Institut de Formació Contínua

Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament Multidisciplinari

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
2.975 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
03 abril 2019
Final curs:
18 desembre 2019
Horari:

On-Line. 2 sessions presencials en cap de setmana (divendres i dissabte) durant el mes de desembre de 2019. Dates a determinar

 

Hores bonificables:
369 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Primer postgrau a nivell nacional especialitzat en Pediatria Social, que aporta una mirada àmplia als professionals sanitaris que integren els equips pediàtrics per abordar les patologies socials més recents i actuals.
 • El programa conté casos clínics reals i es clausura amb dues jornades presencials a Barcelona (divendres i dissabte), que inclouen una conferència i tallers pràctics en els quals el/la participant resoldrà situacions actuals de les consultes pediàtriques.
 • Avalat per la Societat Espanyola de Pediatria Social (SEPS) i dissenyat per un equip multidisciplinari de professionals de renom i àmplia experiència en el sector.
Presentació

Col·laborador:

seps

 

 

 

La Pediatria Social desenvolupa una visió integral dels/de les nens/es i joves i inclou l’entorn on es desenvolupen i les influències de la família i la societat sobre la salut global d’aquests.

La pràctica diària de qualsevol equip multidisciplinari pediàtric està replet d’aspectes relacionats amb la Pediatria Social i el/la professional pot actuar davant d’aquests de dues maneres: passar-los de puntetes i inclús ignorar-los o abordar-los directament i tenir-los en compte com a part de l’atenció integral a la població infanto-juvenil.

És evident que la realitat de les consultes pediàtriques està canviant. Els problemes socials que acaben tenint efectes en la salut necessiten dels equips pediàtrics una visió integral de la situació clínica i social del nen/a i adolescent per poder prevenir, detectar, diagnosticar i abordar aquest tipus de problemàtiques. Per altra banda, alguns diagnòstics clínics desencadenen un fort impacte psicosocial en els nens/es i les seves famílies, que també hem de contemplar.

Aquest programa apropa el/la professional a la Pediatria Social i li ofereix coneixements, habilitats, eines i recursos per comprendre l’arrel del problema i el motiu de la consulta, i així, poder realitzar una intervenció adequada. El programa posa èmfasi en l’abordatge multidisciplinari, en la coordinació entre dispositius sanitaris i comunitaris i en el coneixement de les xarxes de recolzament i recursos existents.

El Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament Multidisciplinari de l'Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona és la formació especialitzada, rigorosa i necessària perquè els/les professionals que integren els equips pediàtrics puguin aplicar les actuacions i els protocols adequats i detectar, abordar, tractar i derivar amb qualitat i eficiència les repercussions socials d’aquestes problemàtiques que van en augment.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament Multidisciplinari per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

violencia
Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Objectius

L'objectiu principal del postgrau és preparar al participant per prevenir i detectar precoçment possibles casos de patologia i problemàtica social en la infància i adolescència i intervenir terapèuticament o a través de l'abordatge multidisciplinar en aquests casos, amb el plantejament i l'orientació previs a les famílies i/o cuidadors. Concretament, el postgrau prepara al participant per:

 • Obtenir una visió integral de la situació sòcio-familiar del nen/a i adolescent.
 • Saber realitzar una entrevista familiar que permeti profunditzar o obtenir una informació major i més eficient de la problemàtica detectada i desenvolupar competències per l'observació no verbal i la comunicació empàtica.
 • Coordinar-se entre dispositius (intrahospitalaris i extrahospitalaris): família, escola, serveis socials, serveis sanitaris, cossos de l'Estat…
 • Conèixer les xarxes socials de recolzament i els recursos existents propers a la família que li puguin ser recomanats per contribuir a la millora de la situació del nen/a.
 • Conèixer les funcions i els protocols d'actuació d'altres perfils professionals (psicòlegs, treballadors socials i psiquiatres infanto-juvenils principalment) amb els quals poder plantejar, pactar i dissenyar un abordatge multidisciplinar de la problemàtica concreta.
 • Saber formular una demanda d'intervenció a un altre col•lectiu professional.
 • Adquirir habilitats per la comunicació i plantejaments a les famílies amb la finalitat d'establir recomanacions per millorar la situació en la qual es troba el nen/a.
 • Pactar i plantejar conjuntament amb l'equip multidisciplinar de professionals l'abordatge que s'ha de realitzar sobre la problemàtica del nen/a. Construir conjuntament dinàmiques de treball i interactuació multidisciplinar.
 • Gestionar el seguiment de l'abordatge que està realitzant la resta de professionals, compartint tota aquella informació que resulti rellevant.
 • Prevenir elements de risc futurs com a conseqüència de la problemàtica existent.
Destinataris

El programa està dirigit a professionals sanitaris de l’àmbit clínic amb interès en els problemàtiques i patologies socials que actualment afecten els nens/es i adolescents, com és el cas de pediatres i residents, metges de l’especialitat familiar i comunitària, infermeres, treballadors socials sanitaris i psicòlegs clínics.

Programa

1. Pediatria social: conceptes generals
1.1. Paper del pediatre i de l’equip multidisciplinari a la salut infantil i familiar
1.2. Marc legal i drets dels/de les nens/es
1.3. Bioètica i pediatria
1.4. Detecció precoç clínica i psicosocial
1.5. Aspectes socials de la història clínica
1.6. Xarxes de recolzament i treball comunitari

2. Prevenció i promoció de la salut
2.1. Activitats preventives i de promoció de la salut
2.2. Desenvolupament físic i psicològic del/de la nen/a sa/na. Signes d’alerta
2.3. Risc social en pediatria. Concepte i intervenció
2.4. Parentalitat positiva: educació del hàbits i les emocions
2.5. Prevenció de lesions no intencionades
2.6. Vacunacions en circumstàncies/situacions especials
2.7. Concepte de salut i malaltia en les diferents cultures

3. Infància i família (el pediatra i l’equip multidisciplinari, el/la nen/a i la família)
3.1. Concepte de família i les seves funcions. Diversitat de nuclis familiars
3.2. Famílies en situació de risc o vulnerabilitat social. Detecció i maneig
3.3. Situacions de pèrdua i dol familiar
3.4. Tipus d’acolliment: acolliment familiar
3.5. Adopció nacional i internacional

4. Infància i malaltia
4.1. Dimensió social i familiar de la malaltia
4.2. El/la nen/a amb discapacitat
4.3. Trastorns de salut mental prevalents en pediatria
4.4. Malaltia crònica infantil
4.5. Obesitat i altres patologies prevalents
4.6. Factors mediambientals

5. Infància i escolaritat
5.1. Aspectes sanitaris, psicopedagògics i socials en l'escoralització
5.2. Trastorns de l’aprenentatge
5.3. Fracàs escolar
5.4. Assetjament escolar i ciberassetjament
5.5. Equip de salut i escola.

6. Maltractament infantil: signes d’alerta i gestió multidisciplinària
6.1. Maltractament infantil, un problema de salut. Funció de l’equip multidisciplinari
6.2. Factors de risc i de protecció
6.3. Negligència
6.4. Maltractament físic: sospita, diagnòstic i diagnòstic diferencial
6.5. Maltractament psicològic: sospita, diagnòstic i diagnòstic diferencial
6.6. Maltractament sexual: sospita, diagnòstic i diagnòstic diferencial
6.7. Altres formes de maltractament
6.8. Maneig multidisciplinari de maltractament
6.9. Conseqüències del diagnòstic de maltractament. Protecció del menor
6.10. Paper del professional en el judici com a pèrit o testimoni

7. Adolescència
7.1. Desenvolupament psicosocial de l’adolescent
7.2. Oci i gestió del temps lliure
7.3. Educació sexual
7.4. Prevenció de les relacions abusives: violència de gènere i violència ascendent
7.5. Trastorns de la conducta alimentària
7.6. Trastorns de salut mental: autòlisi
7.7. Grups i les seves dinàmiques: tribus urbanes
7.8. Consum de drogues. Addicions
7.9. Menors infractors 

Jornades presencials de clausura del Postgrau

Tallers: 

 • Bioètica, limitació de l’esforç terapèutic
 • Bon tracte (parentalitat positiva)
 • Diagnòstic diferencial i tractament multimodal del possible TDAH
 • Assetjament escolar i ciberassetjament
 • Diagnòstic clínic i maneig de situacions de maltractament
 • Prevenció de les addiccions
Experts

Dr. Jordi Pou Fernández
Pediatra. Professor Titular i Coordinador de l’Àrea de Pediatria de la Universitat de Barcelona. Ex-cap dels Serveis de Pediatria i Urgències i Coordinador Docent Hospitalari/AP de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Sra. Carme Calafat Siquier
Psicòloga. Directora de l’Àrea d’Infància i Família. Associació Benestar i Desenvolupament.

Sr. David Nadal Miquel
Treballador social. Cap del Servei de Treball Social de l’Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu. Postgrau en Atenció Primària en Serveis Socials per la Universitat de Barcelona.

Quadre docent
Tutors d'impartició

Sra. Núria Carsí Costas.
Infermera Consultora Clínica. Directora de l'Espai de salut. Membre de l'equip de suport psicoemocional d'AFANOC i Hospital de Sant Joan de Déu. Sofrologa clínica.

Sra. Montserrat Galceran Anguera
Psicopedagoga. Diplomada en Magisteri d'Educació Especial i Logopèdia. Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Parc Taulí. (Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell)

Dr. Antonio Gancedo Baranda
Pediatra. Facultatiu Especialista de l'Àrea de Pediatria i Neonatologia de l'Hospital
Universitario Fundación Alcorcón. Responsable de la consulta de Pediatria Social.

Sra. Esther Lasheras Soria
Treballadora social sanitària. Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu. Postgrau en Atenció integral a persones amb malaltia avançada i als seus familiars (CEU Abat Oliva).

Sra. Ana Mª Marchal Torralbo
Infermera Comunitària de l'Institut Català de la Salut (ICS). Infermera referent del Programa Salut i Escola en Santa Coloma de Gramanet. Postgrau en Infermeria Comunitària per l'Escola Universitària de la Creu Roja (Terrassa).

Sr. David Nadal Miquel
Treballador social sanitari. Cap del Servei de Treball Social de l'Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu. Postgrau en Atenció Primària en Serveis Socials per la Universitat de Barcelona.

Dr. Jordi Pou Fernández
Pediatra. Professor Titular i Coordinador de l'Àrea de Pediatria de la Universitat de Barcelona. Ex-cap dels Serveis de Pediatria i Urgències i Coordinador Docent Hospitalari/AP de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Sra. Ariadna Ramírez Mallafré
Psicòloga clínica. Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Parc Taulí (Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell).

Dra. Sílvia Ricart Campos
Pediatra. Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu. Hospitalització Pediàtrica i Unitat d'atenció als nens amb malalties cròniques i elevada dependència.

Sr. Daniel Cruz Martínez
Psicòleg clínic. Coordinador del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Granollers, Hospital Sant Joan de Déu. Professor Mèdic Associat de la Universitat de Barcelona. Acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya. Psicoterapeuta acreditat per la FEAP. Membre de la junta directiva de la Societat Espanyola de Psiquiatria i Psicoteràpia del Nen i de l'Adolescent. Membre de la junta directiva de la Associació Catalana de Professionals de Salut Mental - AEN catalana.

Sra. Bárbara Feyling
Psicòloga General Sanitària. Certificat d' Estudis Clínics, Institut del Camp Freudià. Llicenciada en psicología

Sra. Cecilia Brando-Garrido
Diplomada Universitària en Infermeria (EUIG). Professora Titular de Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat (UAB). Postgraduada en Emergències per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Màster Oficial en Salut i Benestar Comunitari (UAB). Doctoranda en Psicologia Clínica (UB)
Autors

Sra. Carme Calafat Siquier
Psicòloga. Directora de l'Àrea d'Infància i Família. Associació Benestar i Desenvolupament.

Dr. Antonio Gancedo Baranda
Pediatra. Facultatiu Especialista de l'Àrea de Pediatria i Neonatologia de l'Hospital
Universitario Fundación Alcorcón. Responsable de la consulta de Pediatria Social.

Dr. Jesús García Pérez
Pediatra. President de la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS). Cap de la Unitat de Pediatria Social de l'Hospital Niño Jesús.

Sra. Esther Lasheras Soria
Treballadora social sanitària. Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu. Postgrau en Atenció integral a persones amb malaltia avançada i als seus familiars (CEU Abat Oliva).

Sra. Ana Mª Marchal Torralbo
Infermera Comunitària de l'Institut Català de la Salut (ICS). Infermera referent del Programa Salut i Escola en Santa Coloma de Gramanet. Postgrau en Infermeria Comunitària per l'Escola Universitària de la Creu Roja (Terrassa).

Sr. David Nadal Miquel
Treballador social sanitari. Cap del Servei de Treball Social de l'Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu. Postgrau en Atenció Primària en Serveis Socials per la Universitat de Barcelona.

Dr. Jordi Pou Fernández
Pediatra. Professor Titular i Coordinador de 'Àrea de Pediatria de la Universitat de Barcelona. Ex-cap dels Serveis de Pediatria i Urgències i Coordinador Docent Hospitalari/AP de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Sra. Ariadna Ramírez Mallafré
Psicòloga clínica. Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Parc Taulí (Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell).

Dra. Sílvia Ricart Campos
Pediatra. Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu. Hospitalització Pediàtrica i Unitat d'atenció als nens amb malalties cròniques i elevada dependència.
Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals del Postgrau en Pediatria Social són les següents:

 • Serveis de pediatria de clíniques mèdiques privades.
 • Serveis de pediatria d’hospitals concertats i públics, ja siguin generals o infantils.
 • Gabinets o consultoris pediàtrics.
 • Seccions de pediatria de centres d’atenció primària (CAPs), centres d’urgències d’atenció primària (CUAPs) o consultoris de salut.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)
• de la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS). (10% de descompte).

També tens la possibilitat d'accedir a les beques que ofereix Assistència Sanitària pels Màsters i Postgraus de l'àrea de salut, fent clic aquí

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA