed Farmacovigilància.
Sortides professionals

La farmacovigilància és una àrea professional en auge, que requereix professionals adaptats a les novetats normatives internacionals. D'acord amb l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS), Espanya és el segon estat de tota la Unió Europea amb més activitat de farmacovigilància.

El Postgrau en Farmacovigilància de la Universitat de Barcelona, en estar actualitzat d’acord amb els darrers canvis de la Unió Europea en la matèria, et facilita el desenvolupament professional en el Departament de Farmacovigilància de la indústria farmacèutica, amb vistes a adquirir funcions de més responsabilitat en el futur.
 
A més, per les grans implicacions que té la farmacovigilància, aquest Postgrau millorarà el teu potencial professional en els diferents departaments de la indústria farmacèutica, incloent-hi:

 • Departament Mèdic
 • Departament de Registres, Regulatory Affairs i Relacions amb Administracions
 • Departament de Control i Garantia de Qualitat i Validacions
 • Departament d’Investigació Clínica
 • Departament d’Informació Mèdica i Documentació científica
 • Departament de Farmacoeconomia

Finalment, el Postgrau aporta una visió actualitzada aplicable en el dia a dia professional en l’ordenació, inspecció i atenció sanitària, especialment en funcions relacionades amb farmacovigilància i l’epidemiologia i altres àmbits relacionats amb la seguretat dels medicaments. 

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)
• Membres d’AEFI - Associació Espanyola de Farmacèutics de la Indústria (10% de descompte).

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA