Institut de Formació Contínua

Postgrau en Gestió Ambiental a l'Empresa i l'Administració Pública: Recursos, Comunicació i Canvi

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
2.470 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
21 octubre 2019
Final curs:
20 juliol 2020
Horari:

Dilluns de 16:00h a 21:00h i un dissabte al mes de 9:00h a 14:00h. 

Lloc:
Universitat de Barcelona - Facultat de Psicologia. Passeig de la Vall Hebron, 171. (08035-Barcelona)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Presentació

El Postgrau, que forma part del Màster en Intervenció i Gestió Ambiental, parteix de la consideració de la gestió ambiental entesa com que incorpora els valors del desenvolupament sostenible als objectius corporatius d'una organització i incideix en les seves polítiques, programes i procediments. Sobrepassa allò que és merament tecnològic i afecta les bones pràctiques i comportaments quotidians dels membres de l'organització. Per al programa, la gestió ambiental és primordialment gestió de comportaments. Per desenvolupar una gestió ambiental eficaç, és necessari conèixer les tecnologies i els seus efectes en l'ecosistema, però també els aspectes relacionats amb el comportament organitzacional, social i individual.

La gestió ambiental, que amb freqüència s'associa tan sols a l'empresa industrial, abasta per igual el sector terciari i l'Administració Pública, entesa com una organització que presta serveis, regula el marc de vida general i garanteix la preservació ambiental que permet avançar cap a la sostenibilitat.

La implantació d'un sistema de gestió ambiental, sigui a l'empresa o a l'Administració Pública, exigeix sempre, a més de conèixer la legislació, els recursos i els instruments més prototípics, afrontar un procés de canvi, de reticències al canvi, de processos comunicatius que han de gestionar-se adequadament...

El programa és interdisciplinari pel que fa als continguts, la docència i l'alumnat, i ha estat concebut i dissenyat atenent les aportacions i definicions de necessitats de professionals que hi han col·laborat en diferents moments i etapes durant dues dècades. Engloba tant l'exposició i la reflexió teòrica, com la presentació i l'anàlisi de casos pràctics (experiències, problemes reals, visites, etc.) a fi d'integrar aquests continguts en els diferents àmbits d'aplicació professional, així com d´oferir recursos metodològics per a la gestió ambiental. 

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Gestió Ambiental a l'Empresa i l'Administració Pública: Recursos, Comunicació i Canvi per la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS. 

Objectius
  • Aportar coneixements, tècniques i instruments per a la preparació específica de professionals de la gestió ambiental en el marc organitzacional, tant de l'empresa com de l'administració pública.
  • Facilitar una base comuna de conceptes, llenguatge i pràctica tot desenvolupant les competències bàsiques i el conjunt d'habilitats necessàries per poder dur a terme, des dels respectius perfils professionals, futurs treballs aplicats que requereixen una col·laboració inter/transdisciplinària.
Destinataris

Gestors públics i privats amb titulació universitària, procedents dels àmbits de ciències socials, ciències ambientals, salut i educació, planificació urbana i territorial. Tècnics superiors de la indústria i l'administració implicats en la gestió ambiental. Àmbits tècnics: enginyers, arquitectes, químics, biòlegs, ambientòlegs. Ciències socials: psicòlegs, sociòlegs, antropòlegs, geògrafs, educadors. Advocats, economistes i tècnics superiors de les administracions en general.

Eventualment s'acceptaran, amb l'autorització de la direcció del programa, aquells professionals sense titulació que, per la seva tasca relacionada amb el medi ambient, considerin d'interès la formació que s'imparteix. En aquest cas es lliurarà un certificat d'extensió universitària en lloc del títol de postgrau. 

Programa

1. Gestió ambiental i sostenibilitat
1.1. Gestió ambiental com a gestió de comportaments.
1.2. Legislació i economia ambiental.
1.3. Ecologia: sistemes naturals, recursos i territori.

2. Conceptes i experiències de gestió ambiental 
2.1. Avaluació i gestió ambiental a l'empresa i l'administració pública.
2.2. Mediació, formació ambiental i gestió del canvi a les organitzacions.

3. Tecnometodològic per a la Gestió Ambiental
3.1. Metodologies, recursos i instruments per a la gestió ambiental.
3.2. Preparació i seguiment del treball GAEAP.

Direcció

Dr. Enric Pol
Codirector del Màster. Doctor en Psicologia. Catedràtic de Psicologia Social i Ambiental de la Universitat de Barcelona. Excoordinador del Projecte d'Ambientalització del Campus Mundet. Autor, entre d'altres publicacions, del capítol "Environmental Management: A Handbook of Environmental Psychology" (Bechtel & Chuchman.2002). Director de Psico-PSAO, el Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional de la Universitat de Barcelona.

Dr. Lupicinio Íñiguez
Codirector del Màster. Doctor en Psicologia. Catedràtic de Psicologia Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. Expert en anàlisi del discurs i mètodes qualitatius. Impulsor del Centre d'Estudis Ambientals (CEA) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Experts

Sra. Maria Rosa Bonet
Llicenciada en filosofia. Mestra. Màster en intervenció ambiental per la Universitat de Barcelona (primera promoció). Membre de psico-SAO, Grup d'investigació consolidat en psicologia social, ambiental i organitzatiu, Universitat de Barcelona. Consultora socio-ambiental especialitzada en qüestions urbanes. 

Quadre docent
Dr. Martí Boada
Geògraf i doctor en ciències ambientals. Professor titular del departament de geografia i del centre d'estudis ambientals de la UAB. Premi global 500 de l'ONU 1995.

Sra. Anna Bolaños
Llicenciada en història contemporània (UB) i en ciències de la informació (UAB). Experta en comunicació ambiental. Exdirectora de sostenibilitat de AGBAR.

Sra. Rosa M. Canals
Arquitecta. Directora de planificació ambiental de la diputació de Barcelona. Responsable dels programes d'agenda-21 de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.

Dr. Xavier Carceller
Doctor en arquitectura per la UPC. Professor associat de la UPC. Cap de l'àrea de plans i programes de la subdirecció general d'avaluació ambiental. Departament medi ambient, Generalitat de Catalunya

Dra. Angela Castrechini
Doctora en psicologia social i ambiental. Professora del departament de psicologia social, UB. Membre de Psico-PSAO. Grup d'investigació en psicologia social, ambiental i organitzatiu, UB. Tutora del Màster

Sr. Antoni Choy
Advocat. Expert en dret ambiental. Exsubdirector general del departament de medi ambient de la Generalitat de Catalunya.

Dr. Robert Cruañas.
Doctor en química professor titular del departament de productes naturals, biologia vegetal i Edafo. Docent en l'àmbit de la gestió ambiental en farmàcia i de ciència i tecnologia dels aliments. Especialitzat en investigació sobre sòls contaminats.

Dr. Andres Di Masso
Doctor en Psicologia. Professor del departament de psicologia social, UB. Membre de psico-PSAO. Grup d'investigació en psicologia social, ambiental i organitzatiu. UB. Tutor del màster.

Sra. Judit Ester
Llicenciada en dret. Assessora jurídica especialitzada en dret ambiental.

Sr. Joan E. Fernandez Gajate
Enginyer agrònom en indústries alimentàries. Auditor cap sistemes de gestió de qualitat i medi ambient de TÜV Internacional Catalunya, Grup TÜV Rheinland, S.L.

Dr. Salvador García
Doctor en medicina. Professor titular de psicologia social, UB. Diplomat en formació i desenvolupament de directius per a la Universitat d'Harvard, EUA. Director acadèmic del curs d'adreça estratègica i gestió del canvi del programa Empretec de Nacions Unides.

Dr. Lupicinio Íñiguez
Catedràtic de psicologia social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Impulsor del centre d'estudis ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Coordinador del programa de doctorat en psicologia social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sr. Gonzalo Herranz
Enginyer de mines. Postgrau en enginyeria de projectes. Responsable de projectes de AUMA.

Dra. M. Carmen Martínez
Doctora en psicologia. Professora titular del departament de psicologia social, UAB. Experta en psicologia de les organitzacions.

Sr. Carles Mendieta.
Psicòleg. Director de Nova Consulting Organization. Exdirector de la Fundació Fòrum Ambiental.

Sr. Oriol Nel·lo
Geògraf. Professor del departament de geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del institut d’estudis metropolitans de Barcelona. Exsecretari general per a la planificació territorial. Departament de política territorial i obres públiques de la Generalitat de Catalunya.

Dr. Enric Net
Doctor en psicologia. Màster en intervenció ambiental. Professor associat del departament de psicologia social, UB.

Sr. Xavier Nicolau.
Llicenciat en farmàcia. Director de l'oficina de gestió ambiental unificada (OGAU) de Barcelona. Departament medi ambient, Generalitat de Catalunya.

Sra. Núria Parpal
Biòloga. Àrea de medi ambient. Diputació de Barcelona. Directora del programa sistema municipal d'indicadors de sostenibilitat.

Sr. Josep Planes
Biòleg. Director del servei d'educació ambiental. Departament de medi ambient. Generalitat de Catalunya.

Sr. Daniel Pons,
Biòleg, Màster en intervenció ambiental. Cap de medi ambient d'Ynypsa, informes i projectes, S.A. Tutor del màster.

Sra. Kathrine Raleigh.
Llicenciada estudis internacionals. Coordinador de projectes de la Fundació Hospital Santa Creu, recinte de University of Califòrnia at Berkeley. Màster en intervenció ambiental. Coordinadora de projectes del recinte de l'Hospital de la Santa Creu I Sant Pau.

Sr. Jordi Renom
Enginyer industrial. Director de la gestió de residus de l'agència de residus de la Generalitat de Catalunya. Exdirector gerent de l'agència metropolitana de residus de l'entitat del medi ambient.

Dr. Pere Riera
Doctor en economia. Professor titular del departament d'economia aplicada de la UAB. Expert en economia ambiental.

Dr. Joan Rieradevall
Doctor en ciències químiques, UAB. MBA (EADA), professor titular del Departament d'enginyeria química i de ciències ambientals de la UAB. Codirector del Postgrau interuniversitari en ecodiseny d'Elisava.

Sra. Marta Roca
Economista. Diplomada en intervenció ambiental, UB, i en economia de gestió ambiental. Consultora ambiental. Responsable de l'àrea de medi ambient del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Dra. Marina Romeo
Doctora en psicologia. Professora titular del departament de psicologia social, UB. Experta en comunicació i màrqueting. Vicecoordinadora del WOP-P, màster erasmus mundus i coordinadora del màster en intervenció psico-social. Membre de psico-PSAO. Grup d'investigació en psicologia social, ambiental i organitzatiu, UB.

Dra. Maria José Sarrias
Doctora en ciències biològiques. Directora de la secció de sistemes de qualificació de la direcció general de qualitat ambiental del departament de medi ambient. Generalitat de Catalunya.

Sr. Vicenç Sureda
Biòleg. Àrea d'espais naturals. Diputació de Barcelona, exdirector del servei de l'àrea de medi ambient. Diputació de Barcelona.

Sra. Josefina Tàpies.
Professora del Departament de productes naturals, biologia vegetal VI Edafologia. Facultat de Farmàcia. UB. Secretària del Institut de Recerca de l'aigua de la UB. Coordinadora del màster de l'aigua. Representant de la Facultat de Farmàcia en el POP institucional ciència i tecnologia del medi ambient

Dr. Albert Torras
Doctor en biologia. Entitat metropolitana del medi ambient. President de la Societat Catalana d'educació ambiental, SCEA.

Dr. Ricard Torres
Doctor en química. Professor departament enginyeria química, Facultat de Química, UB. Representant de la facultat de química en el POP institucional ciència i tecnologia del medi ambient

Dr. Sergi Valera.
Doctor en psicologia. Màster en intervenció ambiental (primera promoció). Professor titular del departament de psicologia social de l'O. B. Coordinador del postgrau en l'anàlisi i intervenció ambiental.

Dr. Tomeu Vidal
Doctor en psicologia. Professor titular del departament de psicologia social. Màster en intervenció ambiental. Professor del programa de doctorat espai públic i recuperació urbana de la UB. Membre del grup de recerca consolidat art, ciutat, societat. Tutor del màster.

Sra. Olga Villacampa
Psicòloga. Sòcia directora de Noema Consulting. Exdirectora d'ATI màrqueting. Experta en comunicació ambiental

Dr. Pep Visquis
Doctor en psicologia. Màster en intervenció ambiental, UB. Professor-coordinador de la UOC. Professor del programa de doctorat del departament de psicologia social de la UAB. Tutor del màster.

Sr. Frederic Ximeno
Biòleg. Exdirector general de planificació ambiental del departament de medi ambient i habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA