Institut de Formació Contínua

Postgrau en Psicomotricitat

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
3.000 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
07 setembre 2016
Final curs:
21 juliol 2017
Lloc:
Orue eskola. San Miguel de dudea S/N - 48340 Amorebieta-Etxano (Bizkai

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Fonaments teòrics, metodologia i bases del comportament psicomotor
1.1. Fonaments teòrics de la psicomotricitat
1.1.1. Conceptualització i història de la psicomotricitat
1.1.1.1. Començaments i evolució del moviment psicomotricista
1.1.1.2. Història actual i desenvolupament
1.1.2. La psicomotricitat com a enfocament integrador i interdisciplinari
1.1.3. Corporeïtat i moviment des de diversos enfocaments
1.1.3.1. Enfocament ecològic
1.1.3.2. Enfocament humanista
1.1.3.3. Enfocament psicoanalític
1.1.4. Psicologia del desenvolupament infantil
1.1.5. Teories de Piaget, Wallon, Bruner, Vigotski, Erikson
1.1.5.1. Característiques de les etapes evolutives
1.1.5.2. Sexualitat infantil
1.1.5.3. Joc i intervenció psicomotriu
1.2. Bases del comportament psicomotor
1.2.1. Sensació, percepció i gnosia
1.2.2. Motricitat i praxi/habilitat motora
1.2.3. Aspectes psicomotors
1.2.3.1. To muscular
1.2.3.2. Coordinació motora
1.2.3.3. Control neuromotor
1.2.3.4. Lateralitat preferencial
1.2.3.5. Adaptació espacial i temporal
1.2.3.6. Esquema i vivència corporal
1.2.4. Aprenentatge psicomotor
1.2.5. Habilitats psicològiques
1.3. Metodologia aplicada al comportament psicomotor
1.3.1. La didàctica de l'activitat física
1.3.2. Metodologia observacional
1.3.3. Exploració i avaluació psicomotriu
1.3.3.1. Criteris i tècniques
1.3.3.2. El perfil psicomotor
1.3.3.3. Avaluació psicopedagògica
1.3.4. Fonaments metodològics de la intervenció
1.3.5. Enquadrament educatiu en educació infantil i primària
1.3.6. Prevenció i estimulació de les competències bàsiques

2. Tècniques d'intervenció psicomotriu
2.1. Mètodes mecanicistes-funcionals
2.1.1. Mètode de Picq & Vayer
2.1.2. Psicocinètica de Jean Le Boulch
2.1.3. Mètode de Hugette Bucher
2.1.4. Enfocament neuropsicològic
2.2. Mètodes vivencials
2.2.1. Enfocament d'André Lapierre
2.2.2. Enfocament de Bernard Aucouturier
2.2.3. Enfocament de Pierre Vayer
2.2.4. Vivència del desenvolupament sensoriomotor
2.3. Mètodes integratius
2.3.1. Gestalt-praxi educativa i anàlisi bioenergètica
2.4. Tècniques complementàries
2.4.1. Musicoteràpia i Art-teràpia
2.4.2. Expressió corporal i psicodansa
2.4.3. Psicodrama, fantasies dirigides, contes i metàfores
2.4.4. Entrenament d'habilitats psicològiques
2.4.5. Pedagogia sistèmica segons Bert Hellinger

3. Àmbits d'aplicació i prevenció de la psicomotricitat
3.1. Àmbit d'aplicació
3.1.1. Àmbits d'intervenció: educatiu-preventiu i terapèutic
3.1.2. Dificultats de desenvolupament en les àrees emocional, relacional, expressiva, comunicativa, cognitiva i motora
3.1.3. Dificultats d'aprenentatge. Necessitats educatives especials
3.1.4. La inclusió
3.1.5. Problemes de conducta
3.1.6. Família i canvi social
3.2. Prevenció psicomotriu a la infància. bases i abordatge de l'estimulació primerenca
3.2.1. Aprenentatge, desenvolupament i moviment
3.2.2. La importància de l'afecció
3.2.3. Embolcall maternal
3.2.4. Desenvolupament neurosensorial psicomotor
3.2.5. Bases del desenvolupament neurosensopsicomotriu
3.2.6. El camí cap a la bipedestació i la marxa
3.2.7. Domini del cos i activitat exploratòria
3.2.8. Aprenentatge, desenvolupament i moviment
3.2.9. Emmy Pickler i l'Institut Loczy
3.2.10. La integració sensorial
3.2.11. Lateralitat en la infància

4. La psicomotricitat a l'escola. La sala, la sessió de psicomotricitat, el psicomotricista
4.1. La psicomotricitat a l'escola
4.1.1. Per què els nens es mouen tant?
4.1.2. El joc i el plaer pel moviment, la seva contribució al desenvolupament de l'infant
4.1.3. Mitjans i recursos documentals i materials
4.1.4. Programes d'atenció individual
4.1.5. La psicomotricitat en el dia a dia
4.1.6. L'ajuda psicomotriu en el marc escolar
4.1.7. La intervenció amb les famílies
4.1.8. La resolució de conflictes
4.2. La sala
4.2.1. Dispositiu espai-temporal de la sala
4.2.2. Rituals i el seu significat
4.2.3. La seguretat afectiva de l'espai viscut
4.3. La sessió de psicomotricitat
4.3.1. Objectius i fases de l'itinerari de la sessió
4.3.2. L'expressivitat motriu
4.3.3. Diàleg tònic
4.3.4. L'observació per paràmetres psicomotors
4.3.5. La tecnicitat
4.3.6. L'estructura d'una sessió. Espais, materials i recursos
4.3.7. La representació en el marc psicomotriu
4.3.8. Els contes en psicomotricitat
4.4. El psicomotricista: formació personal experiencial i el seu rol en la sessió de psicomotricitat
4.4.1. Anàlisi bioenergètica
4.4.2. Tècniques psicomotrius i consciència corporal
4.4.3. Tècniques de relaxació
4.4.4. Dinàmica de grup
4.4.5. Com ser emprenedor del propi talent
4.4.6. Cuidar el psicomotricista: Estratègies de prevenció de riscos i optimització de recursos
4.4.7. Noves experiències en psicomotricitat
4.4.8. La formació teòrica, personal i pràctica
4.4.9. L'establiment del plaer sensoriomotriu
4.4.10. El tractament de les produccions del nen
4.4.11. Rol i funcions del psicomotricista
4.4.12. Sistema d'actituds del psicomotricista

5. Treball psicomotriu amb nens amb dificultats
5.1. Procés de maduració psicològica dels infants per la via motriu
5.2. Valoració motriu patològica
5.3. Símptomes expressats per la via motriu o psíquica
5.4. Trastorns psicomotors i la seva influència en el desenvolupament de múltiples aprenentatges
5.5. Trastorns de l'esquema corporal i la lateralitat
5.6. La pràctica psicomotriu i la comprensió de les dificultats del nen
5.7. Dispràxia del desenvolupament
5.8. Disfuncions sensorials
5.9. Principis d'acció i estratègies d'intervenció per a l'ajuda

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa