Institut de Formació Contínua

Postgrau en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions

Modalitat Presencial

Intel·ligència emocional

Rafael Bisquerra, Director del Postgrau i Master d'Intel·ligència Emocional i Coaching, ens parla sobre Intel·ligència emocional: beneficis personals i professionals, i reptes per a les organitzacions.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
4.275 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
18 octubre 2019
Final curs:
18 setembre 2020
Horari:

Divendres de 17.00h a 21.00h. Dissabtes de 9.30h a 13.30h.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona
Hores bonificables:
232 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Programa pioner en matèria d'intel·ligència emocional que compta amb professionals que treballen en organitzacions emocionalment intel·ligents i consultors experts.
 • Formació que combina classes teòriques amb workshops y un projecte final que pot ser teòric o pràctic i pot enfocar-se al propi lloc de treball, mentoritzat per experts.
 • Es treballa a nivell personal per a desprès enfocar-se al desenvolupament professional. Es realitza un test d’intel·ligència emocional abans i després del postgrau.

 

Presentació

Orientació a l’assoliment, prevenció i gestió de conflictes, comunicació i escolta, empatia. Són aspectes vitals en la relació que un directiu ha de tenir amb els seus treballadors per aconseguir resultats positius a l’empresa. L’aplicació d’aquesta intel·ligència està directament relacionada amb el control de les emocions.

La gran majoria dels gerents i directius entenen la importància de la competència social; ser capaços de transmetre als seus treballadors una sensació de proximitat i de comprensió ha d’estar entre les competències gerencials més imprescindibles. Aquesta habilitat no només ha de ser pròpia dels directius, sinó de cada membre de l’empresa. Les organitzacions eficients estan formades per persones excel·lents, que a més de competències específiques pròpies de la seva especialitat, desenvolupen habilitats emocionals. Així doncs, és encara més important que els responsables de recursos humans tinguin aquestes habilitats i sàpiguen detectar-les tant en les persones de l’empresa com en els candidats a ser-ho.

El Postgrau en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions és un programa pioner en matèria d’intel·ligència emocional enfocada a l’organització. Amb un programa modular que combina classes teòriques amb un pràcticum i un projecte final d’estudis tutoritzat per professionals de reconeguda experiència, inclou un procés de coaching que facilitarà a l’alumne una atenció personalitzada al llarg del curs.

Si creus que les competències emocionals són un aspecte important de les persones efectives, aquest és el teu curs. El Postgrau en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions et permetrà desenvolupar les teves habilitats en intel·ligència emocional i detectar les de les persones que conformen l’empresa.

Si creus que molts dels problemes de les organitzacions tenen un fons emocional, que les competències emocionals són un aspecte important de les persones efectives i que un bon ambient en el treball repercuteix en la productivitat, la fidelització del client, el treball en equip, la creativitat, etc. aquest és el teu curs. 

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.
Objectius

L'objectiu general d'aquest postgrau és promoure el desenvolupament de la intel·ligència emocional en les organitzacions i evidenciar que aquesta té una aplicació immediata en l'entorn professional i en les relacions laborals. Quan acabi el curs, hauràs adquirit:

 • Els fonaments sobre intel·ligència emocional i les seves aplicacions pràctiques.
 • L'habilitat de detectar les competències emocionals del personal de la teva empresa.
 • Les estratègies, tècniques, habilitats i la metodologia necessàries per potenciar el desenvolupament d'aquestes competències en els altres.
 • Les estratègies necessàries per a la implementació de la intel·ligència emocional en l'àmbit professional.
 • Les competències socials i de regulació emocional necessàries per canalitzar les emocions en les relacions amb els altres, especialment en situacions crítiques i de conflicte.
Destinataris
 • Persones interessades a millorar les seves competències com a líder i/o gestor d’equips en un entorno laboral (consultors i personal de recursos humans, directors, executius, gerents, caps de departament, nous emprenedors, professionals de la política amb un equipo al seu càrrec…).
 • Psicòlegs, psicopedagogs i mediadors que vulguin introduir a la seva activitat diària aspectes no psicoterapèutics per tal d’aconseguir resultats més personalitzats i amb el valor afegit de la participació activa del client.
 • Formadors en habilitats i competències que realitzin la seva activitat outsorcing o in home i que vulguin utilitzar la metodologia coach com una eina d’aprenentatge a les organitzacions.
 • Professionals vinculats a l’ajuda a d’altres persones (medicina, infermeria, dret, treballador social, etc.).
 • Entrenadors esportius professionals o aficionats, directius i executius de clubs esportius, monitors i totes aquelles persones que vulguin aprendre una nova forma efectiva de motivar i entrenar els seus equips treballant cos i ment.
Programa

1. Emocions i Educació Emocional
1.1. Marc conceptual de les emocions.
1.2. Fonaments de l’educació emocional.
1.3. L’avaluació de l’educació emocional. Instruments d’avaluació.

2. Competències Emocionals i Intel·ligència Emocional
2.1. Introducció al model de capacitat d’intel·ligència emocional.
2.2. Competències emocionals.

 • Consciència emocional
 • Regulació emocional
 • Autonomia emocional
 • Competència social
 • Habilitats de vida i benestar

2.3. Gestió de l’estrès.
2.4. La relaxació com a eina per a l’equilibri emocional.
2.5. Gestió de conflictes.
2.6. Resiliència i tolerància a la frustració.
2.7. Outdoor Trainning.

3. Intel·ligència Emocional (IE) a les Organitzacions
3.1. Models d’ intel·ligència emocional.
3.2. Situació actual de la intel·ligència emocional.
3.3. Mesura de la intel·ligència emocional.
3.4. Prevenció de riscos laborals a les organitzacions: els riscos psicosocials.
3.5. El marc de les competències organitzacionals i personals.
3.6. Determinació del perfil competencial excel·lent, factors crítics d'èxit i indicadors d'una OEI.
3.7. Implementació i desenvolupament de la IE en una organització.

4. Aplicacions Pràctiques de la IE
4.1. Comunicació efectiva i afectiva; comunicació interpersonal i en grup.
4.2. Neuroeconomia i neuromanagement .
4.3. Ecologia emocional.
4.4. Compromís i energia organitzacional.
4.5. Retribució emocional i engagement.
4.6. Coaching i intel·ligència emocional.

 • El coaching i la seva metodologia
 • Estil comunicatiu del coach
 • Etapes en una sessió de coaching
 • La pràctica del coaching
 • Coaching personal i executiu
 • Coaching grupal i d'equips
 • El directiu coach

4.7. Lideratge emocional i gestió d'equips.

 • Autolideratge i automotivació
 • Clima laboral
 • Creació d'equips d'alt rendiment
 • IE en equips
 • Lideratge emocional
 • El model dels 7 hàbits de Covey
 • Dinamització grupal
 • El líder ressonant
 • Neurociència aplicada al lideratge

5. Pràcticum
El Pràcticum es planteja com una oportunitat d’aprenentatge a partir de la pràctica (“learning by doing”), que ha de permetre la integració de coneixements significatius i el desenvolupament de competències.
Les pràctiques es plantegen com una oportunitat de desenvolupament personal i professional.
S’estableixen dues possibilitats:

 • Realitzar un treball d’investigació sobre educació emocional o intel·ligència emocional.
 • Aplicació pràctica d’educació emocional o intel•ligència emocional en alguna organització.

6. Projecte Final
L’objectiu bàsic del treball final de postgrau és afavorir una reflexió a fons i una projecció pràctica dels coneixements propis del curs. Això requereix una implicació personal de l’alumne. Aquest treball ha de servir com a factor important d’autoaprenentatge i enriquiment personal en relació a l’educació emocional.
El treball serà individual i cada estudiant tindrà assignat un tutor o tutora que l’acompanyarà durant el procés i l’ajudarà a resoldre els dubtes que li puguin sorgir. L’assignació del tutor es realitzarà en funció de la temàtica del treball.

Direcció
Sra. Esther Garcia Navarro
Coordinadora i docent del Màster en Educació Emocional i Benestar i del Màster en Intel·ligència Emocional en les Organitzacions (Universitat de Barcelona). Formadora en Educació i Intel·ligència Emocional.

Dra. Meritxell Obiols Soler
Directora de CoachingBCN, coach i formadora. Directora del postgrau en Coaching a l'Entorn Laboral per la UB. Especialista en coaching, intel·ligència emocional i lideratge en l'àmbit professional i de les organitzacions. Coach professional sènior certificada per AECOP, ICF i ASESCO. Doctora per la UB.
Experts

Dr. Rafael Bisquerra Alzina
Catedràtic d'Orientació Psicopedagògica a la Universitat de Barcelona i coordinador del GROP. Director del Màster en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions i del Màster en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona.

Coordinació

Sra. Esther Garcia Navarro
Coordinadora y docente del Máster en Educación Emocional y Bienestar y del Máster en Inteligencia Emocional en las Organizaciones (Universitat de Barcelona). Formadora en Educación e Inteligencia Emocional.

Quadre docent
Dr. Rafel Bisquerra Alzina
Catedràtic de la Universitat de Barcelona, director del Màster en Educació Emocional i Benestar des del 2002, vicepresident de la FEM (Fundació per l'Educació Emocional) i autor de llibres com Educación emocional y bienestar, Psicopedagogía de las emociones o Emoción y conflicto.


Dr. Robert Emmerling
Professor convidat al Departament de Gestió i Organització de Persones d’ ESADE - Escuela de Negocios de la Universidad Ramón Llull. Barcelona.
Investigació aplicada al Centre d’ Investigació pel Desenvolupament del Lideratge (GLEAD)
d’ ESADE. Membre del Consorci d’ Investigació sobre Intel.ligència Emocional en le Organiztacions i consultor senior de Competency International.


Dra. Anna Forés Miravalles
Professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació i Llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. Es dedica a tot el que tingui a veure amb la humanització, a seguir creient en el gènere humà, o en fer més humana la nostra vida. Presidenta de l'associació AIRE d'investigació sobre resiliència.


Dr. Salvador García
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, Diplomat en Formació i Desenvolupament de Directius per la Universitat de Harvard i professor titular de Treball i Organitzacions a la Universitat de Barcelona. És autor, juntament amb el professor d'ESADE Simón Dolan, de l'èxit de vendes Direcció per Valors: la gestió de canvi més enllà de la DPO. Impulsor d' “imagineLab”, centre d' intel.ligència de valors iinnovació social de la UB.


Sra. Esther Garcia Navarro
Membre del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) de la UB. Des del 2006 treballa amb el Dr. Rafel Bisquerra en la difusió, formació i recerca en educació emocional. Codirectoria del Màster en Intel•ligència Emocional a les Organitzacions (Universitat de Barcelona). DES-SED (www.des-sed.com). Directora. Desenvolupament Emocional i Social.

Sr. Oriol Güell Custodio
Psicòleg, formador i terapeuta. Estudiós del món de les emocions, títol de nivell 1 en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) i de nivell 2 en teràpia sensoriomotriu. Postgrau en Counseling en Dol i Pèrdues de l'Institut de Psicoteràpia Integrativa-relacional dirigit per Alba Payàs. Formador en gestió de les emocions des de l'any 1996.

Sr. Jaume Gurt Davi
Director d'organització i desenvolupament de persones a Schibsted Spain. Portaveu d'InfoJobs i responsable de cultura i valors de la companyia, employer branding de l'empresa, selecció i formació, adquisició de talent i desenvolupament de les persones; processos, organització i millora contínua, i política salarial.

Dr. Valentí Martínez-Espinosa
Director general. Fundació Universitària del Bages. Doctor en Psicologia per la Universitat Ramon Llull. Líder d'equips d'alt rendiment.
Un coneixement profund de les dinàmiques organitzacionals, contrastat amb una llarga experiència en llocs de responsabilitat institucionals, m'ha permès adquirir expertesa en el lideratge i la direcció de persones i grups de treball per orientar-los cap al desenvolupament de projectes coherents i sostenibles, gestionant de manera positiu la complexitat i la diversitat.

Sra. Alaíde Sipahi Dantas
Change Manager en MANGO. Col.labora amb la Universidad de Barcelona (UB) i ESADE como a coach i professora. Doctora en Management Sciences amb menció a tesi extraordinària l'any 2015-2016 per l' ESADE Business School (Universitat Ramon Llull), Màster en Psicologia i MBA. Anteriorment, va treballar a àrees de marketing a l'Hospital do Coração, auditoria i finances a empresae como ara PricewaterhouseCoopers i ITAÚ-BBA Investment Banking, adquirinto una visió global de les organitzacions.


Marisa Salanova
Doctora en Psicologia. Catedràtica de Psicologia Social, especialització en Psicologia Organitzacional Positiva a la Universitat Jaume I (UJI). Directora de l'equip d'investigació "WANT_Work Organization Network" de l'UJI. Sòcia fundadora de la Societat Espanyola de Psicologia Positiva. Autora de llibres "L'engagement en el Treball", "Psicologia de la Salut Ocupacional", "Desenvolupament de recursos humans a través de l'aprenentatge per al canvi", "tecnoestrès", entre d’altres.


Sr. Ramón Hermosín Valiente
Terapeuta sonrisoenergético i sonoterapeuta. Formador expert en tècniques de relaxació, meditació, gestió emocional i clima laboral positiu. Creador del Club del Riure de Catalunya i soci fundador exdirector de Humaniza, consultoria per al desenvolupament humà en les organitzacions. Soci col•laborador de AMYS associació de metges, sanadors i terapeutes. Formador professional especialitzat en gestió emocional i tècniques antiestrès per a la UCF patronal hospitalària, així com per al sindicat CCOO del Departament d'Educació i Professional Sanitari. Formador freelance per consultories, serveis socials, petita, mitjana empresa, i organitzacions multinacionals.

Sr. Luis López González
Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'esport. Diplomat en Ciències Religioses. Director del Màster en Relaxació, Meditació i Mindfulness de la Universitat de Barcelona. Director del Programa TREVA de relaxació i meditació escolar de l'ICE de la UB. Investigador, autor de nombrosos articles i llibres entre els quals destaquen Meditació per a nens (Ed. Plataforma, 2015); Educar la interioritat (Ed. Plataforma, 2015); Relaxació a l'aula. Recursos per a l'educació emocional (Ed. Wolters Kluwer, Madrid 2013); Mestres del cor. Cap a una pedagogia de la interioritat (Madrid Wolters Kluwer, 2012).


Sr. Andrés Martín Martos
Llicenciat en Dret, Consultor. Director de teatres CEGOS. President de la Fundació per a l'Educació Emocional i professor del màster d'Intel•ligència Emocional a les Organitzacions de la Universitat de Barcelona. Col•laborador habitual de Ràdio Euskadi. Expert en desenvolupament de competències i autor de diverses obres. És especialista en planificació estratègica, organització, desenvolupament dels recursos humans i de l'eficàcia personal, negociació, comunicació, intel•ligència emocional, creativitat i en gestió de conflictes, d'equips i del canvi.


Sra. Isabel Martínez-Consentino Ramos
Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses. EMBA a la Universitat de Tulane de Houston. Màrqueting Communications Certificate Program. Universitat de Houston. Porta més de quinze anys com a Directora d'Expansió Internacional a la Multinacional Silestone. És fundadora i CEO de crossculturalsolutions.es, consultoria de comunicació intercultural per a la cohesió d'equips multiculturals. Participa en els consells d'administració de Fundació Esplai, Cosentino, Surister i Tick Translations. És membre del Consell de conselleres de l'ODEE i professora associada d'International Business & Cross Cultural Management a la UAB.Sra. Laura Mari i Barrajón
Professora al Màster en Educació Emocional i Benestar. Membre del patronat de la FEM (Fundació per l'Educació Emocional). Directora de la firma de consultoria IEI (Inteligencia Emocional Interpersonal). Consultora, formadora i coach.

Sra. Maribel Martínez De Murguía Embarba
Pedagoga i Màster en Psicologia i Esport. Socia-fundadora d’Entrenadors de Talent, empresa que es dedica a “alliberar i entrenar el talent emocional i relacional amb persones, equips i organitzacions”. Conferenciant, formadora i coach. Campiona Olímpica en hockey herba a Barcelona ’92. Més de 20 anys d’experiència en l’esport d’alt rendimient com esportista primer i com a entrenadora després.
Autora del llibre “Història d’un compromís” Plataforma Editorial, 2017 y co-autora de “Relatos del deporte” Editorial Conocimiento, 2001.

Dra. Meritxell Obiols Soler
Directora de CoachingBCN, coach, supervisora de coaches a la seva pràctica professional y formadora. Especialista en coaching, intel•ligència emocional i lideratge a l’àmbit professional i de les organitzacions. Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona.

Dra. María Palacín Lois
Professora titular del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona, directora del Màster en Anàlisi i Conducció de Grups, col•laboradora i assessora com a consultora d'equips, i en la gestió de diferents grups a Makeateam-Indae. Especialista en desenvolupament d'equips i formadora en conductors de grup. Psicòloga Grupal en TV-OT.

Sr. Antonio Rubio
Director I+D+I. Overlap. Creació de nous productes i serveis. Gestió del portafolis de solucions.

Dra. Alaíde Sipahi Dantas
Especialista en Desenvolupament del Talent. Departament de Persones a MANGO. Professora del Màster en Intel.ligència Emocional en les Organitzacions i Directora del curso d’Especialització en Lideratge Emocional. Universitat de Barcelona. Professora i Coach del Programa LEAD i del CEMS Master's in International Management en ESADE. Coach Executiva i Coach d’Equips.

Sra. Lorena Rienzi
Directora d'Overlap Barcelona. Comferenciant especialitzada en Management Directiu: AutoLideratge i Lideratge, Gestió del canvi, Desenvolupament de Negocis y Proyectes de transformació personal i professional amb una consolidada experiència de més de dotze any. S'ha format a Buenos Aires, Nova York, Londres, Cork, Barcelona, India i Sudáfrica, i ha desenvolupat la seva vida professional entre Argentina i España. Ha exercit posicions consolidades de lideratge en marketing i negocis a empreses de prestigi internacional como ara L'Oreal, Revlon entre d'altres.

Sr. Joaquim Viñas
Formador i comferenciant sobre la Felicitat a la Feina.
El seu propòsit és ajudar a millorar el benestar i la felicitat en el treball a través de programes de formació que augmentin la seva motivació, productivitat i lleialtat. Té més de 15 anys d'experiència en empreses multinacionals
Va decidir investigarcom millorar i maximitzar el benestar de la gent i la felicitat en el treball.

Sr. Josep Zugasti Ramon
Tècnic superior en prevenció de riscos laborals. Servei Mancomunat del Departament de Salut. Especialista en ergonomia i psicosociologia aplicada. Formador de tallers vivencials de promoció d’hàbits saludables.


Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA