Institut de Formació Contínua

Postgrau en Marketing Intelligence i Aplicacions en el Big Data

Modalitat Semipresencial

Vídeo de presentació
Oriol Guitart

Sr. Oriol Guitart,
Business Process Owner a FC Barcelona.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
4.970 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
11 abril 2018
Final curs:
23 desembre 2018
Horari:

Online i 3 caps de setmana presencials (divendres 25 de maig, 14 de setembre i 14 de desembre de 2018 de 15:00h a 19:00h i dissabte 26 de maig, 15 de setembre i 15 de desembre de 2018, de 9:00h a 14:00h i de 15:30h a 19:30h).

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona
Hores bonificables:
356 h. on-line + 39 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Casos pràctics: Les activitats dels mòduls es treballaran a través de dades reals proporcionades pel Banc de Sabadell i Metges sense Fronteres, entre altres empreses.
 • Conferències i tallers amb empreses de referència: Big Data COE, I+D Telefònica, Synergic Partners, TUI Travel, Banc Sabadell, Incubio...
 • Videoconferències amb professionals clau del sector.

 

Presentació

Una organització customer-centric posa el client al centre de totes les seves decisions per competir eficaçment. Els últims anys, hem vist créixer de forma exponencial la nostra capacitat de generació, emmagatzematge i anàlisi de dades, tant online com offline. És per això que per conèixer bé el client es necessiten eines innovadores que transformin aquestes dades en informació i coneixement posterior amb l’objectiu de preveure comportaments i pautes de consum i facilitar una valoració precisa de les inversions en termes de ROI.

El Postgrau en Marketing Intelligence i aplicacions en el Big Data de la Universitat de Barcelona et prepara per conèixer les possibilitats que t’ofereixen les dades per aportar millores al negoci i per dominar la seva interpretació i presentació, des de l’òptica del màrqueting. Està dissenyat i impartit per professionals en actiu experts en sectors referents en business intelligence i aplicacions en el Big Data, el bancari, el gran consum i l’assegurador, així com agències de màrqueting i comunicació. En aquest postgrau adquiriràs una visió integral del procés de captació i explotació de dades, des del disseny i implementació d’un projecte fins a la presa de decisions basada en marketing intelligence. Aprofundiràs en tècniques d’anàlisi, models predictius i en la creació d’indicadors i quadres de comandament àgils i dinàmics.

L’alumne podrà treballar amb SAS, empresa referent en software de marketing intelligence, per obtenir una visió pràctica d’aquest procés a través de casos pràctics que et permetrà treballar una segmentació de clients, anàlisis descriptives i reportings personalitzats en funció del destinatari de la informació.

El Postgrau en Marketing Intelligence & Big Data de la Universitat de Barcelona et prepararà per progressar professionalment aportant millores al negoci a través de la interpretació de les dades i et donarà les competències necessàries per dirigir equips i gestionar proveïdors de serveis.

10 claus per entendre el Customer Journey

 

 

8 passos que has de fer per preparar-te per al reglament europeu de protecció de dades

 

 

9 requisits legals a tenir en compte abans de llançar una campanya d’emailing

 

 

 

 

 

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Marketing Intelligence i Aplicacions en el Big Data per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Objectius

El Postgrau en Marketing Intelligence & Big Data té l'objectiu principal de potenciar la teva carrera professional dins de l'àrea de màrqueting i vendes, aportant habilitats que et permetin fer recomanacions i facilitar la presa de decisions.

Concretament, el postgrau et prepara per:

 • Crear i desenvolupar la cultura i equips professionals, amb orientació analítica i criteris d'inversió comercial.
 • Assegurar que les decisions estiguin basades en la informació i no en la intuïció.
 • Ser l'interlocutor entre els departaments de màrqueting i els de sistemes, interpretant les necessitats de l'un i traduint-les als requeriments de l'altre.
 • Entendre quines dades s'han de recollir, on les podem trobar i quins models matemàtics s'han d'utilitzar en cada cas. En definitiva, ser capaç d'analitzar i visualitzar la informació en termes de negoci.
 • Definir els indicadors rellevants que permetin realitzar el seguiment del negoci.
 • Interpretar resultats i fer propostes comercials de valor a partir de l'anàlisi.
 • Conèixer la tecnologia de primer nivell i el software necessari per a la recopilació, anàlisi, representació de resultats i presa de decisions.
 • Liderar internament la visió del client transversal, omnicanal i multiproducte en un entorn col·laboratiu.
Destinataris

El Postgrau va dirigit a professionals que vulguin desenvolupar-se en marketing intelligence en departaments com màrqueting i vendes, customer intelligence, business intelligence, etc. i que provinguin de camps com:

 • Empresa i economia, màrqueting o vendes, CRM, marketing research, desenvolupament de mercat, etc.
 • Emprenedors que vulguin aprendre a interpretar les dades per prendre decisions empresarials.
 • I altres àmbits com la consultoria, agències de comunicació i màrqueting relacional, etc.

L'alumne haurà de tenir coneixements d'estadística.

Programa

1. Introducció al Marketing Intelligence i Big Data

1.1. Bases conceptuals del Marketing Intelligence i Big Data

 • Què és el Big Data
 • Big Data: revolució o evolució?
 • Big Data i Business Intelligence: vasos comunicants

1.2. Antecedents

 • Evolució històrica
 • Fonts de generació d’informació i la seva evolució
 • Emmagatzematge de la informació
 • El màrqueting tradicional

1.3. Context actual

 • Internet: detonant i accelerador
 • Tecnologia: catalitzador
 • Societat: canvis culturals i comportamentals
 • Empresa: reptes actuals
 • Design Thinking i necessitat d’entorns col·laboratius
 • Integració/cohabitació de les diferents tipologies de dades adquirides
 • Datafication: de la transformació compulsiva en dades i racionalitat en el seu ús

1.4. Abast i limitacions en la mesura de dades

 • “El que no es pot mesurar no existeix”: La importància de mesurar les dades
 • Limitacions, riscos i conseqüències en la mesura, interpretació i ús
 • Plantejar la mesura al principi, durant i després de l’experiment, estudi, anàlisi o pilot 

2. Origen i ús de la informació

2.1. Com aconseguir la informació clau

 • On i com trobar-la (món off i on)
 • Integració de les fonts
 • Estructura de les dades
 • Qualitat de les dades: validesa, exactitud, consistència,...
 • Context

2.2. Classificació de les fonts

 • Internes i externes
 • Primàries i secundàries
 • Estructurades i no estructurades
 • Privades i públiques

2.3. Radiografia de les fonts

 • Descripció de la font
 • Dades que en conté
 • Periodicitat d’actualització
 • Significació
 • Qualitat
 • Origen

2.4. Legalitat i privacitat de la informació

3. Intel·ligència de negoci

3.1. Entendre el problema a resoldre

 • Saber fer les preguntes correctes
 • Un o diferents problemes
 • Pensament creatiu i crític

3.2. Conceptes a tenir en compte per fer un bon anàlisi

 • Dades quantitatives vs dades qualitatives
 • Univers i mostra. Grups de control
 • Unitat d’anàlisi
 • Inferència
 • Descripció vs predicció

3.3. Aplicació de tècniques

 • Reporting. Usos, exemples i eines
 • Quadres de comandament. Usos, exemples i eines
 • Modelització: Models descriptius (segmentació de consumidors, cistella de la compra,...) i predictius (predicció d’abandonaments, passos per taller,...). Usos, exemples i eines

3.4. Aportar valor diferencial al negoci

 • Interpretació dels resultats
 • Elements clau de l’èxit/fracàs: avantatge competitiva
 • Tendències

4. Aplicacions del Marketing Intelligence i Big Data

4.1. Cultura de coneixement

 • Clients: hàbits, necessitats, valor, potencial
 • No clients: qui són, on són, com són
 • Oportunitats comercials i de negoci
 • Competència: què fa, com ens afecta, quins clients compartim
 • Proveïdors: trade marketing, customer marketing

4.2. Intel·ligència: aplicacions de negoci

 • Targeting
 • Models de client: cicle de vida relacional i existencials
 • Models de producte: propensions,
 • Segmentació: estratègica, subsegmentació

4.3. Del màrqueting massiu al màrqueting one2one

 • Segmentació
 • Accions outbound i inbound
 • Omnicanalitat: accions multipas i multicanal
 • Màrqueting en temps real: gestió per a esdeveniments

4.4. Producte i preu

 • Detectar nous nínxols de mercat
 • Dissenyar nous productes i serveis
 • Pricing Intel·ligent

4.5. Experiència de Client

 • Customer journey: definició, aplicació i gestió
 • Indicadors d’ Experiència de Client: NPS


5. Data Driven Company: Innovació i millora continua aplicada a les dades


5.1. Aplicar la millora continua en el marketing intelligence

 • La mesura com una eina important del marketing intelligence
 • El procés de millora continua i el cicle de Deming
 • Test, pilots i experiments. Aprendre a dissenyar, muntar, mesurar i analitzar
 • Conclusions i Roll-out

5.2. El client intern: aplicar el mètode científic enfocat al negoci

 • El mètode científic. Conèixer i aplicar-lo
 • El mètode científic en el cas del Big Data
 • Exemples pràctics

5.3. De proveïdors d’informació a consultors interns

 • DDC: què és, com es caracteritza, avantatges i exemples
 • Rol del professional de marketing intelligence
 • Dinàmiques de treball: clients interns, col·laboradors, col·laterals, caps, etc.
 • Analitzar, mesurar i recomanar. Ser una “eina comercial” més del negoci
 • Models organitzatius per a empreses DDC: CDO, CAO, Data Scientist, Data Engineer, etc.

5.4. Exemples pràctics


6. Presentació de resultats

6.1. Plantejament estratègic de les dades (Comprendre, comunicar i oferir valor)

 • La importància del client intern. Preguntes rellevants
 • Traducció de les dades de sistemes a llenguatge de negoci
 • La visió del client final dins l’empresa

6.2. Interpretació i visualització de la informació

 • Interpretació i visualització de dades en termes de negoci
 • Definició proactiva de propostes de màrqueting a partir de l’anàlisi de dades
 • Definició proactiva de propostes comercials a partir de l’anàlisi de dades
 • Presentació de dades als diferents departaments de l’empresa

6.3. Tècniques i eines de presentació

 • Tècniques de presentació
 • Com presentar les dades en l’àrea de màrqueting
 • Com presentar les dades en l’àrea comercial
 • Com presentar les dades en termes de negoci
 • La infografia com a tècnica de presentació
 • Eines

6.4. Exemples pràctics

6.5. Visualització de dades

Experts

Sr. Oriol Guitart
Business Process Owner a FC Barcelona. Llicenciat en ADE per la UB, Màster en eCommerce per La Salle i Màster en Direcció de Màrqueting per ESADE. Més de 15 anys d'experiència en Màrqueting, Digital Business i Project Management en diferents sectors com són l'Assegurador, Automoció, Retail, Moda i Esport.

Sra. Cristina Giner

Data scientist al departament de màrqueting de Danone. Llicenciada en Investigació i Tècniques de Mercat i diplomada en Estadística per la Universitat de Barcelona. Sòcia ENACTEC SL empresa per i per a la tecnologia sostenible.

Sr. Pier Paolo Rossi
Director d’intel·ligència i desenvolupament de negoci de Banc Sabadell. Enginyer industrial per la UPC i MBA Executive per l’Institut d’Empresa. Té 15 anys d’experiència com a consultor estratègic especialitzat en Marketing Intelligence. Va ser el director Customer Marketing en Grup Eroski-Caprabo.

Sra. María José Moreno
Marcom Manager amb més de 15 anys d'experiència en el sector de la comunicació i les noves tecnologies. Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques (CEU San Pablo). Postgraduada Hiper Island NYC. Ha treballat en grans multinacionals de comunicació com DDB, Yahoo! o McCann Ericsson. Compta amb experiència en el desenvolupament d'estratègies i comunicació per AUDI, La Caixa, Microsoft, Yahoo, Terra, El Corte Inglés, Telefónica, Grup Lactalis i Turisme de Canàries.

Quadre docent
PONENTS DE LES SESSIONS PRESENCIALS

Sr. Pau Agulló
Managing director a Kernel Analytics i co-fundador de BCN Analytics.

Sr. Petar Balachev
Director de CRM en DDB.

Sr. Marc Blasi Folch
Director i gestor de projectes del Centre d’Excel•lència en Big Data i de l’àrea de Big Data Analytics d’Eurecat.

Sr. Manuel Bruscas
Director de Makrteing Analytics & Insights en eDreams ODIGEO i cofundador de BcnAnalytics (bcnanalytics.com).

Sr. Borja Bustelo Soto
Analytics Consultant en SAS

Incubio. The Big Data Academy.
Presentació d'Startups.

Sr. David Llanos Santos
Software Architect and Data Scientist de Telefónica I+D.

Sr. Angel Martínez Trabado
Senior Technical Consultant a SAS.

Sr. Emili Mata
CMO en Konodrac.

Sr. Sergi Mesquida
Head of Enterprise Information Management a TUI TRAVEL A&D.

Sr. Joan Miró
Director Netquest Iberia i Vocal de la Junta Directiva de Aedemo.

Sra. Sindy Petoia
Digital Marketing Consultant al departament de Marketing de Danone.

Sr. Pier Paolo Rossi
Director de inteligencia y desarrollo de negocio de Banc Sabadell.

Sr. Xavier Ruiz Royo
Founder en SmartMonkey.io

Sr. Santiago Seguí Mesquida
Professor de Universitat de Barcelona al departament de Matemàtiques i Informàtica.

Sra. María José Tomé Torres
Innovation Manager de Telefónica I+D.

Sr. Marc Torrent Moreno
Director del Big Data Center of Excellence Barcelona

Sr. Diego Torres López
CEO en Quizlyse.

Tutors d'impartició

Sra. Cristina Giner
Data scientist al departament de màrqueting de Danone. Llicenciada en Investigació i Tècniques de Mercat i diplomada en Estadística per la Universitat de Barcelona. Sòcia ENACTEC SL empresa per i per a la tecnologia sostenible.

Sr. Oriol Guitart
Project Manager en FC Barcelona. Llicenciat a ADE per la UB, Màster en eCommerce per La Salle i Máster en Dirección de Marketing per ESADE. Més de 15 anys d'experiència en Marketing, Digital Business i Project Management a diferents sectors com l'assegurador, l'automoció, retail, moda, esports i ticketing.

Sr. Jaume Hernández Pérez
Data Scientist d'Intel·ligència de Negoci a Banc Sabadell. Des de gener de 2014 focalitzat en l'activitat comercial multicanal i el desenvolupament de les sendes de vinculació de nous clients. Anteriorment com Online Product Manager de Línia Oberta a elaCaixa . Anteriorment com a responsable de Business Intelligence de Línia Oberta a elaCaixa des de setembre de 2002.

Sr. Angel Martínez Trabado
Senior Technical Consultant en SAS. Llicenciat en Enginyeria Superior de Telecomunicacions per la UPC. Responsable del lideratgen la implementación de projectes de Data Management, BI i Plataforma dins de l'àrea de Consultoria de SAS Iberia. Més de 15 anys d' experiéncia en Consultoria tecnològica a diferents sectors com el Bancari, Públic, Retail i l'Assegurador.

Sra. María José Moreno Ruiz
Marcom Manager amb més de 15 anys d'experiència en el sector de la comunicació i les noves tecnologies. Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques (CEU San Pablo). Postgraduada Hiper Island NYC. Ha treballat en grans multinacionals de comunicació com DDB, Yahoo! o McCann Ericsson. Compta amb experiència en el desenvolupament d'estratègies i comunicació per AUDI, La Caixa, Microsoft, Yahoo, Terra, El Corte Inglés, Telefónica, Grup Lactalis i Turisme de Canàries.

Sr. Oriol Pujol Albarracin
Project leader de Business Intelligence en Banc Sabadell. Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes per la UOC. Amb 6 anys d'experiència en Business Intelligence en entitats financeres i , prèviament, en food Retail.

Sr. Javier Sánchez Rubio
Project Leader de Business Intelligence en Banc Sabadell. Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes per la UOC. Amb 9 anys d'experiencia en Business Intelligence, principalment en food Retail i durant els dos últims anys en Banca.


Autors


Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí 
A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:
 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.
 • Personal del Grup UB (10% de descompte).
 • Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (10% de descompte).

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA