Institut de Formació Contínua

Postgrau en Control d'Infeccions Hospitalàries

Modalitat On-line

Vídeo de presentació
Dr. Enrique Limón

Dr. Enrique Limón,
Infermer. Coordinador del Programa VINCat. Director del Màster.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
2.770 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
08 novembre 2018
Final curs:
30 juliol 2019
Hores bonificables:
375 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Postgrau 100% on-line pioner a nivell nacional, que t'ofereix un entrenament en control d'infecció imprescindible a nivell hospitalari, avalat per SEIMC i ACICI.
 • Aprendràs a utilitzar i intervenir eficientment davant de situacions de risc biològic i patologia infecciosa, de la mà dels millors especialistes en vigilància epidemiològica.
 • Afegiràs valor a la teva professió, augmentant la teva seguretat i la del teu pacient en la teva pràctica clínica habitual i estalviant costos al Sistema Sanitari.
Presentació

Infeccions de localització quirúrgica, bacterièmies relacionades amb els catèters vasculars, autoprotecció del personal sanitari, bioseguretat ambiental, esterilització… són conceptes que cal tenir molt en compte en la prevenció, vigilància i control de les infeccions originades a l'entorn de l'atenció sanitària.

Diferents estudis mostren la relació directa entre risc biològic, morbiditat i mortalitat, essent la prevenció de les infeccions –o, en cas d'infecció, el control– un factor clau en aquesta relació.

A partir de la dècada dels 80 es comença a desenvolupar a Espanya la prevenció, vigilància i control de les infeccions, amb l'objectiu principal de prevenir els riscos biològics –tant en la població com en els professionals sanitaris– i de dotar als sistemes de salut i a la comunitat de mecanismes de vigilància i control, tant en situacions d'atenció normal com en emergències i catàstrofes.

El Postgrau en Control d'Infeccions Hospitalàries de l'IL3-UB és pioner a nivell nacional i ofereix la formació bàsica i imprescindible per al professional sanitari orientada a la intervenció en infeccions. L'objectiu és contribuir a un diagnòstic i tractament eficients i de qualitat de les patologies infeccioses nosocomials, garantint els coneixements i habilitats mínims necessaris per a una pràctica assistencial competent.

Si ets un professional de l'àmbit sanitari i estàs interessat en optimitzar el control de les infeccions hospitalàries en la teva pràctica clínica habitual, aquest és el teu programa.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Control d'Infeccions Hospitalàries per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.
Objectius

Els objectius d'aquest postgrau són els següents:

 • Conèixer l'epidemiologia i els principals sistemes de vigilància de les infeccions nosocomials.
 • Conèixer les característiques dels diferents tipus d'infeccions nosocomials i dels principals brots d'infeccions nosocomials produïts per microorganismes multiresistents.
 • Ser conscient de la importància de l'ambient com a font d'infeccions nosocomials i les principals infeccions relacionades.
 • Conèixer la política d'antibiòtics i el seu ús en la pràctica clínica.
 • Ser capaç de dissenyar una intervenció de control d'infeccions hospitalàries de cara al pacient.
Destinataris

Metges/esses, infermers/es, microbiòlegs/es, farmacèutics/es, fisioterapeutes, odontòlegs/es, podòlegs/es i, en general, qualsevol professional sanitari interessat en la intervenció de les infeccions originades a l'entorn hospitalari.

Programa

1. Control de les infeccions relacionades amb l'atenció hospitalària: conceptes i organització
1.1. Història del control de les infeccions.
1.2. Estructura i organització en el control de les infeccions.
1.3. Política de qualitat i seguretat del pacient.
1.4. Comitè d'ètica i d'investigació clínica.
1.5. Política d'antibiòtics i optimització.

2. Conceptes bàsics d'epidemiologia i bioestadística aplicada al control de les infeccions
2.1. Les variables. Presentació de les dades.
2.2. Síntesi de les dades: dades quantitatives i dades qualitatives.
2.3. Casos particulars de les taxes. Les mesures de freqüència i d'associació.
2.4. Cerca eficient de les millors certeses científiques.

3. Vigilància de microorganismes amb problemes específics de resistència antibiòtica
3.1. La microbiologia en la vigilància, prevenció i control de les infeccions.
3.2. Principals grups d'antibiòtics que s'utilitzen en la pràctica clínica. Mecanismes d'acció.
3.3. Mecanismes de resistència antibiòtica dels bacteris.
3.4. Microorganismes amb problemes específics de resistència antibiòtica causants d'infecció nosocomial.
3.5. Mètodes microbiològics per a la detecció de microorganismes multiresistents.

4. Bioseguretat i higiene hospitalària

4.1. Bioseguretat

 • La protecció dels pacients i dels treballadors envers la transmissió de microorganismes.

4.2. Higiene hospitalària

 • Conceptes bàsics d'higiene hospitalària.
 • Esterilització.
 • Antisèptics i desinfectants.
 • Legionel·losi. Prevenció, vigilància i control de les infeccions el reservori de les quals és l'aigua.
 • Aspergil·losi. Prevenció d'infeccions causades per fongs de transmissió aèria.
 • Obres. Mesures de prevenció de les infeccions hospitalàries associades a la realització d'obres al centre sanitari.
 • Gestió de residus sanitaris.

5. Disseny d’una intervenció de control de la infecció

Direcció

Dra. Carme López Matheu
Infermera. Doctora en Antropologia. Professora titular de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Dr. Enrique Limón Cáceres
Infermer. Doctor per la Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina. Centre coordinador del Programa de Vigilància de les Infeccions Nosocomials de Catalunya (VINCat).

Dr. Francesc Gudiol Munté
Metge. Catedràtic de Medicina. Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona. Director del Programa de Vigilància de les Infeccions Nosocomials de Catalunya (VINCat).

Quadre docent
Autors

Dr. Benito Almirante
Doctor en Medicina. Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Professor de Medicina de la UAB.

Dra. Ana Ayestarán
Doctora en Farmacia. Hospital de Barcelona.

Sra. Montserrat Brugué
Infermera. Equip de Control de la Infecció de l'Hospital d'Igualada.

Dra. Magda Campins
Doctora en Medicina. Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Professora associada de Medicina de la UAB.

Dr. Antoni Castro
Doctor en Medicina. Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Professor de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Sra. M. Àngels Cotura
Infermera clínica de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Sra. Mari-France Domenech
Infermera. Unitat de Medicina Preventiva de l'Hospital de Tortosa.

Dra. Mª Ángeles Domínguez
Doctora en Medicina. Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Sra. Ana Espi
Infermera. Unitat de Prevenció de Riscos de l'Hospital Municipal de Badalona.

Dra. Mercè Espona
Doctora en Farmàcia. Servei de Farmàcia de l'Hospital del Mar. Professora de Medicina de la UAB.

Sra. Carme Ferrer
Infermera. Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Dra. Carol Garcia
Doctora en Medicina. Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Dr. Josep Antón González Ares
Doctor en Medicina. President de la comissió de Docència de l'Hospital Municipal de Badalona.

Dr. Francesc Gudiol
Catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona. Cap del servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Dr. Santi Grau
Doctor en Farmàcia. Servei de Farmàcia de l'Hospital del Mar. Professor de Medicina de la UAB.

Sra. Ana Hornero
Infermera clínica de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Dra. Pilar Isla
Doctora en Infermeria. Antropòloga. Professora titular de Salut Pública de la Universitat de Barcelona.

Dr. Enrique Limón Cáceres
Infermer. Doctor per la Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina. Centre coordinador del Programa de Vigilància de les Infeccions Nosocomials de Catalunya (VINCat).

Dr. José Luis López
Doctor en Medicina. Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases de Palma de Mallorca.

Dr. Joaquín López-Contreras
Doctor en Medicina. Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Dra. Carme López Matheu
Infermera. Doctora en Antropologia. Professora titular de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Dra. Loreto Macía
Doctora en Infermeria. Professora titular de la Universitat d'Alacant.

Dr. Rogelio Martín
Doctor en Medicina. Cap del servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Professor de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Sra. Gemma Martínez
Infermera. Adjunta d'Infermeria, Formació i Investigació de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Sra. Fina Obradors
Infermera clínica de l'Hospital de Manresa.

Dra. Montserrat Olona
Doctora en Medicina. Responsable de la unitat d'Epidemiologia de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Dr. Antonio Pareja
Doctor en Medicina. Unitat d'Epidemiologia i Control d'Infeccions de l'Hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca.

Dra. Virgina Pomar Solchaga
Metgessa. Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Sra. Amalia Sillero Sillero
Infermera gestora de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Sra. Ana Soriano
Infermera clínica de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Dr. Miquel Pujol
Doctor en Medicina. Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Sra. Montse Salles
Infermera. Unitat d'Avaluació, Suport i Prevenció (direcció mèdica) de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Sra. Montserrat Salvadó i Arqués
Infermera per la Universitat de Barcelona. Infermera en el servei d'Esterilització de la Fundació Althaia de Manresa. Docent col•laboradora en la Fundació Universitària del Bages.

Dr. Marcos Serrano
Metge. Hospital Santa Maria de Lleida.

Dra. Montserrat Sierra
Doctora en Medicina. Servei de Microbiologia de l'Hospital de Barcelona.

Dra. Roser Terradas
Doctora en Infermeria. Infermera. Equip de Control de la Infecció del Parc de Salut Mar.

Sra. Llum Torrens
Infermera clínica d'Higiene de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Dra. Roser Valls
Catedràtica de l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Montse Vaqué
Infermera. Equip de Control de la Infecció de l'Hospital de Barcelona.

Sra. Carme Villarroya Font
Infermera per l'Escola d'Infermeria de l'Hospital del Mar. Postgrau en Relacions Humanes per la Universitat de Barcelona. Màster en Bioètica per l'Institut Borja de Bioètica de Barcelona. Infermera de la unitat de Qualitat dels Serveis Assistencials de Badalona. Presidenta del Comitè d'Ètica Assistencial dels Serveis Assistencials de Badalona.


* Les opinions expressades pels autors no reflecteixen necessàriament la posició oficial de la SEIMC.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí 
A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:
 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.
 • Personal del Grup UB (10% de descompte).
 • Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (10% de descompte).

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA