Institut de Formació Contínua

Postgrau en Psicomotricitat

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
3.000 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
07 setembre 2016
Final curs:
21 juliol 2017
Lloc:
Orue eskola. San Miguel de dudea S/N - 48340 Amorebieta-Etxano (Bizkai

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
  • Aprendràs a observar les inquietuds dels infants i a respondre de forma adequada a les seves necessitats respectant el seu procés de maduració.
  • Aprofundiràs en l’efecte del joc lliure en els processos més significatius de la vida dels infants.
  • Disposaràs de les estratègies necessàries per dur a terme sessions de psicomotricitat amb la seguretat competent.
Presentació

Aquests últims anys, la influència de la psicomotricitat als centres escolars ha augmentat i representa una gran referència en el desenvolupament maduratiu dels alumnes. Molts dels centres compten amb infraestructures per posar en marxa grans projectes integrals que donen lloc a la psicomotricitat, però, lamentablement, no hi ha prou psicomotricistes per abordar aquesta situació.

I és que, en els últims anys, l’educació s’ha fet de forma instructiva, contemplant que als nens se’ls havia d’omplir de continguts per poder arribar a ser persones de valor. En aquest camí s’ha oblidat la identitat i el procés de construcció dels nens, donant una major importància al contingut i deixant de banda construir-se com un continent sòlid, amb idees i capacitats pròpies. D’aquesta manera es crea l’àmbit de la psicomotricitat, basant-se en el joc lliure i donant resposta a la manca que contempla l’educació instructiva.

La sala de psicomotricitat no només dóna la oportunitat d’elaborar i construir-se com a persona, acceptant els límits i vivint aquest espai com un espai de convivència, sinó que, a més, ajuda a la canalització de l’agressivitat que últimament ha augmentat als centres escolars. Busca un desenvolupament integral del nen no només cognitiu, sinó també emocional, afectiu i motor. Perquè això sigui possible són de gran importància les condicions en les quals es fa psicomotricitat.

El Postgrau en Psicomotricitat et prepara per poder establir les condicions adequades per fer psicomotricitat, diferenciar els diferents elements que predominen i crear un ambient òptim perquè els nens aprenguin per ells mateixos. Et prepara com a persona, mitjançant la formació personal, per atendre i interactuar de forma respectuosa amb els nens i amb el seu procés de maduració. Gràcies a la formació teòrica s’exposaran idees i temes més significatius que es podran posar en pràctica a l’apartat de formació pràctica.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Psicomotricitat per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Objectius

Formar les persones educant tant la seva capacitat sensitiva com perceptiva, cognitiva, de representació i de la comunicació, per tal que promoguin, estimulin i afavoreixin el desenvolupament de totes les potencialitats des de l'àmbit psicomotor.

Destinataris

Professionals amb una diplomatura, llicenciatura, grau o cicles de formació.

Programa

1. Fonaments teòrics, metodologia i bases del comportament psicomotor
1.1. Fonaments teòrics de la psicomotricitat
1.1.1. Conceptualització i història de la psicomotricitat
1.1.1.1. Començaments i evolució del moviment psicomotricista
1.1.1.2. Història actual i desenvolupament
1.1.2. La psicomotricitat com a enfocament integrador i interdisciplinari
1.1.3. Corporeïtat i moviment des de diversos enfocaments
1.1.3.1. Enfocament ecològic
1.1.3.2. Enfocament humanista
1.1.3.3. Enfocament psicoanalític
1.1.4. Psicologia del desenvolupament infantil
1.1.5. Teories de Piaget, Wallon, Bruner, Vigotski, Erikson
1.1.5.1. Característiques de les etapes evolutives
1.1.5.2. Sexualitat infantil
1.1.5.3. Joc i intervenció psicomotriu
1.2. Bases del comportament psicomotor
1.2.1. Sensació, percepció i gnosia
1.2.2. Motricitat i praxi/habilitat motora
1.2.3. Aspectes psicomotors
1.2.3.1. To muscular
1.2.3.2. Coordinació motora
1.2.3.3. Control neuromotor
1.2.3.4. Lateralitat preferencial
1.2.3.5. Adaptació espacial i temporal
1.2.3.6. Esquema i vivència corporal
1.2.4. Aprenentatge psicomotor
1.2.5. Habilitats psicològiques
1.3. Metodologia aplicada al comportament psicomotor
1.3.1. La didàctica de l'activitat física
1.3.2. Metodologia observacional
1.3.3. Exploració i avaluació psicomotriu
1.3.3.1. Criteris i tècniques
1.3.3.2. El perfil psicomotor
1.3.3.3. Avaluació psicopedagògica
1.3.4. Fonaments metodològics de la intervenció
1.3.5. Enquadrament educatiu en educació infantil i primària
1.3.6. Prevenció i estimulació de les competències bàsiques

2. Tècniques d'intervenció psicomotriu
2.1. Mètodes mecanicistes-funcionals
2.1.1. Mètode de Picq & Vayer
2.1.2. Psicocinètica de Jean Le Boulch
2.1.3. Mètode de Hugette Bucher
2.1.4. Enfocament neuropsicològic
2.2. Mètodes vivencials
2.2.1. Enfocament d'André Lapierre
2.2.2. Enfocament de Bernard Aucouturier
2.2.3. Enfocament de Pierre Vayer
2.2.4. Vivència del desenvolupament sensoriomotor
2.3. Mètodes integratius
2.3.1. Gestalt-praxi educativa i anàlisi bioenergètica
2.4. Tècniques complementàries
2.4.1. Musicoteràpia i Art-teràpia
2.4.2. Expressió corporal i psicodansa
2.4.3. Psicodrama, fantasies dirigides, contes i metàfores
2.4.4. Entrenament d'habilitats psicològiques
2.4.5. Pedagogia sistèmica segons Bert Hellinger

3. Àmbits d'aplicació i prevenció de la psicomotricitat
3.1. Àmbit d'aplicació
3.1.1. Àmbits d'intervenció: educatiu-preventiu i terapèutic
3.1.2. Dificultats de desenvolupament en les àrees emocional, relacional, expressiva, comunicativa, cognitiva i motora
3.1.3. Dificultats d'aprenentatge. Necessitats educatives especials
3.1.4. La inclusió
3.1.5. Problemes de conducta
3.1.6. Família i canvi social
3.2. Prevenció psicomotriu a la infància. bases i abordatge de l'estimulació primerenca
3.2.1. Aprenentatge, desenvolupament i moviment
3.2.2. La importància de l'afecció
3.2.3. Embolcall maternal
3.2.4. Desenvolupament neurosensorial psicomotor
3.2.5. Bases del desenvolupament neurosensopsicomotriu
3.2.6. El camí cap a la bipedestació i la marxa
3.2.7. Domini del cos i activitat exploratòria
3.2.8. Aprenentatge, desenvolupament i moviment
3.2.9. Emmy Pickler i l'Institut Loczy
3.2.10. La integració sensorial
3.2.11. Lateralitat en la infància

4. La psicomotricitat a l'escola. La sala, la sessió de psicomotricitat, el psicomotricista
4.1. La psicomotricitat a l'escola
4.1.1. Per què els nens es mouen tant?
4.1.2. El joc i el plaer pel moviment, la seva contribució al desenvolupament de l'infant
4.1.3. Mitjans i recursos documentals i materials
4.1.4. Programes d'atenció individual
4.1.5. La psicomotricitat en el dia a dia
4.1.6. L'ajuda psicomotriu en el marc escolar
4.1.7. La intervenció amb les famílies
4.1.8. La resolució de conflictes
4.2. La sala
4.2.1. Dispositiu espai-temporal de la sala
4.2.2. Rituals i el seu significat
4.2.3. La seguretat afectiva de l'espai viscut
4.3. La sessió de psicomotricitat
4.3.1. Objectius i fases de l'itinerari de la sessió
4.3.2. L'expressivitat motriu
4.3.3. Diàleg tònic
4.3.4. L'observació per paràmetres psicomotors
4.3.5. La tecnicitat
4.3.6. L'estructura d'una sessió. Espais, materials i recursos
4.3.7. La representació en el marc psicomotriu
4.3.8. Els contes en psicomotricitat
4.4. El psicomotricista: formació personal experiencial i el seu rol en la sessió de psicomotricitat
4.4.1. Anàlisi bioenergètica
4.4.2. Tècniques psicomotrius i consciència corporal
4.4.3. Tècniques de relaxació
4.4.4. Dinàmica de grup
4.4.5. Com ser emprenedor del propi talent
4.4.6. Cuidar el psicomotricista: Estratègies de prevenció de riscos i optimització de recursos
4.4.7. Noves experiències en psicomotricitat
4.4.8. La formació teòrica, personal i pràctica
4.4.9. L'establiment del plaer sensoriomotriu
4.4.10. El tractament de les produccions del nen
4.4.11. Rol i funcions del psicomotricista
4.4.12. Sistema d'actituds del psicomotricista

5. Treball psicomotriu amb nens amb dificultats
5.1. Procés de maduració psicològica dels infants per la via motriu
5.2. Valoració motriu patològica
5.3. Símptomes expressats per la via motriu o psíquica
5.4. Trastorns psicomotors i la seva influència en el desenvolupament de múltiples aprenentatges
5.5. Trastorns de l'esquema corporal i la lateralitat
5.6. La pràctica psicomotriu i la comprensió de les dificultats del nen
5.7. Dispràxia del desenvolupament
5.8. Disfuncions sensorials
5.9. Principis d'acció i estratègies d'intervenció per a l'ajuda

Direcció

Sra. Eneritz Iza Uriarte
Llicenciada en Pedagogia Social. Diplomada en Educació Social. Presidenta de Pertsonen Garapenerako Ikerketa Ta Garapen “ITG” taldea. Directora de CPES Orue Eskola BHIP (Amorebieta) i cap d'estudis a Orue Eskola.

Quadre docent
Sr. Juan Cruz Polentinos
Professor i psicomotricista. Terapeuta psicomotor. Professor del curs de Pràctica Psicomotriu de la UNED. Ponent al Postgrau de Psicomotricitat Orue Eskola.

Sra. Virginia Imaz
Clown professional, contacontes, educadora de persones adultes, escriptora i actriu. Fundadora, juntament amb José Carmelo Muñoz Conde, del grup de teatre OihulariKlown, en el qual exerceix, des de la fundació, com a clown, actriu, directora d’escena, contacontes, escriptora i pedagoga.

Sra. Elena Herran
Mestra especialista en Educació Infantil amb 15 anys d’experiència en psicomotricitat. Diplomada en Pràctica Psicomotriu Educativa i Terapèutica per l’Escola de Madrid (B. Aucounturier). Llicenciada en Psicologia Clínica i doctora en Pedagogia, especialitat psicomotricitat. Actualment és professora de la UPV de Psicologia de la Infància al Grau d’Educació Infantil en Magisteri de Bilbao.

Sr. Javier Ocejo
Mestre d’Educació Infantil per la UPV. Estudis de Psicologia amb itinerari a la clínica (UNED). Integrador social per la Creu Roja. Psicomotrista amb formació en Pràctica Psicomotriu Educativa i Teràpia (Luzaro, UNED. Bergara).

Sra. Arantza Muñoz
Llicenciada en Psicologia. Màster en Musicoteràpia. Diplomada en Piano.

Sra. Maialen Iturrizaga
Mestra d’educació física i d’educació infantil. Postgrau de Psicomotricitat Educativa. Curs inicial d’Arteràpia. Coordinadora i tutora del Postgrau en Psicomotricitat d’Orue durant el curs 2015-2016.

Sr. Vicenç Arnaiz
Llicenciat en Psicologia. Director de l’equip d’Atención Temprana de Menorca. Col·laborador habitual en les diverses revistes educatives de l’estat, pertany al consell de direcció i al consell assessor de les revistes Guixd’infantil i Aula.
On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa