Institut de Formació Contínua

Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament Multidisciplinari

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
2.975 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
03 abril 2019
Final curs:
18 desembre 2019
Horari:

On-Line. 2 sessions presencials en cap de setmana (divendres i dissabte) durant el mes de desembre de 2019. Dates a determinar

 

Hores bonificables:
369 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Pediatria social: conceptes generals
1.1. Paper del pediatre i de l’equip multidisciplinari a la salut infantil i familiar
1.2. Marc legal i drets dels/de les nens/es
1.3. Bioètica i pediatria
1.4. Detecció precoç clínica i psicosocial
1.5. Aspectes socials de la història clínica
1.6. Xarxes de recolzament i treball comunitari

2. Prevenció i promoció de la salut
2.1. Activitats preventives i de promoció de la salut
2.2. Desenvolupament físic i psicològic del/de la nen/a sa/na. Signes d’alerta
2.3. Risc social en pediatria. Concepte i intervenció
2.4. Parentalitat positiva: educació del hàbits i les emocions
2.5. Prevenció de lesions no intencionades
2.6. Vacunacions en circumstàncies/situacions especials
2.7. Concepte de salut i malaltia en les diferents cultures

3. Infància i família (el pediatra i l’equip multidisciplinari, el/la nen/a i la família)
3.1. Concepte de família i les seves funcions. Diversitat de nuclis familiars
3.2. Famílies en situació de risc o vulnerabilitat social. Detecció i maneig
3.3. Situacions de pèrdua i dol familiar
3.4. Tipus d’acolliment: acolliment familiar
3.5. Adopció nacional i internacional

4. Infància i malaltia
4.1. Dimensió social i familiar de la malaltia
4.2. El/la nen/a amb discapacitat
4.3. Trastorns de salut mental prevalents en pediatria
4.4. Malaltia crònica infantil
4.5. Obesitat i altres patologies prevalents
4.6. Factors mediambientals

5. Infància i escolaritat
5.1. Aspectes sanitaris, psicopedagògics i socials en l'escoralització
5.2. Trastorns de l’aprenentatge
5.3. Fracàs escolar
5.4. Assetjament escolar i ciberassetjament
5.5. Equip de salut i escola.

6. Maltractament infantil: signes d’alerta i gestió multidisciplinària
6.1. Maltractament infantil, un problema de salut. Funció de l’equip multidisciplinari
6.2. Factors de risc i de protecció
6.3. Negligència
6.4. Maltractament físic: sospita, diagnòstic i diagnòstic diferencial
6.5. Maltractament psicològic: sospita, diagnòstic i diagnòstic diferencial
6.6. Maltractament sexual: sospita, diagnòstic i diagnòstic diferencial
6.7. Altres formes de maltractament
6.8. Maneig multidisciplinari de maltractament
6.9. Conseqüències del diagnòstic de maltractament. Protecció del menor
6.10. Paper del professional en el judici com a pèrit o testimoni

7. Adolescència
7.1. Desenvolupament psicosocial de l’adolescent
7.2. Oci i gestió del temps lliure
7.3. Educació sexual
7.4. Prevenció de les relacions abusives: violència de gènere i violència ascendent
7.5. Trastorns de la conducta alimentària
7.6. Trastorns de salut mental: autòlisi
7.7. Grups i les seves dinàmiques: tribus urbanes
7.8. Consum de drogues. Addicions
7.9. Menors infractors 

Jornades presencials de clausura del Postgrau

Tallers: 

  • Bioètica, limitació de l’esforç terapèutic
  • Bon tracte (parentalitat positiva)
  • Diagnòstic diferencial i tractament multimodal del possible TDAH
  • Assetjament escolar i ciberassetjament
  • Diagnòstic clínic i maneig de situacions de maltractament
  • Prevenció de les addiccions
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA