Institut de Formació Contínua

Postgrau en Ginecologia Estètica i Funcional i Cirurgia Genital Cosmètica de la Dona

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Curs d'especialització
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
6.070 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
24 gener 2020
Final curs:
19 desembre 2020
Horari:

Dijous, divendres i dissabtes de 09:00h a 21:00h i diumenges de 09:00h a 14:00h

Lloc:
Academia Nacional de Medicina y Cirugía Cosmética. C/ Nicaragua, 70. 08029 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
  • Estem en un moment de plena efervescència a l’àrea de la ginecoestètica, i en són una bona prova les diverses opcions terapèutiques mèdiques i quirúrgiques i les novetats tecnològiques que se’ns ofereixen diàriament; les hem considerat a totes amb criteri científic i acadèmic, i les hem ubicat al programa d’aquest curs universitari, pioner a nivell nacional i internacional, amb docents de prestigi reconegut i àmplia experiència.
  • El curs el supervisa i patrocina/subvenciona la World Society of Cosmetic Gynecology, l’Associació Espanyola per l’Estudi de la Menopausa, la Fundació Espanyola per l’Estudi de la Menopausa, la Societat Espanyola de Medicina i Cirurgia Cosmètica i la International Academy of Cosmetic Gynecology.
  • El curs es planteja com una activitat de formació en l’àmbit de la ginecologia estètica i funcional, una activitat que actualment està en ple desenvolupament, per una demanada social específica i creixent, i que comprèn una sèrie de procediments diagnòstics, preventius i terapèutics totalment definits que, la majoria de vegades, són aliens a qualsevol de les especialitats oficials o comuns en diverses d’aquestes.

 

Presentació

Sis milions de persones a Espanya tenen incontinència urinària i les previsions apunten que, a causa de l’envelliment de la població, aquesta xifra augmentarà en els pròxims anys. El 90 % de les dones que han estat mares estan afectades, de manera més o menys greu, de laxitud vaginal associada al part.

Només són dues xifres que s’han publicat en els últims mesos i que donen una idea que la gran quantitat de pacients que poden beneficiar-se dels últims avanços en tecnologia no invasiva per al rejoveniment íntim. Juntament a aquestes dades, en tenim una altra de molt significativa, i és que el número de pacients que se sotmeten a un rejoveniment íntim s’ha duplicat en un any. Això vol dir que les pors i els tabús es comencen a superar i que aquests tractaments estan aportant resultats positius.

Per la seva banda, l’Organització Mundial de la Salut ha definit la salut sexual com “un estat de benestar físic, emocional, mental i social relacionat amb la sexualitat; cosa que no és només l’absència de malaltia, disfunció o incapacitat. Per tal que la salut sexual s’aconsegueixi i es mantingui, els drets sexuals de totes les persones s’han de respectar, protegir i exercir plenament. Es requereix un enfocament positiu i respectuós de la sexualitat i de les relacions sexuals, així com de la possibilitat de tenir experiències sexuals agradables i segures, lliures de tota coacció, discriminació i violència”.

Problemes antics, inquietuds noves, solucions terapèutiques modernes

La tendència a la recerca de l’estètica íntima suposa una vertadera revolució sexual, especialment per les dones, i podria comparar-se a la generalització de la píndola anticonceptiva als anys setanta.

Hi ha diversos factors confluents: per una banda, la vida sexual activa s’està allargant en moltes persones, a causa, en gran mesura, del començament de noves relacions sentimentals a diferents moments de la vida. A més, les dones comencen a superar tabús i a reivindicar i buscar per elles mateixes relacions sexuals satisfactòries. I, finalment, i no menys important, la cirurgia, però, sobretot, les tecnologies no invasives aporten tractaments cada vegada més eficaços per aquest tipus de problemes.

La ginecologia cosmètica és una necessitat per la dona d’avui, no perquè es tractin patologies o problemes que no existien, sinó perquè ara el metge es preocupa de preguntar i el pacient de parlar de les seves inquietuds. Les pacients demanen tractaments vàlids, seriosos, segurs i avalats científicament que els permetin viure una vida completa i feliç.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en en Ginecologia Estètica i Funcional i Cirurgia Genital Cosmètica de la Dona per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Objectius
  • Crear consciència i criteri establint bases científiques que consolidin aquesta àrea d'exercici professional.
  • Desenvolupar la ginecologia estètica i funcional i cirurgia genital cosmètica de la dona en els aspectes clínics i d'investigació.
  • Adquirir coneixements i habilitats per desenvolupar les capacitats i competències que permetin als professionals titulats establir protocols i actuacions concretes de caràcter preventiu i/o, al seu cas, detectar, avaluar, diagnosticar i tractar les alteracions genitals de les dones, tant estètiques com funcionals.
Destinataris

Llicenciats o graduats en Medicina.

Programa

1. Aspectes bàsics. Procediments terapèutics funcionals
1.1. Introducció a la ginecologia estètica i funcional
1.2. Introducció a la cirurgia genital femenina cosmètica
1.3. Andrologia estètica i funcional i cirurgia genital masculina cosmètica
1.4. Història i estat actual en l'àmbit mundial
1.5. Consideracions bioètiques: imatge, autoestima, relació metge-pacient, etc.
1.6. Sexualitat
1.7. Salut sexual segons l'OMS
1.8. Avaluació psicològica
1.9. Drets i deures
1.10. Responsabilitat professional
1.11. Entrevista personalitzada, exploració física i complementària
1.12. Protocol documental: història clínica, documents informatius, consentiment informat, etc.
1.13. Patologies estètiques: enumeració i classificació de patologies en l'àmbit de la ginecologia estètica i funcional
1.14. Alternatives profilàctiques i terapèutiques: enumeració i classificació de procediments
1.15. Indicacions i contraindicacions
1.16. Límits de la ginecologia estètica i funcional i de la cirurgia genital cosmètica
1.17. Principis bàsics de cirurgia estètica
1.18. Comunicació i màrqueting
1.19. Sexologia clínica
1.20. Punt G: realitat o ficció? Possibles estratègies terapèutiques
1.21. Tractament del dolor vulvoperineal: disparèunia, vaginisme, etc.
1.22. Síndrome d'atròfia genitourinària
1.23. Síndrome de relaxació vaginal
1.24. Síndrome de la disfunció sexual hipoactiva
1.25. Teràpia hormonal substitutiva
1.26. Teràpia hormonal bioidèntica

2. Procediments terapèutics mèdics. Procediments terapèutics basats en electromedicina
2.1. Regeneració vaginal: bioestimulació
2.2. Factors de creixement plaquetari
2.3. Fracció vascular estromal i cèl·lules mare mesenquimals
2.4. Transplantament o empelt de teixit adipós
2.5. Tractament del 'liquen esclerós atròfic' amb microempelts de teixit adipós
2.6. Mesoteràpia
2.7. Carboxiteràpia
2.8. Implants per farciment tissular
2.9. Toxina botulínica
2.10. Discromies i peelings químics
2.11. Dermocosmètica
2.12. Nutricosmètica
2.13. Làser i altres fonts de llum
2.14. Radiofreqüència
2.15. Teràpia fotodinàmica
2.16. Biodermogènesi
2.17. Altres procediments assistits

3. Procediments terapèutics quirúrgics
3.1. Punts en comú amb la Cirurgia Ginecològica convencional
3.2. Instal·lacions, mobiliari, instrumentació, equipament i productes sanitaris específics
3.3. Consideracions pre, intra i postoperatòries en Cirurgia Genital Cosmètica
3.4. Anestèsia, analgèsia i sedació analgèsica
3.5. Anestèsia local i loco-regional
3.6. Llaviplàstia de llavis menors
3.7. Reducció del caputxó clitoridià
3.8. Frenuloplàstia
3.9. Llaviplàstia de llavis majors
3.10. Vaginoplàstia
3.11. Perineoplàstia
3.12. Liposucció de la regió pubiana (Muntanya de Venus)
3.13. Trasplantament de pèl púbic

4. Pràctiques
4.1. Pràctiques de procediments terapèutics mèdics
4.2. Pràctiques de procediments terapèutics basats en electromedicina
4.3. Pràctiques de procediments terapèutics quirúrgics
4.4. Pràctiques en cadàvers humans i/o animals destinats a sacrifici
4.5. Pràctiques hands-on tutoritzades

5. Treball final

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA